teisipäev, 6. juuni 2017

Nathan Shaw „Jumal Ilmutab Ennast Kui Isa, Sõjamees ja Kõikehaarav Tuli“Ma nii väga armastan vaadata seda, kuidas Jumal kohtub inimestega Oma Püha Vaimu läbi. Ma olen tihti näinud, kuidas Jumal üheaegselt kohtub inimestega koosolekul ning ilmutab Ennast erinevatele inimestele täiesti erinevast küljest. Apostlite tegude raamat kirjeldab meile sarnast pilti.

Apostlite tegude raamatu 2.peatükis langes Püha Vaim 120 Uskliku peale ning andis neile hääle: "Ja me kuulsime neid rääkimas meie keeles Jumala imelistest tegudest" (Ap. 2:11).

See oli ahelreaktsiooni algus. 120. inimese poolt leitud värske julgus juhtis 3000 inimest südamelõikuse juurde. Nad said veega ristitud ning sütitatud uuest radikaalsest elustiilist (Ap.2: 37-47) Aga see polnud veel kõik.

"Eelolev ärkamine ilmutab Jumala armastuse laiust ja pikkust, kõrgust ja sügavust.“

Jumala Vaimu liikumine ja Jumala Sõna hakkasid levima kõige ebatõenäolisemate inimesteni.  "Ja Jumala Sõna levis ning jüngrite arv rohkenes tohutult Jeruusalemas ja suur hulk preestreid sai sõnakuulelikuks usule." (Ap. 6:7). Olid Sa siis osa 120-st või üks 3000-st või üks rahvahulkadest, kes järgnesid, Jumal sai tuntuks väga märkimisväärsetel viisidel. Jumal kohtus inimestega väga erinevatel tasemetel ja väga erinevatel viisidel.

Ärkamise Väga Unikaalne Ajaperiood: Isa, Sõdalane, Põletav Tuli

Ärkamine on kaasaegne sõna, mis kirjeldab väga intensiivset Jumala üleloomulikku tegutsemist. Ärkamise sõna on selles tähenduses kasutatud viimase paarisaja aasta jooksul. Seda kaasahaaravat väljendit on kasutatud ka selleks, et väljendada inimeste põlevat igatsust näha Jumalat välja ilmumas ning võimsalt tegutsemas. Ajalugu näitab ärkamise kohta kahte asja:

1. Igal ärkamisel on elemente, mis on sarnased.

2. Iga ärkamine on erinev.

Iga ärkamine ilmutab Jumala loomuse kohta väga spetsiifilisi aspekte. Mõnikord võib olla mõne ärkamise põhiline aspekt vastuolus mõne teise ärkamise aspektiga.

Ebaküpsus juhib lahkmeeleni ning fokuseerub Jumala loomuse aspektide väga piiratud nägemisele (Efestlastele 4: 14). Küpsus aga juhib Jumala täiuse tunnustamisele (Ef. 4: 13). Viimase mõne aastakümne jooksul on Kristuse Ihu jõudnud palju suurema küpsuseni.

Ja nüüd me oleme sisenemas täiesti unikaalsesse ärkamise ajastusse. Ja üldiselt on arukas mitte hakata ennustama tulevase ärkamise täpset loomust, sest Jumal on alati täis üllatusi. Aga samas Jumal annab teada eelnevalt paljusid asju. Selles olen ma kindel- eelolevat ärkamist iseloomustavad ilmutused Jumalast kui Isast, Sõdalasest ja Põletavast Tulest. Seda võib vaadelda kui  1 Johannese 2:12-14 , kus Johannes kõnetas kolme erinevat inimgruppi:

1. Lapsed: "Ma kirjutan Teile, väiksed lapsed, sest Teile on patud andeks antud Tema nime pärast. ….Ma kirjutan Teile, väiksed lapsed, sest Te olete ära tundnud Isa.“

2. Noored inimesed: "Ma kirjutan Teile, noored mehed, sest Te olete ära võitnud tigeda…Ma olen kirjutanud Teile, noored mehed, sest Te olete tugevad ning Jumala Sõna elab Teis ning Te olete ära võitnud kurja.“

3. Isad: "Ma kirjutan Teile, isad, sest Te tunnete Teda, kes on olnud algusest…Ma olen kirjutanud Teile, isad, sest Te olete tundnud Teda algusest peale.“

Neile, kes alustavad oma vaimset teekonda, ilmutab Jumal Ennast kui Isa. Armastav Isa, kes embab ning kinnitab Oma lapsi. Kui me siis oleme Jumalat tundma õppinud kui Isa, hakkab Ta Ennast ilmutama kui Sõdalane/Sõjamees: "Isand on Võimas Sõjamees… " (2 Mo. 15:3 NIV). Jumal kui Sõjamees, kes treenib Oma värvatuid lahingute tarvis. Ja neile, kes on Jumalat tundma õppinud Isana ja Sõjamehena, ilmutab Jumal Ennast Kõikehaarava Tulena: "Sest meie Jumal on Põletav Tuli" (He. 12:29).

Küpsusesse Jõudmine

"Me oleme sisenemas väga unikaalsesse ärkamise ajastusse."

Jumal on „olnud algusest“, see tähendab, et Ta on igavene. Tal pole algust ega otsa. Jumal on kõike haarav reaalsus. (Ülemlaul 8:6). Kui me tunneme Jumalat kui Isa, siis me oleme kindlad Tema armastuses. Kui me tunneme Teda kui Sõjameest, siis me muutume tugevaks Tema võimsuses. Kui me tunneme Teda kui Kõikehaaravat Tuld, siis me saame üheks Temaga terviklikus südame ühenduses.

Et me saaksime küpseda täiusesse, tuleb meil lahti lasta vastupanust muutustele. Hirm teadmatuse ees võib põhjustada selle, et me hoiame end tagasi ning istume selles, mis on harjumuspärane ja tuttav. Paljud ei taha minna edasi täielikus muutuses, minnes edasi Isa tundmisest Sõjamehe tundmise juurde. Ja samal moel paljud ei taha teha läbi täielikku muutust, et minna edasi Sõjamehe tundmisest Kõikehaarava Tule tundmiseni. Jumal on üles tõstmas teenistusi, mis aitavad inimestel edasi liikuda nendes täieliku muutuse faasides. Väga oluline on meeles pidada, et ükskõik kui küpseks me oleme saanud, me ei saa eales minetada ega unustada Jumala kui Isa tundmise tähtsust.

Me oleme sisenemas ajaperioodi, kus kõik need kolm erinevat Jumala dimensiooni saavad ilmutatud väga märkimisväärsel ja võimsal moel. Ja mis veel olulisem, me astume uude küpsuse tasemesse, kus me tunneme Jumalat nii Isa, Sõjamehe kui Kõikehaarava Tulena ning siis me mõistame, et need kolm erinevat reaalsust ei võitle üldse üksteise vastu. Kui me hakkame eristama seda, mida Jumal on individuaalselt tegemas erinevate inimeste eludes, siis Jumal saab meid kasutada, et aidata üksteist kasvamises ja küpsemises (Ef. 4:15-16).

Eelolev ärkamine ilmutab Jumala armastuse laiust ja pikkust kõrgust ja sügavust (Ef. 3:18-19). See on üle kõige selle, mida me eales oleme näinud. Praegu on suurepärane aeg oma südameid ette valmistada.

Ja ma võtan selle sõnumi kokku järgmiste küsimustega:

• Kas Jumal on Sulle Ennast ilmutamas praegu Isa, Sõjamehe või Kõikehaarava Tulena?

• Kas Sinus on midagi, mis takistab Sul Jumalat tundma õppimast Isa, Sõjamehe või Kõikehaarava Tulena?

• Kas Sa kasvad praegu Jumala tundmises või Sa seisad käesoleval hetkel vastu muutustele, mida Jumal igatseb tuua Su ellu?

Las Jumal süütab Sinu sees sügava nälja, et Sa võiksid kohtuda Temaga Tema auhiilguse täiuses.
 
Tõlkinud Jana Naudi 06.06.2017

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar