kolmapäev, 8. november 2017

Mark Chironna „Kuningriik Tähendab Vaimu Suhet!“Me oleme suhtes Taevase Isaga läbi Poja ja Püha Vaimu abiga. Poeg õpetas meid palvetama Isa poole, et Tema Kuningriik tuleks. Kui Sa siis palvetad: „Kuningriik tulgu!“, siis Sa ei palveta seda iseseisvalt lahus Jumalast, Pojast ja Pühast Vaimust, vaid pigem Sa ütled neid sõnu välja, olles nendega kooskõlas! Sa oled palvetamas otseselt tahtlikult kooskõlas Isa, Poja ja Püha Vaimu tahtega.

Mu kallid, Kuningriik  tähendab ennekõike suhet! Jumal pole mingi abstraktne kontseptsioon. Jumal ilmutas ennast meile Isa, Poja ja Püha Vaimuna.

Kuula väga tähelepanelikult: Isa ei ole Isa lähtuvalt inimlikust arusaamisest  isadusest! Liiga tihti me võrdsustame Jumalat kui Isa maiste isadega. Seetõttu on ka inimestel väga tihti raskusi suhestuda Jumala Isadusega- eriti siis, kui nad on pärit vägivaldsest kodust või perest, kus isa üldse puudus kas siis füüsiliselt või emotsionaalselt oma laste elust.

See on otsene põhjus, miks me elame praegu sellise kultuuri ajastul, mil psühholoogid peavad adresseerima selliseid asju nagu „isa defitsiit“, „isast põhjustatud haavad mõjutamas kõiki suhteid“ ja „nälg isakuju järgi“. Ma olen kõiki neid teemasid õpetanud pastori seisukohast lähtuvalt, luues dialoogi ja vestluse Piibli ja psühholoogia ühenduskohtadest.  Aga kõigest sellest hoolimata pole kõik see mitte kuidagi seotud sellega, miks meie Taevane Isa on meie Isa!

Usalda oma Piiblit! Usalda seda lugu! Taevane Isa on Isa täpselt selle pärast, et Ta on Jumala Poja Isa! Isa on suure tähega Isa suhtes Pojaga. Ja Poeg on Poeg Oma suhtest lähtuvalt Isaga! Miks me üldse nimetame Jumalat „Isaks“? Sest Jeesus, juudina, tegi selle ilmselgeks, et Jumal on Isa.  „Isa“ kuju on ära määratud Kristusest lähtuvalt, mitte kultuuriliselt.

Kui mõned on koguduses tahtnud Jumalat muuta „Emaks“, siis see otsus on baseerunud täielikult kultuurilisest aspektist lähtuvalt, mitte Kristusest lähtuvalt. Kristus nimetas Jumalat „Isaks“!

Ja mis puudutab Vaimu? Püha Vaim on Isa Vaim ja Poja Vaim. Vaim on, nagu Robert W. Jenson väga asjakohaselt on öelnud: „Püha Vaim on Vabastav Jumala Armastuse ja Poja Armastuse Vaim. Nii, et Vaim on armastuse side nende vahel!"

Jumala Kristlik nimi on „Isa, Poeg ja Püha Vaim“! Isa, Poeg ja Vaim on See, keda juudid nimetavad „Yahweh“!

Armsad, kuulake Pauluse õnnistust Korintlaste kogudusele, milles ta kutsub esile Kuningriigi õnnistusi koguduse üle, kus oli igat liiki probleeme ja kitsaskohti. Paulus tahtis nii väga, et nad teaksid, mida Kuningriik tegelikult tähendab ning milline on tegelikult elu Kuningriigis

„Isanda Jeesuse Kristuse Arm ja Jumala Armastus ja Püha Vaimu Osadus olgu Teie kõikidega!“ (2 Korintlastele. 13:14).

 

Pange tähele, et Kolmainu Jumala kõik kolm isikut on esile kutsutud selles õnnistamises:

·         „Isanda Jeesuse Kristuse Arm“ – kes on Jumala, Isa, Poeg, kes tuli ja suri meie eest, kes maeti meie eest, kes ärkas surnuist meie eest ja nagu meie, tõusis üles meie eest ning koos meiega.

·         „Jumala Armastus“ –Isa“ – Tema on see, kes saatis Oma Poja, et Temast saaks maailma Päästja ning Lepitus meie pattude eest.

·         „Püha Vaimu Osadus“ – Isik, kes on vabastav armastuse side Isa ja Poja vahel, isik, kes toob meid armulaua juurde, jagatud armastuse juurde Isa ja Poja vahel (nelipühilased nimetavad seda tihtilugu „ilmutatud ligioluks“), sest Püha Vaim Isiklikult on Kolmainu Jumala Ligiolu!

See kõik on seotud arusaamisega Armastatud Poja Kuningriigist. (Koloslastele 1: 13), mis on järjekordne viis, kuidas Paulus annab meile teada, mis Jumala Kuningriik tõeliselt oma olemuselt on! See on Isa Poolt Armastatud Poja Kuningriik!
 
DR. MARK CHIRONNA FACEBOOKI LEHE LEIAD SIIT:

Mark J. Chironna on olnud inimeste abistamise töös üle neljakümne aasta. Meedia töö kaudu on tema sõnumid puudutamas peaaegu 175-t erinevat rahvust. Tema sõnumid terviklikkusest nii vaimsest kui psühholoogilisest vaatenurgast lähtuvalt on puudutamas inimesi üle kogu maakera. Markil on isa süda, kui ta läheneb erinevatele põlvkondadele, kui ta teenib osana „Presiding Bishop of Legacy Edge Alliance-st“, ta on apostellike liidrite ja koguduste osaduse üks vanematest. Piiskop Mark Chironna on tunnustatud mõjuka juhina, kellel on globaalne sirutusala, selgust toov tugev hääl ning prohvetlik eristusvõime, mis puudutab nii juhte kui järgijaid. Tal on bakalaureuse kraad Wagneri kolledžis,  magistrikraad psühholoogias (Saybrook  University), ja doktorikraad  semiootikas ja juhtimises (George Fox University). Mark Chironna "Church on the Living Edge" rajaja ja vanempastor Orlandos, Floridas. Markil ja tema naisel Ruthil on kaks täiskasvanut poega ja kolm lapselast.  
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 08.11.2017
 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar