pühapäev, 8. oktoober 2017

Lana Vawser „Ma kuulsin Isandat ütlemas: Prohvetid ei vaheta Minu rinnal puhkusepaika jooksujalanõude vastu“


 
Sellel sõnumil on pikaajaline tähendus. Loe see läbi, sest see kannab endas kutset Jumala südamest „tulla eemale“ ning liikuda sel viisil sügavamale ja kõrgemale tasemele.

Selle aasta jaanuaris mul oli unenägu, kus ma kuulsin Jumalat kordamas uuesti ja uuesti  terve öö jooksul sõnu: „KUS ON NEED, KES VEEDAVAD ÜHE HETKE ROHKEM MINU LIGIOLUS?“ ja siis ma ärkasin üles tundega, et Jumala süda otsib väga jõuliselt neid, kes istuvad koos Temaga, kes on valmis viivitama ja kuulama Tema südant ilma igasuguse tagamõtte ja agendata. Jumal otsib neid, kes tulevad Talle aina lähemale ja teenivad Teda. Ta otsib neid, kes lihtsalt tahavad olla koos Jumalaga.

Viimasel ajal olen ma oma vaimus kogenud õhutust, mis puudutab just praegusel hetkel prohveteid. Jumal on praegu tõmbamas inimesi väga tugevalt salajastesse paikadesse. Jumal on jagamas kutseid VIIVITADA koos Temaga rohkem kui kunagi varem. Ma usun, et me oleme sisenenud täiesti uude ajajärku ning praegu on toimumas tohutu rohkenemine.

MINE MADALAMALE NING LIIGU EEMALE.

Jumal on kutsumas prohveteid tõmbuma tagasi ning minema madalamale kui kunagi varem, sest Tema tahab jagada Oma südant Sinuga, mis puudutab seda, mis Tema tahab tegema hakata.

Tõepoolest ei tee Sõltumatu Jumal mitte midagi enne, kuni Ta pole Oma plaane avaldanud Oma teenijatele prohvetitele.“(Aamos 3: 7 New Living Translation)

Jumal tahab just praegu vallandada prohvetite eludes jumaliku tasakaalustamise, põletusahju tule, jumaliku taastäitumise, jumaliku teekonna muutuse, jumaliku rohkenemise ja laienemise, et nad siis vallandaksid selle kõik Kristuse Ihus.

Ma nägin seda, kuidas Jumala süda tohutult igatseb seda, et prohvetid tuleksid sügavamale kui kunagi varem, ning kui nad siis „liiguvad eemale“- ükskõik, kuidas see välja paistab- nägin ma kohtumisi Tema südamega Auhiilguses viisidel, nagu prohvetid pole veel varem kogenud.

Ma nägin, kuidas Jumal kannab Oma südamest asju üle prohvetite ellu täiesti ootamatutel ja seninägematutel viisidel. Jumala südames on saladused, mida Ta tahab avaldada just praegu. Need on sügavamad, kui Ta eales varem on jaganud, aga Ta otsib neid, kes on valmis viivitama, Ta otsib neid, kellel puudub oma agenda ja tagamõte. Ta otsib neid, kes tõesti hakkavad Teda teenima ja ümmardama. Ta otsib neid, kes ei hooli sellest, kui suur on nende teenistus, kui suur ja mõjuvõimas on nende platvorm või kui kuulsad nad on. Jumal otsib neid, kes tõesti tahavad olla Tema sõbrad.

ISAND ON PUHASTAMAS KÕIKE PROHVETLIKKU.

Isand on puhastamas prohvetlikku. Prohvetlikku liikumist tabab tohutu raputus, kus asjad, mis pole pärit Temalt, hakkavad kokku varisema. Jumal on ümber lükkamas laudu. Kõikjal, kus prohvetlik liikumine on toimunud ebapuhtalt, toob Jumal puhastusahju tule. Jumal toob puhastuse ja puhastamise, nii et Tema Armastus ja Tema Tõde saab vallanduda väe ja puhtusega. Jumal toob esile prohvetid, kes embavad Tema kutset, liiguvad sügavamale alistumisse, sügavamasse intiimsusesse ning sügavamasse küpsusesse ning juurdumisse üksnes Tema Armastuses ja Headuses.

Prohvetid, praegusel ajajärgul tahab Jumal tuua Teie ellu jumalikke ülekandeid, aga Teil ON VAJA tulla eemale. Sellel rohkenemise ajaperioodil võib tulla kiusatus jagada saadud asju ja ilmutusi liiga kiiresti, ilma Isanda ootamiseta, ilma õige ajastuseta, aga kui Sa oled valmis viivitama Jumala jalge ees, kus Sa marineerid Tema Ligiolus ning Tema südame saladustes, siis tuleb esile erakordne Jumala Auhiilguse „raskus“ ja vägi läbi nende sõnade, mida Te vabastate. Sellest paigast, mille nimeks „tule eemale“, nägin ma sügavamal viisil elujõgesid voolamas prohvetite eludest suurema puhtuse, intensiivsuse ja tähendusrikkusega. Tema südame hääle saatel tuleb esile sügavam voolamise paik.

MITTE KÕIK JUMALA SÜDAMEST TULNUD SOSINAD POLE JAGAMISEKS.

Ma nägin, kuidas Jumal tõi prohvetid sügavama eristusvõime paika. Sügavamasse selguse paika, kus prohvetid teavad, mida Jumal tahab vabastada ja mida mitte. Ma nägin selle uue alguse lävel, sellel uuel ajaperioodil, et Jumal hakkab jagama väga paljusid oma südame saladusi oma prohvetitega selle kohta, mis on tulemas. Ning on paljud asjad, mida prohvetid ei jaga üldse, vaid ainult SÜNNITAVAD ESILE eestpalves. Asju, mille peale Jumal hingab oma elu, et need saaks vallanduda, ma nägin kahekordistumas topelt portsjonit läbimurde võidmist. Ma nägin ka võidmist, mis hakkab KOHALT LIIGUTAMA võimsaid vaenlase kindlustusi, võimsaid takistusi ning toimuvad ka võimsad suunamuutused Kristuse Ihus. Ma kogesin suurt ootusärevust ja põnevust oma vaimus, mis on seotud selle uue algusega. Jumal avaldab Oma südamest nii sügavaid saladusi, mis toob prohvetid sügava sõpruse tasemele Jumalaga viisidel, mida nad pole kunagi varem kogenud. Sellises sügavas osaduses Jumalaga hakkavad prohvetid kogema, kuidas Tema jagab seda, mida Tema tunneb ning tajub Oma südames.  Aga ma kogesin ka hoiatust, et prohvetid ei kiirustaks jagama seda, mida nad on siis kuulnud ja näinud. Neid, kes viivitavad Tema Ligiolus, usaldab Jumal oma kõige sügavamate saladustega Oma südamest.

VÄRSKE UUS TULI TULEB SU NÄGEMISE, SINU KUULUTAMISE JA KIRJUTISTE ÜLE! INGLID TULEVAD APPI KIRJUTAMISEL.

Ma nägin, kuidas ÕPPIMISE PAIGAS Jumala rinnal tuli Tema tuleleek Sinu üle, mis teravdas Sinu nägemist. Ma nägin vaimus silmanägemise paranemist ning suurenemist. Ma nägin, kuidas tuli langes välja kuulutatavate asjade üle. Kui Tema tahab, et Sa räägiksid, siis ROHKEM asju hakkab liikuma ning vallandatakse LÄBI Sinu. Ning siis ma nägin prohveteid, kes kirjutavad- Isand saadab välja spetsiaalsed inglid, kes AITAVAD KIRJUTADA. Sa kirjutad rohkem ning tähendusrikkamalt suurema võidmisega kui kunagi varem, aga see kõik algab ÕPPIMISE PAIGAST Isanda rinnal.

Ma kuulsin samuti seda, kuidas Jumal ütleb oma prohvetitele: „KIRJUTA ÜLES KÕIK, MIDA MINA SULLE NÄITAN!“. Ma nägin, et ilmutuste eest hoolt kandmine kätkeb endas ka seda, et hoolikalt jälgitakse , mida Jumal on ütlemas, ning kui Tema toob suuremad ilmutused ning sügavama arusaamise, siis hakkavad Tema imeilusad jumalikud pusle tükid kokku asetuma märkimisväärsetel viisidel.

OMA PEA PANEMINE ISANDA RINNALE JOHANNESE SARNASELT TÄHENDAB SEDA, ET ISAND ÜTLEB SULLE: „TULE SIIA ÜLES“.

Ma kuulen seda Jumala kutset prohvetitele „tulla eemale“ just praegusel ajaperioodil, et siis toetada oma pea Isanda rinnale, nagu seda tegi Tema armastatud jünger Johannes ning siis kuulsin ma koheselt Ilmutuse 4: 1:

„Pärast seda ma nägin ja vaata: uks oli avatud taevas ja esimene hääl, mida ma kuulsin, nagu trompeti häält, mis rääkis minuga, ütles: „Tule siia üles ja Ma näitan Sulle seda, mis peab aset leidma peale kõiki neid asju.“ (New American Standard Bible)

„Ja äkitselt peale seda, kui ma olin üles kirjutanud need sõnumid, nägin avatud taevast portaali enda ees ja seesama trompetihääl, mida ma olin alguses kuulnud, hakkas taas vaikselt rääkima ja ütles: „Tõuse üles sellesse sfääri! Ma tahan Sulle avalikuks teha seda, mis peab peale seda juhtuma.“ (The Passion Translation)

Ja siis ma nägin täiesti ennenägematuid trooniruumi kohtumisi, mis hakkasid Jumala südamest avanema  prohvetite jaoks. Ma nägin, kuidas prohvetid hakkasid sel viisil sisenema Jumala südame ilmutuste, läbinägelikkuse ja arusaamise sfääri. Avanema hakkasid Tema plaanid ning asjad, mis on tulemas. See kõik juhtub enneolematutel viisidel, need kohtumised Jumalaga.

Aga Isand näitas mulle väga täpselt ja spetsiifiliselt, et SEE KÕIK TULEB ESILE õppimise kohas, kus me nõjatume Tema rinnale ning oleme väga head ümmardajad, et me kirjutame üles kõik, mida Jumal ilmutab ning siis jälgime väga tähelepanelikult nende asjade esile tulemist, mida Tema on meile jaganud selles salajases paigas. Ning siis tuleb ÄKITSELT esile uus ajaperiood uues sfääris.

Jumala südame järgi prohvetid, see kõik on Teie ees! See kõik on Teie jaoks! See kõik on Teile kättesaadav!

Ja siis ma kuulsin Isandat ütlemas: „ Ära vaheta Minu rinnal puhkusepaika  jooksujalanõude vastu!“

Jumala südames on kindlasti see, et me jookseks kaugemale, kui me iial varem oleme jõudnud, aga me saame seda teha vaid siis, kui me oleme täis Püha Vaimu väge, üleloomulik tugevus saab prohvetitele osaks nagu Eelijale, kes jooksis kaarikutest kiiremini. Tuleb esile üleloomulik tugevus teha asju koos Isandaga, mida pole võimalik korda saata loomuliku jõuga. See juurdekasv, mille lävel me just praegu oleme, ja millesse Jumal meid on sügavuti kutsumas, tuleb esile vaid siis, kui me läheme eemale salajasse paika, et VASTU VÕTTA Tema südamest selle täiesti uue ajastu tarvis. Ümmardagem Tema südant ausameelsuse, puhtuse ja alandlikkusega ning suure aukartusega. Isanda südame hääl räägib praegusel ajaperioodil mitte seda, et me „jookseks, jookseks, jookseks, vaid meil tuleb puhata Tema rinnal.

Jumal on kutsumas Oma prohveteid sügavale sellesse Tema rinnal puhkamise paika ja siis alles on nad võimelised jooksma Püha Vaimu väes, jooksma KOOS TEMAGA, ja kaugemale kui kunagi varem.

Tule eemale!

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 08.10.2017

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar