teisipäev, 20. juuni 2017

Alane Haynes „Aardekambri Lahti Lukustamine“


 

Mul oli hiljuti üks unenägu, mille suhtes oli mul koheselt teadmine, et see on väga tähendusrikas ja õige ajastusega Kristuse Ihu jaoks.

Selles unenäos oli hindamatu varandus lukustatud ukse taga. Ma pidin minema ära ning ma teadsin, et mul tuleb võti anda kellegi kätte, kes on võimeline seda avama õigel määratud ajal. See aare/varandus oli nii kallihinnaline, et ma ei saanud seda usaldada ühele inimesele. Ma pidin usaldama seitset inimest. Ma andsin igale ühele SÕNUMI ning ütlesin, et kõik need sõnad on vajalikud selleks, et säilitada koodi, mis on võtmeks ukse avamisel ning see pole lihtne kood, mis koosneks vaid seitsmesõnalisest lausest.

Ainus viis, kuidas see kood saab avastatud, on nende seitsme inimese koostöös- ühtsuses- aga see ei tohi olla pealiskaudne ühtsus. See ühtsus saab välja kasvada vaid siis, kui iga inimene tunnustab ja austab Jumala ande, mis on ära peidetud nende teiste inimeste sisse. See kood avaldatakse ainult siis, kui nad töötavad koos, et otsida peidetud varandust üksteise seest, otsides iga sõna tähendust, andes tulemuse saavutamiseks oma erilise ilmutuse tükikese (nagu pusle kokkupanekul). Neil on vaja näha tervikut, läbi seitsmekordse kombinatsiooni läbi erineva seitsme kihi, läbi kõige selle, mida igaüks ilmutusena on saanud. See võtab aega ja pühendumist, et koos mõista seda kodeeritud võtit, et siis uks lahti keerata.

Me elame praegu heebrea kalendri järgi 5777.aastal, mis tähistab väga erilise armu ja täiustumise esiletulekut. Arm ja lõpetatus. Äkitselt ma mõistsin, et seitsmel on väga tähendusrikas sisu, mis puudutab terviklikuks saamist ning selles on peidus tõde, et Kristuse Ihul on vaja üksteist austada, et meil on vaja koos töötada kui tervik (vaata 1Kor. 12: 12-27) ning iga kõõlus varustab Kristuse Ihu hädavajalikuga, et me saaksime kõik üles ehitatud astmelisel viisil (vaata Ef.4: 16). Ma kogesin, et Jumal räägib, et see on võtmeks ülesehituses, et Jumala Kuningriik saaks ilmsiks maa peal. Kristuse Ihus on väga paljud, kes ei ole veel asetatud õigetele positsioonidele Kuningriigis ning paljud on isegi veel maailmas.  Paljud kogudused maa peal on veel täiesti eraldi paljudel viisidel, nii nagu ka kristlased üksteise suhtes. On ühtsus, mis peab esile tulema enne, kui Kuningriik  saab terviklikult esile tulla.

Kui ma mõtisklesin ja juurdlesin kõige selle üle, siis mulle meenusid seitse kirja kogudustele Ilmutuse raamatus ja Isanda seitsmekordne Vaim ja seitse mõjuvõimu mäge. Ma palusin Jumalat suuremat arusaamist nendes asjades ning ma kogesin, et meil on nii palju võita sellest, kui me hakkame Kristuse ihus üksteist tõeliselt tunnustama ja vastu võtma (nende hulka kuuluvad ka need, kes pole veel päästetud), sest me kõik kanname endas Elava Jumala Vaimu täiesti unikaalseid seemneid ning igal liikmel on ka omad nõrkused ja tugevused, mida on välja toodud ka nendes seitsmes kirjas kogudustele. Me peame jõudma arusaamisele, et ükski nõrkus pole teisest tähtsam ning ükski tugevus pole teisest vähemtähtis. Meile kõigile on antud usu mõõt selleks tööks, milleks meid on määratud ning valgus, mis on pandud meie sisse, on hädavajalik teistele nägemiseks. Terviklik Jumala nõuanne saab tulla esile üksnes siis, kui iga osaline toob lauale selle, mis Jumal on talle näidanud.

Ma kuulsin Jumalat ütlemas: „Käes on aeg ja tund, mil maailm näeb Minu Kogudust väes. Aga ometi on veel paljud kadunud ja seotud, otsige nad üles, et nad leitaks. Vaadake sügavamale ning leidke need kalliskivid üksteise seest, vaadake kaugemale sellest, mis tundub patuna. Kõik on teinud pattu ja on olnud ilma Jumala Auhiilgusest, aga Mina, Jumal, vajan igaühte Oma Loo/Stsenaariumi jaoks. Ma loon ilu igaühe sees, Ma näen neid läbi Oma Poja silmade. Iga Minu laps mängib oma osa tervikus ning Te hakkate tervikuna kogema juurdekasvu, kui Te tunnustate üksteise unikaalset rolli Minu plaanis. Ärge olge täis puhutud uhkusest, selline ei ole Minu puhas Pruut. Igaühele on antud oma unikaalne mõõt, ning koos moodustate Te Minu hindamatu varanduse. Tundke ära, et Mina Üksi olen Jumal ning istuge Taevase Trooni peal ja tunnustage, et Minu Vaim on välja valatud igaühe sisse, kes kannab endas Minu Poja kujutist. Sinul pole õigust mõista kohut südamete üle. Mine ja otsi üles need puuduvad osad.“

Efestlastele 4: 1-16

„Nii manitsen Teid siis mina, kes ma olen vang Kristuse pärast, väärikalt käima kutsumise järgi, millega Te olete kutsutud, kõige alandlikkusega ja tasadusega, pika meelega, sallides üksteist armastuses, ja olles usinad üksmeelt pidama vaimus rahusideme läbi. Üks ihu ja üks vaim, nagu Te ka olete kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest, üks Isand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal ja kõikide Isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja kõikide sees. Aga ügaühele on meist antud armu Kristuse annetuse mõõtu mööda. Sellepärast üteldakse: „Tema läks üles kõrgele, viis vangid vangi, andis inimestele ande!“ Aga et Ta on läinud üles, mis on see muud kui et Ta ka enne on läinud alla maa alamaisse paikadesse? Kes on läinud alla, on sama, kes on ka läinud üles üle kõigi taevaste, et Tema kõik täidaks. Ja TEMA ON PANNUD mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangeeliumi kuulutajaiks ja mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi täielikult valmistada abiliste tööle Kristuse Ihu ülesehitamiseks, seniks kui me kõik jõuame ühisele usule ja Jumala Püja tunnetusele ning täieks meheks saame Kristuse täiuse täisea mõõtu mööda, ega jääks enam väetimaiks lasteks, keda õõtsutatakse ja kõigutatakse igas õpetuse tuules inimeste pettemänguga ja nende vembutamisega eksiõpetusse võrgutamiseks, vaid et me tõttu taotelles armastuses kasvaksime kõiges selle sisse, kes on pea, Kristus, kelles kogu ihu on kokku liidetud ja koos hoitakse iga kõõluse kaasabil vastavalt iga üksiku liikme tegevusele tema mõõdu järele ja kes teeb, et Ihu kasvab enese ülesehitamiseks armastuses.“

 
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 20.06.2017


 
Unlocking the Treasure

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar