reede, 15. detsember 2017

JULGUSTUSSÕNAD ISANDA SÜDAMEST.

BLOGI AUTORI SISSEJUHATUS:

Seekord on südames jagada ühe väga erilise Jumala lapse sõnumit Teiega. 
Inimene, kelle kaudu Jumal seekord räägib, jääb anonüümseks, aga katsuge läbi see sõnum, kas ehk Jumal on Püha Vaimu läbi  PUUDUTAMAS Teie sisemust läbi selle sõnumi.
Usaldan seda Jumala inimest kogu südamest ning usun, et see prohvetlik sõnum on Teile õnnistuseks!


Ja Jeesus tuli nende juurde ja rääkis nendega ning ütles: "Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures maailma-ajastu otsani!" (Matteuse 28:18, 19.)

Isand ütleb: "Kui Mina asetan Teid kellegi ette, siis sel hetkel olen Ma kogu oma mõjuvõimu pannud Teie peale. Ma ei pea midagi tegema. Minu delegeeritud autoriteet Teie peal teeb, milleks Ma selle seadsin. See sünnib Teie läbi. Ma ei pea kõnelema – Teie kõnelete. Ma ei pea nõustama – teie nõustate Minu tarkuses ja väes. Ma ei pea haigeid tervendama ega rõhutuid vabaks laskma, sest seda teete teie Minu eest. Olete Minu käepikendus selles asjas. Ma võin jääda rahulikult oma positsioonile Isa paremal käel, kui Mul on sulased nagu teie, terve armee. Need, kes ei arvuta ega kalkuleeri, vaid teevad kõiges oma Isanda tahtmist."

"Ma olen ka Sinu nende hulka arvanud. Too Mu ette veel neid, kelle peale Ma saan oma õnnistuse panna. Too Mu ette veel neid, kes tahavad kutsutute hulka, kes ainult ootavad, et Ma oma käed nende peale panen ja nad lahti päästan. Too Mulle töötegijaid. Lase neid lahti, lase neid lahti nende atrade tagant ja nende põldudelt, too nad Minu juurde, et Ma neid õnnistaksin. Las Minu põldudel ja viinamägedel tööliste hulk kasvab, las nende hulk kasvab ja maailma põldudel kündjate arv kahaneb. Tulge, tulge kõik, tulge, las Minu põldudel töötajate armee kasvab nagu ei iial varem. Las inimesed jätavad oma maised teed ja tegevused ja astuvad Minu ridadesse. Ma koolitan kiiresti kõik – teie koolitate nad, ja lõikustöö läheb hooga käima."
"Ma näen sind ikka ja jälle Mulle uusi jüngreid leidmas, nagu Mu esimesed jüngrid leidsid teisi. Nii on see mõeldud. Igaüks kutsub omi, igaüks toob neid, kelle Ma nende teele olen seadnud. Keegi ei saa ise tulla. Alati on vaja kedagi, kes tooks. Keegi ei saa öelda, et tema tuli ise, leidis Mu ise ega vaja vendi ja õdesid oma kõrvale. Te kõik vajate üksteist, algusest peale, ja mida aeg edasi, seda rohkem."

"Ma toon teid rohkem kokku, Ma liidan teid veel enam, Ma põimin teie elud veel enam „läbisegi“, et Mu Ihu muutuks lahutamatuks, läbipõimituks, mitte üksikute liidetavate summaks. Ma tahan et te oleksite üks. Et igaühe tegevus kajastuks tervikus. Et te õpiksite tajuma ja tunnetama Ihu, kuidas Ma selle kokku olen loonud. Et kui üks teeb või kogeb midagi, saavad teised sellest osa, kui üks on rünnatud või vaenlase turmtule all, siis ei oleks teised sellest teadmatuses. Nii Ma tahan teid ühte seada, et te marsiks ühte sammu, et Mu lapsed järjest laseks lahti oma isoleeritusest, omaette hoidmisest."
"Ma ei taha, et Mu lapsed ripuks Minu küljes, teiste hulka minemata. Laps, kes ripub ainult Minu küljes, ei ole terve laps. Terve laps on turvaline Minus, oma Isas, ja läheb rõõmuga ja jagab oma elu, oma headust ja heldust ja nõu teistega. Terve laps ei klammerdu, terve laps ei hoia omaette, ei oota pikisilmi akna all, millal Ma tulen ja ta ära viin. Terve laps mängib rõõmsasti koos teistega, kartmata, et Ma olen ta hüljanud. Terve laps teab, et tal on kodu, on eriline koht Mu südames, ta teab, et ta on armastatud ja hoitud, ega karda oma päevi teistega jagada."

"Väga paljuski on Mu vaenlane teid valesti õpetanud, väites et omaette hoides te kuulete paremini, tulete Mulle lähemale, et eraldudes on teil Minus üks eriline koht. Jah, ajuti võib see olla nii – nagu laps, kes tuleb Isa juurde, et tal kaela ümbert kinni hoida ja tunda, kui väga Ma teda armastan, avada oma lapsekäed ja kaelustada ja väljendada Mulle oma tänu ja heameelt, oma usaldust. Kuid terve laps ei jää kauaks. Terve laps ei jää Mu sülle, kui teised mängivad. Terve laps ei jõua ära oodata, millal saab mängu tagasi. Nii olen Ma teid loonud. Olen loonud teid armastuseks ja olen loonud teid osaduseks, mõlemal on oma koht. Õpeta seda neile. Õpeta neid lahti laskma ja minema „mängu“. See ei ole Minu hülgamine, see ei ole Minu Vaimu reetmine. See on terve lapse viis. Ma olen teid loonud terveks. Ühinege mänguga."

"Ma kutsun täna neid, kes on küllalt aega üksinduses veetnud, arvates et see on see osa, mis Ma neile olen määranud. Et nad ei kuulu „sinna“, et nende koht on Minu põlvel, ja üksnes seal. Et siis nad kuulevad paremini, et eraldatus teeb nad Mulle lähedasemaks ja meelepärasemaks. Jah, on tunde, kus Ma tahan, et sa tuled, kuid siis Ma tahan, et sa jälle lähed. Kuid sa ei lähe, vaid jääd ootama järgmist „seanssi“. Ja see ei ole enam Mulle meelepärane. Miks Ma sulle seda kõike annan? Et sa seda endale koguksid? Targaks saaksid? Sellest kasu saamata? Ei, vaid vii see välja, ole Mu jüngrite osaduses, jaga oma elu, jaga leiba, jaga, mis Ma annan, võta osa teiste elust, lahinguist ja aust – siis oled sa Mulle meelepärane, Mulle, kes Ma sind olen kutsunud."

"Austage üksteist, Ma olen kõigile usumõõdu andnud, kõigile armu ja ande üksteise teenimiseks. Sinu annid kuuluvad neile, ja nende annid kuuluvad sulle. Kuidas saavad nende annid sind teenida, kui sa nende hulka ei lähe? Või kuidas saab see, mis sa Minu käest saad, kasu tuua, kui sa nende hulka ei lähe? Lase heaga lahti Mu käest, ära karda, Ma ei jäta sind. Ma tulen sinuga kõikjale, kuhu sa lähed. Sa ei lähe Minu juurest ÄRA, kui sa lähed. Vastupidi, sa viid Minu nende JUURDE, nende sekka. Tutvusta Mind neile, nii nagu sina Mind tunned. Kui sa jääd ainult Minu juurde, ei ole kellelgi sellest kasu, ei Mul, ei sul, ei kellelgi. Seepärast lähme, lähme koos, Ma viin su nüüd teiste juurde. Lase lahti Mu käest ja õpi olema poeg, kes on Isa juures ka siis, kui ta on väljas."

Isa ütles talle: „Poeg, sina oled alati minu juures, ja kõik, mis on minu, on sinu oma.” (Luuka 15:31.)

Ja Jeesus tuli nende juurde ja rääkis nendega ning ütles: "Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures maailma-ajastu otsani!" (Matteuse 28:18, 19.)


Sest sinuga ma jooksen väehulga kallale, oma Jumalaga ma hüppan üle müüri (Psalm 18:30.)

Sõnumi edastaja: anonüümne
Kujundaja: Jana Naudi 
15.12.2017

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar