neljapäev, 16. november 2017

John Belt „Tema Auhiilguse Pilv ja Meie Prohvetlik Hääl“1. Olla Taevase Meelsusega Tähendab Maist Kasu

"Ja Mooses läks mäele ning pilv kattis mäe…Mooses läks pilve keskele ning tõusis üles mäele. Ja Mooses oli mäe peal nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd.“ (2 Moosese 24:15, 18)

Enamus meist on kuulnud sellist ütlemist: „Su pea on pilvedes“, mis tähendab, et Sa pole kahe jalaga maa peal. Seda väljendit kasutatakse tihtilugu negatiivse alatooniga, et anda inimesele mõista, et inimene peab ennast kokku võtma ja tulema reaalsusesse tagasi. Aga kas Sa tead, et on üks pilv, kus Jumal tahab, et „Su pea oleks“? Kui me räägime vaimses tähenduses pilvedest, siis on olemas kahte liiki pilvi. On olemas masenduse ja depressiooni pilv, mille mõju all olles on inimesed leina, valu, sünguse, viletsuse ja meeleheite vangistuses- ühesõnaga saad aru küll- raskemeelsuse pilve mõju all.

Ja siis on olemas Jumala Auhiilguse pilv, kus Püha Vaimu ilmingud ja mõju tulevad esile meie elus. See pilv eemaldab koormad ning selle pilve mõju on kerge. Hea uudis on see, et meie saame valida, millise pilve mõju all on meie elud. Jumal tahab muuta Sind Oma lõhnaks, kui Sa lubad Tema Valguse eredal Auhiilguse pilvel oma elu ümbritseda.

2. Kõrguse Määrav Faktor

Üks kõige täpsemaid viise, kuidas aru saada, mis pilv on Sind suuremal määral mõjutamas, on küsida endalt: "Kui kerge on mul kiita Jumalat?“ Milline on Sinu kiituse tase? Kas Sul on raske tõsta kiitusehääl Jumala poole? Kas Sa oled raskemeelsuse poolt alla neelatud?

"...kiituse/ülistusrüü raskemeelsuse/kustuva vaimu asemele; et neid nimetataks „õigluse tammedeks“, Isanda istutatuteks/istanduseks, et Jumal oleks austatud!“ (Jesaja 61:3)

Milline on Sinu kiituse konsistents/sisu/järjekindlus/terviklikkus Jumalale? Ära nüüd satu hukkamõistu alla, vaid pigem näe ja pane tähele seda, mis Sind kõige enam mõjutab. Mis Sind ümbritseb?  Tõde on selles, et Sinu KÕRGUSE MÄÄR otsustab ära selle, milline on Sinu suhtumine (milline on Sinu mõistuse täieliku muutumise tase). Mine julgelt kõrgemale ülistuses ja kiituses!

"Aga Sina oled Püha, Sina, Kes Sa Elad (pühas paigas, kus) Iisraeli kiitus (on ohverdatud).“(Laul 22:3 AMP)

Jumal „on asustanud/ on asunud elama“ Oma rahva kiitusesse. Kui Sa ei kiida ega täna Jumalat, siis pole Su elus kiitust, kus Jumal saaks „elama asuda“. Jumala Ligiolu kannab endaga väga reaalset sisu ja elu. Anna Jumalale kiitust, mida Tema saaks täita! Loo oma elus väga korrapärane kiituse dieet.

3. Päästa Valla Prohvetlik Võidmine

Kiitus on samuti väga tihedalt seotud meie elude  prohvetliku võidmisega. Prohvet esindab „Jumala häält“ maa peal. Vaenlase eesmärk on alati vaigistada Sinu häält. Meie hääl, Püha Vaimu poolt võitud ja inspireeritud, on üks kõige võimsamaid relvi, mis Jumal on meile andnud, et tuua atmosfääri muutusi. Me oleme loodud häälega. Alguses Jumal ÜTLES: „Saagu valgus!“ (1 Moosese 1:3)

Esimese asjana, mida Jumal tegi, oli see, et Ta rääkis Oma häälega. See on vihje meile, et me näeks, kui võimas asi on hääl- kui võimas on MEIE hääl. Me oleme loodud Jumala kuju ja sarnasuse järgi. Me räägime läbi Püha Vaimu inspiratsiooni, milles on vägi tuua täielik muutus atmosfääri, et viia atmosfäär pimedusest valgusesse.

"Paranda siis meelt või Ma tulen Teie juurde väga kiiresti ning võitlen nende vastu Oma suu mõõgaga!“ (Ilmutuse 2:16)

Meie hääl on määratud kandma Jumala Vaimu prohvetlikku väge, mõõga sarnaselt, et kuulutada/deklareerida ning ilmutada Jumala Kuningriiki ja Jumala tahet maa peal. Seetõttu toimuvad alati rünnakud Sinu võimekuse pihta OMA HÄÄLEGA kiita Jumalat, prohveteerida ning vallandada Jumala ligiolu. Jumal tahab maa peale sisse tungida läbi Sinu hääle!  

4. Kogudus, Kelle Pea On Taevas

Ma mäletan Bob Jones´-i sõnumit, mis on leitav „"The Eye of God Wonders"albumilt, mille produtseerimise eesõigus ja õnnistus on mul olnud. Bob oli tohutult õrnasüdameline, aga samas väga autoriteetse tugeva häälega prohvet, kes rääkis imelise selgusega otse Taevase Isa südamest. Selles sõnumis rääkis Bob Kogudusest, kelle „pea on Taevas“. Ta rääkis seda väga positiivsest vaatenurgast. Jumal tahab, et meie pead oleks Taevas, Auhiilguse pilves, et me võiksime väga suure täpsusega prohveteerida elu, Kuningriiki ja Jumala tahet oma eludesse- et me tõesti oleksime kõike muutva Auhiilguse kandjad, et Jumala Auhiilgus kataks maad nagu veed katavad merede põhja!  

"...vaid me oleme ise oma silmaga  olnud Tema aulisuse tunnistajad. Sest Tema sai Jumalalt, Isalt, au ja austuse, kõige kõrgemalt ault, kui Temale kostus hääl Suursugusest Auhiilgusest: „ See on Minu väga armastatud Poeg, kellest Mul on suur heameel!“ Ja selle hääle me kuulsime Taevast tulevat, olles koos Temaga pühal mäel.“ (2 Peetruse 1:16-18)

Pane oma pea Taevasse- pista oma pea Jumala Auhiilguse pilve! Ära lepi sellega, et Sinu osaks oleks vaid depressiivse raskemeelsuse õhkkond. Jumalal on palju paremad tõotused ja sisu Sinu jaoks. Jumalal on Sinu jaoks Tema kõige täiuslikum Auhiilguse pilv, kus Tema kergus, inspiratsioon, ilmutused ja hääl on Sulle ilmutatud ning esitletud.

5. Jumal Kutsub Sind Olema Prohvetlik

"Tõesti Ma ütlen Teile, ei ole naisest sündinute seast tõusnud suuremat kui Ristija Johannes, aga väiksem Taeva Kuningriigis on temast suurem!“ (Matteuse 11:11)

See on olnud alati Jumala kavatsus, et Tema inimesed oleksid prohvetid ja prohvetlikud hääled. Mooses tahtis, et Jumala rahvas oleks prohvetid. Jeesus ütles, et kõige väiksem Jumala Kuningriigis on suurem kui Ristija Johannes, viimane prohvet Vana Testamendi ajastul (tõlkija märkus: enne Jeesuse Kristuse täiuslikku lunastustööd). Jeesus aga oli prohvetite Prohvet! Tema ütles, et me oleme väga õnnistatud, kui me oleme taga kiusatud õigsuse pärast, sest nii on nad taga kiusanud ka „prohveteid“ enne meid.  (Matteuse 5:12). Ilma prohvetliku sõnumita pole vaenlase rünnakuid, sest mitte miski ei ohusta hingevaenlast. Saatana jaoks pole ohtu, sest pole häält, kes räägiks Jumala oraaklina (jumaliku õhutusega/inspiratsiooniga). (1 Peetruse 4:11).

Kohtu Jumalaga Tema Auhiilguse pilves. Ole Püha Vaimu poolt inspireeritud. Õhuta üles see Püha Vaimu jõgi enda sees ning võta vastu Jumala Auhiilguse pilv oma elu üle. Ja siis räägi ning muuda täielikult atmosfäär, isegi Sinu enda situatsioonide seis, kuulutades Tema jumalikus õhutuses Püha Vaimu juhtimisel ja võidmises. Ära otsi inimestega ühel lainel olemist, vaid otsi pigem Jumalaga ühel lainel olemist, olles Jumalale meelepärane. Räägi nagu see, kes on läkitatud Jumala poolt asju muutma ja ümber pöörama maa peal, et inimesed kõikjal võiksid tulla Taeva kõike muutva mõjuvõimu alla.
 

John and Brandi Belt on „Overflow Global Ministries“ teenistuse juhid. Nende sõnumi keskseks teemaks on Jumala suurim igatsus, milleks on elada Oma rahvas sees Oma Ligioluga. Nad usuvad, et inimene loodi selleks, et Jumal võiks neis elada läbi Oma Püha Vaimu. Et inimesed suudavad elada läbi siira pühendumuse Jumalale läbi Püha Vaimu nii, et nende elud võivad üle voolata Jumala Ligiolust. Ja see Ülevoolavus muutub teiste inimeste elude puudutamiseks läbi elavate kohtumiste Jumalaga. Kui John and Brandi teenivad, siis väga intiimne Jumala ligiolu ilmnev ning seda saadavad Jumala väe demonstratsioonid tervenemiste, Jumalale ärkamiste ja taastamiste näol.  
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 16.11.2017
 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar