laupäev, 23. detsember 2017

Jennifer LeClaire “4 Prohvetlikku Sõnumit, Mis Inspireerivad Sinu Palveelu”


 
Mõnikord Sa palvetad ning kõhkled, kas Jumal Sind ikka kuuleb. Ja palvevastuseid oodates võid Sa muutuda murelikuks. Ma tean seda, sest ma olen selles paigas olnud.

Aga Jumal kuuleb Sinu palveid. Tegelikult on nii, et Jumal väga armastab seda, kui Ta kuuleb Sind palvetamas ning Ta tahab seda väga, et Sa jätkaksid Tema poole hüüdmist. Ma olen viimase kuu jooksul teinud internetis otseülekandeid esmaspäevast reedeni “Mornings With the Holy Spirit Prayer” (“Hommikused Püha Vaimu Palved). Tunnistused sellest, kuidas seeläbi on süüdatud uus innukus palveelus, on õnnistanud väga minu südant. Ma julgustan Sind võimalusel ühinema nende otseülekannetega, et leida uut inspiratsiooni, innukust, prohvetlikku eestpalvet ning julgustust.

Oma raamatus  Mornings With the Holy Spirit: Listening Daily to the Still, Small Voice of God” (“Hommikud Püha Vaimuga; Igapäevane Jumala vaikse tasase hääle kuulamine”) jagan ma maailmaga neid prohvetlikke sõnumeid, mida Püha Vaim on aastate vältel mulle rääkinud nii palve, ülistuse, kui igapäevaelu keskel. Ma usun seda kogu südamest, et need neli järgnevat prohvetliku õhutusega saadud sõnumit, mis Püha Vaim minuga jagas, inspireerivad uue värskusega Sinu palveelu

1. Jumal Armastab Kuulata Sinu Palveid.  

Jumal ütleb: “Ma armastan kuulda Sinu häält igal hommikul, kui ärkad. See on Mu lemmikosa päevast. Kui Sa ärkad ja tõused, et hakata deklareerima oma armastust Minu vastu, siis Mu süda hüppab rõõmust. Kui Sa pöördud oma palvetega Minu poole, siis Minu rõõmuks on Sulle vastata. Kui Sa räägid otse Minu südamesse, siis Ma rõõmustan, kui saan rääkida ka vastu Sinu südamesse. Ma kuulen Sinu häält isegi siis, kui Sina oled oma elus väga heitlikus paigas, kus on raske kuulda Minu häält. Nii et tõsta oma hääl jätkuvalt Oma Isa poole.  Jätka julgelt Mulle rääkimist oma võitlustest, hirmudest, unistustest, igatsustest ning võitudest. Ma kuulan Sind väga tähelepanelikult.”

KIRJAKOHAD: Laul 63:1; Laul  27:4; Laul 34:15

PALVE: “Armas Taevane Isa, meenuta mulle igal hommikul, et alustaksin päeva palvetades, kiites Sinu nime kõrgeks ning tõstes kõik oma taotlused Sinu armutrooni ette. Ja palun aita mind, kui ma ei tea, mida täpselt palvetada. Ma usaldan Sind, et Sa aitad mind palvetada nii, et Su süda on puudutatud.”  

2. Jätka Hüüdmist.

Mõnikord, kui Sa tõused, et seista õigete asjade eest, nimetavad Sind teised inimesed fanaatikuks ning ütlevad, et Sa reageerid üle. Aga tõde on tõde ning Sind on kutsutud seda kuulutama. Mõnikord, kui Sa ajad Jeesust taga kogu oma südamest, kogu oma mõistusest, kogu oma hingest ja jõust, ütlevad inimesed, et Sa oled liiga innukas. Aga tuleleek on tuleleek. Tuleta meelde pimedat Bartimeust- ta vajas hädasti Jeesuse puudutust, nii et selleasemel, et vait jääda, kui Messias möödus, hüüdis pime mees veelgi valjemalt. Inimesed tema ümber ütlesid talle, et ta paneks oma suu kinni, aga tema hüüdis veelgi intensiivsemalt. Ära jäta Tõe järgi hüüdmist. Ära peatu, vaid hüüa veelgi innukamalt Jeesuse puudutuse järgi. Ära lase mitte kellelgi kustutada oma tuleleeki. Jumal armastab Sinu tulisust kogu südamest!

KIRJAKOHAD: Luuka 10:27; Johannese 14:6; Markuse 10:46-52

PALVE: “Armas Taevane Isa, ma tahab põleda ja särada Sinu auks isegi siis, kui inimesed ei mõista minu armastust Sinu vastu. Aita mul jagada Sinu südant nende inimestega, kes on minu ümber nii, et nad õpivad tundma Sind viisil, nagu mina olen Sind tundma õppinud, et nad võiksid samuti koos minuga põleda ja särada Sinu auks.”

3. Sa Võid Jumalaga Jagada Absoluutselt Kõike.

Jumal ütleb: “Sa võid Mind usaldada. Mina olen Sinu Usaldusisik. Sa võid minuga jagada absoluutselt kõike. Jaga Minuga Minu antud igatsusi ning Mina aitan Sul need teostada. Jaga Minuga oma hirme ning Mina aitan Sul need võita. Jaga Minuga oma palveid ning Mina vastan. Sa võid Mind usaldada. Näha seda, et Sa käid ja elad kõiges selles, mis Jeesusel on Sinu jaoks- aidata Sind jõudmaks oma saatusesse Kristuses- see on Minu mission. Ma olen Sinu poolt! Ma olen Sinu jaoks olemas! Ma olen Sinu poolt, mitte Sinu vastu!”

KIRJAKOHAD: Johannese 14:26; Roomlastele 8:26; Roomlastele 8:31

PALVE: “Armas Taevane Isa, ma vajan Sinu abi rohkem, kui ma mõistan. Palun kuula Minu südant ning aita mul toetuda täielikult Sinule ning sõltuda Sinust, Mu hinge armastaja. Vabasta mind kurjast ning aita mul saada kõigeks selleks, mille pärast Jeesus suri ja tõusis üles minu heaks. Aita mul Sind usaldada veelgi rohkem.”

4. Jumal Suudab Teha Enam Kui Sina Suudad Ette Kujutada.  

Jumal ütleb: “Võta piirangud maha. Kas Sa saad aru, et vägi, mis äratas Jeesuse Kristuse surnuist üles, elab püsivalt Sinu sees? Kas Sa saad aru, et Mina olen võimeline tegema palju rohkem- palju, palju rohkem- kui Sina suudad endale ette kujutada? Kas Sa saad aru, et Ma tahan seda kõike nii väga? Kas Sa usuksid Minusse viisil, nagu Mina usun Sinusse? Võta piirangud maha! Unista koos Minuga! Las Su silmad näevad ja kõrvad kuulevad ning olgu Su süda püsivalt selle küljes kinni, mis Mina olen Sinu jaoks valmistanud. Sinu jaoks, keda Ma nii väga armastan! Sinu parim on alles ees! Ainult usu ja usalda!”

KIRJAKOHAD: Efestlastele 1:19-20; Efestlastele 3:20; 1 Korintlastele 2:9

PALVE: “Armas Taevane Isa, Sinu tõotused on imelised ja aulised ning ma tahan elada kõigi nende tõotuste täitumises. Ja ma tahan näha asju viisil, nagu Sina neid näed. Ilmuta mulle asju, mis Sa oled mulle valmistanud Oma armastuses. Õhuta üles minu süda, et ma järgiksin Sind ja käiksin Sinu täiuslikus tahtes!”  
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 23.12.2017
 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar