laupäev, 27. mai 2017

James W. Goll „Palvetades Valvuri Silmadega. Prohvetliku Eestpalve Vägi“Prohvetlik eestpalve on mu südamele väga kallis ja lähedane. Ma armastan neid viise, kuidas Jumal õhutab mind palvetama erinevate asjade eest, et Tema saaks sekkuda. Ma olen näinud nii paljusid imelisi vastuseid prohvetlikele palvetele! Sellised palved tabavad märki palju enamatel kordadel, kui need, mida mina leiutan omaenese piiratud mõistuse ja südamega.

Ma kirjeldan tavaliselt prohvetlikku eestpalvet nii: Prohvetlik eestpalve on Jumala ees ootamine, et kuulda ja vastu võtta Tema koorem (sõnum, mure, hoiatus, olukorra kirjeldus, visioon või tõotus) ning siis vastamine Talle tagasi palvetamise ja palve esitamise, mõnikord vastavate tegude läbi.

"Kui me kuuleme midagi, siis me teeme midagi- kirjutame selle üles, palvetame sellest lähtuvalt, vajadusel hoiatame- teeme kõike, mis on kuuldule vastav.“

Vanas Testamendis olid preestrid Isanda ees, et seista inimeste vajaduste eest, kui prohvetid olid inimeste ees, et seista Jumala huvide eest. Need kaks rolli on kombineeritud kokku selles, mida meie nimetame „prohvetlikuks eestpalveks“- valvurist eestpalvetaja palvetab Jumala poole tagasi Jumala südamest pärineva inspiratsiooniga inimesi puudutavates asjades, mis on Jumala südamele väga olulised.  

"Aga kui nad on prohvetid ning nad kannavad sõnumit Isandalt, siis nad palvetagu Väehulkade Jumala poole.“ Jeremija 27:18, NKJV

Aabraham, Anna ja Taaniel olid prohvetlikud eestpalvetajad. Prohvetitena nad koputasid otse Jumala südamele, kui nad tajusid ning tabasid otse Tema tõotusi, mida Jumal jagas otse nendega või siis osutas teiste prohvetite sõnumitele Oma südamest. Tundes ära ja tunnustades oma rolli selles, et need jumalikud tõotused saaksid esile tulla, hakkasid nad valvama ja palvetama.  Kirjakoht, mida ma eelnevalt jagasin, annab vihje sellele, mida ma üritan kirjeldada: Prohvetlik eespalve sillutab teed prohvetlike tõotuste täitumiseks.

Prohvetlike Tõotuste Vägi

Jumal on andnud ning annab jätkuvalt tõotusi. Ma usun, et iga tõotus leiab oma täitumise ainult siis, kui Püha Vaimu eestvedamisel tehakse selle eest Jumala autrooni ees eestpalvet Jumala valitud eestpalvetajate läbi.  Need tõotused võivad olla kas ajaloolised- lepingulised tõotused, mis Jumal on teinud oma rahvaga või siis tõed, mis on jutlustatud või „palve koormad“ või spontaansed Püha Vaimu poolt inspireeritud/õhutatud sõnumid. Prohvetlikuks teeb neid see, et nad on olnud peidetud asjad Jumala südames kuni hetkeni, mil nad on välja jagatud ning avaldatud.

Kellegi teise pärast võtab eestpalvetaja ette palve ja anumise Sõltumatu ja Täielikult Õiglase Jumala ees. Jumal otsib meest või naist, kes alustaks eestkostmist ning Jumalal on väga raske leppida sellega, kui Ta ei leia mitte ühtegi vabatahtlikku, kes astuks müüriprakku.

Pilguheit Palves Otse Jumala Südamest

Prohvetlik eestpalve võib tähendada ka tajumist ning õhutust (nägemist), mis tulevad otse Pühalt Vaimult seoses inimeste ja olukordadega, millest eestpalvetajal kas puudub igasugune teadmine või ta teab väga vähe. Jumal koputab valvurile õlale ning annab talle teadlikkuse, et nüüd on aeg palvetada väga konkreetsete vajaduste pärast: "Kuule...Palveta selle asja pärast just nüüd!“ Jumal varustab inimest täpselt nii palju informatsiooniga, kui see on vajalik, et eestpalvetaja saaks efektiivselt palvetada jumaliku võidmisega konkreetse asja eest, olgu see väike või suur asi.  

Tihtilugu me nimetame seda „palvekoorma saamiseks“ ning see tähendab midagi palju rohkemat, kui mingi ähmase vajaduse tajumist. Kui me arendame endas võimet kuulda Pühalt Vaimult, siis me võime saada olukordade väga täpsed detailid või väga spetsiifilise palve sõnastuse või palve ajastuse või usu anni palveks.

Kui Taaniel võttis aega, et taaskord läbi lugeda prohvet Jeremija prohvetlikud sõnumid, siis äkitselt oli Taaniel veendunud, et need sõnad käivad lähituleviku kohta (vaata Taaniel 9: 2). Ta luges järgnevaid sõnu:

"See on see, mida Isand ütleb: „Kui Babülonis (Paabelis) saab täis seitsekümmend aastat, siis tulen Mina Teie juurde, et täita Oma head tõotused selle kohta, et Mina toon Teid tagasi sellesse paika.“ Jeremija 29:10, NIV

 

Taaniel hakkas koheselt palvetama selle tõotuse täitumise pärast, mille prohvet Jeremija oli andnud juba eelmise põlvkonna ajal. Taanieli prohvetlik tajumine andis talle märku, et koheselt on vaja hakata välja palvetama  seda, mida see prohvetlik tõotus väljendas.  

Kas meil tuleb palvetada sama kaua kui Taaniel palvetas? Ja koos ekstreemse paastumise ja nõrkusega? Ainult siis, kui Sa oled selleks kutsutud. Enamus kordadel on meil võimalik arendada oma vaimset kuulmist palju kergematel ja praktilisematel viisidel.

" Jumal koputab valvurile õlale ning annab talle teadlikkuse, et nüüd on aeg palvetada väga konkreetsete vajaduste pärast: "Kuule...Palveta selle asja pärast just nüüd!“

Esiteks, me seisame oma vahimeeste/valvurite postidel, olles pidevalt valmis. Me eraldume nii, et välised kõrvalejuhtivad asjad ei saaks segada. Jeesus tegi seda, kui ta enne koitu palvetas eraldatud paikades (vaata Markuse 1:35). Vaigistades oma seesmise müra, me kuulame, et teada saada, mida Jumal võib meile öelda:  "Ole vaikselt ning tea, et Mina Olen Jumal " (Laul 46:10, KJV). Kui me kuuleme midagi, siis me teeme midagi- kirjutame selle üles, palvetame sellest lähtuvalt, vajadusel hoiatame- teeme kõike, mis on kuuldule vastav.  Nii tegi prohvet Habakuk:

"Ma ronin üles oma vahitorni ja seisan oma vahipostil. Ja seal ma ootan, et näha, mida Isand mulle ütleb ning kuidas Ta vastab minu kaebuse peale. Ja siis ütles mulle Jumal:  „Kirjuta Mu vastus selgesti lauakestele, et jooksja võiks viia korrektse sõnumi ka teisteni. See visioon on tuleviku tarvis. See kirjeldab lõppu ning see täitub. Praegu tundub, et see tuleb aeglaselt, aga oota kannatlikult, sest see kõik leiab kindlasti aset. See ei hiline.“ Habakuk 2:1-3, NLT

Sa võid avastada minule sarnaselt, et vahel on Jumala hääle kuulmine palju kergem siis, kui me teeme automaatseid, mõttetegevust väga palju mitte nõudvaid asju, nagu auto juhtimine, pesemine, treenimine, nõude pesemine, koristamine, ja seda eriti siis, kui me samal ajal vaikselt Jumalat kiidame.  Jumal on palju rohkem huvitatud meile rääkimisest, kui meie Tema kuulmisest.

Palvetada Valvuri Silmadega Käesoleva Põlvkonna Keskel

Minu sõber Cindy Jacobs reisib üle maailma selleks, et teenida kui naisprohvet ja prohvetlik eestpalvetaja. Jumal kutsus teda Oma teenistusse nende Piibli sõnadega: "Küsi Minult, ja Ma annan Sulle rahvad päranduseks ning maailma otsad Sinu omandiks“ (Laul 2:8, NKJV) ning ta on täielikult pühendunud sellele, et need sõnad teostuksid. Ta on täielikult globaalne vallutaja ning ta on teeninud palju enam valitsusjuhte, kui keegi teine, keda ma tunnen.

