laupäev, 18. november 2017

Doug Addison “Kas Kristlased Ummistavad Taevaseid Kohtusaale?”

 

Mul oli üks väga oluline prohvetlik unenägu, kus ingel rääkis minuga ning ma olin täiesti rabatud sellest, mida ma nägin ja mida mulle räägiti.

Ehk Sa oled juba kuulnud seda minu kogemuse lugu vahendavast inglist Taevases Kohtusaalis. Täna ma tahan Sinuga jagada rohkem sellest, mida see ingel mulle ütles ning kuidas see kõik puudutab meid praegusel ajaperioodil.

Aga esmalt las ma jagan Sinuga veidi taustainformatsiooni.

Mul oli mitmeid aastaid üks lahendamata asi Kristliku kirjastusega, kes ei olnud mind õiglaselt kohelnud seoses minu raamatu lepinguga. Ma võtsin ühendust teiste sarnase kogemusega inimestega, kes olid just parasjagu valmis esitama kohtuhagi selle firma vastu.

Ma tundsin end veidi ebamugavalt selle kõige suhtes, sest mulle meenus see, mida Paulus rääkis 1 Korintlastele 6.peatükis teise kristlase suhtes kohtu poole pöördumisest. Ma tean, et on aegu, kus on hädavajalik kasutada kohtusüsteemi abi, aga kas see poleks mitte parem, kui me suudaks omavahelised arusaamatused ning erimeelsused lahendada nii, et me väldime kohtu poole pöördumist üksteise vastu-  eriti veel seetõttu, et me kõik oleme usklikud ning saame osa samast Isanda tööst?

Unenägu Vahendavast Inglist.

Ma olin palvetanud selle olukorra pärast ning palunud Jumalalt, et Ta näitaks mulle strateegiat, mis mul tuleks teha.

Ja siis ma sain prohvetliku unenäo, kus ma istusin Taevase Kohtusaali ühes kontoris. Ja selles unenäos istus siis meiega maha "vahendav" ingel- minu ja selle kirjastusfirmaga ning me arutasime läbi meie erimeelsused nii, et ingel oli vahendajaks selles arutelus.

Loomulikus maailmas juhtus  vaid pisut aega hiljem  see, et ma sain oma lepingu sellelt kirjastuselt lihtsalt tagasi nii, et ma ei pidanudki selle kirjastusega ühendust võtma. Sest see sai lahendatud esmalt Taevases Kohtusaalis.

Mida Mulle See Vahendav Ingel Rääkis.

Kui ma oma unenäos sisenesin Taevasesse Kohtusaali, siis see oli puupüsti Kristlasi täis, kes üksteist süüdistasid.

Ingel ütles mulle: “ Palun ütle Jumala rahvale, et nad lõpetaksid üksteise süüdistamise, sest see ummistab Taevast Kohtusaali ning hoiab kinni taevaseid ressursse ja võtab võimaluse tegeleda nende asjadega, mis tegelikult on Maa peal tähtsad, nagu näiteks Ärkamine.”

See oli mõned aastad tagasi, enne seda, kui ma hakkasin jagama prohvetlikku sõnumit selle kohta, miks meil on vaja lõpetada nurisemine/hädaldamine ja üksteise süüdistamine. Kohtumõistmine/halvustavate hinnangute andmine sulgeb taeva meie kohal ning rakendub koheselt vaimne printsiip: “mida iganes mees külvab, seda ta ka lõikab!" (Galaatlastele 6:7 NASB).

Taevane Õigusruum.

Päriselt on olemas Taevane Õigusruum.  Me näeme killukest sellest Iiobi 1: 6-12, kus saatan lähen Taevasesse Kohtusaali ning palub luba Iiobit kiusata. Ja uuesti Sakarja 3. Peatükis seisab saatan Taevases Kohtusaalis, et süüdistada ülempreester Joosuat.  

Ja veel üks näide tuleb sellest, kuidas saatan küsis Jeesuselt luba karistada Peetrust:

Ja Isand ütles: "Siimon! Siimon! Tõesti küsis saatan luba, et ta võiks Sind sõeluda nagu nisu. Aga mina olen palvetanud Sinu eest, et Su usk ei veaks Sind alt; ja kui Sa siis pöördud tagasi Minu juurde, siis tugevda oma vendi. ” Luke 22:31–32 NKJV

Kreekakeelne sõna “küsis luba” tähendab “nõudma kohtumenetlust/kohtuprotsessi” või “lahti laskma piinamist või karistust”. See aga eeldab koheselt süüdimõistvat otsust ning selle alusel õigust rakendada kõige raskemat karistust.

Saatan nõudis Jeesuselt Peetruse osas kohtumenetlust, aga Jeesus vastas. “Ma olen Sinu eest palvetanud.” Isegi, kui Jeesus oli Peetruse eest palvetanud ning püüdnud teda ette valmistada, sellest hoolimata läks Peetrus läbi mitmekuulisest väga raskest ajaperioodist.  

Ilmutus Edasi Liikumiseks.

Sest meil ei ole võitlemist liha ja verega, vaid  pimeduse jõudude valitsuste ja võimudega, selle ajastu kurjuse jõududega, taevaaluste vaimsete kurjuse vägedega. Efestlastele 6:12 NKJV

Jumal jagab just praegusel ajaperioodil välja ilmutusi ja arusaamist Tema Sõnast, et me saaks edasi liikuda. Taevase Kohtusaali sõnumid, mis toovad Taevast meie jaoks esile värskeid ja uusi ilmutusi.

See reaalsus on muutnud täielikult minu elu ning viisi, kuidas ma palvetan. Varematel aegadel ma tegin eestpalvet maa peal nagu ma oleksin keset sõjatsooni keset kõige hullemat lahinguvälja. Nüüd ma esmalt “pean lahingut” Taevases Kohtusaalis  ning siis alles olen silmitsi maapealsete palju väiksemate lahingutega.  

Meie vaenlasteks ei ole teised inimesed, vaid deemonlikud jõud ja väed, kes üritavad meid lahutada ja tülli ajada ning üksteisest eraldada. Maja, mis on omavahel riius, ei suuda püsima jääda.  Lahkmeel ja killustatus tuleb esile, kui me hakkame nurisema ning palvetama üksteise vastu, mõistmata, et selline tegevus sulgeb Taeva ning ummistab ära Taevase Kohtusaali.
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 18.11.2017
 

 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar