pühapäev, 29. oktoober 2017

Jennifer LeClaire „Prohveteering: Õiglus On Rajatud Armuliste Jaoks!“

 
Ma kuulsin Isandat ütlemas: „Õiglus on rajatud!“

Paljud Kristuse Ihus on läbi läinud väga raske ajaperioodi, mis on olnud täis ebaõiglust, laimamist, tagakiusu, needmist ning igasuguseid teisi deemonlikke rünnakuid läbi teiste inimeste.

Sellise strateegia eesmärk on olnud väga selge: Vaenlane on üritanud kustutada tuld Jumalikus tules põlejate eludes läbi pidevate rünnakute karakteri, finantside ja suhete pihta.

Kui see oled olnud Sina keset neid raskeid ajaperioode, siis nüüd on aeg pidutseda. Sest ma kuulsin Isandat ütlemas: „Õiglus on rajatud!“

Pane tähele sõnumit Jumalalt:

„Praegusel ajaperioodil Ma vallandan kohtumõistmise otsused- õiglased kohtuotsused Sinu hingevaenlaste üle, kes on algatanud ning juhtinud ebaõiglust Sinu vastu. Sest Mina Olen Õigluse Jumal ning Mina vabastan kättemaksu ja õigeks mõistmise Oma ajastuses.“

„Minu ajastu on praegu nende jaoks, kes on seisnud usus ning kes on väga teadlikult otsustanud kurjale vastata heaga nende suhtes, kes on teinud ülekohut. Mina toon õigluse esile Armuliste heaks, kes on palvetanud oma tagakiusajate eest ning õnnistanud neid, kes on neid neednud.“

„Praegu on õigluse ajaperiood. Ela selles!“

Kui Sa oled muutunud murelikuks kõige selle keskel, kui halvad asjad on järjest Sind tabanud, siis nüüd on põhjust rõõmutsemiseks. Sa võid oodata seda, kuidas Jumala õiglus tuleb esile väga südamlikel viisidel, kui Sa oled hoidnud oma südame õige suhtumisega. Kui Sa oled muutunud kibedaks keset neid lahinguid, siis nüüd on aeg meelt parandada, andestada ning igal viisil panna oma süda õigeks, et Sa võiksid näha neid tagasimakseid, mis Jumal tahab välja valada.

Mäejutluses ütles Jeesus, et meil tuleb õnnistada oma vaenlasi- õnnistada neid, kes meid neavad. (Vaata Matteuse 5: 43-48). Jeesus ei rääkinud saatana õnnistamisest, kes on meie tegelik vaenlane. Jeesus rääkis inimestest, keda saatan kasutab, et meile halba teha. Kui Sa mõistad kreekakeelset sõna „õnnistama“, siis Sa võid ehk häbi tunda, aga sellele käsule alistumine kannab endas tohutut väge.

Kreeka keeles sõna „õnnistama“ on „eulogeo“. Vastavalt KJV Uue Testamendi Kreeka Sõnaraamatule tähendab see: „kiitma, tähistama tunnustamisega, õnnistuste esile kutsumine, pühendama asju südamest pühalike palvetega, paluma Jumala õnnistust asjade üle, palvetada, et Jumal õnnistaks teise inimese asju, kuulutama pühendatud õnnistusi kellegi üle, mis toovad jõukuse, teevad õnnelikuks, rikastama õnnistustega kellegi elu, kinkima kellegile õnnistusi.“

See radikaalne õnnistamise kontseptsioon võib olla päris raske alla neelata, aga õnnistused on nagu bumerangid, mis lendavad Sinu suunas tagasi ning nende vastuvõtmine võib osutuda üsna raskeks, sest neid on nii palju.

Relvastatuna selle ilmutusega palveta õnnistusi oma vaenlaste üle niikaua, kuni Sa siiralt mõtled seda, mida Sa palvetad. See vabastab Sind täielikult igasugusest andestamatusest. See suurendab Sinu autoriteeti vaimus ning asetab Sind otse õigluse keskele sellel praegusel ajaperioodil.
 

Jennifer LeClaire  on Charisma ajakirja vanemtoimetaja. Ta on ka „Awakening House of Prayer“ (Ärkamise Palvekoja) juht  Fort Lauderdales, Floridas; AwakeningTV.com kaasasutaja, ta kuulub the New Breed Revival Network juhtkonda ning ta on paljude raamatute autor, sealhulgas The Next Great Move of God“ (Järgmine Jumala Liikumine): An Appeal to Heaven for Spiritual Awakening( Abipalve Taevale Vaimse Ärkamise jaoks) Mornings With the Holy Spirit (Hommikud Koos Püha Vaimuga), Listening Daily to the Still, Small Voice of God (Kuulata iga päev vaikset Jumala häält)The Making of a Prophet and Satan's Deadly Trio: Defeating the Deceptions of Jezebel, Religion and Witchcraft (Prohvetite kujunemine ning saatana surmav kolmik-kuidas võita Iisebeli, religiooni ja nõiduse vaimu)
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 29.10.2017
 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar