laupäev, 9. september 2017

Jo Ellen Stevens „Mina Annan Teile Maju, Mida Te Pole Ehitanud!“


 

Isand ütleb:"ÄRKA JA VALMISTU. MA ANNAN SULLE NÜÜD MAJASID, MIDA SA POLE EHITANUD NING AARDEID VÄGA PIMEDATEST PAIKADEST!“
Eelmise kuu jooksul ma nägin nelja öist nägemust majade kohta, mida tõeline Jeesuse Kristuse Kogudus saab vastu võtta, kui Jumal need nüüd neile annab. Esmalt ON JUMAL MUUTMAS INIMESTE DENOMINATSIOONILIST KUULUVUST NING JUHTIMAS NEID TÕELISE KUTSUMISE SISSE. Jumal rääkis mulle sellest, et Ta on paljudele Teie seast andnud unenägusid, visioone ja prohvetlikke sõnumeid selle kohta, mida Jumalal on plaanis teha siin maa peal ning mida Jumal igatseb, et Teie teeksite osana Tema lõikusest.
Ja ma kuulsin Pühakirjast  Joel 2:28 (eestikeelses Piiblis Joel 3: 1), "Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma Vaimu kõige liha peale!  Siis Teie pojad ja tütred hakkabad ennustama, Teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, Teie noored mehed näevad nägemusi! "
"Ehitage Mulle maja prohvetite jaoks."

See fraas „uinuvad unenägusid nähes“ tähendab ka seda, et nad näevad ka juba vanu nähtud unenägusid. Jumal hakkab vanematele meestele ja naistele meelde tuletama unenägusid, mis Ta on nende südamesse pannud juba aastaid tagasi. Jumal on praegu väga agaralt külastamas inimesi ning äratamas nende hinge üles kõige selle suhtes, mis Ta neile on rääkinud selle kohta, mida nad hakkavad tegema viimastel päevadel. Üks nendest asjadest, mida Jumal hakkab nende inimeste jaoks tegema, on see, et TA ANNAB NEILE MAJASID, MIS ON VÄHEMALT SAJA-AASTASE AJALOOGA!
Need on majad paljude ruumidega ning väga ajaloolise taustaga nende inimeste jaoks. Jumal ütles: "Nad lähevad sisse ning ajavad välja mineviku nõiduse, Iisebeli, Leviatani ja religiooni vaimud. Minu inglid kolivad sisse ning Minu Vaim kolib sisse ning nendest majadest saavad rahu ja varjupaiga kohad inimeste jaoks, kes lõikusena tuuakse sisse.“
Jumala Värskendav Auhiilgus- Jumalat Pole Võimalik Taltsutada!

Ma nägin öist nägemust täiskasvanud meestest ja naistest Kristuse Ihus, kes kontrollisid üle seda maja, mis oli läbinisti lumivalge (see sümboliseerib õigsust).  Selles nägemuses üks naine näitas meile seda maja ning siis viis meid teisele korrusele (mis sümboliseerib järgmist taset). Kardinad olid valged ning hõljusid tuule käes terves majas ( see tähendab minu jaoks alati värskendamist). Ja akendest paistis päike sisse sellisel määral, et see sarnanes Jumala auhiilgusega. See oli terves majas nii ere, et raske oli näha üksteise nägusid. Ning siis küsis naine meie käest äkitselt, kas me tahame näha „vaimu“ (sel hetkel ma teadsin, et ta mõtles Püha Vaimu, kes sellel hetkel paistis pilve kujuga). Ma tundsin Püha Vaimu kohe ära selle alandlikkuse tõttu, mis Tal oli.
Jumal rääkis mulle läbi selle nägemuse sellest, et Tal on kavas tuua värskendust Kristuse Ihule ning selleks eraldatakse neid maju, kus Püha Vaim saab pidevalt elama. Ma kuulsin Püha Vaimu rääkimas sellest, et modernne kogudus „on teinud“ Pühast Vaimust „taltsutatud“ vaimu ning piiranud Tema nime, et olla teatud ringkondades vastu võetud. AGA TA TULEB TAAS ESILE NAGU NELIPÜHI PÄEVIL NING SEE ON KÕIKE MUUD KUI TALTSUTATUD! Valmista Püha Vaimu jaoks ruumi!
Ajastute Suurimad Uksed!

Teine nägemus oli samast inimeste grupist ühes teises majas, kus seesama naine näitas maja, nagu esimeses nägemuses. Ta hakkas meile näitama Victoria-aegset vana maja ja siis ta võttis mõned meist ning viis üles pööningule (ma usun, et see sümboliseerib kõige kõrgemat paika majas ning uut kõrgemat taset Isandas).
ME KÜSISIME, KAS ME VÕIME MINNA JA VAADATA RINGI. JA NAINE JUHTIS MEID SUURE UKSEAUGU JUURDE, KUST OLID TOPELTUKSED EEST ÄRA, NAGU KEEGI OLEKS NEED EEST ÄRA LÖÖNUD! NEED OLID SUURIMAD UKSED, MIDA MA EALES OLEN NÄINUD! Ma tahtsin näha, kas seal kusagil on aardeid. Ja kui me läksime läbi selle ukseava, siis me nägime kõiki neid  aardeid, mida oli narritud ja põlatud, aga kui me jätkasime nende aarete vaatamist, siis me saime aru, et paljud neist olid väga hinnalised.
Ma usun, et Jumal annab meile väga ajaloolisi paiku ning lööb lahti nii suuri topeltuksi, mida me pole varem näinud! Me läheme läbi nende uste ning avastame aardeid ja varandusi, mis on olnud peidetuna pimedates paikades sadu aastaid! Ma nägin, kuidas Jumal andis majasid selleks, et sisse tuua neid, kes on olnud inimkaubanduse ohvrid, et näidata neile Jumala rahu ning Taevase Isa headust, et nad võiksid täielikult terveneda oma haavadest.  
On veel pimeduse alasid, mida Jumal hakkab avama. Ta näitas mulle, et paljud saavad ümber reastuma ning kogudustes toimub raputus ning neid „kooritakse alasti“. Aga ärge langege masendusse, sest Jumal toob nad sealt välja ning viib selle juurde, milleks nad tegelikult on kutsutud- minema tänavatele! Jumal ütles: "KÜSIME MINULT MAJASID NING TE SAATE NEED!“ Jumal tahab neid inimesi kõiki majutada!
Jumal Toob Juurdekasvu ja Laienemise Uue Põlvkonna Keskel

Jumal on andmas noortele juurdekasvu nende andides ning õpingutes, et varustada neid praeguse aja tarvis! Te näete väga suurt laienemist noorte seas, nende seas, kes on sündinud sajandivahetusel. See on põlvkond, kes on läinud läbi väga paljust ning seetõttu on neil väga sügavalt kaastundlikud südamed.
Jumal ütleb: "Ärge mõelge, et see on veider, kui nad teevad veidraid asju, et lõikuseks valmistuda. Mina olen süüdanud nende südamed, las nad liiguvad selles! Ma annan neile suuri nägemusi ning veidraid viise, kuidas lõikust sisse tuua. ÄRA ÜRITA NEID TOPPIDA OMA VANASSE RELIGIOONI KASTI; see ei toimi! Mina olen neile näitamas neid veidraid asju ning neil on Minu käest hullumeelne usk minna ja viia need asjad lõpuni! Teie olete palvetanud ning Mina olen vastanud!“
"Ma kuulsin Püha Vaimu rääkimas sellest, et modernne kogudus „on teinud“ Pühast Vaimust „taltsutatud“ vaimu ning piiranud Tema nime"
Kui Jumal mulle seda näitas, siis Ta tuletas mulle meelde filmi „Kolmanda Astme Lähikontaktid“.
Richard Dreyfuss' tegelaskuju ehitas elutuppa mäge, sest ta nägi korduvalt nägemust sellest. Kogu ta pere lahkus tema juurest, aga ta ei hoolinud sellest, sest ta oli täiesti haaratud sellest nägemusest! Ta tundus täiesti hullumeelne aga pikemas perspektiivis tuli esile ka teisi inimesi, kes nägid sama nägemust ning nad kõik tahtsid teada, mida see tähendab. Jumal on andmas inimestele selliseid märkimisväärseid kinnisideid! Ja siis ta näitab nendele inimestele, kuhu minna ja mida teha, ning nad tunduvad sama hullud nagu Noa omal ajal, kui ta hakkas laeva ehitama! Valmistu ning ära lange paanikasse!
Raske Jumala Ligiolu Kate

Kolmas nägemus oli minust ja ühest teisest inimesest, kellega koos me läksime ühte nendest vanadest majadest; me läksime suurde keldrisse, mida hooldustöölised valmistasid ette inimeste peitmiseks religioosse süsteemi eest ning kõige eest, mis toimus sellest majast väljaspool. Ja kui ma ringi vaatasin, siis tuli üleujutusena vihmavaling!
Ja siis ma taipasin, et kõik tekid, mida ma vajasin inimeste katmiseks, olid õues. Ma läksin vihma kätte ning hakkasin tekke sisse tooma. Nad olid vihmast nii läbi vettinud, et neid oli raske kanda, aga ma tegin seda sellest hoolimata. Ja Jumal näitas mulle sel hetkel, et need „tekid“, millega me varustame neid inimesi, kes on tulemas nendesse majadesse, et need „tekid“ on nii läbi imbunud Pühast Vaimust, et meil on neid väga raske kanda; aga ometi aitab Jumal meil katta neid uusi usuhiiglasi nii, et nad saavad täielikult läbi immutatud Jumala Ligiolust!  
Ehitage Mulle Maja Prohvetite Jaoks

Neljandas unenäos ma nägin kõiki neid nägemusi koos ja siis ütles Jumal: „Ärgake ning valmistuge taastama ning uuendama neid paiku, mis Mina Teile annan, sest lõikus on ukse ees!“ Ja siis mulle meenus, mis Jumal oli mulle aasta tagasi öelnud: "Ehita Mulle maja prohvetite jaoks!“ Ja nüüd ma tean, et selles majas on küps prohvetlik meeskond, et üles tõsta lõikuse sissetoojaid!
Jumal ütleb: "See maja on väljaspool normaalset igapäevast Kogudust, nagu me seda tunneme. Need on spetsiaalsed majad teatud inimeste jaoks, kes on olnud väga paljude asjade vangistuses. Narkootikumid, inimkaubandus jne. ÄRGE PÖÖRDUGE VANAL MOEL ASJADE TEGEMISE JUURDE, SEST MINA TEEN ASJU UUEL VIISIL! Järgi Minu tegutsemismudelit, mis Ma Teile näitan, nii, nagu Ma kunagi näitasin originaalselt Noale! Ärge üritage kõike teha, vaid tehke üksnes seda, milleks Ma Teid olen kutsunud. Fokuseerige oma visioonile ning õige pea hakkavad kõik visioonid voolama ühes voolus lõikuse sissetoomiseks. Ärge kartke inimeste nägusid, vaid öelge üksnes seda, mida Mina olen Teile ütlemas  ning tehke seda, mida Mina ütled Teile teha! Valmistuge, valmistuge, valmistuge.“
Ja lõpetuseks andis Jumal mulle selles nägemuses kirjakohad  Pühakirjast, millega ma ka lõpetan selle sõnumi:
5 Moosese 6:10-11, "Ja kui Jehoova, Su Jumal, viib Sind sellele maale, mille Ta vandega Su vanemaile, Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile, on tõotanud Sulle anda- suured ja head linnad, mida Sa pole ehitanud, ja kojad täis kõike head, mida Sa pole täitnud, ja raiutud kaevud, mida Sa pole raiunud, viinamäed ja õlipuud, mida Sa pole istutanud.“
Jesaja 45:2-3, "Mina käin Su ees ja teen teed tasaseks; ma purustan vaskuksed ja raiun katki raudriivid! Ma annan Sulle varandusi pimedusest ja peidetud jõukust salajastest paikadest, selleks, et Sa teaksid, et see olen Mina, jehoova, Isand, Iisraeli jumal, kes Sind on kutsunud nimepidi.“

Tõlkinud Jana Naudi 09.09.2017

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar