pühapäev, 22. oktoober 2017

Phyllis Ford „ Issaskari Inimesed Tõusevad Tarkuse, Soosingu ja Varustusega!“


 
Me näeme Issaskari inimesi tõusmas nendes kolmes peamises asjas:

1. Nad hakkavad rääkima otse inimsüdametesse, kandes praegusel tunnil erilist Jumala tarkust. See üksnes ei ilmuta inimestele nende järgmist suunda nende teel, vaid see kannab ka eelteadmist/arusaamist, miks teatud ajaperiood on tulnud ning kuidas tulla toime praeguse aja dilemmadega. Nii et need, kes kuulevad Isanda sõnumit, saaksid käia tarkuses, mis sisaldab ka õiget ajastust. Kuuljad asetuvad seetõttu Jumala teedel palju paremasse sõnakuulelikkuse positsiooni.  

2. Nad istuvad kuningate lauas ning annavad nõu ning jagavad rakendatavaid lahendusi. Nad rajavad soodsamaid ja parimaid Kuningriigi laienemise võimalusi, et tegeleda eelolevate ülesannetega, mis on vaja ära teha enne näljahädasid, enne maailma evangeliseerimist, et ehitada linnasid, kuhu peituda ning palju teisi hädavajalikke projekte. See kõik toimub sellel eesmärgil, et toetuda ning vaadata palju kaugemale horisondist silmadega, mis näevad reforme, täielikke muutusi ning tulevikku, kus Jumala Kuningriigi plaanid täituvad ning rajatakse õiglane valitsus maa peal.

3. Nad kannavad endaga Jumala soosingut, et astuda väga jõukatesse paikadesse. See ei tule esile õigete tutvuste tõttu inimestega ega mingite raha-tegemise strateegiate tõttu. See kõik tuleb esile vaid seetõttu, et nende südamed on õigesti joondunud Jumala südamega ning et nad ehitavad austuse ja ausameelsusega. Plaanid hakkavad teostuma, et täide viia Taevased direktiivid ja käskkirjad, kandes endas igatsust katta ja hoolitseda nende eest, kes on siin elus vähem õnnelikud ning kes ajutiselt on täiesti võimetud tegema midagi enda heaks.

Kaamelid On Tulemas: Issaskari Soosing!

Issaskar tähendab suguharu, kes esindavad aegade ja ajaperioodide mõistmist, mida Iisraelil tuleb teha. Eesel, mis sümboliseerib Issaskari suguharu, ilmutab meile seda, et Jumala rahvale on tulemas Isanda tagasimakse (Vaata He. 10:35). On veel üks väga oluline element, mille kohta meil tuleb otsida tarkust, kui me hakkame istuma kuningatega ühes lauas:

Jumala Sõnum Jäägile:

"Praegusel ajaperioodil Ma vabastan sügava emotsionaalse tervenemise. Mina tõstan üles Sinu pea, Mina kannan Sinu olukordi ning Mina toon Sind läbi praeguse ajastu vastuolulisuse. Sest Mina olen võimeline lepitama kõik asjad, kui Sa sisened Minu ligiollu. See on täiesti uus andestuse paik igal tasemel. See on ülendus ja soosing, mis tuleb läbi Minu käe. Sest Mina asetan Oma käed Sinu kätele, et need võiksid edeneda, muutuda edukaks ning õitseda Minu teedel.“

„Vaata Minu peale, tee vajalikud muudatused oma teerajal ning lase Minu tugevusel end muuta. Valed asjad eemaldatakse ning paljud asjad kukuvad ära, kui Minu tugevus tuleb Sinu üle. Sest see kõik pole leitav inimestelt, vaid üksnes Minult. Toetus tuleb nendelt, kes on oma südamed ja mõistused sulavad ühte Minuga ning siis saan Mina vabastada rõõmu ja elu külluse ning edukuse nende üle.“

Varustus:  Tuleb esile varustus, aga see on üksnes Jumala töö finantseerimiseks. Ja selle kaudu lisatakse palju inimesi. 1 Moosese 49:14-15 salmides on peidus Jaakobi prohvetlik sõnum Issaskarile. Issaskari olemuses on ka väga sügav alandlikkus, kui eemaldatud saavad lihalikud asjad ning voolama hakkab tohutu jõukus ja autasud.

 
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 22.10.2017


 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar