esmaspäev, 26. juuni 2017

Lanny Swain „Jääk Kogeb Kristuse Täiust“Ärgake ja Lunastage Aeg!

"Ärgem muutugem murelikeks head tehes, sest me saame omal ajal lõigata, kui me ei minesta ega väsi“ (Galaatlastele 6:9, vaata ka 2 Tessalooniklastele 3:13).

"Ärgake üles, kes magate, tõuske surnuist, siis Kristus annab Teile valgust. Vaadake siis, kuidas Te elate, mitte kui rumalad, vaid kui targad, lunastades aega, sest päevad on kurjad“ (Efeslastele 5:14-16).

Sõna „lunastama“ on kreekakeelne tegusõna „exagorazo“, mis tähendab „ostma võimalust välja“. Sõna „aeg“ Efeslaste 5: 16 on kreekakeelne sõna „kairos“, mis tähendab teatud ajaperioodi sisse kuuluvat aega (väga spetsiifiline ajahetk, mille vastandiks on kronoloogiline aeg või päevad kalendris). „Kairos“ sõna tähendab ka „spetsiifilist aega, mis on rase saatusest“.

 Efeslastele 5:14-16 viitab otseselt magamise seisundile, nagu me oleksime surnud ja see kirjeldab Kogudust viimase 2000.aasta jooksul enamus sellest ajast, kuni tuli ärkamine, mis sai tuntuks kui Protestantlik Reformatsioon. Ja palju hilisemad ärkamised, mis taastasid Püha Vaimuga ristimise, mis kandis endaga ka Vaimu andide esiletulekut (mis leidis aset Walesis 1859.aastal ja 1904.aastal). Ning siis tuli Azusa tänava Ärkamine Los Angelesis, Californias 1906.aastal. (Mul tuleb kindlasti ära märkida see, et need on vaid mõned paremini tuntud ärkamised. Ärkamisi on olnud tegelikult palju rohkem.)  

Ja siis 20.sajandi keskpaigas võtsid paljud Usklikud vastu Püha Vaimuga ristimise Jumala liikumise ajal, mida nimetatakse Karismaatiliseks Liikumiseks, mis ületas igasugused denominatsioonilised piirid. Ristimised toimusid nii protestantlikes kui ka katoliiklikes kogudustes.

 
Ja isegi sel ajal, kui taastus väga suurel määral Püha Vaimuga ristimine ja Vaimuandide esiletulek, suures osas jäi Kogudus tervikuna siiski edasi unne. Isegi need, kes võtsid vastu Püha Vaimuga ristimise, millega käis kaasas Vaimuandide esiletulek, ei emmanud usklikud Vaimu vilju, mis on Kristuse täiusega täidetud olemise väljendus, sest me saame siis osa Jumala tõelisest loomusest ja karakterist, muutudes sõna otseses mõttes armastuseks, nagu Tema on Armastus.

 
Küpsuse ja Positsioonidele Asetamise Ajaperiood

Tänasel päeval on Kristuse ihus üks Jääk, kes on hakanud kogema Kristuse täiust, kes on läinud läbi väga intensiivsetest ja tõsistest testide ja katsumuste protsessidest. See on nõudnud täielikku tühjenemist endast (suremist  enesele), mis on teinud neid võimeliseks saama Jumala loomuse ja karakteri sarnaseks suuremal määral, kui kunagi varem. See Jääk on väga sihikindlalt kandnud välja erinevaid missioone, mida Jumal on neid läkitanud teostama. Need ülesanded on esmapilgul tundunud väga väiksed ja vähese kasuga.  Ja kui nad siis kogesid teatud mõõdul edu, jäi suur edu nende jaoks siiski kättesaamatuks. Aga see kõik on nüüd paljude jaoks muutumas.

Sel ajal, kui Jumala inimesed on olnud hõivatud, et tulla hästi toime eluga, on nad olnud ettevalmistusajas, sest Isand on andnud neile küpsemist (kasvatades nendes Jumala karakterit/ Kristuse täiust). Jumal on selle käigus neid positsioonidele asetanud kõige selle jaoks, mis ootab ees. Ja nüüd on Jumal rääkimas meile sellest, et ees ootab uus ajaperiood, kus kõik see, mida me oleme kuulutanud, deklareerinud, prohveteerinud ja palvetanud, purskub plahvatuslikult esile meie eludes ja teenistustes ning ka maailma laval.

Teatud aegadel selle küpsemise ja kohale asetamise ajaperioodil on mõningad meist muutunud murelikeks, lausa muutunud meeleheitlikeks, aga ometi ei andnud me alla ega minestanud. Ja nüüd, kui ajastu on muutumas, on meil võimalus osta võimalusi välja (lunastada aega) ja rahaühik, mida me kasutame selleks, et need täielikud muutused tuleks esile kogu meie loomuses, on meie järeleandmatu meelsus, mis on kasvanud välja nendest väga intensiivsetest ja tõsistest testidest ja katsumustest, mida me oleme talunud.

"Ta teeb mu jalad emahirve jalgade sarnaseks, ja paneb mind seisma  mu kõrgustikele!“ Laul 18:34

Tõesti Oleme Me Sündinud Selle Aja Jaoks Praegu!

Väga varsti me avastame, et üpris raske on pidada Jumalaga sammu kõiges selles, millesse Ta meid kaasab. Meil on vaja päev- päevalt ja tund- tunnilt kuulata Püha Vaimu juhtimist, et mõista, mis on Jumala jaoks esmatähtis igal sammul sellel teel. Me hakkame nägema asju, mis on olnud meie südames peidus väga pikka aega ning nüüd need purskuvad esile äkitselt ning teostuvad väga kergelt, ilma vähemagi pingutuseta meie poolt. Selle asemel, et liikuda testist testi, katsumusest katsumusse, pidevalt olles silmitsi takistustega, mis üritavad meid tagasi hoida, selle asemel hakkame me nägema, kuidas me liiguma aust ausse.

 (vaata 2 Korintlastele 3: 18)

 
"Aga kes ootavad Jehoovat, saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad, nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi!“ Jesaja 40:31

Kogu au Jumalale!

 
 
Tõlkinud ja kujundanud 26.06.2017

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar