esmaspäev, 30. oktoober 2017

Lana Vawser „Sa Muutud Elavaks Uute Taevaste Strateegiate Läbi!“


 
Jumal on nüüdseks väga pika aja jooksul rääkinud mulle uutest tegevusplaanidest ja strateegiatest, mida Ta on välja jagamas. Ta on mulle näidanud, et sellel muutuste ja ümberkorralduste ajaperioodil tulevad esile täiesti uued teerajad, mida Ta praegu on avamas Oma inimestega.

Hiljuti sosistas mulle Isand: „Sa muutud ELAVAKS uue STRATEEGIA läbi.“

Minu süda täitus põnevuse, ootusärevuse ja elava lootusega. Isand näitas mulle paljusid, kes võtavad vastu uued tegevusplaanid ja strateegiad otse Jumala südamest selle UUE AJAPERIOODI jaoks, aga mõningate jaoks on olnud liiga palju ärevust, hirmu ja närvilisust, millest tuleb nüüd välja astuda nende UUTE STRATEEGIATE abiga, sest see kõik on väga uus, seda kõike pole varem olnud.

Ma kogesin, et Jumala sosinas oli tohutu julgustus… et Sa muutud ELAVAKS läbi nende UUTE STRATEEGIATE, mida Ta praegu on vallandamas Sinu südames.

Sa õpid tundma rõõmu, Sa hakkad palju lihtsamalt voolama Temas ning Sind täidab täiesti uus tase nägemises ja eristusvõimes/sissevaates. Ma nägin, kuidas Jeesus juhatas paljusid kättpidi nendesse uutesse strateegiatesse, ning kui nad siis astusid välja ja järgnesid Talle, nägin ma esile tulemas ilmutuste juurdekasvu, tarkust ning Kuningriigi mõjuvõimu, mis hakkas aset leidma juriidilistes asjades, kui Isand neid juhtis paikadesse, mis olid nende jaoks määratud.

SA PÜÜAD KINNI ROHKENEMISE TUULE.

Need jumalikud strateegiad ja teerajad tähendavad mõningal juhtudel ka „vastuvoolu minemist“ selle suhtes, mida varem on tehtud, aga Jumala Eesminejate Võidmine/Vaim on tugevalt nende strateegiate peal ning kui ollakse sõnakuulelikud Isandale, siis langeb Jumala rahva üle võimsam rohkenemise ja laienemise tase. Sõnakuulelikkuse paigas Jumala taevasele strateegiale oled Sa võimeline kinni püüdma Püha Vaimu tuule ning laienemine viib Sind edasi kaugemale kui Sa kunagi varem oled olnud ning seda täiesti uuel viisil ning koos väga märkimisväärse rohkenemise ja laienemisega.

Hoia oma pilk kaljukindlalt Tema peal (Jesaja 50: 7), üksnes Jeesusel ning järgne Temale Tema teedel, Tema strateegiates ning Tema tegevuskavas.

Paljud on käinud väga intensiivse ja uskumatu „haavata saamise“ tasemel pikka aega, aga need uued strateegiad ja tegevuskavad Tema südamest, kui Sa järgned Temale määratud teerajal, siis tuleb esile VILJAKUS, mis kaalub üles iga haavata saamise. Nendel uutel teerajadel ja nende uute strateegiate läbi tuleb esile VILJAKUS ja PUHKUS ja VÄRSKENDUS, mis täidavad Su südame sellisel viisil, et Sa TÄITUD AUKARTUSEGA Tema headuse ees. Läbi nende uute strateegiate, tegevuskavade ja teeradade tuleb esile VÄGA PALJU IMESID. Puruks pekstud südamed tervenevad Jumala headuse läbi, mis kõik saavad nähtavaks läbi nende uute asjade.

„Sest Sina tood mulle järjepidevalt ilmutusi ülestõusmiselust, järjest eredamast teerajast, mis juhib mind palgest palgesse Sinuga (Laul 16: 11 The Passion Translation)

Nendel uutel teeradadel vabanevad inimesed VÄGA SUUREST survest, mida nad on kogenud ning taastub Sinu võime UUESTI UNISTADA KOOS JUMALAGA. Sa LIUGLED kotkana uuele tasemele.

RÕÕM, RÕÕM, RÕÕM.

Seal, kus Jumal vabastab uusi taevaseid strateegiaid, teeradasid ja tegevuskavasid, seal üritab hingevaenlane sosistades sisestada hirmu ja halbu eelaimdusi nende teeradade suhtes, aga ma julgustan Teid, armsad sõbrad, et sinna, kuhu Sind juhib Jumala Ligiolu, see uus teerada, kuhu Tema Sind viib, see uus strateegia, mida Tema Sulle annab, seal ma nägin RÕÕMU KÜLLUST! Sa muutud elavamaks kui kunagi varem selle suure laienemise keskel, selles kõiges, milleks Tema Sind on kutsunud, nende plaanide sees, mis Temal on Sinu jaoks ja milleks Sa oled loodud.

Isegi, kui nendel uutel teeradadel ja strateegiate keskel tõusevad üles hiiglased ning algavad lahingud, nägin ma KINDLAMEELSUST tõusmas Jumala rahva südametes, kindlameelsust Tema ustavusse, Tema varustusse, Tema tarkusesse ja Tema headusesse. KINDLAMEELSUS muutub kaljukindlaks selles, kes TEMA ON. See kaljukindla vundamendi rajamine toimub just praegu väga paljude sees. Ma nägin, et isegi läbi lahingute ja katsumuste pulbitses Jumala inimeste olemusest üles ülevoolav rõõm, neid täitis tulisus, mis muutus järjest tugevamaks ning deklareeris: „MA OLEN LOODUD NENDE ASJADE JAOKS! SELLEKS OLEN MA SÜNDINUD!“- need suursugused hetked täis sügavaid ilmutusi ja esiletulekuid on just praegu meie ees.

Ma kuulsin seda, kuidas Isand rääkis üha uuesti ja uuesti paljude südametes, kes võtsid vastu neid uusi strateegiaid, nende südametes, kes võitlesid hirmuga nende uute strateegiate suhtes, nende südametes, kes võitlesid hirmuga „mööda panemise“ ees, nende südametes, kes võitlesid hirmuga „kas ma olen kuulnud ikka õigesti“. Ma nägin imeilusaid kinnitusi kinnituste järel otse Jumala südamest Tema strateegiate suhtes ning ma kuulsin Jumalat sosistamas: „Sa hakkad seda kõike ARMASTAMA!!!“ Hingevaenlane sosistab, et need strateegiad saavad olema väga valusad, aga täpselt vastupidine on tõde- need uued teerajad saavad olema täis rõõmu! Taeva plaanid/tegevuskavad, Tema südame strateegiad MUUDAVAD SIND ELAVAKS, täidavad Sind SUURE RÕÕMUGA, Su süda HÜPPAB lootusrikkusest ning kõik need uued strateegiad juhivad Sind täiesti uuele tasemele intiimsuses Jeesusega.

JUMALIK USALDUS.

Ma nägin nendel uutel teeradadel, kus järgiti Tema häält ning liiguti nendes uutes strateegiates, ma nägin JUMALIKKU USALDAMIST. Ma nägin, kuidas Jumal juhtis Oma inimesi ning kui nad siis järgnesid Talle alistumises ja sõnakuulelikkuses väga sügaval intiimsuse tasemel, siis tuli esile JUMALIK USALDAMINE ning Jumal jagas OMA SÜDAME SALADUSI.

„On privaatsed paigad, mis on reserveeritud Jumala armastajate jaoks, kus nad istuvad Tema ligi ning võtavad vastu Tema tõotuste ilmutuslikke saladusi (Laul 25: 14 The Passion Translation)

Oma sõnakuulelikkuses Tema teedele, Tema strateegiatele ole valmis kõndima koos Temaga Jumala aias päeva vilus ja seda täiesti uuel viisil, uues sügavuses, kus Tema jagab Sinuga Oma tõotuste sügavaid ilmutuslikke saladusi.


 
Lana Vawser on aktiivne liige Austraalia Prohvetlikus Nõukogus (Australian Prophetic Council) ning ta annab pidevalt prohvetlikke sõnumeid Kristuse Ihule ja erinevatele rahvastele. Tema sõnumeid avaldatakse pidevalt nii „The Elijah List“ lehel kui ka Charisma ajakirjas/veebilehel.  Ta on samuti rändav jutlustaja ja ärkamise üles õhutaja, kes reisib oma perega regulaarselt ning näeb võimsaid Jumala liikumisi. Lanal on tugev prohvetlik hääl ning tal on siiras südameigatsus näha Kristuse Ihu arenemas intiimsuses Jeesusega ning et iga usklik kuuleks aktiivselt Jumala häält iga päev. Lanal on samuti süda põlemas, et näha inimesi saamas vabaks ning käimas kõiges, mida Jeesus on teinud meile kättesaadavaks, kui me kanname Kristust kõikjale, kus me maailmas ringi liigume iga päev, et me oleksime ärkvel Tema loomuse suhtes, teades, kes me oleme Kristuses. Lana on abielus Keviniga ning nad elavad koos oma kahe pojaga Brisbanis, Austraalias.
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 30.10.2017
 

pühapäev, 29. oktoober 2017

Jennifer LeClaire „Prohveteering: Õiglus On Rajatud Armuliste Jaoks!“

 
Ma kuulsin Isandat ütlemas: „Õiglus on rajatud!“

Paljud Kristuse Ihus on läbi läinud väga raske ajaperioodi, mis on olnud täis ebaõiglust, laimamist, tagakiusu, needmist ning igasuguseid teisi deemonlikke rünnakuid läbi teiste inimeste.

Sellise strateegia eesmärk on olnud väga selge: Vaenlane on üritanud kustutada tuld Jumalikus tules põlejate eludes läbi pidevate rünnakute karakteri, finantside ja suhete pihta.

Kui see oled olnud Sina keset neid raskeid ajaperioode, siis nüüd on aeg pidutseda. Sest ma kuulsin Isandat ütlemas: „Õiglus on rajatud!“

Pane tähele sõnumit Jumalalt:

„Praegusel ajaperioodil Ma vallandan kohtumõistmise otsused- õiglased kohtuotsused Sinu hingevaenlaste üle, kes on algatanud ning juhtinud ebaõiglust Sinu vastu. Sest Mina Olen Õigluse Jumal ning Mina vabastan kättemaksu ja õigeks mõistmise Oma ajastuses.“

„Minu ajastu on praegu nende jaoks, kes on seisnud usus ning kes on väga teadlikult otsustanud kurjale vastata heaga nende suhtes, kes on teinud ülekohut. Mina toon õigluse esile Armuliste heaks, kes on palvetanud oma tagakiusajate eest ning õnnistanud neid, kes on neid neednud.“

„Praegu on õigluse ajaperiood. Ela selles!“

Kui Sa oled muutunud murelikuks kõige selle keskel, kui halvad asjad on järjest Sind tabanud, siis nüüd on põhjust rõõmutsemiseks. Sa võid oodata seda, kuidas Jumala õiglus tuleb esile väga südamlikel viisidel, kui Sa oled hoidnud oma südame õige suhtumisega. Kui Sa oled muutunud kibedaks keset neid lahinguid, siis nüüd on aeg meelt parandada, andestada ning igal viisil panna oma süda õigeks, et Sa võiksid näha neid tagasimakseid, mis Jumal tahab välja valada.

Mäejutluses ütles Jeesus, et meil tuleb õnnistada oma vaenlasi- õnnistada neid, kes meid neavad. (Vaata Matteuse 5: 43-48). Jeesus ei rääkinud saatana õnnistamisest, kes on meie tegelik vaenlane. Jeesus rääkis inimestest, keda saatan kasutab, et meile halba teha. Kui Sa mõistad kreekakeelset sõna „õnnistama“, siis Sa võid ehk häbi tunda, aga sellele käsule alistumine kannab endas tohutut väge.

Kreeka keeles sõna „õnnistama“ on „eulogeo“. Vastavalt KJV Uue Testamendi Kreeka Sõnaraamatule tähendab see: „kiitma, tähistama tunnustamisega, õnnistuste esile kutsumine, pühendama asju südamest pühalike palvetega, paluma Jumala õnnistust asjade üle, palvetada, et Jumal õnnistaks teise inimese asju, kuulutama pühendatud õnnistusi kellegi üle, mis toovad jõukuse, teevad õnnelikuks, rikastama õnnistustega kellegi elu, kinkima kellegile õnnistusi.“

See radikaalne õnnistamise kontseptsioon võib olla päris raske alla neelata, aga õnnistused on nagu bumerangid, mis lendavad Sinu suunas tagasi ning nende vastuvõtmine võib osutuda üsna raskeks, sest neid on nii palju.

Relvastatuna selle ilmutusega palveta õnnistusi oma vaenlaste üle niikaua, kuni Sa siiralt mõtled seda, mida Sa palvetad. See vabastab Sind täielikult igasugusest andestamatusest. See suurendab Sinu autoriteeti vaimus ning asetab Sind otse õigluse keskele sellel praegusel ajaperioodil.
 

Jennifer LeClaire  on Charisma ajakirja vanemtoimetaja. Ta on ka „Awakening House of Prayer“ (Ärkamise Palvekoja) juht  Fort Lauderdales, Floridas; AwakeningTV.com kaasasutaja, ta kuulub the New Breed Revival Network juhtkonda ning ta on paljude raamatute autor, sealhulgas The Next Great Move of God“ (Järgmine Jumala Liikumine): An Appeal to Heaven for Spiritual Awakening( Abipalve Taevale Vaimse Ärkamise jaoks) Mornings With the Holy Spirit (Hommikud Koos Püha Vaimuga), Listening Daily to the Still, Small Voice of God (Kuulata iga päev vaikset Jumala häält)The Making of a Prophet and Satan's Deadly Trio: Defeating the Deceptions of Jezebel, Religion and Witchcraft (Prohvetite kujunemine ning saatana surmav kolmik-kuidas võita Iisebeli, religiooni ja nõiduse vaimu)
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 29.10.2017
 

BRIAN SIMMONS „KALLIS JUMALALE!“

 
Ilmutuse 2: 2-4 The Passion Translation

„Ma tean kõike, mis Sa oled Minu heaks teinud- Sa oled teinud kõvasti tööd ning jäänud püsima. Ma tean, et Sa pole tolerantne kurjuse suhtes. Sa oled testinud neid, kes väidavad, et nad on apostlid ning oled tõestanud, et nad on lihtsalt petised. Ma tean samuti seda, et Sa oled vapralt talunud katsumusi ja tagakiusu Minu nime pärast ning kõigest sellest hoolimata pole Sa kaotanud julgust, pole muutunud pettunuks. Aga Mul on Sinu vastu, et Sa oled hüljanud ja maha jätnud kirgliku armastuse, mis Sul oli alguses Minu suhtes. Mõtle nüüd sellele, kui kaugele Sa oled langenud! Paranda meelt ja tee neid armastuse tegusid, mis Sa tegid alguses/esmalt. Ma tulen Sinu juurde ning eemaldan Sinu küünlajala Sinu mõjuvõimu paigast, kui Sa ei paranda meelt.“

„Armastus võib muutuda külmaks, aga meie südamed peavad jääma põlema Isandale Jeesusele Kristusele. Ta on tulnud, et süüdata meie südameid tulega ning teha meist Oma tuleleekides sõnumitoojad. See on hea, kui me teeme kõvasti tööd ning jääme ustavaks, aga veel parem on põleda Jeesuse suhtes pühas kirglikkuses. Mul tuleb hoida oma süda igal päeval ja igal hetkel leegitsevas tules. Sest Jeesus on kõike seda väärt ning see tähendab ka meie emotsioone ja meie kirglikkust. Need on osa sellest, kes me oleme. Meid on kujundanud emaüsas sellisel viisil, kõigi nende atribuutidega. Nii et hoia oma emotsionaalne elu alistatuna Jumalale.“

„See armastus, mis meil oli Jeesuse vastu alguses, on armastus, mis tuli meie sisse, kui meist said Jumala Talle järgijad. See „esmane armastus“ asetas meid õigele rajale ning süütas meie südametes pühad igatsused. Ja tagasitulemine selle „esimese armastuse“ juurde tähendab kõige selle väärtustamist, mida Jeesus on meie heaks teinud.“

„Aga see „esimene armastus“ tähendab ka seda armastust, mis Aadamal ja Eval oli oma Looja ja Sõbra suhtes. Selles „esmases“ nad armastasid Jumalat ning kõndisid koos Temaga ja tundsid rõõmu kõigest sellest, mis Jumal oli neile andnud. Nende suurim rõõm peitus Jumalas. Nii et meenutamaks seda, kui kõrgelt me (ja kogu inimkond) oleme langenud, tuleb meil mäletada Eedeni aeda ning tagasi pöörduda kogu selle õndsuse ja joovastuse juurde, mis peitub Jumala Ligiolus.“

„See oligi Jeesuse sõnum, mis Ta andis Oma kogudusele Efesoses. See on täiesti imetlusväärne, et „Ephesos“ tähendab „ihaldusväärne“ või „kallis/kullake/armas“. Isegi, kui Su armastus on muutunud külmaks ning Sul on tunne, et Sa oled jäänud kaugeks Ainsaga, keda armastad, tuleta endale meelde seda, et Tema nimetab Sind ihaldusväärseks. Jumal peab Sind Oma kalliks, armsaks, kullakeseks. Iga usklik, ükskõik kes me oleme, võime tunda rõõmu sellest tõest.“

„Minu armastus peab põlema esmastes tuleleekides, aga Jumal nimetab mind igal ajal hoolimata kõigest Oma kalliks!“

Brian Simmons  on tuntud kui väga kirglik Jumala armastaja. Peale väga dramaatilist kohtumist ja vestlust Jeesuse Kristusega teadis Brian koheselt, et Jumal on kutsunud teda minema rahvaste juurde maailmas, keda Jumala Armuevangeelium pole veel puudutanud ning kuulutama kõigile, kes kuulavad. Oma naise Candicega ja oma kolme lapsega olid nad peaaegu 8 aastat Panama provintsi vihmametsades kui koguduse rajajad, tõlkijad ja nõustajad. Brian võttis osa Paya-Kuna Uue Testamendi tõlkimise projektist. Ta õppis lingvistikat ning Piibli tõlkimise printsiipe New Tribes Missioni juures. Peale teenistust tsunglis oli Brian Jumala tööriistaks Ameerikas New Englandis koguduse rajamisel ja nüüdseks on temast saanud täisajaga Piibli õpetaja. Ta on samuti The Passion Translation Piibli tõlke juhtiv tõlkija. See tõlge on uus, dünaamiline versioon Piiblist praeguse põlvkonna jaoks. Brian on olnud õnnelikult abielus Candicega üle neljakümne aasta ning ta tunneb suurt rõõmu oma lastest ja lastelastest.

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 29.10.2017

laupäev, 28. oktoober 2017

Doug Addison „Nägemus Sellest, Mis On Praegu Toimumas Vaimses Sfääris“


 

Ma tahan Teiega jagada võimast nägemust, mida ma nägin aprillis veidi enne Paasapüha. See on väljavõte minu „Taevalikust päevikust“, mida ma tegelikult tihtilugu ei jaga. Aga Jumal ütles, et nüüd on aeg käes selle jagamiseks.

Nägemus “Ootamisest”

(Nägemuse algus) Mul oli kohtumine Taevaga, mis oli nägemuse vormis Isandalt. Mind viidi äkitselt vaimsesse sfääri, kus ma istusin Isanda kõrval. Minuga on seda juhtunud paljudel kordadel, aga sel korral oli Ta alguses väga kaua väga vaikselt.

Lõpuks ma küsisin Jeesuselt:  “Mida me ootame?”

Ta vastas:  “Me ootame, et uksed avaneksid, sest kõike on vaja teha õigel ajal. Meil on vaja õppida ootama ning teada, millal on vaja sellel uuel ajaperioodil edasi liikuda.”

Peale väga pikka vaikust ootuses ütles Isand:  “Nüüd on aeg käes!” Ta tõusis püsti ning siis ma tajusin, et meiega koos istus veel suur hulk inimesi. Nüüd ma tean, et Jeesus ootas veel paljusid, kes pidid Tema juurde tulema.

See rahvahulk, kes olid kutsutud osa saama sellest kogemusest, olid nüüd kohal. Kohal oli nii palju inimesi, et ma ei suutnud neid üle lugeda. Paljud neist olid tulnud läbi väga kuiva kõrbeaja. Oli võimalik tajuda murelikkuse ja lootuse puudulikkuse tunnet.

Sõnum meie jaoks.

Me olime kõik korraga Tema aasal ning Ta soovis, et me istuksime maha ning kuulaksime Teda rääkimas:

“Teie olete Minu teenijad ning Ma olen Teid valinud juba emaüsast alates.  Teie ja kogu põlvkond on sündinud selle ajastu jaoks. Ärge kartke, sest Ma olen Teid eraldanud väga spetsiifilise aja jaoks. Maa on kuiv ja janune ning Mina valan välja Oma Vaimu veed sellele kuivale maapinnale. Ma valan Oma Vaimu välja Teie ja Teie laste peale.”

Ja siis ma taipasin, et Isand rääkis Jesaja 44 peatükist ja sel ajal, kui Ta rääkis neid sõnu, muutusid need korraks väga elavaks meie jaoks. Me kõik hakkasime palju paremini mõistma, kes me oleme ning milleks me oleme kutsutud.  

Sest Mina valan vee välja janusele maale ning vallandan jõed kuival maapinnal; Ma valan välja Oma vaimu Teie järeltulijate peale ning valan õnnistusi järgnevatele põlvkondadele. Nad hakkavad õitsema nagu taimed aasal, nagu elujõulised puud voolavate jõgede ääres. Jesaja 44:3–4 NIV

Sina ja Teie lapsed. 

Isand jätkas: “Sinul ja Teie lastel on väga spetsiifiline kutsumine, aga Teie hingevaenlane on Sind tõuganud pettumuste ja hirmu küüsi. Sa pole saanud astuda üles ning olla osa sellest suurest kutsumisest, mis on selle põlvkonna üle. Paljud Minu rahva hulgast pole veel aru saanud, kes nad on ning kes on nende lapsed. Mina olen Sind valinud ning eraldanud palju suurema liikumise ja ärkamise tarvis Maa peal.

“Ma olen Sind kutsunud armastama ja embama  ebameeldivaid ja ilutuid (mitte armastusväärseid), nii nagu Mina embasin haigeid ning pidalitõbiseid, kes Minu päevil olid Templist välja visatud. Ma sõin ja jõin koos patustega ning religioossed juhid mõistsid Mind selle eest hukka. Ma olin valmis jätma 99, et minna ühe järgi. Selline on Minu süda inimeste suhtes ning selleks olen Ma ka Sind kutsunud. Ma otsin Armastuse inimesi- neid, kes on valmis armastama mitte armastusväärseid ning väljaheidetuid, täpselt samal moel, nagu Mina seda tegin.”

Ja sel hetkel hakkas Jeesus nutma ning me kõik ühinesime Temaga. Me nutsime ja nutsime oma pimestuse pärast ning siis me hakkasime nägema, et me kanname Jumala valgust ning et meil oli vägi Taevast, et asju muuta.

Ja siis äkitselt hakkas rahvas kogunema vaimse ukse ees. Me kõik liikusime minu nägemuses selle ukse/ värava juurde, aga see veel ei olnud lahti. (Ja siis lõppes nägemus).

Uks on valmis avanemiseks. 

Ava mulle õigsuse uks; ma sisenen ja annan ISANDALE tänu. Laul 118:19 NIV

See kohtumine Jumalaga toimus mitmed kuud tagasi, aga sel nädalal oli mul Isandaga uus kohtumine, kus me seisime nägemuses kõik selle vaimse ukse ees. See oli veel suletud, aga kohe valmis avanema.

Ma pole kunagi kogenud sellist ootusärevust ja põnevust vaimus, nagu ma kogen seda just praegu.  Vaimses sfääris toimub tohutult palju, kui Jumal on ette valmistamas midagi väga suurt, et see avaneks meie jaoks.
 
Doug Addison on prohvetlik jutlustaja, autor ja nõustaja/vaimne treener. Ta on tuntud oma “Daily Prophetic Words” (igapäevaste prohvetlike sõnumite poolest), “Spirit Connection webcast” (vaimse ühenduse ülekannete/saadete poolest) , oma blogi poolest. Doug´-i sõnum armastusest, lootusest ning rõõmsameelsusest puudutab inimelusid üle kogu maailma! Tema väge täis, positiivne ja lustakaid lugusid täis õpetusstiil ja nõustamine aitab inimestel avastada nende saatust. Doug aitab inimestel kogeda Jumala üleloomulikku armastust ja väge. Doug ja tema naine Linda elavad Los Angelesis, Californias, kus ta mõjutab väga otseselt kunsti, meelelahutuse ja media tööstust.  

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 28.10.2017

Nathan Shaw „Meie Põlvkonna Ennenägematute Võidmiste Mantlite Vabanemine“

 

See põlvkond saab olema tuntud selle poolest, et Taevast vabanevad nende üle ennenägematud võidmise mantlid. Neid võidmise mantleid kasutatakse selleks, et peatada vaenlase plaane ning rajada Jumala valitsemisala maa peal. Prohvet Eelija on üks kõige selgemaid näiteid  võidmise mantli mõjuvõimust. Eliisa kandis samuti Eelija mantlit ( 2Ku. 2: 1-15). Nii kuningad kui tavainimesed  austasid ja kartsid neid kahte prohvetit. Taavet sai Jumala võidmise mantli, kui prohvet Saamuel võidis teda Iisraeli kuningaks ( 2Sa. 16: 13). Taavet oli sel hetkel veel väga noor. Ta sai kuningaks palju aastaid hiljem. Vahepealse aja jooksul see võidmise mantel, mida Taavet kandis,  kujundas tema elu.   

Läbi Ajaloo On Mantlid Kandnud Autoriteeti, Liikumist Ja Ilmutusi.

Iga mantel on täiesti unikaalne, sest see on antud selleks, et täita täiesti erinevaid spetsiifilisi ülesandeid. Eelija ja Eliisa mantlid olid antud selleks, et hävitada Baali jumala ülistamise ahelad ning peatada vaenulike armeede liikumine. Iisrali vaenlastel oli plaanis hävitada Iisrael nii seestpoolt kui välise rünnaku läbi. Sisemiselt õhutas Iisebel valelike religiooni deemonlikke jõudusid. Välispidi üritasid vaenulikud rahvad vallutada Iisraeli territooriumi. Kõik need plaanid said peatatud läbi võidmise mantli!

Taavetile anti võidmise mantel selleks, et ta ühendaks Iisraeli rahva Jumala valitsuse all. Suguharude vahelise kadeduse tõttu oli Iisraeli rahvas lõhestatud kildkondadeks. Ja kuningas Saul oli tegutsenud vaid omaenese tahtmiste alusel, mitte Jumala juhtimise järgi. Kuningas Saul oli täielikult läbi kukkunud selles, mis puudutas Jumala valitsuse toomist Iisraeli rahva keskele. Peale kodusõda sai rahvas ühendatud tänu Taaveti võidmise mantlile.

Iga võidmise mantel on ümbritsetud täiesti unikaalsest liikumisest vaimses sfääris. Eelija ja Eliisa mantlid olid ümbritsetud hobuste ja tulekaarikute liikumisest. Ja need hobused ja tulised sõjavankrid olid palju võimsamad kui teiste rahvaste armeed (Vaata 2 Ku.2: 11-12; 6: 17, 13. 14).  

Taaveti mantel oli ümbritsetud helide ja erinevate väljendusviiside liikumisest. Kui Taaveti käed puudutasid harfi, või kui ta laulis, siis hakkasid vaimses maailmas asjad juhtuma. Kuningas Sauli piinasid kurjad vaimud. Kui Taavet hakkas pilli mängima, siis selle tulemusel nende helide liikumine vaimses maailmas väljendus väga selgelt selles nähtavad sfääris. Vabastatud helil oli autoriteet peatada see piinamine ning lahti lasta vabadus.

Kui inimesel on võidmise mantel, siis see muudab seda, kuidas inimene näeb asju. Süüria kuningas tahtis kinni püüda prohvet Eliisat. Ja kui kuningas sai teada Eliisa asukoha, siis ta piiras selle linna sisse hobuste ja sõjavankritega.  Eliisa sulane oli surmani hirmunud. Aga prohvet Eliisa mitte. Sest prohvet Eliisa nägi seda liikumist, mis ümbritses võidmise mantlit- vaimses sfääris oli tema ümber väga kiirete hobuste ja sõjavankrite armee. Mitte ainult arvuliselt ei olnud vaimses sfääris olevate hobuste ja sõjavankrite vägi suurem Süüria kuninga armeest, vaid tegemist oli ju Taevasest sfäärist pärit sõjaarmeega, mis ületas maise sfääri vaenlase armeed. Tulemuseks oli see, et prohvet Eliisa andis Süüria armee Iisraeli kuninga vangistusse (2 Ku. 6:8-23). Need, kes kannavad võidmise mantlit, näevad asju erinevalt. Ja tihtilugu tunduvad sellised inimesed elukauged ning reaalsusest eemal.

Kui prohvet Saamuel võidis Taaveti, siis see muutis seda, kuidas Taavet edaspidi asju nägi. Mantel hakkas rajama kuninglikku autoriteeti ning seda mantlit ümbritses igal ajal erinevate helide liikumine. Taavet hakkas märkama võidmise mõju, kui ta mängis pilli kuninga Sauli juures. Aga see võidmise autoriteet ei antud Taavetile ainult piinatud kuninga tarvis, vaid kogu rahva heaks. Inimesed, kes ümbritsesid kuningas Sauli, panid tähele, et Taavet oli andekas muusik ning et vaevatud kuningas leidis hingamise. Ja Taavet hakkas nägema järjest suuremalt- kuidas Tema võidmise mantel mõjutab kogu rahvast.

Võidmise mantel oli antud, et vaevatud rahvas, mis oli lõhestunud võitlemiste ja tülide tõttu, saaks täielikult muudetud. Ja Taavet teadis seda. Ja Taavet hakkas seda endale ette kujutama, kuidas see rahvuslik muutus võiks välja paista. Et esile tuleb väga palju muusikuid ja lauljaid. Ja helid hakkavad rohkenema ja paljunema. See kõik nõuab terveid meeskondi, kes töötavad koos keset neid määratud täielikke muutusi ( Vaata 1 Ajaraamatu 16). Helid muudavad rahva kohal oleva atmosfääri. See strateegia oli juba välja kujunemas Taaveti südames ja mõistuses ja kujutlusvõimes- juba siis, kui ta mängis kuningas Saulile.

Mantlid Ja Mõjuvõim Rahvuslikul Tasemel

Kui Taavet mängis harfi kuningas Sauli ees, siis Taaveti mõjuvõim oli veel väike. Ta oli vaid teenija kuninglikus õukonnas. Kuninga vabastamine piinadest pole kindlasti nii suur ja võimas, kui terve rahva täielik muutmine. Aga Taavetil oli juba see võidmise mantel Ja see võidmise mantel kujundas Taavetit. Ta õppis, kuidas kanda ja kasutada seda autoriteeti. Taavet avastas pidevalt seda, mis liikumine toimub tema ümber. Ja tema vaatenurk ümbritsevale kujunes vastavalt võidmise mantlile.  Taavet hakkas järjest enam mõistma seda, kuidas vabastada liikumist vaimses sfääris, et see mõjutaks loomulikku maailma ning kuidas siis asjad hakkavad paistma rahvulikul, riiklikul tasemel. Selleks, et liikuda isiklikust tasemest rahvuslikule tasemele, on vaja õiget strateegiat. Taavet küsis Jumalalt selliseid küsimusi, nagu: „Kui mulle on määratud suurem mõjuvõim, siis mis ma sellega peale hakkan?“ Taavet ei ajanud eales taga seda autoriteeti ja mõjuvõimu, aga kui Jumal oli talle selle andnud, siis Taavet hakkas ka aru saama, mida sellega peale hakata.

Praeguse põlvkonna keskel on palju Taaveti sarnaseid: Nad on Jumalalt vastu võtnud võidmise mantleid ning nad on suhteliselt peidetud: need võidmise mantlid on kujundamas neid varjatuid. Praegu on tulnud esile vaid esmaviljad. Aga paljudel on vaja veel neid võidmise mantleid vastu võtta. Ja nende mantlite saamiste lood on täiesti ennekuulmatud. Pane hoolikalt tähele prohvetlikku mudelit Vanas Testamendis:

• Saamuel võidis Taavetit.

• Taavet võidis võimsaid sõjamehi, muusikuid ja lauljaid.

• Eelija võidis Eliisat.

• Eelija ja Eliisa võidsid kuningaid, suurte muutuste toojaid ning prohvetite koole  

Ja kõigi nende erinevate liikumiste mõjuvõim oli dramaatiline. Prohvetlik mudel, mis on välja toodud Vanas Testamendis, oli vaid eeltähendus ning vari. Tänapäeva reaalsus on palju võimsam ja suurem!

 

Nathan Shaw  on Jumala sulane Dunedini linnast Uus- Meremaal. Ta on teenistuse „Taaveti Süda“ juht, kes toob dünaamilisi kohtumisi Jumala hämmastava armastusega nii isiklikul kui koguduste tasemel. Viimase kahekümne aasta jooksul on Nathan olnud Jumala tööriistaks, et sisse juhatada Vaimu märkimisväärseid liikumisi rohkem kui kümne erineva rahva keskel. Nathan Shaw on kahe raamatu autor („Passion and Fire“ ja „Unto the Least of These“.) Nathan on vanempastoriks koguduses „Fire and Destiny Centre“, Dunedini linnas (www.fireanddestiny.org) ja koguduses „Celebration Church“, Mosgiei linnas. (www.celebrationchurch.xyz).
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 28.10.2017
 

 

 


 
 

BRIAN SIMMONS „JUMAL VALVAN SINU ÜLE KOGU AEG“

 
Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Isegi, kui Sind peaks tabama üleujutas, siis Mina tõstan Sind sellest kõrgemale. Kui Su ümber puhkeks ka tulekahjud, olen Mina Sinu Kaitsekilp. Ja kuigi võib tõusta palju hääli, kes räägivad vaid selleks, et Sind süüdistada, Olen Mina Sinu Rahu. Kas Ma pole mitte Sind päästnud varem tuhandetel kordadel? Sina ehk mäletad vaid paari korda, aga Mina tean kõiki neid kordi, kui Ma Sind päästsin, kaitsesin Sind, katsin Sind ning hoidsid Sind täielikult kaitstult. Ma mäletan ka neid kordi, kui Ma kaitsesin Sind ka siis, kui Sina polnud teadlik isegi ohust, mis Sind ähvardas.“

„Puhka keset kõiki Sinu Taevase Isa tegusid. Tunne rõõmu Taevase Isa armastusest. Täna Ma tahan avada Su silmi, et Sa näeksid Minu päästet. Lunastaja avalikuks saamise päev on käes. Minu lunastavalt armult võetakse kate Sinu silme ees. Täna on päev, kui Ma tõusen, et Su elu päästa ja lunastada ning taastada see täielikult Minus. Tänasest alates on Minu Ligiolu Sinu üle täiesti möödapääsmatul moel, seda pole võimalik eirata. Minu pale juhib Sinu samme ning kaitseb Sind kõige eest, mis võib tulla Sinu vastu. Isegi, kui märatsev üleujutus peaks Sind ohustama, tõstan Mina Sind kõrgemale ning Sa näed Minu Auhiilgust, sest Lunastaja esile tuleku aeg on tulnud.“

„Mina olen Jumal, kes seisab, et valvata igal ajal Sinu üle. Minu silmad puhkavad Sinu peal, mitte lihtsalt, et Sind silmitseda, vaid et Sind kaitsta ning et Sind hoida kogu Oma hoolitsusega. Mina varustan Sind sõnulseletamatu soosinguga, hoides Sind eemale kiusatustest, mis on Sinu jaoks liiga suured- Ma teen seda kõike sellepärast, et Ma armastan Sind! Kui Ma mõtlen Sinu peale, siis Mu süda saab üles õhutatud, et hakata tegutsema Sinu heaks. Pole põhjust muretsemiseks ega ärevuseks, sest Minu käsi on Sinu peal ning Mina juhin Sind Oma silmadega. Mina tahan juhtida Sind väga sügava kindlameelsuse sisse, mis suudab vaadata üle käesoleva hetke ning mis jääb püsima terve eluaja jooksul. Usalda Mind ning Sa ei pettu eales.“

Laul 46: 8-11 The Passion Translation

Igaüks vaadaku! Tulge ja vaadake Meie Jumala imetegusid, mis on hingetuksvõtvad. Sest Tema toob esile nii hävingu kui ärkamise. Ning Tema on Ainus, kes suudab kõikjal maa peal lõpetada konfliktid, lõhkudes ning hävitades tulega ära kõik sõjarelvad. Alista oma ärevus Jumalale! Ole vaikselt ning lõpeta omaenese rabelemine ning siis Sa näed seda, et Mina Olen Jumal. Mina olen Jumal, kes on kõrgemal kõigist rahvastest ning Mind tõstetakse kõrgemale kõigest kõikjal üle maa. Jumal seisab kindlalt! Vägede Kindral! Võimas Inglite Armee Isand, kes on meie poolt! Jaakobi Jumal, kes võitleb meie eest!“

AKTIVEERIMINE/VALLANDAMINE:

Tee nimekiri viisidest, kuidas Jumal on Sind päästnud alates päevast, kui Sa kohtusid Jeesusega. Kirjelda neid viise, kuidas Tema on Sind päästnud alates Sinu uuestisünnipäevast. Võta aega, et tänada Jumalat Tema kaitse eest, Tema lunastava armu eest, mis on saanud ilmsiks Sinu elus.
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 28.10.2017
 

pühapäev, 22. oktoober 2017

Phyllis Ford „ Issaskari Inimesed Tõusevad Tarkuse, Soosingu ja Varustusega!“


 
Me näeme Issaskari inimesi tõusmas nendes kolmes peamises asjas:

1. Nad hakkavad rääkima otse inimsüdametesse, kandes praegusel tunnil erilist Jumala tarkust. See üksnes ei ilmuta inimestele nende järgmist suunda nende teel, vaid see kannab ka eelteadmist/arusaamist, miks teatud ajaperiood on tulnud ning kuidas tulla toime praeguse aja dilemmadega. Nii et need, kes kuulevad Isanda sõnumit, saaksid käia tarkuses, mis sisaldab ka õiget ajastust. Kuuljad asetuvad seetõttu Jumala teedel palju paremasse sõnakuulelikkuse positsiooni.  

2. Nad istuvad kuningate lauas ning annavad nõu ning jagavad rakendatavaid lahendusi. Nad rajavad soodsamaid ja parimaid Kuningriigi laienemise võimalusi, et tegeleda eelolevate ülesannetega, mis on vaja ära teha enne näljahädasid, enne maailma evangeliseerimist, et ehitada linnasid, kuhu peituda ning palju teisi hädavajalikke projekte. See kõik toimub sellel eesmärgil, et toetuda ning vaadata palju kaugemale horisondist silmadega, mis näevad reforme, täielikke muutusi ning tulevikku, kus Jumala Kuningriigi plaanid täituvad ning rajatakse õiglane valitsus maa peal.

3. Nad kannavad endaga Jumala soosingut, et astuda väga jõukatesse paikadesse. See ei tule esile õigete tutvuste tõttu inimestega ega mingite raha-tegemise strateegiate tõttu. See kõik tuleb esile vaid seetõttu, et nende südamed on õigesti joondunud Jumala südamega ning et nad ehitavad austuse ja ausameelsusega. Plaanid hakkavad teostuma, et täide viia Taevased direktiivid ja käskkirjad, kandes endas igatsust katta ja hoolitseda nende eest, kes on siin elus vähem õnnelikud ning kes ajutiselt on täiesti võimetud tegema midagi enda heaks.

Kaamelid On Tulemas: Issaskari Soosing!

Issaskar tähendab suguharu, kes esindavad aegade ja ajaperioodide mõistmist, mida Iisraelil tuleb teha. Eesel, mis sümboliseerib Issaskari suguharu, ilmutab meile seda, et Jumala rahvale on tulemas Isanda tagasimakse (Vaata He. 10:35). On veel üks väga oluline element, mille kohta meil tuleb otsida tarkust, kui me hakkame istuma kuningatega ühes lauas:

Jumala Sõnum Jäägile:

"Praegusel ajaperioodil Ma vabastan sügava emotsionaalse tervenemise. Mina tõstan üles Sinu pea, Mina kannan Sinu olukordi ning Mina toon Sind läbi praeguse ajastu vastuolulisuse. Sest Mina olen võimeline lepitama kõik asjad, kui Sa sisened Minu ligiollu. See on täiesti uus andestuse paik igal tasemel. See on ülendus ja soosing, mis tuleb läbi Minu käe. Sest Mina asetan Oma käed Sinu kätele, et need võiksid edeneda, muutuda edukaks ning õitseda Minu teedel.“

„Vaata Minu peale, tee vajalikud muudatused oma teerajal ning lase Minu tugevusel end muuta. Valed asjad eemaldatakse ning paljud asjad kukuvad ära, kui Minu tugevus tuleb Sinu üle. Sest see kõik pole leitav inimestelt, vaid üksnes Minult. Toetus tuleb nendelt, kes on oma südamed ja mõistused sulavad ühte Minuga ning siis saan Mina vabastada rõõmu ja elu külluse ning edukuse nende üle.“

Varustus:  Tuleb esile varustus, aga see on üksnes Jumala töö finantseerimiseks. Ja selle kaudu lisatakse palju inimesi. 1 Moosese 49:14-15 salmides on peidus Jaakobi prohvetlik sõnum Issaskarile. Issaskari olemuses on ka väga sügav alandlikkus, kui eemaldatud saavad lihalikud asjad ning voolama hakkab tohutu jõukus ja autasud.

 
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 22.10.2017


 

Dana Jarvis „Vabastades Võimsa Heli!“Just praegu tahan ma vabastada võimsa heli. Heli, mis deklareerib võitu. Heli, mis kutsub esile uue elu, mis hakkab üles pulbitsema uue jõuga. Heli, mis hakkab asju täielikult pöörama ja muutma! Heli, mida kuuleb Kõikvõimas ning Kogu Taevas hakkab liikuma meie kasuks. Võitud heli, kartmatu heli, heli, mis hüüab Jumala poole, et Ta sekkuks igale meie elualale just praegu Jeesuse nimel.

Just praegu räägin ma Sinu oru kogemusele ning käsin toimuda täielikul vaimsel pöördel. Läbi Sinu meeleheite, mis on kogunud surnuluid nagu surnuaiale, tõused Sa üles täielikus taastuses! Hauad, mis on üritanud kinni hoida Sinu tõotusi, mille kohta Sa uskusid, et need on surnud, hakkavad vabaks laskma Sinu tõotusi selles väes, mida see heli vallandab. Ma räägin neljale tuulele puhuda Sinu üle, Võimas Sõdalane. Sinu elu kuivad paigad näevad taas elu!

„Ma saatsin välja võimsa heli, et juurida välja iga vaenlase massihävitusrelv. Me seisame koos ühel meelel, et vaenlase suu sulguks. Me vaigistame vaenlase heli ning haavame tema tegutsemisliini (eluliini), nagu Taavet hävitas Koljati. Iga õel salaplaan ja hukutavalt ahvatlev plaan saab Taevases kohtusaalis veto just praegu! Need on nullitud ning tühistatud!

„OO Isand, vala Taevast välja Oma Auhiilgus! Kalla välja uued vihmahood, et praeguse ajaperioodi lõikus võiks küpseda nii, nagu vaja. Me kutsume sisse kogu varustust nii Põhjast, Lõunast, Idast kui Läänest!“

„Kui me vabastame selle võimsa heli, et aktiveerida Taevast ja raputada põrgut, siis ma palvetan, et meie Taevane Isa valaks igaühe üle meist värske võidmise. Taanieli sarnase võidmise, mis hakkab ligi tõmbama neid indiviide, kes aitavad meil lahti rullida jumalikku visiooni. Need inimesed hakkavad meie visiooni tegema investeeringuid. Ristija Johannese sarnase võidmine, Kuningriigi eesminejate ja pioneeride võidmine. Võidmine, mis oli Joosepil, et tõsta üles juhte. Reostamatud ning takistamatud!

Kui Jumala silmaterad, on meie koht Kõigekõrgema salajases paigas. Me saame selle võimsa heli vallandada sügavalt enda seest. Sügavus hüüdmas sügavust! Sügavad asjad meie sees hüüavad Jumala poole ning seeläbi vallandub Taevane heli. Me seome pimeduse jõud ja võimud, kui me vallandame selle heli. Las see heli läbistab kõik taevad ja maa. Et meie sihikindlalt suunatud palved tabavad märki!

Jeesuse Kristuse nimel ma vabastan selle võimsa heli! Meie teekond on paika pandud ning määratud, kui me kõnnime eelolevatel päevadel läbi täieliku taastuse, väga sihipäraste Ilmutuste ning läbi üleloomuliku varustuse ja ilu!
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 22.10.2017
 

 

BRIAN SIMMONS „POLE MIDAGI, MIDA JUMAL EI SUUDAKS VÕITA, KUI SINA USALDAD TEDA“

 
Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Ma tegelen iga plaaniga, mis vaenlasel on Sinu vastu, et Sind kaotust kandma panna, et Sind takistada edenemisel Minu teedel. Minu silmade eest pole mitte midagi varjul. Ma olen Sind kutsunud käima koos Minuga valguses ning Sa ei pea eales kartma pimedust. Varjudel pole väge Sind kahjustada. Isegi, kui Sa peaksid minema läbi kõige pimedama masenduse oru, olen Mina ikkagi Sinuga. Eredus Minu Ligiolust paneb lahkuma iga varju ning eemaldab igasuguse hirmu. Mina olen Sinu Kaitsekilp. Mina kaitsen Sind ka kõige teravama noole eest, mida üritatakse Sinu pihta lasta.“

„Tule Mulle lähemale ning ela Minu südame ligi, Mu kallis laps.“

„Mina juhatan Sind salajasse paika, kus annan Sulle puhkust. Ära lase mitte millelgi end muretsema panna. Minu Ligiolu tähendab Sinu jaoks rahu. Pane oma pea Minu õlale ning puhka Minus. Põimi oma süda Minu südamega, kuni me oleme Üks. Minu silmis oled Sa juba täiuslik. See on laimaja, kes alati ründab Sind Sinu nõrkadel aladel. Aga Mina teen Sind järjest tugevamaks, kuni Sa saad terviklikuks, kandes Minu rüüd ja Minu sõjarelvastust.“

„Ma olen kogu aeg teadnud kõike Sinust ja Su võitlemistest, aga ikkagi nimetan Ma Sind Enda omaks. Mina olen Ustav, isegi siis, kui Sina näed oma nõrka ja habrast südant- Mina olen Ustav lõpuni.“

„Kas Ma mitte ei tulnud ja ei pesnud nende jalgu, keda Ma armastan? Mina pesen ära Sinu mineviku nõrgad kohad ning Sinu elu rüveduse, kuni Su mineviku teed on täielikult unustatud.“

„Kui Sa sisened Minu Ligiollu, siis Sa sisened Minu jumaliku armastuse sfääri, kus kaob kogu hirm. Vali endale kõige lähem paik Minu südamele, Minu sügava armastuse paik, kus Ma ilmutan Sulle oma aulisi saladusi. Mina eemaldan Sinu südamest üksinduse. Mina tõmban Sind sügavamale Oma teedel. Mina täidan iga Sinu vajaduse. Mina olen Sinu Püha Sõber ning Ustav Armastaja. Sa avastad siis, et Mina Olen Piisav.“

„Sisene Minu Auhiilgust täis kambrisse ning Mina annan Sulle Oma armastuse veini, Mu kallis südamerõõm, Mu kallis laps. Ma jagan Sinuga oma rõõmu, Oma Kuningriigi rahu, Oma Püha Vaimu väge. Sinust saab Minu südamelöökide kaja. Minu kambri pühas osaduses saab Sinust Minu armu jagaja nende jaoks, kes on Sind halvasti kohelnud, kes on Sind valesti mõistnud. Tule ja istu koos Minuga Minu Armutroonil, kus valitseb Minu Armastus.“

Heebrealastele 12: 28 The Passion Translation

„Kuna meie oleme vastu võtnud oma õigused kõikumatule kuningriigile, siis me peaksime olema äärmiselt tänulikud ning andma Jumalale oma kõige puhtama ülistuse, mis rõõmustab Tema südant, kui me paneme oma elud maha täielikus alistumises, olles täis sügavat aukartust!“

AKTIVEERIMINE/VALLANDAMINE:

Kujuta ette, et Sa oled kottpimedas ruumis. Ja siis kujuta ette, et Jeesuse valgus siseneb sellesse ruumi ja eemaldab iga varju. Millisesse Sinu elu pimedasse kohta peaks täna sisenema Jumala valgus? Kirjuta üles oma ülestunnistuse palve, palu Jumalal tuua Oma valgus Sinu elu pimedatesse paikadesse.
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 22.10.2017