neljapäev, 30. november 2017

BRIAN SIMMONS „SUURE VARUSTUSE JUMAL“

 

Ma kuulen Jumalat sosistamas:
„Rohkem kui varandust, rohkem kui finantse, vajad Sa, et Minu Arm voolaks läbi Sinu elu. Mina olen Suure Varustuse Jumal. Ma olen näinud Su vajadusi enne, kui Sa palusid. Ma teadsin Sinu vajadusi enne, kui Sina neist teadlikuks said. Minu Auhiilgus kannab Sinu eest hoolt. Minu tõotused ei vea Sind alt ning Sa ei pea olema mures. Mina olen Jumal, Sinu Karjane, kes juhib Sind Tõelise Varanduse juurde, mis Mina olen Sinu jaoks valmistanud. Isegi keset Sinu vajadusi  olen Ma kohal, et näidata Sulle Oma armastust. Isegi, kui Sina oskad kokku arvestada oma „puudust“, kaalutlen Mina selle üle, kuidas Sind veelgi rohkem õnnistada. Kas Sa oled unustanud, et Minu Nimi On Isa? Ja Sinu Isana Ma hoolitsen Sinu eest ja varustan Sind. Kõik, mida Sa käesoleval hetkel vajad, on Minu kätes hoituna, nii et tule Minu juurde ja leia Minu ülevoolav armastus, mis on kõigi nende pärandus, kes otsivad Mind.“
1 Korintlastele 1: 5-9 The Passion Translation
„Temas olete Te tehtud igal viisil ekstravagantselt rikkaks. Te olete varustatud ja õnnistatud inspireeriva tarkuse jõukusega ja rikkustega, mis lähtuvad Teie intiimsest Jumala tundmisest. Kristuse tõe reaalsus on Teie seas nähtav ning muutub järjest tugevamaks, sedamoodi, kuidas Te kogete oma elus Jumalat. Ja nüüd  pole Teil puudus mitte ühestki vaimsest annist, kui Te siiralt ootate Isanda Jeesuse, Võitu,  ilmsikstulekut. Tema hoiab Teid kindla ja tugevana lõpuni välja, tehes Teie karakteri küpseks nii, et Teid leitakse süütuna ja puhtana meie Isanda Jeesuse Kristuse päeval.  Jumal on Ustav Igavesti ning Teda võib usaldada selles töös, mida Ta teeb Teie sees, sest Tema on Teid kutsunud osa saama Oma Poja,  Jeesuse, Võitu, Kuninga elust!
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 30.11.2017
 

Lana Vawser „Asjad Ei Paista Enam Endised, Aga Ära Karda Seda Muutust. Jumal Asetab Lava Korda Juurdekasvu Jaoks!“Atmosfääris on praegu toimumas suured muutused. Asjad on liikumas ja asjad on rappumas, aga seda kõike ei pea kartma. Jumal on paljusid Teist juhtimas täiesti uues suunas.

Asjad ei saa enam paista vanamoodi, aga kõiki neid muutusi EI PEA kartma, vaid selle kõige üle võiks ELEVUST TUNDA, sest Jumal korraldab asju ja sätib kõike valmis JUURDEKASVU jaoks.

Kõigi nende väga suurte muutuste keskel, võib tulla kiusatus võidelda vastu ning seista vastu, et mitte alistuda sellele uuele teele, kuhu Jumal on juhtimas. Sa tahaks hingeliselt jääda selle juurde, mis on „tuttavlik”, aga armsad sõbrad, ma tahan Teid julgustada, see, mis Teid EES OOTAB, on palju parem sellest, mida Te siiani olete näinud.

Ma nägin Vaimus, et mõnda aega paljude vastu on tulnud hirmu vaim, et tõsta üles tühiseid ettekujutuspilte, pettuse sosinaid, valesid tuleviku kohta, halbu eelaimdusi, sest Jumal on juhtimas Oma inimesi väga auliste asjade sisse.

Just praegu on toimumas väga märkimisväärsed kapitaalsed muutused ning paljude Teie jaoks näeb 2018. aasta TÄIESTI ERINEV 2017.aastat, aga seda kõike ei pea üldse kartma. Vaenlane tahaks, et Sa mõtleksid, et „negatiivsed ja halvad” asjad on tulemas, et „kaotus” on ees ootamas või et ees seisab järgmine „väga kole katsumus”, aga Jumalal on 2018.aastal valmis imelised jumalikud üllatused täiesti üllatuslikel aladel. Isand on mulle rääkinud palju asju 2018.aasta kohta ning üks asi, mille kohta Jumal on mulle sosistanud 2018.aasta kohta on, et: „2018.aasta saab tõesti olema Sinu jaoks aasta, mil Sa näed igatsusi ja unistusi TÕELISELT TÄITUMAS!!! Et paljud Teist näevad 2018.aastal reaalsuses UNISTUSTE TÄITUMIST ning see on ka põhjus, MIKS vaenlane tuleb nii jõuliselt praegu Sinu vastu HIRMUGA muutuste ees ning HIRMUGA täielike pöörete ees. 

USALDAMA PEAB!!!

Ma kuulsin Jumalat ütlemas: „ Usaldama PEAB!”. Sul tuleb nõjatuda Jumala kätele ning lasta Püha Vaimu jõel kanda Sind uues suunas. Su süda võib tunda hirmu, Su hing võib karjuda, Su mõistus võib üle mõelda, aga VALI Jumala Usaldamine, sest Tema juhib Sind JUURDEKASVU/SUURENEMISE võimsamasse paika. Sul tuleb  rahus nõjatuda ning alistuda ning olla teadlik, et „USALDAMA PEAB!“

Kui Sa usalduses nõjatud Temale, siis on Sul võimalik näha laienemise tuuli keset neid muutusi ning esile tulevad sujuvad muutused ning liikumised, aga ma nägin, et vaenlane üritab paljusid Jumala inimesi lükata „rabelemise sisse“ HIRMU kaudu, mis aga põhjustab takistuste esiletulekut ning VIIVITUST. Aga Sinu otsus usaldada, Sinu deklareeritud usaldus, Sinu joondumine Tõega näeb sedasama hirmu ja segadust, mis on vaenlase katse, saadetuna tagasi hingevaenlase laagrisse.

JÄÄ TÕEST LÄBILIGUNENUKS!

Praeguse aja suurte muutuste keskel võivad asjad tunduda ebamugavad ja hirmutavad, aga ma nägin imeilusat Püha Vaimu tröösti. Jumal jätkab Oma julgustuse ja tõe sosistamist Sulle.  Ma kuulsin Isandat ütlemas: „JÄÄ TÕEST LÄBILIGUNENUKS“. Jää  SÜGAVUTI Sõnasse läbi kogu selle muutuse ajaperioodi. Jää SÜGAVUTI toituma sellest, mida JUMAL ütleb käesolevate muutuste kohta, sest vaenlane üritab oma HIRMU ja oma valede HÄÄLT teha VALJUKS. Jää kindlasti Jumala Tõe sisse ligunema ja Sa koged, kuidas see LÄRM  ei mõjuta Sind. Sa kuuled vaenlase häält, aga see ei suuda Sinust kinni haarata, see ei suuda Sinusse juuri ajada, ning Sa hakkad käima palju suuremas rahus, rõõmus ja nägemises, mis puudutab uut ajaperioodi ning muutust, millega oled silmitsi. Vali Jumala hääl! Otsusta joonduda Jumala Sõnaga! Ning siis Sa näed Tema läbimurde säravat pikselööki, Jumala väge läbi lõikamas hirmu vääte, mis üritavad Sind lõksu meelitada.

Isand näitas mulle. et Õpetussõnad 16:9 (The Passion Translation) avaneb praegusel muutuste pöördelisel ajastul PALJUDE jaoks suurema ilmutusega:

"Oma südames võid Sa teha plaane oma tuleviku jaoks, aga Isand valib need sammud, mida Sul tuleb teha, et sinna jõuda.“

Isand rääkis mulle sellest, et kui me EMBAME seda muutust, mis on praegu toimumas, siis tuleb esile südame RÕÕMUTSEMINE ning Jumala rahva poolt kostub Laul 18:30 (The Passion Translation) deklaratsioon:

„Milline Jumal Sa Oled! Sinu teerada on olnud TÄIUSLIK minu jaoks! Kõik Sinu tõotused on osutunud tõeks, milline turvaline varjupaik Sa oled kõigi nende jaoks, kes peidavad end Sinus! Sa oled Jumal, kes on mähkinud end minu ümber, andes mulle armu!“

ÄRA VAATA PAREMALE EGA VASAKULE, HOIA OMA LAUP KIVIKÕVANA! (VAATA JESAJA 50:7)

Ma kuulsin, kuidas Jumal rääkis keset neid muutusi, mis praegu on toimumas, keset neid täielikke pöördeid paljude jaoks, et  me ei vaataks ei paremale ega vasakule. Et me ei vaataks selle peale, millised näevad välja teiste inimeste teerajad või kuidas näevad välja teiste inimeste „uued maad“. Hoia oma silmad Jeesuse peal ning sellel, mida Tema on Sind kutsunud tegema ning sellel, kuhu Tema on Sind juhtimas.  See, mida Jumal on Sinu jaoks valmistamas, on TÄIUSLIK! Jää sügava intiimsuse paika koos Temaga ning lase Jumalal end armastada! Lase Jumalal valada enda üle  Oma rahu ning täita Sind visiooniga, mis Temal on selle uue muutuse ajaperioodi jaoks. Mida enam Sa seisd täpselt selles kohas, kus Jumal saab Sind täita Oma visiooniga, seda enam hirmu, võistlemist, rabelemist, hüljatuse ja tõrjutuse tunnet saab tervendatud Sinu elus imeilusa Tema armastuse ilmutuse kaudu. Tervendatud saab Sinu identiteet Temas ning taastatud saavad Tema plaanid Sinu elu jaoks!!! Saa täis oma ISSI VISIOONIGA!  

ALISTU MUUTUSTE PÖÖRETELE, KUI SUHTED SAAVAD TUGEVDATUD, ÜMBER KORRALDATUD JA ÜMBER JOONDATUD SUUREMA TUGEVUSE TARVIS.

Isand näitas, et muutused, millega paljud Teist on silmitsi, on TOHUTULT SUURED. Asjad hakkavad välja nägema täiesti erinevalt, väga aulisel viisil, aga Jumal näitas mulle, et keset neid muutusi muutuvad täielikult ka mõningad suhted. Mõned suhted ja sidemed kujunevad täielikult ümber. Ära võitle nende täielike pöörete ümber suhetes. Lase Jumalal teha, mis Tal on vaja teha. Sest Jumal organiseerib suhteid  ümber. Ta muudab täielikult ning kujundab ümber mõningaid suhteid, aga Sina võid kindel olla selles, mida ma nägin- Jumal teeb suhteid, toetusvõrgustikke ja siseringe tugevamaks. Sinu siseringis ja lähisuhetes võivad toimuda muutused, aga ära võitle selle vastu, sest Jumal teab, kes on need inimesed, kellega koos Sul tuleb uuel viisil edasi minna. Jumal teab, kes on koos Sinuga ruumis, kui Sa hakkad „sünnitama“. Jumal teab, kes on need, kes Sul käest kinni hoiavad, et tõusta koos Sinuga mäele. Jumal tugevdab sotsiaalvõrgustikke, toetusvõrgustikke ja siseringe. Lase Jumalal teha seda, mida Tal on vaja teha. See pole aeg selleks, et minema visata Jumala poolt antud ühendusi, vaid see on aeg, et alistada kõigele, mida Jumal kasvatab, mida Jumal lisab ning mida Jumal ümber korraldab.

Jumal kujundab just praegu täielikult ümber lava  seikluste, intiimsuse, visiooni ja JUURDEKASVU uue ajaperioodi jaoks SINU ja SINU PEREKONNA tarvis!!!
LANA VAWSERI KODULEHE LEIAD SIIT:
 
Lana Vawser on aktiivne liige Austraalia Prohvetlikus Nõukogus (Australian Prophetic Council) ning ta annab pidevalt prohvetlikke sõnumeid Kristuse Ihule ja erinevatele rahvastele. Tema sõnumeid avaldatakse pidevalt nii „The Elijah List“ lehel kui ka Charisma ajakirjas/veebilehel.  Ta on samuti rändav jutlustaja ja ärkamise üles õhutaja, kes reisib oma perega regulaarselt ning näeb võimsaid Jumala liikumisi. Lanal on tugev prohvetlik hääl ning tal on siiras südameigatsus näha Kristuse Ihu arenemas intiimsuses Jeesusega ning et iga usklik kuuleks aktiivselt Jumala häält iga päev. Lanal on samuti süda põlemas, et näha inimesi saamas vabaks ning käimas kõiges, mida Jeesus on teinud meile kättesaadavaks, kui me kanname Kristust kõikjale, kus me maailmas ringi liigume iga päev, et me oleksime ärkvel Tema loomuse suhtes, teades, kes me oleme Kristuses. Lana on abielus Keviniga ning nad elavad koos oma kahe pojaga Brisbanis, Austraalias.
2018.AASTA- PEREKONNA JA VILJAKUSE AASTA!
 
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 30.11.2017
 
 
 
 

pühapäev, 26. november 2017

JANA NAUDI „PROHVETLIK SÕNUM: I OSA- VAADATES 2018.AASTA PEALE. MITTE INIMLIKU VÄE EGA VÕIMU LÄBI.“

 
 
Olen mingitel ajahetkedel kogenud oma südames, et Jumal õhutab minu sees üles sõnumit mingite märksõnadega ja kujutluspiltidega. Kui enamasti teen tõlketöid, siis paljudel kordadel läheb kinnituseks süda põlema, kui kogen, et ka teised prohvetlikud inimesed näevad samu asju.
Blogis on need minu südames esile kerkinud sõnumid eraldi kaustas „Vaadates tulevikku“.
Viimase kuu aja jooksul olen käinud ringi otsekui „rasedana“ taaskord mingitest rõhuasetustest ning märksõnadest, mille kohta kogen oma südames, et need on eriliselt fookuses järgmisel, 2018.aastal.
Prohvetliku sõnumina annan selle edasi seetõttu, et kui need asjad ilmnevad, siis on meil äratundmine ning kinnitus Jumala Ustavusest ja Headusest ning Tema Võrratust Tarkusest, mis toob meie südames esile tänutunde ja veelgi sügavama aukartuse Tema Helduse ja Halastuse ees.
Selles I osas siis 2 rõhuasetust:
 
Ø ÄRA ÜTLE OMA SÜDAMES, ET MINU OMA KÄE RAMM ON SOETANUD MULLE SELLE VARANDUSE.

5 Moosese 8: 17-18

„Ja ära ütle oma südames: mu oma jõud ja mu käe ramm on soetanud mulle selle varanduse, vaid tuleta meelde Jehoovat, oma Jumalat, et see on Tema, kes annab Sulle jõu varanduse soetamiseks, et kinnitada lepingut, mille Ta vandudes tegi Su vanematega, mis nüüd ongi teostunud.“

Pane tähele algust: „ära ütle oma südames!“- see on midagi peidetut, varjatut, midagi, mis toimub inimese sees. See osutab teatud meelelaadile ning suhtumisele. Ja see suhtumine on pärit „hea ja kurja tundmise puust“. Selline sisemine meelelaad pole välja kasvanud Kristuse elupuust. 

Üks osa puudutab kindlasti finantsilist ja majanduslikku jõukust, aga see kandub üle ka vaimsele, emotsionaalsele, mentaalsele ja füüsilisele jõukusele.

Meie elu jooksul kogutud tarkus, meie arendatud andekus, meie omandatud haridus.

Mina oma tarkuse ja jõu ja käe rammuga lõin endale tugeva tervise, eduka firma, toimivad suhted, terve perekonna, armastava ja kokkuhoidva palvegrupi, eduka ja kasvava koguduse jne.jne. See on terve meelelaad, mis on peidus südames!

RÕHUTAN VEELKORD: ÄRA ÜTLE OMA SÜDAMES!!!

Või on meil, Jumala lastena, see sügav teadmine ning tarkus ning puhas jumalakartlik suhtumine südames, et „kõik, kes ma olen ja kõik, mis mul on ja kõik, mida ma olen aja jooksul omandanud ja veel omandan, et see kõik on olnud imeilusa Päästja ja Lunastaja kätetöö minu sees ja minu ümber! Ja mitte minu tubliduse ja minu enda imelise usu tõttu, vaid Jumala armu ja Jumala Vaimu tõttu ma saan olla vaid sügavalt Jumalale tänulik TEMA ALGATATUD LEPINGUOSADUSE EEST!“

Et Ta teeb kõike minu elus Oma Imeilusa Poja,  Jeesuse Kristuse Lunastustöö tõttu!

Ma usun isiklikult, et just seetõttu ütles Jeesus ka sellele noorele väga rikkale mehele, et ta annaks kogu oma varanduse ära, sest selle varandusega käis kaasas see „oma jõu ja käe rammuga“ meelelaad. Isegi sel juhul, kui see noor mees oli saanud isalt selle varanduse päranduseks, võis selle kõigega kaasas käia põlvkonnalt põlvkonnale edasiantud meelelaad „oma käe rammuga olen selle varanduse soetanud". Aga see meelelaad ei austa Jumalat ning ei toimi Jumala Kuningriigis. Ja see on Jumala arm, kui Jumal Su elus selle „ülekohtu laua“ uppi lööb!

Ja kui veelgi tõsisemaks minna, siis Jumal võtab ette need, kellel väliselt on „justkui kõik toimiv“, aga süda on täis igasuguseid varjatuid inetuid suhtumisi, hoiakuid ja motiive, mis ei austa mitte mingil määral Jumalat. Jumal võtab ette silmakirjalikkuse, need, kellel on jumalakartuse nägu, aga oma südames salgavad Jumala väge, Jumala armu, Jumala lunastustööd. Need, kes hoiavad kinni Jumala elava väe ja armu voolamist teiste inimeste elude jaoks.

Kui ma ütlen, võtab ette, siis me ju tegelikult teame, et Jumal tegutseb meie kõigi sees pidevalt, aga on hetki ajas, kus Jeesus tõmbab liivale selle joone ning ütleb: „Aitab!“ Mitte ühtegi sammu edasi sellise suhtumisega.

Kui selline meelelaad ja suhtumine „minu oma käe ramm on mulle selle varanduse soetanud“ jõuab kantslisse, siis juhitakse terve hulk inimesi sööma „hea ja kurja tundmise puust“ ja mitte „elupuust“! Ning siis on avatud uks, et külvata pimeduse seemneid, mis toovad viljatust, segadust, kõiki kurjasid asju Koguduse keskele. Kristus kahaneb ja „oma käe ramm“ suureneb ning Jumal ei saa seda lubada Oma Kojas, mis on Tema Kuningriigi esindus maa peal.

Väike mõte: Ka meeleparandus võib kahjuks olla „omaenese tarkusest ja alandlikkusest tehtud omaenese jumalakartuse tegu“, mis sellise suhtumise juures aga on räpane eneseõigsuse kalts Jumala silmis. Tõeline Meeleparandus on Ainsa Tõelise Päästja ja Lunastaja armu täis imeilus kingitus inimesele!

Jeesus  kõnetas kirjatundjaid ja varisere Matteuse 23: 27:

„Häda Teile, kirjatundjad ja variserid, Te silmakirjatsejad, et Te olete lubjatud haudade sarnased, mis küll väljaspoolt on nägusad, aga seestpoolt olete Te täis salalikku meelt ja ülekohut.“

Kui seda peatükki lugeda, siis see on päris jube, milliseid variseride tegusid Jeesus kirjeldab. Ja me räägime praegu Jumala kojast. See peatükk räägib verest nende kätel, kes peaksid hoolitsema Jumala rahva eest. Ja see deemonlik meelelaad ei ole kuhugi kadunud, vaid see otsib ja tahab omada maad Koguduse keskel. Aga Jumal on puhastamas Kristuse Ihu Jeesuse Kristuse vere väes. Jumal paljastab ja eemaldab „hea ja kurja tundmise puust“ välja kasvanud kindlustusi Koguduse keskelt. Ja Jumal alustab inimsüdametest.

Ma olen kuulnud Eesti koguduses räägitavat: „Meie palvetasime kunagi Eesti kommunismi alt vabaks!“ Kas tõesti? Olgem täpsed. Teil oli eesõigus olla osa võimsast ülemaailmsest palvearmeest ning jah, Jumalal oli vaja sellel maal oma rahvast, kes „jala maha paneb“ nind deklareerib Jumala otsust vaimses maailmas, aga seda ei saa kirjutada mitte ühegi „kristlaskonna“ nimele, mida Jumal oli otsustanud teha ning mida Ta teostas. See, et Jumal oli Sind valinud olema osa sellest, oli Jumala otsus ning peaks Sinus tooma esile sügava tänutunde, et Ta lasi Sul olla osa millestki nii ajaloolisest. Aga ära kirjuta seda suursugust tegu „oma nimele“ või mingi „liikumise“ nimele. See „liikumine“ oli pisike väike osa suuremast pildist.

Jumalal on väga võimsad asjad plaanis Eestimaal. Ma usun kogu oma väikse kirgliku südamega, et Jumala jaoks on see väike rahvas Tema plaanide ja määratuse kohaselt Taaveti sarnane rahvas. Jumala tuleviku unistuses on Eesti rahvas väga õrna ja alandliku südamega rahvas, kes on Jumala südame järgi.  Nagu Taavet! Kas Sa näed seda? Palu, et Jumal avaks Su silmad, et Sa näeksid Tema igatsuste ja unistuste keskmesse ning sellest paigast, Auhiilgust ning Taeva väge täis paigast, lähtuvalt palvetaksid Eestimaa eest. See kõik sünnib esile lähtuvalt Kristuse ülestõusmisväest ja Püha Vaimu hingusest meie rahva üle.

Sakarja 3: 6

„Siis ta kostis ja ütles mulle nõnda: See on Jehoova sõna, mis on üteldud Serubbaabelile: Ei väe ega võimu läbi, vaid Minu Vaimu läbi, ütleb vägede Jehoova!“

Olgem kindlad, et me praegu ei ütle oma südames: „MEIE palvetame Eestimaale ärkamise!“ Olgem täpsed: "Jumala halastuse ja armu tõttu on Ta otsustanud meid kutsuda ja valida selle aja jaoks ning see on meeletu eesõigus Jumala Kuningriigis, kui me saame olla osa Tema võrratutest heategudest siin maa peal! Jumal on alustaja, edasiviija ja lõpetaja!" 

Jumalal on pärandus siin maa peal, Eestimaal, mille kätte saamise nimel need võitlused käivad! Ma usun kogu oma südamest, et Jumal on määranud olema selle väikese rahva Taaveti sarnaseks rahvaks. Et siit maalt tõusevad Joosepid, Samuelid, Joosuad ja Kaalepid. Et seda rahvast kaunistab Kristuse sügavalt ilus ja kaunis karakter.

See kõik saab esile tulla, kui Kristuse Ihu Eestimaal sööb AINULT Elupuust ning eemaldatakse „hea ja kurja tundmise puu“ kanalid.

Ja tänasel päeval puudutan ma veel ühte elementi, mille kohta usun, et Jumal ühest küljest meid hoiatab, valmistab ette nende ilmingute jaoks ning paneb uuel aastal „luubi alla“. See on tegelikult samuti seotud "minu oma käe ramm on mulle selle varanduse soetanud“ meelelaadiga.

Ø VANEMA VENNA SÜNDROOM.

Luuka 15: 11- 32

Vanem vend oli ära unustanud kõige olulisema asja:  Isa oli enne tema sündi pannud aluse varandusele, poegade pärandusele. Vanem vend „kirjutas oma käsivarre tööle“ mingil hetkel asju, mida ta tegelikult oli saanud vabalt Isalt. Ta ei austanud enam puhta südamega Isalt saadud õnnistust. Vanem vend tõstis omaenese käsivarre töö ja ustavuse Isa heldusest ja õnnistusest kõrgemaks.

Ja Koguduse keskel hakkab see „vanema venna sündroom“ ilmsiks tulema siis, kui tulevad kadunud pojad tagasi. Siis tuleb see vanema venna tegelik südame suhtumine esile ja paljastub. Vanem vend hakkab siis koheselt rõhutama „oma panust“ ja „oma ustavust“ Koguduse ülesehituses ning see „noorem vend“ ei tohiks saada osa ühestki õnnistusest ega soosingust. Selle „vanema venna sündroomiga“ käivad kaasas ihnus, ahnus ja kadedus, mis kasvab välja sellest meelelaadist ja varjatud südamesuhtumisest: „minu oma käe ramm on mulle selle positsiooni siin Koguduses kindlustanud. Nüüd peab see väga patuse ja koleda minevikuga tagasi tulnud kadunud poeg tõestama oma käe ja jõuga oma ustavust! Jne.“

Ma kogen, et Jumal toob sellel 2018.aastal Kristuse Ihu elavasse osadusse tagasi palju kadunud poegi, kellele Jumal koheselt kingib värske võidmise rüü, annab suhu tulega puhastatud Taevase sõnumi, meeletult imeilusa Jumala Auhiilguse ligiolu koos väe ja imetegudega,  annab neile elamiseks maju, mida nad pole „oma käe rammuga“ ehitanud, annab poole aastaga firmale suure ja rahvusvahelise edu jne. jne. Ning siis on meie kõigi südamed valikute ees, kuidas me suhtume. Siis on nende südamed valikute ees, kes on aastakümneid Koguduses ustavalt „rüganud“.

Ja nendel hetkedel PALJASTUVAD tegelikud suhtumised.

Praegu on Jumala armu aeg, kui Jumal väga otsustavalt sekkub absoluutselt kõike, mis puudutab Tema Koda. Jumal lükkab ümber ülekohtu laudu Koguduse keskel. Nende laudade kukkumise ajal saavad kõigutatud paljude inimeste elud, kes on olnud nende „laudade“ poolt mõjutatud. Oma südames tuleb siis olla läbinisti aus Jumala ees ja teha sisemist läbivaatust Püha Vaimu abiga, kus  me oma südamesuhtumistega oleme.

Jumal viib inimesi välja ebaseaduslikest tehingutest, passiiv-agressiivsetest töökeskkondadest, tagarääkimist ja laimu  ja „vastu palvetamist“ edendavast palvegrupist, teistesse kogudustesse üleolevalt suhtuvast kogudusest jne. jne.

See kõik võib olla esmapilgul väga ebameeldiv, aga kui Sa siis pääsed „puhtasse atmosfääri“, siis usu mind, Sa oled sügavalt südamest tänulik kõigi nende ebamugavuste eest. Sest korraga saab Su hing ja süda õitsele puhkeda. Su usk ja armastus Jumalasse hakkab jõudsalt kasvama. Sind hakkavad ümbritsema Jumala üleloomulikus korralduses toodud inimesed, kelle eest saad olla tänulik igal oma argipäeval ja pidupäeval. Ja nende inimeste keskel Sa tunned ära Oma Taevase Isa südame. Sa tunned ära Taeva perekonna armsa osaduse ja armastuse. Siis Sa koged seda elavalt, mida tähendab tegelikult Jumala Kuningriik ja tõeline jumalateenistus. Mida tähendab elavate vete voolamine ja Avatud taevas kogu selle terviklikkuses. Mida tähendab Jumala magus ja toitev Eluleib!

1 Korintlastele 15: 50

„Aga seda ma ütlen, vennad, et liha ja veri ei saa pärida Jumala riiki ega kaduvus pärida kadumatust.“

1 Korintlastele 4: 20

„Sest Jumala riik ei ole mitte sõnades, vaid väes!“

Roomlastele 14: 17

„Sest Jumala riik ei ole mitte söömine ega joomine, vaid õigus ja rahu ja rõõm Pühas Vaimus.“

Efestlastele 2: 10

„ Sest meie oleme Tema teos, Kristuses Jeesuses loodud headele tegudele, mis Jumal on enne valmistanud, et me käiksime nendes.“

Filiplastele 1: 6

„Ja olles kindel selles, et See, kes Teis on alustanud hea töö, viib selle lõpule Kristuse Jeesuse päevani.“

Filiplastele 2: 13

„Sest Jumal on see, kes Teis on tegev, et Te tahate ja tegutsete Tema hea meele järgi.“

1 Peetruse 4: 7- 11

„Aga kõigi asjade lõpp on lähedal! Olge siis mõistlikud ja kained palveiks! Kõigepealt olgu Teie armastus südamlik üksteise vastu, sest „armastus katab pattude hulga“. Olge külalislahked üksteise vastu ilma nurisemiseta. Teenigu igaüks Teist selle andega, mis ta on Jumalalt saanud, kui Jumala mõnesuguse armu head majapidajad. Kui keegi räägib, siis ta rääkigu kui Jumala sõnu, kui keegi teenib, siis ta teenigu kui jõust, mida Jumal annab, et kõiges austataks Jumalat Jeesuse Kristuse läbi, kelle on au ja vägi ajastute ajastuteni! Aamen.

Sõnum jätkub järgmises osas…
 
Sõnumi edastas ja kujundas Jana Naudi 26.11.2017
 

laupäev, 25. november 2017

BRIAN SIMMONS „ÄKITSELT“

 

Jumal võib sekkuda absoluutselt igal hetkel, kui Tema seda otsustab. Sinu elu võib ühel hetkel näha välja ühtemoodi ning järgmisel hetkel täiesti teistmoodi. Kõik, mida Sa selleks vajad, on see, et Jumal ilmuks kohale Oma väes. Jeeriko müürid nägid täpselt samasugused välja kõigil neil kolmeteistkümnel korral, kui Iisrael sõnakuulelikult nende ümber oli tiirutanud. Aga kui kõik asetus oma õigetele kohtadele ning kõik, mis Jumal neile ütles teha, oli tehtud, siis „ÄKITSELT“ kukkusid kõik müürid kokku. Ära mitte kunagi oma elus unusta „äkitselt“ võimalust, mis tuleb Jumalalt.

Laul 18: 28-30 The Passion Translation

„Jumal, ühe korraga Sa panid eredad tuled põlema minu heaks!

Sina oled minu ilmutuslik valgus keset pimedust,

Ning Sinu säras ma suudan näha teed, mis on ees.

Koos Sinuga kui minu Tugevusega

Suudan ma vaenlase hordid laiaks litsuda,

Läbi tungida igast kindlustusest,

Mis seisab mul tee peal ees.

Milline Jumal Sa oled!

Sinu teerada minu jaoks on olnud täiuslik!

Kõik Sinu tõotused on osutunud tõeks.

Milline turvaline varjupaik Sa oled kõigi nende jaoks,

Kes pöörduvad, et peita end Sinusse!
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 25.11.2017
 

Bill Yount “Karud, Lõvid ja Hiiglased Sinu Tõotatud Maal Muutuvad Sinu Toiduks!“


 
Kõik Ühe Korraga
 
Ma kogen, et 2018.aastat võib nimetada „Kõik Ühe Korraga“ aastaks. Kogu põrgu läheb lahti ja Kogu Taevas Avaneb- aga Taevas on põrgust suurem. Ma näen suurt pilve tunnistajaid Taevas- ka pereliikmed, kes meile uuel aastal kaasa elavad. Taeva silmad on meie peal, lehvitades tuliseid lippe eemalt.

Ma kuulen, kuidas Taevast hüütakse:"Ära kaota elevust selle suhtes, mida Jumal on Sind kutsunud tegema. Sinu elevus rõõmustab Jumalat ning käivitab ingleid Sinu ümber. Sinu elevus on võimas relv vaenlase vastu. Sinu elevus seob vaenlase käed.“

Meid ootab ees väljakutseterohke aasta. Tundub, otsekui kõik asjad juhtuksid korraga. Inimesed hakkavad ütlema: „Kogu aeg juhtub midagi. Kogu aeg peab midagi halba juhtuma.“ Ning nad mõtlevad seda kõike negatiivsel viisil. Aga teisest küljest on meil vaja hoida oma fookus Jumala peal ning siis me saame öelda: „ Jumal kogu aeg teeb midagi! Jumal kogu aeg teeb midagi head, hoolimata nendest olukordadest!“  

Meie meelelaad sellel uuel aastal peaks olema: "Me saame hakkama karudega, me saame hakkame lõvidega ja me saame hakkama hiiglastega. See on meie loomuses ja seda me teeme!“ Sest karud, lõvid ja hiiglased tulevad, et teada saada, mis on peidus meie sees. Need kõik on kõrvale juhtida üritavad olukorrad, et saada meie pilku ära Isandalt. Aga meil tuleb Jumalat ülistada hoolimata kõigest. Ma kogen, kuidas vaenlane ütleb: „Ma loodan, et Sa ei tunne end üldse hästi, et ülistada Isandat kõige selle keskel, mida mina korraldan.“ Aga kui Sa siis ülistad Jumalat, siis see toob Jumala otse iga olukorra keskele, kus Sa oled ning paneb hingevaenlase vaikima ning tagasi tõmbuma ning kaotama. Jumalas pole kaotust!  

Ekstreemsed Katsumused ja Ekstreemsed Võidud.

See on aasta sarnane, mil Houstonis oli üleujutus, aga samal ajal nende võistkond võitis Maailma Liiga. Ekstreemne katsumus ja ekstreemne võit. Ning sellised katsumused viivad meid tohutult edasi. Prioriteedid muutuvad ning seetõttu tulevad need väljakutsed.

Ma kuulen, kuidas Jumal ütleb: „Pane sõjakirves õigel moel maha!“ Ma kogen, et see tähendab, et palvekambrist saab väga tähtis paik meie eludes. Ma usun, et „sõjakirve mahapanek“ tähendab ukse sulgemist igasugustele segavatele asjaoludele ning et me palvetame ainult seda, mida me kuuleme, et Jumal meile räägib palvetada.  

2018 – Ma Näen Karu Vaipa, Lõvi Karusnahka ja Hiiglaste Päid Kuldsel Kandikul.   

Eeloleval aastal tõusevad võimsad mehed ja naised, sest nad on tapnud karu, lõvi ja hiiglase, sest kõik need elajad tulid, et teha meid tugevaks. Jumal ütleb: „Nemad on Sulle toiduks, Sinu leivaks, Sinu ülalpidajad/elatise allikad.“ Me hakkame sööma mett otse lõvi kõhust. Me saame teada, kuidas näeb välja sein, millel ripub lõvi karusnahk. Ma näen, et Sinu kodu saab olema täis sõjatrofeesid. Need trofeed on auhinnaks neile, kes ei ole alla andnud heas usuvõitluses.

Hiiglased on Tšempionide Hommikusöögiks.

Ma kuulen, kuidas Taevane Isa küsib: „Kui näljane Sa oled? Kui Sa muutud piisavalt näljaseks, siis Sa saad „süüa“ hiiglaseid! Hiilgased ei tule, et Sind vallutada, nad tulevad, et olla Sulle saagiks. „Neela alla“ oma hiiglased täna. Nad on Sulle toiduks. Nad on Sinu elatise allikad ning leib. Nad on tšempionide hommikusöögiks.“  

"Ainult ärge olge mässumeelsed Jumala vastu ning samuti ärge kartke selle maa inimesi, sest nad on Teile parajaks palaks. Nende kaitsja on neid maha jätnud, aga Teiega koos on Jumal. Ärge kartke neid!“ (4 Moosese 14:9 KJV)

Minu lemmiklaulu "No Longer Slaves" (Mitte enam orjad) sõnad: „Ma ei ole enam hirmu ori, ma olen Jumala laps“ on ka järgmisel aastal minu lemmikud. Miks Piiblis on nii tihti korratud: „ära karda“? Sest Jumal teab, et meie eludes tuleb aegu ja põhjuseid esile, mil me võime hirmu tunda, aga Tema on koos meiega. Selle tõttu, mida Jeesus Ristil tegi, et Tema on juba maha löönud iga karu, iga lõvi ja iga hiiglase, keda me eales kohtame, siis ME SUUDAME SEDA!  Tuleta meelde seda, et Jeesus elab Sinu sees ning Tema ei karda, ning Tema ei muretse absoluutselt mitte millegi pärast.

BILL YOUNTI LEMMIKLAULU SAAD KUULATA SIIT:
 

Bill Yount on „Bridge of Life“ (Elu Sillad) liige Hagerstownis, Marylandis, juba 36.aastat ja täna on ta seal koguduse vanemaks ja kodumisjonär.  Käesoleval hetkel on ta ka nõustajaks „Aglow International“ heaks. Bill on teeninud 23.aastat ustavalt vanglateenistuses Mount Hopes ning ta ka reisib täisajaga teenistuse raames, nii U.S.A-s kui rahvusvaheliselt.  "Alandlikkus ja huumor“ iseloomustavad tema teenimistööd, kui ta toob esile värske sõna „täpselt õigeks ajaperioodiks“, kuulutades Isanda Sõna! Tema koosolekutel kasutatakse tihti  sofarit (või härjasarve), purustades pimeduse jõudude väge üle regioonide, koguduste, kogukondade ja majapidamiste. Sofar esindab Jumala hingust, mis tuleb esile läbi Jumala rahva hingeõhu, et värskendada pühasid ning äratada kadunuid. Tohutult  palju Jumala sõnumeid, mida Bill on prohvetlikult teenimistöö kaudu jaganud, on tulnud esile igapäeva elu keskelt tema perekonna ja sõprade ringis.
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 25.11.2017
 

kolmapäev, 22. november 2017

BRIAN SIMMONS „JUMAL TOOB SIND RASKUSTEST VÄLJA JA ANNAB SULLE TRIUMFI“

 

Ma kuulen Jumalat sosistamas…
„Kõik see, mis Sulle praegu muret valmistab, saab lahendatud ning Minu vägi tuleb esile Sinu kasuks. Kinnita oma silmad Risti triumfile ning Su süda hakkab taas lennates liuglema. Saa täis Minu Elavat Sõna. Usu kõike seda, mis Mina olen Sulle rääkinud ning puhka Minu tõotustes. Jõua üksmeelele Minuga ning Sa näed suurt vabanemist!“
„Mina olen valmis selleks, et voolata Sinu elus suure väega. Sinu maal saab nähtavaks imede ja väeväljenduste ajastu. Isegi käesoleval hetkel puhuvad Minu tuuled, et kukutada inimlikke struktuure ja õpetusi, mis takistavad Minu inimestel usaldamast Minu väge. Tormituuled oma jõulise tugevusega on puhumas. Mida enam Sa usaldad inimeste struktuure, seda rohkem pettumust saab Sulle osaks, sest Ma puhun need ümber. Äratavad tuuled hakkavad puhuma Sinu südame üle, et Sa ärkaks Minu väele. Nii, et tõuse oma kahtluste päevadest ning sisene tõotusi täis päevadesse, päevade tarvis, mis on maa peal täis Taevast!
„Sinu Peigmees on tulemas, Ta tuleb, et Sind üles tõsta ning Sind edasi juhtida. Valmistage oma lambid, ostke Minu Vaimu õli, täitke oma süda ootusega ning minge välja, et kohtuda Temaga. Tema rõõmsameelsuse päevad on käes, sest Tema pulmad on lähedal. Tõuse ja liigu välja kõigest sellest, mis on tuttavlik ning kohtu Temaga Tema Auhiilguses. Nii, nagu Tema liikus tohutus väes, enam kui Tema kaaslased, nii hakkab Tema Pruut liikuma Auhiilguse väe teedel. Mitte miski ei suuda peatada Teda, kui Ta tahab end ilmutada ja näidata  Oma pruudile. Mina hakkan rääkima läbi Sinu. Ma vabastan Oma väe läbi Sinu. Sest Talle pruut paneb end valmis ning Tema rüü saab särama ning on puhas ja plekitu. Nii, nagu Mina kogusin Oma võimsas väes kokku rahvahulki, et nad maitseks Minu Auhiilgust, nii tegutsen Mina jälle. Sa oled palvetanud, et Ma tuleks ja läbistaks taevad. Ma tulen, sest Sa avasid esmalt oma südame ning avanesid järjest sügavalt Minule. Eelolevatel Väe päevadel tõmban Ma enda ligi miljoneid inimesi. Nii et tule ja ole riietatud usuga ning kindlameelsusega Minusse. Jäta maha kõik see, mis Sind takistab. Ära vaata tagasi ja ära ürita vana võtta kaasa uude. Sest tee on sirge ja uks on kitsas. Tule üksnes usus ning Sa näed Minu väe lahtirullumist. Pole limiiti selles, mida Mina teen läbi Sinu, kui Sa tuled koos Minuga!“
 
Ülemlaul 3: 10-11 The Passion Translation
Suitsusambad nagu hõbeda tolm-
Kuldse auhiilguse baldahhiin katab seda kõike.
Koht, kus nad koos istuvad,
On niisutatud veripunaseks.
Armastus ja halastus katab seda istet,
Kattes tekina Tema seadusetelgi trooni.
Kuningas isiklikult on valmistanud selle
Nende tarvis, kellest saab Tema pruut.
Tõuske üles, Siioni neitsid, et muutuda pruudiks!
Tule ja tunne rõõmu oma silmadega Kuningast,
Kui Ta liigub oma kindlaks määratud teel pulma.
See päev on täis ülevoolavat rõõmu-
Tema suure rõõmsameelse pidutsemise päev. 
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 22.11.2017
 pühapäev, 19. november 2017

Danielle Dixon „Jumal Rullib Lahti Punase Vaiba“

 
Jumala plaan Hollywoodi ja Meelelahutustööstuse jaoks on palju suurem kui saatana plaanid selle grupi vastu.

NÄGEMUS.
Ma nägin, kuidas inimesed saabusid limusiinidega ühele üritusele. Nad olid riietatud väga uhketesse riietesse. Ma polnud eriti kindel, mis täpselt toimub, kuni ma nägin rahvahulka tunglemas läbi hoone suurte uste. Oli algamas suur gaala. Mitte millegi pealt ei oldud kokku hoitud, iga detail oli paigas, parimatest parim oli kohale asetatud: kristall, banketi laud ja esmaklassiline sisekujundus.  
Peale tseremoonia algust täitus ruum ootusärevusega. Inimesi kutsuti välja, kui kuulutati välja erinevate kategooriate võitjad. Kui nad siis lähenesid lavale, siis selle asemel, et esitada „tavaline tänukõne“, olid nad korraga lummatud Jumala ligiolust ja väest. Üksteise järel tunnistasid nad Jumala imelisest armastusest ja andestusest oma eludes. Ja need, kes istusid, hakkasid nutma nende tunnistuste tõttu võrratust Jumala headusest. Sündmusest võtsid osa kõik kuulsad inimesed, paljud hoidsid tagasi pisaraid ja emotsioone, mida tõi esile Jumala väga raske ligiolu ruumis.
Ja siis jalutas Jeesus kardinate tagant välja ja kõik olid lummatud. Jeesus valas need, kes avalikult olid olnud mitteusklikud üle sellise sügava armastusega, et inimesed olid sõnatud.  
Ja siis ütles mulle Jumal: „Ma rullin Hollywoodis lahti punase vaiba. Paljud on rääkinud väga karmilt Minu laste vastu Meelelahutusalal ning mööda vaadanud nende inimeste vajadustest. Kõik erinevad elualald tulevad Minu Kuningriigi mõjuvõimu alla. Kõik teised kuningriigid on võimelised kokku kukkuma, aga Minu Kuningriik on igavene.“
„On mõned, kes on vastanud kutsele siseneda sellele alale. Need, kes on nutnud ja hüüdnud, et Mina sirutaks oma käe ning liiguks Hollywoodis ning Meelelahutustööstuses üldse, need eestseisjad ei pea pettuma. Nad näevad lõikust. Nad saavad osa sellest lõikusest.“
"Ma laotan nende suunas lahti oma lunastuse punase vaiba. Mina kutsun neid Oma suurele banketile. Sellel ühiskonna sfääris toimuvad väga isiklikud kohtumised Minu armastusega. Mina astun otse keset nende elulava!“
"Ma olen kasutanud paljusid neid väga loomingulisi hingi, et nad annaksid edasi sõnumi maailmale ilma, et nad teaksid, kellelt sõnum pärineb. Nüüd on aeg, et nad võtavad teadlikult vastu Minu juhtnöörid ja tunnevad ära Minu juhtimise. Ülemaailmne mõjuvõim, mis Ma olen neile andnud, toob nüüd sisse laviini hingi. Mõned nendest meelelahutuse inimestest suudavad teha ühe päevaga rohkem, kui mõni Usklik terve elu jooksul.“  
"Minu rahvas, kuulge Minu südant ning parandage meelt oma karmusest Hollywoodi suhtes ning nende inimeste suhtes, sest nad on Minu inimesed. Mina olen jagamas strateegiaid selle lõikuse jaoks. Oled Sa valmis vastu võtma? Hüüa hääles autoriteet, kuuluta ja deklareeri vabadust üle nende inimeste ning vaata siis, kuidas vangid saavad vabaks.“
“See on aeg, mil Hollywoodis süttivad väga eredad tuled, me näeme Minu tähti säramas!“
Jesaja 54: 7-10 NIV
„Üheks lühikeseks viivuks Ma hülgasin Sind, aga sügava kaastundega toon Ma Sind tagasi. Vihahoos Ma peitsin Oma palge Sinu eest hetkeks, aga igavesti kestva headusega näitan Ma Sulle oma kaastunnet, ütleb Isand, Sinu Lunastaja. Minu jaoks on need päevad nagu Noa päevil, mil Ma vandusin, et üleujutuse veed ei kata enam mitte kunagi maad. Ja nüüd Ma tõotan, et Ma pole mitte kunagi enam Sinu peale vihane ega sõitle Sind enam kunagi. Kuigi mäed rapuvad ning künkad eemaldatakse, Minu lõppematu armastus ei kõigu ning Minu rahulepingut pole võimalik eemaldada“, ütleb Jumal, kes on kaastundlik Sinu suhtes.“
DANIELLE DIXONI TEENISTUSE KODULEHE LEIAD SIIT:
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 19.11.2017