pühapäev, 12. november 2017

Katie Barker „Kiida Jumalat Keset Tormi- Ära Lase Vaenlasel Röövida Oma Rahu!“

 

Ma kuulsin Jumalat ütlemas: "Puhka Minus. Kiida Mind keset tormi. Mina olen suurem kui Sinu olukorrad. Mina olen Võimatute asjade Jumal. Mina muudan kõverad teed sirgeks. Mina olen läinud Sinu ees ja valmistanud Sulle teed. Mina pööran kõik asjad Sinu kasuks. Mina pööran asjad ümber ning Sa näed Minu headuse võidutsemist“

"Seal, kus vaenlane tuleb nagu üleujutus, seal tõstan Mina tema vastu oma standarti. Vaata Minu peale, mitte oma olukordade peale. Ära lase vaenlasel varastada oma rahu. Mina olen Sinu Rahu ning oma lootuse leiad Sa Minus. Minu ligiolus on rõõmu täius. Tule Minu tiiva alla varju ning lase Minu armastusel ennast ümbritseda ning anda Sulle tugevust. Mina olen kõik, mida Sa vajad. Ühenda oma süda Minu omaga. Minu armastus Sinu vastu on lõpmatu.“

Puhka Minus

Isand on kutsumas Sind puhkama selles, kes Tema on ning usaldama Teda- usaldama Tema tõotusi ja ustavust. Ainult Jumal suudab anda Sulle lootust, mis ankurdab Sind ükskõik millise ajaperioodi ja situatsiooni jaoks. Lootus, mis on nii kindel, et ükski raskus ei suuda Sind panna kalduma ega ühegi tormi poolt kõikuma. Sul on vaja alati endaga kanda lootust igal sammul, kus Sa oled Jumala käe läbi juhitud.

"Jumal kutsub meid kinni hoidma Tema tõotustest ning uskuma, et Tema on võimeline tegema meie heaks võimatuid asju.“

Mida enam Sa kasvad arusaamises sellest, kes Jumal on ning mida sügavamale Sa kasvad oma suhtes Jumalaga, seda rohkem hakkad Sa Teda usaldama. Kui me usaldame ja puhkame Jumalas, siis ühegi tormi tulles ei ole meie südamed liigutatud. Jumala usaldamine tähendab seda, et me loobume muretsemisest ning arutlemisest ning siseneme Tema hingamisse lihtsa lapsemeelse usuga. Sest me elame Jumala armus usu kaudu. Selles usalduse paigas on täiuslik rahu, ükskõik, millest meil tuleb elus läbi minna.

Me oleme partnerid Jumalaga selles, mida Tema on kutsunud meid tegema- Meil on oma osa ja Jumalal on oma osa teha. Jumal tahab, et me oleks sõnakuulelikud Tema Püha Vaimu õhutustele. Meie osa on olla sõnakuulelik Püha Vaimu juhtimisele. Mõnikord üritame me teha Jumala osa ning see juhib meid koheselt mure ja stressi sisse, kuigi kõik, mis meilt on nõutud, on puhata Temas ning lasta Jumalal teha seda, mida üksnes Tema suudab teha.

Jumal kutsub meid puhkama Temas, teades, et Tema joondab kõik asjad meie kasuks ning et Tema valmistab meie jaoks teed, mida käia. Kui me tunneme end koormatuna, siis tuleb meil fookus panna tagasi Jeesusele, sest kui meie silmad on Temal, siis me pole enam valitsetud oma olukordade poolt. Siis meil on Taevane perspektiiv näha asju nii, nagu Tema näeb. Siis me saame öelda: „Minu hinge lugu on hea!“ hoolimata meie olukordadest.

Matteuse 14:30 ütleb: "Aga nähes tuult hakkas ta kartma ning hakkas uppuma ja ta hüüdis: „Isand päästa mind!  Nagu Peetrus selles Pühakirja salmis, kui me paneme oma tähelepanu tuulele (oma olukordadele), siis me hakkame uppuma, aga kui me vaatame Jeesuse peale, siis me puhkame. Kui me alistame oma hirmud Jumalale, siis Tema annab meil eOma rahu. Hirm on usu vastand, kui hirm halvab meid, siis usk teeb meid elavaks. Kui me fokuseerime Jumala tõotustele ning räägime usus välja Jumala Sõna, siis me  pole olukordade poolt alla neelatavad.

"Mu hing, oota vaikuses üksnes Jumalat, sest minu lootus on Tema käest. Üksnes Tema on minu kalju ja pääste, minu kindlus, ma ei kõigu.“ (Laul 62:5-6 NASB)

"Lõpeta rabelemine ja tea, et Mina olen Jumal; Mind tõstetakse kõrgeks rahvaste seas, Mind ülendatakse maa peal.“ (Laul 46:10 NASB)

"Ärge olge ärevuses mitte millegi pärast, vaid kõiges läbi palve ja anumiste tänumeelsuses andke oma palumised teada Jumalale. Ja Jumala rahu, mis ületab igasuguse arusaamise, kaitseb Teie südant ja mõistust Jeesuses Kristuses.“ (Filiplastele 4:6-7 NASB)

Kiida Teda Keset Tormi

Jumal elab keset Oma rahva kiitust (Laul 22:3). Kui me kiidame Jumalat, siis me kogeme Tema Ligiolu ning Tema ligiolus on rõõmu täius. Kiitus on võimas vaimne relv, sest see muudab atmosfääri meie ümber. Pühakirjast võime lugeda, kuidas Jeeriko müürid kukkusid mürinaga kokku, kui Iisraellased vabastasid oma kiituse ning seeläbi said oma võidu (Joosua 6: 20) Apostlite tegude 16: 25-26 me loeme, et vangikongi uksed avanesid, kui Paulus ja Siilas palvetasid ja kiitsid Jumalat.

Me suudame laulda kiitust keset oma katsumusi ja raskusi, kui me teame, et Jumal võidab meie heaks.. Kiitus tõstab meie silmad lahingult võidu peale, sest Kristus on lahingu juba võitnud. Me oleme rohkem kui võitjad Kristuses Jeesuses. Kuigi Jumala kiitmise kasusid on väga palju, kiidame me Jumalat lihtsalt selle pärast, KES TEMA ON, mitte ainult selle eest, mida Ta võib meile anda. Me võime jääda rõõmsameelseks, hoolimata sellest, mis meie eludes on toimumas, sest meil on Isand ning Temas me võidame, ükskõik, mida saatan üritab meie vastu teha. See on Jumala tahe meie jaoks, et me rõõmustaksime, ükskõik, mis on tulemas. Kui me rõõmutseme Jumalas, siis me nakatame sellega ka teisi.

„Sina teed mulle teatavaks elu teeraja; Sinu Ligiolus on rõõmu täius; Sinu paremal käel on heaolu igaveseks.“ (Laul 16:11 NASB)

 

"Aga tänu olgu Jumalale, kes alati juhib meid triumfi Kristuses, ning kes ilmutab Ennast läbi meie, läbi Tema tundmise magusa lõhna kõikjal, kus me oleme." (2 Korintlastele 2:14 NASB)

"Ma olen Teile kõike seda rääkinud selleks, et Teil oleks rahu Minus. Selles maailmas on Teil katsumusi, aga ärge kaotage julgust, Mina olen võitnud maailma.“ (Johannese 16:33 NASB)

Ta On Võimatute Asjade Jumal

Kui me oleme Jumalale alistunud, siis Tema muudab meie ees teeraja sirgeks. Jumal valmistab meile teed ning Ta ka varustab meid kogu teekonnal. Vahel on meil piiratud arusaamine teerajast, mis on meie ees või millest meil tuleb läbi minna, aga Jumal teab suurt pilti ning seetõttu Ta ka kutsub meid Teda usaldama. Ta võtab isegi meie läbikukkumised ja pettumused ning töötleb need nii ümber, et need kõik töötavad samuti meie kasuks

Jumal võitleb meie eest ning Tema pöörab meie olukorrad ümber nii, et need toovad austust Tema nimele ning töötavad meie kasuks. Jumala jaoks pole mitte midagi liiga rasket. Mitte miski pole väljaspool Jumala käesirutust. Pühakiri õpetab meile, et Jumal suudab teha tee seal, kus tundub, et pole mitte mingit teed, ning kahtlemata on meil kõikil elus olnud aegu, kus Jumal on teinud teed seal, kus kõik tundus võimatu.

"Kui me puhkame ja usaldame Jumalat, siis võivad tulla elutormid, aga meie südamed pole kõigutatud.“

Püha Vaim on meie suurim Abistaja, kes õpetab meid ja juhib meid tõe teedel, Jumala teedel. Püha Vaim juhib meid alati suunas, mis Jumalal on mõttes meie elude jaoks. See kõik kokku muudab meie teerajad sirgeks. Me peaksime alistama kõik alad oma elus Püha Vaimu juhtimisele.

Jumal kutsub meid kinni hoidma Tema tõotustest, mis Ta on andnud ning uskuma, et Tema on võimeline tegema võimatuid asju meie heaks. Ta ei pruugi teha asju nii, nagu meie eeldame või ootame, aga Ta tegutseb nii, et kõik asjad töötavad meie kasuks ning see lõpuks on lõpptulemus palju parem, kui meie mõtlesime. Jumal on suurem kui Sinu situatsioonid. Sa ei ole sellel teekonnal üksi; Jumal on koos Sinuga ning Ta ei hülga Sind eales.

Hoia kinni usust, isegi siis, kui see on sinepiivakese suurune, sest sellest piisab, et näha mägesid liikumas ning hiiglasi langemas. Meil tuleb tegeleda igasuguse uskmatusega igal alal oma elus. Nii usk kui uskmatus, mõlemad kasvavad meie elus selle läbi, mida me kuulame ning millele anname oma tähelepanu. Me valime jumaliku usu siis, kui me pöörame oma südame kuulmaks Jumala Sõna häält. Jumala vägi vallandub nende eludes, kellel on tõeline usk.

"Usalda Jumalat kogu oma südamest ja ära toetu omaense arusaamisele. Kõigil oma teedel tunnusta Jumalat ning Tema muudab Su teerajad siis tasaseks.“ (Õpetussõnad 3:5-6 NASB)

"Mina lähen Sinu ees ja muudan karmid paigad Sinu jaoks siledaks; Tema purustab pronksist uksed ning lõikab läbi nende raudsed hinged.“ (Jesaja 45:2 NASB)

"Jumal on hea kõigi vastu ning Tema heldus on üle kõigi Tema tegude.“ (Laul 145:9 NASB)

"Aga Tema ütles: „Asjad, mis on võimatud inimese jaoks, on võimalikud Jumala jaoks.“ (Luuka 18:27 NASB)

"Tõesti Ma ütlen Teile, kui Teil on sinepiivakese suurune usk, siis Te ütlete sellele mäele: „Tõuse sellest paigast!“, siis see liigub ning mitte miski pole Teie jaoks võimatu!“ (Matteuse 17:20 NASB)

Tema On Kõik, Mida Sa Vajad- Sa Vajad Kohtumist Jumala Armastusega

"Isand on mu tugevus ja kaitsekilp; mu süda usaldab Teda ning ma saan abi; Mu süda juubeldab ning oma lauluga tänan ma Teda!“ (Laul 28:7 NASB)

"Kui Te pidevalt kasutate oma usku, siis Kristuse elu vallandub järjepidevalt sügavuti Teie sees ning Tema armastuse hingamispaik saab Teie elu allikaks ning juurdumise keskpaigaks, varustades Teid kindla ja turvalise vundamendiga, mis üha kasvab ja kasvab. Ja nii, kuidas Teie vaimne tugevus suureneb, nii saate Te võimeliseks avastama seda, mida iga püha Jumala inimene on kogenud- Kristuse võimast ja hämmastavat armastuse mõõtu kõigis selle dimensioonides. Kui sügavalt intiimne ja kaasa arvav on Kristuse armastus!  Lõputu armastus üle igasuguse meie arusaamise ja tajumise võime- seda ekstravagantset armastust valatakse Teie sisse, kuni Te olete täidetud ning hakkate üle voolama Jumala täiusest!“ (Efestlastele 3:17-19 The Passion Translation)

Isand on kõik, mida me vajame. Tema armastus on mõõtmatu ja lõputu ning see annab meile tugevuse. Me saame elada Jumala armastuse reaalsuses, armastuses, mis hoiab meid kindlana ning rajab meid, hoolimata nendest tormidest, millega meil tuleb silmitsi olla. Tema armastus on suurem, kui ükskõik mis, millest meil tuleb läbi minna. Olla täidetud Jumala täiuse täismõõduga ning Kristuse kõike alistava armastusega tähendab muutuda täielikult seestpoolt väljapoole. Jumal tahab meeletult, et me kohtuksime Tema südamega. Ta väga tahab seda, et me teaksime, kui väga Ta meid armastab ning kui väga Ta tunneb meist rõõmu. Ta tahab, et me teaks, et Ta tunneb meist heameelt. Jumal kutsub meid puhkama Temas ja Tema Armastuses.

  Hinga ja puhka Jumalas ning kiida Teda keset torme. Tema On Võimatute Asjade Jumal ning Tema tegutseb nii, et kõik asjad toimivad Teie kasuks. Ühenda oma süda Tema südamega ning luba Jumala armastusel anda Sulle tugevust.

 
 
KATIE JA AARON BARKERI TEENISTUSE KODULEHE LEIAD SIIT:
 


Katie Barker on „Bring The Fire Ministries“ teenistuse kaasasutaja koos oma abikaasa Aaroniga. Nad elavad Tweed Coastis, Austraalias oma nelja lapsega.  „Bring the Fire Ministries“ on loodud, et tuua ärkamise tuld erinevate rahvasteni. See teenib Jumala rahvast Jumala Sõna väega ning Püha Vaimu andidega. Katiel on süda põlemas, et julgustada Usklikke minema sügavamale oma suhtes Isandaga. Katie igatseb neid näha elamas oma Kristuse identiteedi ja pärandi täiuses. Katie igatsus on näha Usklikke mõistmas sügavuti Jumala Kuningriigi autoriteeti ja positsiooni, et nad kasutaksid vaimseid ande, mis neile on antud ning et nad oleksid mõjukad oma mõjuvõimu paikades Jumala Kuningriigi heaks. Katie süda põleb ärkamise järgi ja et Kristuse Ihu saaks ühendatud ning üles äratatud.  
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 12.11.2017
 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar