pühapäev, 29. oktoober 2017

BRIAN SIMMONS „KALLIS JUMALALE!“

 
Ilmutuse 2: 2-4 The Passion Translation

„Ma tean kõike, mis Sa oled Minu heaks teinud- Sa oled teinud kõvasti tööd ning jäänud püsima. Ma tean, et Sa pole tolerantne kurjuse suhtes. Sa oled testinud neid, kes väidavad, et nad on apostlid ning oled tõestanud, et nad on lihtsalt petised. Ma tean samuti seda, et Sa oled vapralt talunud katsumusi ja tagakiusu Minu nime pärast ning kõigest sellest hoolimata pole Sa kaotanud julgust, pole muutunud pettunuks. Aga Mul on Sinu vastu, et Sa oled hüljanud ja maha jätnud kirgliku armastuse, mis Sul oli alguses Minu suhtes. Mõtle nüüd sellele, kui kaugele Sa oled langenud! Paranda meelt ja tee neid armastuse tegusid, mis Sa tegid alguses/esmalt. Ma tulen Sinu juurde ning eemaldan Sinu küünlajala Sinu mõjuvõimu paigast, kui Sa ei paranda meelt.“

„Armastus võib muutuda külmaks, aga meie südamed peavad jääma põlema Isandale Jeesusele Kristusele. Ta on tulnud, et süüdata meie südameid tulega ning teha meist Oma tuleleekides sõnumitoojad. See on hea, kui me teeme kõvasti tööd ning jääme ustavaks, aga veel parem on põleda Jeesuse suhtes pühas kirglikkuses. Mul tuleb hoida oma süda igal päeval ja igal hetkel leegitsevas tules. Sest Jeesus on kõike seda väärt ning see tähendab ka meie emotsioone ja meie kirglikkust. Need on osa sellest, kes me oleme. Meid on kujundanud emaüsas sellisel viisil, kõigi nende atribuutidega. Nii et hoia oma emotsionaalne elu alistatuna Jumalale.“

„See armastus, mis meil oli Jeesuse vastu alguses, on armastus, mis tuli meie sisse, kui meist said Jumala Talle järgijad. See „esmane armastus“ asetas meid õigele rajale ning süütas meie südametes pühad igatsused. Ja tagasitulemine selle „esimese armastuse“ juurde tähendab kõige selle väärtustamist, mida Jeesus on meie heaks teinud.“

„Aga see „esimene armastus“ tähendab ka seda armastust, mis Aadamal ja Eval oli oma Looja ja Sõbra suhtes. Selles „esmases“ nad armastasid Jumalat ning kõndisid koos Temaga ja tundsid rõõmu kõigest sellest, mis Jumal oli neile andnud. Nende suurim rõõm peitus Jumalas. Nii et meenutamaks seda, kui kõrgelt me (ja kogu inimkond) oleme langenud, tuleb meil mäletada Eedeni aeda ning tagasi pöörduda kogu selle õndsuse ja joovastuse juurde, mis peitub Jumala Ligiolus.“

„See oligi Jeesuse sõnum, mis Ta andis Oma kogudusele Efesoses. See on täiesti imetlusväärne, et „Ephesos“ tähendab „ihaldusväärne“ või „kallis/kullake/armas“. Isegi, kui Su armastus on muutunud külmaks ning Sul on tunne, et Sa oled jäänud kaugeks Ainsaga, keda armastad, tuleta endale meelde seda, et Tema nimetab Sind ihaldusväärseks. Jumal peab Sind Oma kalliks, armsaks, kullakeseks. Iga usklik, ükskõik kes me oleme, võime tunda rõõmu sellest tõest.“

„Minu armastus peab põlema esmastes tuleleekides, aga Jumal nimetab mind igal ajal hoolimata kõigest Oma kalliks!“

Brian Simmons  on tuntud kui väga kirglik Jumala armastaja. Peale väga dramaatilist kohtumist ja vestlust Jeesuse Kristusega teadis Brian koheselt, et Jumal on kutsunud teda minema rahvaste juurde maailmas, keda Jumala Armuevangeelium pole veel puudutanud ning kuulutama kõigile, kes kuulavad. Oma naise Candicega ja oma kolme lapsega olid nad peaaegu 8 aastat Panama provintsi vihmametsades kui koguduse rajajad, tõlkijad ja nõustajad. Brian võttis osa Paya-Kuna Uue Testamendi tõlkimise projektist. Ta õppis lingvistikat ning Piibli tõlkimise printsiipe New Tribes Missioni juures. Peale teenistust tsunglis oli Brian Jumala tööriistaks Ameerikas New Englandis koguduse rajamisel ja nüüdseks on temast saanud täisajaga Piibli õpetaja. Ta on samuti The Passion Translation Piibli tõlke juhtiv tõlkija. See tõlge on uus, dünaamiline versioon Piiblist praeguse põlvkonna jaoks. Brian on olnud õnnelikult abielus Candicega üle neljakümne aasta ning ta tunneb suurt rõõmu oma lastest ja lastelastest.

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 29.10.2017

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar