laupäev, 22. juuli 2017

Kris Vallotton „Kuidas Murda Välja Ohvri Mentaliteedist“
 

Ma tunnen nii paljusid inimesi, kes loevad eneseabi raamatuid ning kohtuvad edutreeneritega, aga hoolimata kõigest sellest ei näe nad oma eludest tõelisi läbimurdeid. Milles on siis problem? Usalda mind, kui ma ütlen, et kõik need asjad on head (ma olen ise kirjutanud mõned raamatud ja ma tõesti loodan, et need aitavad inimesi), aga tihtilugu saadakse neist lühiajalist abi ja mitte püsivaid tulemusi.  Igasugused materjalid võivad Sind mõjutada, aga need tõenäoliselt ei ole Sinu peamiste muutuste põhjus. Aga ära kaota julgust! Tõsi on see, et kui Sa proovid muuta oma elu, siis Sa tegelikult võidki seda teha kohe nüüd sõna otseses mõttes . 

Jah, Sa lugesid õigesti, Sul on just praegu olemas absoluutselt kõik, et tuua oma ellu täielik muutus. Sest pane tähele, edul on palju rohkem ühist MEIE VABA TAHTEGA, kui meie olukordadega. Ning see puudutab ka meie mõtteelu. Ma usun, et kõige suurem ja kestvam mõju meie elumuutustele peitub selles, kui me ühendame oma tahte Jumala tahtega!

 

MIS OSA ON “TAHTEL” SELLES KÕIGES?

Merriami- Websteri sõnaraamatus on “tahe” defineeritud kui “kontrolli vägi inimese enda tegude ja emotsioonide üle” või “midagi igatsetut, eriti valik või püüdlus selle poolt, kel on otsustuskindlus, autoriteet ja vägi”

 

Kõige olulisemad põhimõtted:

·         Meil on TAHE , et olla mehed või naised, kes edenevad/jõudsalt !!!

·         Kuigi eneseabi raamatud ja muud ressurssid on head, ei aita need Sind muutuda enne, kui Sina OTSUSTAD OMA VABA TAHTEGA, et SINA LIIGUD VÕIDU SUUNAS.

·         Sel päeval, mil Sa otsustad olla Jumala laps ning otsustad keelduda oma mõistuses kõigest sellest, mis ei julgusta Sind, hakkab Su elu muutuma.

·         Kõik, mis paneb Sind jõuetuna ja nõrgana tundma, on vale. Ja samuti kõik see, mis ütleb Sulle, et Sa ei suuda oma elu muuta, on samuti vale.

·         Me pole jõuetud ega kaitsetud nende mõtete suhtes, mis torkavad meile pähe. Tegelikult meil on vägi valida, et me usume seda tõde, et meil on Kristuse meel.

·         Toimetulek oma tahtega on eluaegne teekond, mis sisaldab distsipliini ning pidevaid otsuseid ja valikuid üha uuesti ja uuesti. Aja jooksul muutub see üha kergemaks otsustada: “Ma ei usu valet. Ma otsustan uskuda Jumala tõde enda kohta!”

·         Kristus meie sees! (Koloslastele 1:27) Ja Tema on võimas! Tema aitab meil toime tulla meie tahtega.

·   Deklaratsioonid ja kuulutamine on võimsad viisid joondada oma tahet ja mõistust sellega, mida Jumal Sinu kohta ütleb.

 
MIDA SA VEEL OOTAD?

Ma tahan Sind täna julgustada, et Sa oled rohkem kui võitja ning et Sul on Kristuse meel (1 Korintlastele 2:16)! Sa pole summa/kogum oma kiusatustest ning oma dikteerivatest tunnetest! Sinul on meelevald ja autoriteet “ hävitada iga vastulause ning iga lodev ja ülbe arvamus, mis on tõstetud Jumala tunnetuse vastu, ning võtta iga mote Kristuse sõnakuulelikkuse alla vangi”  (2 Korintlastele 10:5). Nii et mida Sa ootad! Ma julgustan Sind võtma kohe nüüd aega, et deklareerida oma elu üle Jumala Sõna. Iga pave kuuluta enda üle Jumala tõde.

Ma saan aru nii, et tegelikult on meil ainult mõned olulised otsused, mida teha. Esiteks: otsustada, et me usume oma tahte väge ning fakti, et me pole ohvrid. Teiseks: otsustada, et me teeme “oma vaba tahtega” valiku, et me kutsume Püha Vaimu endale abiks, et toime tulla oma tahtega nii, et me ei pöördu iial enam tagasi ohvri mentaliteedi juurde tagasi. Ja viimaks, et me otsustame iga päev valida tõde oma elude üle.

Mida Sina oled täna valmis tegema selleks, et murda välja ohvri mentaliteedist?

 

DEKLARATSIOON OMA ELU ÜLE IGAL PÄEVAL:

Ma olen Kuninga laps!

Miski pole minu jaoks võimatu, sest Kuningas elab minu sees ja mina elan Kuningas!

Ma elan Jumala Kuningriigis ja Kuningriik on minus!

Kõik, mis üritab mind muuta jõuetuks, on vale!

Kõik, mis ei inspireeri ega õhuta lootust üles minu sees, on vale!

Jumal on teinud mind tugevaks ja vägevaks!

Jumalal on minu jaoks planeeritud ülikülluslik elu!

Ja mulle kuulub Isanda rõõm, mis on minu tugevus!

Jumala Kuningriik pole söömine ega joomine, vaid see on õigsus, rahu ja rõõm Pühas Vaimus!

Mina elan Pühas Vaimus, seetõttu õigsus, rahu ja rõõm on minu elu normaalne osa!

Minuga koos on tore olla! Ma olen õnnistuseks! Minuga tahetakse olla sõber, sest ma armastan inimesi! Ma armastan isegi oma vaenlasi! Sest ma armastan oma Jumalat ja ma armastan iseennast!

Ja Jumala armu tõttu ma edenen edasi oma elus! Minu jaoks on normaalne kasvada edasi edukuses, sest ma elan Kristuses!

Minu jaoks on normaalne elada väes, olles täis rahu ja rõõmu!

Mind ümbritseb armastav ja loominguline atmosfäär, kuhu inimesed tahavad tulla Jeesuse Kristuse nimel!

See ma olen Kristuses! Ma olen Jumala laps!

Ja ma elan ja tegutsen Kristuses! Ja nii saagu! Jeesuse Kristuse nimel! Aamen

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 22.07.2017

reede, 21. juuli 2017

Helen Madeline „Lase Mu Rahvas Minna!“Ühel hommikul ülistamise ajal ma kuulsin neid sõnu: „LASE MU RAHVAL MINNA!“ See kajas kogu taevas. Need sõnad kajasid läbi atmosfääri, kui ma nägin, kuidas Jumal sirutas oma sõrme Taevast läbi lõhestatud katte ning tungis Maa sügavusse. Kui see juhtus, nägin, kuidas suur konfrontatsioon leidis aset, kui Jumal osutas oma sõrmega vaenlase suunas hoiatuseks. Isanda hääl rääkis uuesti: „LASE MU RAHVAS MINNA!“, mis vibreeris läbi kogu Maa, See kõik tõi esile raputuse atmosfääris.

Siis näitas Isand mulle inimesi, kes olid vangis ja orjastatud. Mõnel olid müürid nende ümber, kaitsetara, ketid, ahelad olid kõikjal nende ümber ja erinevad sõnad olid kirjutatud nende ahelate peale: VALED, HIRMUD, SOLVANGUD, HÄBI, DEPRESSIOON, VALU, UHKUS, HAAVAD, HAIGUSED jne.

Ja siis ma nägin, kuidas auhiilguse pilv tuli alla taevast ning hakkas ümbritsema inimesi nii, et atmosfäär nende ümber hakkas rappuma. See Taevane raputus saatis vaenlase täielikku kaosesse, kui atmosfäär inimeste ümber hakkas täielikult muutuma. Ma kuulsin kiljuvat häält karjumas: „TAGANEME! TAGANEME!“, kui vaenlane põgenes ja karjus põrguväravatest. Kui vaenlane põgenes, siis Auhiilguse atmosfäär raputas neid müüre, mis hakkasid lagunema! Müürid ja kaitsetarad hakkasid kokku varisema! Ahelad ja ketid purunesid! Inimesed VABASTATI!

Jeesus jätkas: „Tõesti, tõesti Ma ütlen Teile, igaüks, kes teeb pattu, on patu ori. Ori pole täieõiguslik perekonna liige, aga poeg kuulub perekonda igavesti. Nii et kui Poeg teeb Su vabaks, siis Sa oled tõeliselt vaba!“ (Johannese 8: 34-36 NIV)

Ja siis ütles Isand: „TEIE OLETE MINU RAHVAS! Täpselt samamoodi, nagu Ma tegin Iisraeli rahva jaoks, teen Ma täna Teie heaks. Ma vabastan Oma rahva üle VABADUSE HELILAINE, mis täidab atmosfääri võimsa tuulena, mis liigub ringi sellise väe ja autoriteediga. Iga kõrgistust (nähtavat ja nähtamatut) raputatakse, kuni vaenlane ei suuda enam vastu seista Minu VAIMU HELILE, mis täidab ATMOSFÄÄRI.

„Tule Minu juurde ning hinga sisse Mind! Lase Ma täidan Sind! Ära lase mitte millelgi tulla Meie vahele! Sa koged ja tunned Mind, näed Mind, kuuled Mind nagu ei eales varem! NING SA SAAD VABAKS! JA MUUTUD IGAVESEKS! Minu veri valati SINU EEST, sest MA ARMASTAN SIND! Nii et tõuse püsti! Ja Sa näed, et Sa pole enam pimeduse poolt seotud! Vallanda oma kiitus ja tõsta oma hääl! Tõsta oma silmad ning Sa näed ja koged oma südames, et Sa tead, et MINA OLEN SINU ISAND, JUMAL, KES SIND ARMASTAB, KES SIND VABASTAB, KES SIND JUHIB kõigi asjade TÄIUSESSE, mis Minul on Sinu elu jaoks.

„Mina olen ISAND, ja Mina toon Teid välja Egiptuse koormate alt ning Mina vabastan Teid nende vangistusest. Mina lunastan ja päästan Teid oma väljasirutatud (tarmuka ja väelise) käsivärrega ning võimsate kohtumõistmiste tegudega (Egiptuse vastu). Ja siis Ma võtan Teid Oma rahvaks ning Mina olen Teie Jumal; ning siis Te teate, et Mina olen Teie ISAND, Teie Jumal, kes lunastas Teid ja tõi Teid välja Egiptuse koormate alt.“ (2 Mo. 6: 6-7 AMP).

Jumala süda hüüab intiimsuse järgi Teiega, Oma Rahvaga. Ta ei taha, et Tema ja meie vahele tuleks miski, et midagi hoiaks meid tagasi. MEIE OLEME TEMA RAHVAS! Ja Jumal on välja rääkinud: „LASE MU RAHVAS MINNA!“ Nii et tõstkem oma hääled, oma ülistus ja kiitus ning kuulutagem seda oma elude, perekondade, oma sõprade, koguduste, töökohtade ja linnade üle! Las meie hääled täidavad atmosfääri ning tehkem koostööd Püha Vaimuga, et TEMA RAHVAS SAAKS VABAKS!

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 21.07.2017

neljapäev, 20. juuli 2017

Linda Fields „Kuidas Kasvatada Üles Julgeid Juhte“


 

On palju programme, mis on tänapäeval võimalik kätte saada, mis on varustuseks, et arendada dünaamilisi juhte ning mõned neist võivad olla eriti kasulikud. Ja kuigi ma olen aidanud areneda paljudel juhtidel oma ülikooli õppejõu karjääri ajal, IHOPKC`s sekulaarse sfääri juhina, treenerina, on minu kõige väärtuslikum õppetund, kuidas arendada juhte, tulnud otse Jumalalt. Kui Ta usaldas mind ja minu abikaasat kahe tütrega, keda armastada, üles kasvatada ning abistada imikueast täiskasvanuikka. Selle kaudu olen ma õppinud hindamatuid õppetunde juhtimise kohta.

Aastate jooksul on inimesed küsinud, kuidas ma olen osanud oma tütreid kasvatada nii, et neist on saanud edukad suhtlejad ja juhid oma elus ja karjääris, hoolimata eluraskustest.

Sa ei pruugi kunagi tunda seda, et Sa oleksid täielikult kvalifitseeritud, et olla lapsevanem või teistele inimestele juhiks. Vastutus teiste inimeste elude kujundamise eest on tohutu! Meie abikaasaga kohe kindlasti ei teadnud alati, mida me teeme. Ja meeleheitlikel hetkedel oma lapsevanemaks olemise ajal toetusime me alati sellele salmile:

“Lapsed on kingitus Isanda käest.” (Laul 127:3, NASB)

Kuna Jumal oli andnud meile kingituseks inimelusid, keda arendada ja üles kasvatada, siis me ka ootasime, et Tema näitab meile, kuidas seda teha. Ja Ta näitas.

Selles artiklis ma pakin lahti kolm võtit, mis me avastasime, kui me kasvatasime üles julgeid juhte nii oma kodus kui professionaalselt, aga enamjaolt ikkagi kodus.

1. Arenda Julgeid Juhte Reaalajas- Õppetunnid Elust Enesest Räägivad.

Kaasa noori juhte oma elu teekonnal. Nad vaatavad ja kuulavad väga tähelepanelikult.

Kas Sa oled lapsevanem, õpetaja, noorte juht, pastor, kogukondade nõustaja, töötegija koguduses, äri omanik, võid Sa kindel olla, et potentsiaalsed noored juhid on mõjutatud Sinu elu poolt. Esimene küsimus, mida endalt küsida, on: „ Mida räägib minu elu eeskuju sellest, kuidas vahet teha maailmas, kuidas muutusi tuua, kuidas probleeme lahendada?“

Ühel päeval ma muutusin eriti teadlikuks sellest, et minu lapsed on vormitud selle poolt, mida ma ütlen ja teen. Ma töötasin sel ajal Brazosport  Kolledžis Lake Jacksonis, Texases ja minu kaks väikest tütart kuulsid tihtilugu pealt, kui ma ajasin äriasju õpetajana ja selle äriprogrammi juhina. . Nagu lapsed ikka, riietusid mu väiksed tütred oma Emme moodi, panid jalga minu kingad, konfiskeerisid peeglilaualt minu huulepulga, katsid „kontorisse“ kohvilaua ning lisasid mänguasjadena telefoni, hunniku pabereid ja klammerdaja.

Ja ühel päeval kuulsin ma oma noorimat tütart mängu ajal võtmas vastu telefonikõnet ja vastamas:

„Ärikool. Kuidas ma saan Teid aidata?“

„Ah nii, ma saan aru…“

„Et siis…(tähendusrikas paus).“

„Pavetame( väikese tütre keelevääratus)- palvetame- koos selle pärast!“

Minu väiksem tütar oli sel ajal alles saanud kolmeaastaseks, aga mis kõige tähtsam selle hetke juures, oli see, et tal oli julgust ja enesekindlust palvetada oma „meeskonnaliikmega“, kellel oli probleem, sest ta oli kuulnud, et tema Emme teeb samamoodi.

Vägi, mis peitub elavas eeskujus- elu, mis on elatud valjuhäälselt- eeskuju räägib tohutu tugevusega, enam kui ükski raamat või seminar lapsevanemaks olemise ja juhtimise teemal. Eeskuju kujundab noori juhte Sinu ümber, vormides nende arvamusi, väljendusviise, jäljendusi ning mis õpetab noori tegema elust järeldusi ning nägema elu kõiki võimalusi.

Meie kodus käis tihtilugu väikseid gruppe, kuhu meie väiksed tütred olid kaasatud. Nad kuulsid pealt meie arutelusid, palveid ning nõustamise vestlusi. Ja nüüd me näeme, kuidas meie täiskasvanud tütred käivad tarkuses, mis puudutab juhtimist, sest nad õppisid seda esmakordselt oma lapsepõlves. Täna nad elavad ja töötavad kui suhtlemise/arengu treenerid ning nad on tõelised professionaalid.

Ja see põhimõte puudutab samal moel meie meeskondi, kogudusi ja tööd. Ma praktiseerin seda pidevalt, et kaasata tärkavaid juhte korraldamisse, et nad saaksid jälgida juhtimist reaalses tegevuses, lõpetada projekte, mis annab neile võimalusi arendada oma oskusi, et neil oleks võimalus õppida siin ja praegu, reaalajas.

2. Tuvastage Võimalused, Mis Toovad Arengu- Seadke Endale Eesmärke.

Need, kes mõistavad, et nad mõjutavad lõpptulemust, on ka valmis juhtima julgusega, mis võidab ära olukorrad.

Üks kõige tähtsamaid õppetunde, mida iga noor juht peaks kogema, on võimaluse ära tundmine ning pealehakkamine, et seda ära kasutada nii, et see toob arengu ja muutuse.

Kui meie vanim tütar vajas lisaraha oma sissetulekule ühe väga konkreetse väljamineku jaoks, siis me ei öelnud talle, et oodaku järgmise kuuni, vaid selle asemel me aitasime tal seada endale eesmärk, et leida see lisaraha. Siis me näitamise talle, kuidas välja arvutada, kui palju lisatunde lapsehoidmist on tal vaja, et saada kokku vajalik raha. Ja siis me palvetasime, et see vajalik töö tuleks esile. Kui telefon hakkas helisema, siis tütre kulmud tõusid imestusest, ja selle kogemuse kaudu ta mitte ainult ei õppinud seda, et Jumal vastab tema palvetele, vaid ta õppis ka terveks eluks vajaliku printsiibi, kuidas seada endale palvetades  eluteel liikumiseks eesmärke.

Ma õpetan eesmärkide seadmist kui elu põhialuselist oskust juhtide jaoks igas vanuses inimestele. Mõnikord isegi vanemas eas inimesed peavad minema tagasi põhialuste juurde, et ära tunda võimalusi, et siis teha plaane ning seejärel luua lahendusi.

Visionääri ja juhi erinevus on see, et visionäär unistab visioonist, aga juht teostab visiooni. Visioon ilma teostuseta on väga väsitav ja kurnav.

“Teostumata lootus muudab südame haigeks, aga täideläinud igatsus on elupuuks“ (Õpetussõnad 13:12, NASB)

Me elame praegu ajastul, mil tehnoloogia vale kasutamine ohustab meie noortelt juhtidelt röövida loova mõtlemise ning probleemide lahendamise kogemusi, üritades asendada nende elus reaalsust filmides loodud „tehismaailmadega“, mängudega, interneti otsingutega ja teiste tähelepanu kõrvale juhtivate asjadega.

Lahing inimsaatuste pärast on reaalne ja vaenlane kasutab selleks kõiki taktikaid, et lõhkuda meie usku sellesse, et meie lastel on saatus ning et meil on koos Jumalaga võimalik nende teekonda ja lõpptulemust kujundada. Arenguga kaasas käivad juhid õpivad tehnoloogiat kasutama üksnes kui vahendit ja väärtuslikku ressurssi, et sirutuda Jumala kui kogu tarkuse ja arusaamise allikani.

Tõelise juhiga käib tervel eluajal kaasas see, et ta oskab jõustada noori juhte nii, et need püüdlevad eesmärgi ja oma unistuste täitumise suunas vastavate tegutsemistega  ning siis toovad nad esile tulemusi. See printsiip käib kaasas tõelise juhiga.

3. Kaitse Identiteeti: Julgus Tegeleda Raskete Asjadega.  

Väga tähtis on tõusvaid juhte õpetada nägema elu väljakutseid lunastaval viisil: selline vaatenurk aitab kaitsta identiteeti.

Kas noor juht kogeb ise raskeid aegu või ta kuuleb raskeid ja konfliktseid sõnumeid teiste käes, kes tema ümber, või on ta silmitsi tõelise katsumusega, on noorel juhil vaja oma usk ankurdada Tõesse Jumala Armastuse  ja Jumala Sõna kohta.

Vundament või mõtteviis, et Jumal on meie poolt- et Jumal on igas situatsioonis valmis meiega jagama vajalikku teavet- varustab ja informeerib noort mõistust selleks, et toime tulla maailmaga tema ümber, et nad mõistavad selgelt, kes nemad on kõige keskel ning et nad teavad, kuidas reageerida elu väljakutsetele rahu ja julgusega.  

Jeesus on väga hea juht ja Ta ütleb meile:

“Ma olen Teile rääkinud neid asju, et Teil oleks rahu Minus. Selles maailmas on Teil kannatusi. Aga olge julged! Mina olen maailma ära võitnud.“  (Matteuse 16:33, HCSB [lisatud rõhuasetus])

Kannatuste ja raskustega tegelemine (nende menetlemine) meie eludes on suurepärane võimalus õppida Jumalat paremini tundma. Me ei saa mõelda, et katsumusi ei tule ega ole- tegelikult on täpselt vastupidi. Meil tuleb katsumusi, aga Jumal on koos meiega.

Meie noorimal tütrel diagnoositi esimeses klassis meditsiiniline seisund, mis nõudis seda, et me teeksime talle mitu korda päevas vereproovi. Tegelemine haigusega on midagi, mis üritab iga kord sügavalt rünnata meie identiteeti. Õige pea me kuulsime tema õpetajalt, et meie noorim tütar oma ettevõtliku loomusega oli hakanud oma sõpradele müüma 1.dollari eest lõunapausil vereproovide tegemist. Selline jõuline otsus selle väikese tüdruku elus andis talle võimaluse kasvada tugevaks naiseks, kes teab, kuidas silmitsi olla vastuolude ja katsumustega ning kuidas tänasel päeval igalt poolt leida võimalusi.

Meile on usaldatud see eesõigus, et arendada juhte, kes teavad oma identiteeti Kristuses ning kes tunnevad ära võimalused, kuidas teha vahet, kuidas tuua muutusi siin maailma keskel. Selliseid juhte otsitakse tänapäeval taga igal pool.
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 20.07.2017
 

kolmapäev, 19. juuli 2017

BRIAN SIMMONS „JUMAL ARMASTAB SIND SÜGAVA JA ÕRNA ARMASTUSEGA“Ma kuulen Jumalat sosistamas täna:

„Meie vahel on Armastuse Leping. Oota seda, et Minu armastus saab demonstreeritud Sulle isiklikult. Ma pole Sind eales jätnud omapäi, isegi siis mitte, kui Sina ei taju ega märka Minu armastust. Ma pole Sinu eest hoidnud ühtki head asja. Minu armastus on üle igasuguse loogika ning avastuse, mida suudab teha mõistus. Minu armastus on reaalne, nagu on reaalne tekk, mis katab Sind külmal ööl.“

„Armastuse lepingut, mis meil on omavahel, pole võimalik murda. Minu armastus ei kuku läbi ega vähene isegi siis, kui Sina valmistad endale pettumuse. Minu armastuse tugevus on võimsam kui ükski teine side ning Minu armastus särab eredamalt kui miljon päikest. Mina olen Sinu Kartmatu Kaitsja. Kes saab Sulle viga teha, kui Sa oled kindlalt lukustatud Minu südamesse. Ma armastan seda nii väga, kui Sa usaldad Mind ning kui Sa toetud Minu armastavale südamele. Ma olen ülevoolavalt rõõmus, kui Sa usud Minu armastusse ja ootad, et Mina tegelen iga raskusega, millega Sa oled silmitsi. Sinu usaldus muudab tugevamaks meievahelise armastuse lepingu.“

„Nii et tunne rõõmu Minust, nagu Mina tunnen rõõmu Sinust. Puhka Minu armastuses, sest see ei vea Sind eales alt. Ja oota seda, et Ma demonstreerin Sulle Oma armastust.“

Johannese 15: 9 The Passion Translation

„Ma armastan igaüht Teie seast sama armastusega, millega Isa armastab Mind. Laske Minu armastusel toita ja hellitada oma südameid.“

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 19.07.2017

Lana Vawser „Teenijad Inglid On Välja Läkitatud, Et Teenida Prohveteid, Kes On Läbi Läinud Tohutust „Tagasilöögist“


 

Ma olen selle sõnumiga käinud ringi mõnda aega, aga nüüd on aeg sellest kuulutada. Isand rääkis ja näitas mulle hiljuti PALJUSID prohveteid, kes on läinud läbi tohutust tagasilöögist. Prohvetitest, kes on hiljuti olnud vaenlase tõttu kirjeldamatutes raskustes ning pimedas ajaperioodis.  

Ma nägin paljusid nendest prohvetitest istumas puu all, täiesti väsinuna, jõuetutena, valmis alla andma ning julguse kaotanutena ning see kõik tuletas mulle meelde Eelijat puu all istumas 1 Kuningate 19.peatükis. Eelija oli põgenenud oma elu pärast peale seda, kui Iisebel saatis talle sõnumi.  

Iisebel saatis Eelijale sõnumi: Las jumalad ründavad ja tapavad mind, kui homme samal ajal ei tapa ma sind samal moel, nagu sina tapsid nemad.

Paljud prohvetid on olnud sellel ajaperioodil lahingutes, kus nad on tundnud, et nad võitlevad kogu oma elu eest. Paljud on olnud oma elus keset kõige suuremat tagasilööki, kus vaenlane möirgas ning tõi alandust, häbi ja hirmu viisidel, nagu need prohvetid ei ole eales varem kogenud.

Ma nägin, kuidas need prohvetid jätkasid seismist, nad jätkasid võitlemist, paljud neist võitlesid oma saatuse pärast, ellujäämise pärast ning nad jätkasid Jumala kutses edasi liikumist, mis Jumal on neile andnud. Nende väga intensiivsete lahingute keskel, selle intensiivse sõja keskel, intensiivse pimeduse ja hirmu keskel jäid need prohvetid ustavaks Jeesusele, et otsida Tema südant.

Paljude nende prohvetite jaoks algasid need tagasilöögid väga strateegilisel ajahetkel nende teekonnal, kui Isand oli hakanud nende elus vabastama uut taset soosingus, juurdekasvus, ülenduses ning võimalustes jagada Tema Sõna. Paljude jaoks tundus see hetk, nagu päev oleks äkitselt muutunud ööks.

Paljud nendest prohvetitest on olnud silmitsi pimedusega ja metsikute langustega sellises intensiivsuses, mida nad pole varem kogenud ning nad on maksnud hinda, mida paljud ei oska endale ettegi kujutada. Need prohvetid on jätkanud Isanda sõnumite eest hoolitsemist  puhtuse, ausameelsuse, alandlikkusega ning nad on jätkanud välja valamist teistele ka keset omaenese suur valu ja sügavat pimedust.

Ma nägin, kuidas need prohvetid vallutasid suuri alasid. Vaimus on toimunud suured võidud ja läbimurded ning õige varsti saavad loomulikus maailmas ilmsiks tohutud vabaduse ja läbimurrete ilmingud. Nendele prohvetitele saavad osaks nende elu suurimad võidud, aga ometi on nad praegu end tundmas Eelija sarnaselt seal puu all, kus ta oli sellises madalseisus, julguse kaotanud ning sellises depressioonis, et ta tahtis surra. (salmid 3-5). Täiesti väsinud. Täiesti julguse kaotanud. Tühjad. Lahingu intensiivuse tõttu kaotanud selge nägemise. Valmis alla andma. Täiesti läbi.

Kui Sa loed seda sõnumit ning Sa oled üks nendest prohvetitest ning Sa tunned täpselt nii, nagu eelnevalt kirjeldatud, siis see sõnum on SINU JAOKS.

Isand rääkis mulle hiljuti sõnumi, mis on Sinu jaoks ning Ta ütles, et Ta on välja läkitanud teenijad inglid Sinu juurde, nagu Ta saatis Eelija juurde, kes toovad Sulle tugevust ning teenivad Sinu südant ja hinge. Isand annab Sulle väga sügava täiesti üleloomuliku puhkuse läbi Oma Vaimu noorenduskuuri ning läbi Oma teenijate inglite toob Ta Sinuni väga sügava puhkuse, mida Su süda ja hing hädasti vajavad.

Jumal saadab Oma teenijad inglid, et tuua Sulle tugevust, tervenemist ning uut jõudu ning lootuse hingust ja elu. Selle sügava väsimuse, kurnatuse, võitluste, murelikkuse ja julguse kaotuse keskel näitab Jumal Sulle Oma tugevust. Jumal äratab oma prohvetid palju sügavamate ilmutuste jaoks Tema armust, Tema jõust ja väest, ning see kõik ei ole mitte väe ega võimu läbi, vaid Jumala Vaimu läbi,“, ütleb Jumal.

 (Sakarja 4: 6)

Need ingellikud kohtumised, mis Sul ees seisavad, muudavad asju ühe hetkega. Sa liigud paigast, kus Sa tunned end tühjana, murelikuna, rusutuna, valmis alla andma, pettununa, illusioonidest vaevatuna, ilma lootuse, kire ja rõõmuta paika, kus Sa oled TÄIS ja ÜLEVOOLAV taaskord. Uus tase armus, jõus ja värskenduses saab Sulle osaks, kui toimuvad need ingellikud kohtumised. Sinu süda terveneb, mõtteviis muutub ning lootus saab taastatud ja uuendatud.

Kohas, kus Sulle tundub, et Sa ei suuda enam edasi minna, toob Isand Sulle äkitselt jumaliku asjade täieliku pöördumise ning Sa liigud kaugemale, kui Sa kunagi oled olnud.

SÕJASAAK TUUAKSE SINU JUURDE.

Sõjasaagist olid nad need kingitused pühendanud Jehoova koja alalhoiuks   

(1 Ajaraamatu  26:27)

Sõjasaak, mille Sa võidad nendes lahingutes, mida Sa praegu pead, tuuakse Sinu juurde. Mul oli hiljuti väga tähendusrikas unenägu, kus Isand näitas mulle ingleid, kes olid välja läkitatud, et minna ja korjata kokku sõjasaak, mis on võidetud prohvetite poolt ning tuua selle sõjasaagi ilmnemine esile loomulikus maailmas.

Kui ma mõtisklesin selle salmi üle, siis ma leidsin 1 Ajaraamatu 26:27 veebi kommentaari:

Kui Pühakiri räägib templi alalhoiust, siis originaalis tähendab see sõna Heebrea keelest: parandama ja remontima maja, teha tugevaks ja toestada seda, mis on ehitatud. Ja ressurssid on mõeldud selleks, et  taastada templi algne hiilgus.

Kus on täna Jumala tempel?  Loomulikult Sa tead seda. See on tehtud Tema inimestest- Sinust ja minust, Tema Kogudusest üle kogu maailma. Paulus räägib sellest, et meie ihud on Püha Vaimu templid. Ja nagu iidsel Iisraeli ajastul kasutab Jumal ka nüüd oma templi ehitamiseks ja alalhoiuks sõjasaaki, mis võidetakse lahingutes. Seetõttu on meie katsumustel palju suurem tähendus, kui ainult meie ellujäämine. Läbi iga lahingu, paneb Jumal kõrvale rikkusi, ressursse ja jõukust meie heaks. Tema kogub kokku terveid varandusi ja ardeid. Ja kogu see sõjasaak on mõeldud selleks, et ehitada üles ja alal hoida Tema ihu, Jeesuse Kristuse Kogudust.

Selle lahingu kaudu, millega Sa oled silmitsi, Jumal mitte ainult ei tee sügavat tööd Sinu sees ja ei anna Sulle ülikülluslikku sõjasaaki nendest lahingutest, tuues Sulle tohutut juurdekasvu Sinu enda elus ja teenistuses, vaid Jumal kasutab Sinu võitu, mis Sa oled saavutanud ja vastu võtnud Jumalalt nendes lahingutes, et julgustada, tugevdada, taastada, parandada ja teenida ka teisi  ning et laiendada Tema Kuningriiki.

Jumala prohvetid, Teile saab osaks seitsmekordne taastus ja tagasimakse!

Isegi, kui Sa oled tundnud, et Sa oled käinud hääbuval teerajal, toob Jumal Sulle elu. Sinu igatsused ja tõotused ei ole suremas, vaid Jumal lisab neile juurdekasvu.

Paljud Teist on tundnud, et Te olete käinud otsekui pimeduse teerajal, mis on olnud nii raske, et alla andmise hetk on tulnud, aga Isand kuulutab Sulle, et Sinule avaneb Sinu elu suurim ülendusaeg.

Hoia kinni! Pea vastu! Ole tugev! Sest Jumal saadab oma teenijad inglid, kes abistavad Sind, et tuua Sulle tugevust ja juhtnööre. See jõustamine ja tugevaks tegemine tabab Sind sellise üleloomuliku väega ja tugevusega, et Sa lähed kaugemale, näed kaugemale ning kuuled palju selgemalt ning liigud uute võimaluste, ülesannete ja ülenduste juurde, mis toovad Sulle suurt rõõmu, rahu, selgust ja kirglikkust enam, kui kunagi varem.

SA KOHTUD JUMALAGA TÄIESTI UUEL VIISIL.

Isand rõhutas ka 6.salmi, kus Eelija oli saanud vajaliku tugevuse ning nüüd oli prohvet mäel ja Jumal läks temast mööda:

"Ja vaata, Jehoova läks mööda, ning tugev ning võimas tuul, mis lõhestas mägesid ja purustas kaljusid, käis Jehoova ees. Aga Jehoovat ei olnud marutuules! Ja marutuule järgi tuli maavärisemine, aga Jehoovat ei olnud maavärisemises! Ja maavärisemise järel tuli tuli, aga Jehoovat ei olnud tules! Ja tule järel tuli vaikne, tasane sahin/sosin!

 
Ma nägin, kuidas käesoleval ajaperioodil Isand ilmus kohale täiesti uutel viisidel, mis on erinevad sellest, kuidas Sa oled varem kogenud Jumalat rääkimas. Mõned kõige suurimad kohtumised Jeesusega, mõned kõige võimsamad Püha Vaimu puudutused, mõned kõige erilisemad hetked Jumalaga sellel käesoleval ajaperioodil saavad paljude prohvetite jaoks olema täiesti erinevad sellest, mida varem on kogetud ning mida osatakse oodata. Eelija jaoks oli see nii harjumuspärane, et Jumal ilmutas ennast valjuhäälselt ja imetegudega ja nüüd sellel mäel esitleb Jumal ennast õrna ja vaikse sosina läbi.  

Sellel käesoleval ajaperioodil Sa kuuled Jumala käest ja kohtud Tema südamega viisidel, mis sügavuti puudutavad Sind ning Sa oled täielikult lummatud Tema väest, Tema headusest ning Tema armastusest. Täiesti uus tase sügavas Jumalakartuses (AWE of God- aukartuses Jumala ees) tuleb esile nii prohvetite kui ka Kristuse Ihu seas.

Jumala prohvetid, ma prohveteerin Teie üle, et mõningad Teie elu kõige suuremad kohtumised Jumalaga tulevad sellel ajaperioodil esile kui Jumala SOSINAD ning Jumal ilmub välja uutel ja ootamatutel viisidel. Palju enam saab vabastatud, taastatud ning lahti murduma Sinu jaoks läbi õrnade ja vaiksete Jumala sosinate. Jumal on kandmas Sinu sisse midagi uut, midagi värsket, midagi erinevat, mida näha, et seda siis jagada Kristuse Ihule, mis joondab Kristuse Ihu palju suuremal määral Jumala südamega ning järgmise Püha Vaimu liikumisega siin maa peal.

Jumala prohvetid, Jumal teenib Teid. Jumal on Sulle lisamas, Jumal on Sind taastamas, Jumal on Sind noorendamas, Jumal on Sinuga jagamas sõjasaaki, Jumal viib Sind kaugemale ja kõrgemale, kui Sa eales varem oled olnud. Sinu eristusvõime kasvab topeltkoguses. Sinu silmad saavad olema nagu tulekotka silmad, Sa hakkad nägema nii, nagu ei kunagi varem. Sa kohtud Jumalaga uutel viisidel ning Ta kutsub Sind Oma südame paikadesse, et Sa näeksid, kuuleksid, tunneksid ja kannaksid seda, mida Jumal on kandmas ning see on TOTAALSELT erinev sellest, mida Sa oled kandnud, vabastanud ja kogenud varematel aegadel.

Sa oled olnud keset oma elu suurimat võitlust, sest suurimad ülendused, positsioonidele asetamised, tähtsamate ülesannete kasvamine, soosing ja juurdekasv on Sinu ees.

Ma kuulutan ja prohveteerin Sinu üle, et Sinu jaoks on käes Jumala poolt antud SUURE RÕÕMU, saatuse ja visiooni ajastu.

Ja isegi, kui Sa praegu ei tunne seda, oled Sa lahingu juba võitnud, Sa oled võitnud sõja ning nüüd on Jumal teenimas ja kosutamas Sinu väsinud, murelikku ja julguse kaotanud südant. Jumal on kasutanud kõike seda, millest Sa oled läbi läinud, selleks, et tuua Sulle laienemist, tugevust, juurdekasvu Sinu võimekuses ning Sa oled Vaimus PIKEM ning Sa kasvad Jeesuse Kristuse autoriteedis ning võidmise mantlis, mis on Sulle Jumalalt antud.

Kiusatus on olnud suur, et Eelija kombel visata võidmise mantel maha ja oodata vaikselt surma, aga hoia kinni, sest suurimad olukordade pöördumised on Sinu ees läbi nende teenijate inglite ning läbi Püha Vaimu väe ning Sinu võidmise mantel saab üle valatud Jumala tulega. Juurdekasv ja rohkenemine tabavad Sinu võidmise mantlit!

 

"Jumal saatku Sulle üleloomulikku abi Oma pühamust ning toetagu Sind Siionist. (Laul 20: 3)

"Aga kes ootavad Jehoovat, saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad: nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi! (Jesaja 40:31)
 
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 19.07.2017