Cindy ja tema abikaasa Mike on teenistuse rajajad, mille nimeks on „Generals International“ („Rahvusvahelised kindralid“ otsetõlkes) ning see platvorm võimaldab neil reisida, et palvetada, et korraldada praktilisi Piiblitunde jne. Ta on kirjutanud palju raamatuid, sealhulgas „Hearing the Voice of God“ (Jumala Hääle Kuulmine) ning „Possessing the Gates of the Enemy“ (Vaenlase Väravate Vallutamine), millest ma tahan Teiega jagada lõigu, kuidas Sa saad endas arendada elementi, mida Cindy nimetab „valvuri silmadeks“. Siin on mõned asjad, mida Sa saad teha, et arendada „valvuri/vahimehe silmi“:

1. Astu armeesse! Ütle Jumalale, et Sa oled nõus olema vahimees/valvur.

2. Hoia oma süda puhtana, et Sa võiksid korrrektselt eristada neid alasid, mille eest Jumal tahab, et Sa palvetaksid.

3. Arenda oma elus Jumala- keskset teadlikkust. Ole igal hetkel teadlik sellest, et Sa oled täitmas oma kutsumist. Olla vahimees tähendab väga sarnaselt arstile kanda endaga kogu aeg kaasas piiparit. Arst peab olema valmis, et igal hetkel võidakse teda kutsuda erakorralise seisundi juurde. Ükskõik, mida Sa oled tegemas, Jumal võib pöörduda Sinu poole nii, et Sul tuleb muuta oma plaane, et palvetada ning tõsta sõjahüüdu, et peatada vaenlase plaane.

4. Palveta, et Jumal õpetaks Sind õige ajastuse ja koha kohta, kuidas tõsta häiret. Jumal avaldab eestpalvetajatele väga intiimseid asju nende inimeste vajaduste kohta, kelle eest me teeme eestpalvet. See on väga kallihinnaline usaldus. Selliseid intiimseid asju, mida Jumal meile usaldab, ei saa me teistega jagada. Paljud palvegrupid pole muud kui vaimsed tagarääkimise ja kuulujuttude sessioonid.

5. Ära karda palvetada palveid, mis tunduvad täiesti ebaharilikud. Näiteks võib Jumala Vaim Sind äkitselt õhutada palvetama pastori eest Lõuna-Aafrikas, keda Sa isegi ei tunne. Paljud vahimehed on hoidnud sel viisil ära väga suuri õnnetusi, mis on ohustanud inimesi, keda nad pole mitte kunagi kohanud.

Kristuse Ihus on tohutu mitmekülgsus, mis puudutab nii pastorite, evangelistide kui prohvetlike teenistuste tööd ning samuti globaalse palve liikumisega seoses. Minul on väga südames palvetada, et eestpalvetajatel oleksid vahimeeste/valvurite silmad! See arm palveks ei kuulu vaid vähestele eliidi inimestele- seda pakutakse kõigile neile, kes igatsevad võtta kohta sisse Eestpalvetajate Müüridel oma põlvkonna keskel. Sina võid samuti saada väe Pühalt Vaimult, et Palvetada Valvuri Silmadega.

Palve
„Isand, kui Sina oled mu kõrval, siis ma suudan seista vaenlasega silmitsi. Ma usaldan Sind täielikult, mis puudutab mu elu, sest Sina oled kõige suurem, tugevam ja targem ning kõige lojaalsem- ning Sina armastad mind hoolimata minu nõrkustest. Ma olen igavikuliselt tänulik, et ma saan nautida õigsuse suhet Sinuga, et Sa oled teinud mind täielikult vabaks kohtumõistmisest ning süüdistustest. Sest Sina saatsid Oma Poja maa peale, et mina võiksin nüüd tulla Sinu ligiollu. Sinu Poeg istub nüüd Sinu paremal käel, kus Tal on alati Sinu kõrvad, ja nüüd saan ka mina tulla Sinu lähedale. Sa oled suurendanud minu südant nii, et ma saan nüüd Sinu ees teha eestpalvet teiste inimeste pärast. Ja nüüd ma palun, et Sa annaksid mulle armu nägemaks õigesti, et ma saaksin palvetada efektiivselt Vahimehe Silmadega. Ma olen igavesti Sinu oma, Jeesuse nimel. Aamen.“

Tõlkinud Jana Naudi 27.05.2017

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar