laupäev, 27. jaanuar 2018

Lana Vawser „Jumal On Üles Tõstmas Inimesi, Kes Liiguvad Edasi Jumala Möirge Rütmis“


 
Ma saan aru, et see sõnum on üsna pikk, aga ma julgustan Sind, et Sa võtaksid aega selle sõnumi lugemiseks ning selle üle mediteerimiseks. Ma tõesti usun, et see sõnum on imeilus kutse Kristuse Ihu jaoks just praegusel ajaperioodil.

Ma nägin hiljuti und, mille käigus ma kuulsin Isandat ütlemas mulle korduvalt läbi une: „ MA OLEN ÜLES TÕSTMAS INIMESI, KES HAKKAVAD KÄIMA MINU MÖIRGE RÜTMIS!“

See tunne, mis mind unes valdas, oli NII tugev, mis puudutas seda teadmist, et Isand on esitamas oma sügavat kutset Tema salajasse paika, Tema tundmise paika, et KUULDA Tema möirgamise RÜTMI, et olla võimeline liikuma Jumala südamerütmiga ühes taktis. See tunne, mis mind ümbritses selles unenäos, oli see, et Sul tuleb TOETUDA VÄGA LÄHESTIKKU JUMALALE, et olla võimeline liikuma TEMA MÖIRGE RÜTMIS.

See, mida Sa võid pidada „Tema möirge heliks“ ei pruugi tegelikult olla see, mida Jumal on rääkimas ja vabastamas. Just praegu jagab Jumal välja väga tähelepanuväärseid kutseid, et me liiguks sügavale Tema südamelöökide kuulmise paika, et liikuda edasi Taeva RÜTMIS. Ära liigu „oletuse“ alusel ega selle alusel, mis „eelmise ajaperioodi ajal kuuldus nagu“ alusel, vaid võta Jumala käest vastu värske uus kutse liikuda sügavamale salajasse paika, et kuulda VÄRSKET JUMALA MÖIRET. Et kuulda Jumala värsket prohvetlikku õhutust ning Jumala deklaratsioone.

Isand on mulle juba mõnda aega rääkinud Jumala sosinatest, nagu Ta ilmutas ennast Eelijale mäe otsas ning rääkis prohvetiga sosinal (1 Kuningate 19). Jumal on mulle NII palju rääkinud sellest, et meil tuleb kummarduda, et kuulda Tema sosinaid, ja see nõuab meilt Tema lähedale nõjatumist, minemist sellesse sõpruse ja osaduse paika Isandaga.

See, mida Isand on valmis vallandama siin maa peal läbi Oma möirge, avab võimaluse näha märkimisväärset apostelliku autoriteediga möirge kasvu, mis toob esile TOHUTU PÖÖRDE ja LÄBIMURDE.

Selles minu unenäos oli see tungiv pakilisus, et need, kes hakkavad liikuma Tema MÖIRGE rütmis, on need, kes jäävad TEMA SOSINATE LÄHEDUSSE. Jumal otsib neid, kes on Tema saladuste head majapidajad, need, kes oskavad väga hästi hoolt kanda Tema sosinate ja aarete eest, mida Ta jagab salajases paigas Oma inimestega. Need, kes tegutsevad ilma tagamõteteta (agendata), kes lihtsalt tahavad olla koos Jumalaga ning kes tõesti tahavad Teda tunda.

On UUS HELI, mis on juba vabastatud siia maa peale Jumala südamest, ning need, kellel on kõrvad, et kuulda, ka kuulevad seda. Need, kes nõjatuvad, et kuulda Jumala sosinaid, kuulevad uut heli. Nad kuulevad uue Jumala Vaimu  liikumise uut heli maa peal.

Sõbrad, see HELI ON ERINEV eelneva aja helist. UUE AJAPERIOODI uus heli! See UUS HELI on sünnitatud Jumala sosinatest ning see äratab Kristuse Ihu LIIKUMA TEMA MÖIRGE RÜTMIS, sest me oleme jõudnud ABSOLUUTSELT UUDE AJASTUSSE. Jumala prohvetlikud sõnumid, mis on joondunud Jumala möirge rütmiga, hakkavad vabastama uskumatuid läbimureid, lõikust, juurdekasvu, imesid, tunnustähti, Jumala Vaimu võimast liikumist, mis juhtuvad otsekui „äkitselt“, kui nad on joondanud ennast JUMALA MÖIRGE RÜTMIGA. Ja see Tema möirge RÜTM võib kostuda ERINEVALT sellest, mida teised Sinu ümber on rääkimas, see võib kostuda ERINEVALT sellest, mida Sa oled kuulnud eelnevatel aegadel, aga see kõik on tugevalt RAJATUD NING KINNITATUD Jumala Sõnasse, Jumala Ilmutatud Sõnasse –RHEMASSE- läbi JUMALA MÖIRGE RÜTMI, isegi siis, kui Sa kõike ei mõista, näed Sa esile tulemas võimast Jumala Vaimu liikumist. Mäed iiguvad, asjad saavad ümber pööratud ja täielikult muudetud ühe päevga, toimuvad VÄGA PÕHIMÕTTELISED kultuurilised pöörded, seitsmel mõjuvõimu mäel tulevad esile VÄGA PÕHIMÕTTELISED JUMALIKUD MÕJUAVALDUSED, aga kõigeks selleks OTSIB Jumal neid, kes elavad Tema sosinates ning kes EI LIIGU MITTE ÜHESKI TEISES RÜTMIS, vaid üksnes TEMA MÖIRGE RÜTMIS!

Jumal liigub käesoleval ajaperioodil täiesti OOTAMATUTEL viisidel, Ta võib välja ilmuda viisidel, mida ei osata oodata, aga kas me tunneme Ta siis äa, kui Ta ilmub välja erinevalt sellest, kuidas me Teda ootame?

Jumal MÖIRGAV, et ÄRATADA, et hoiatada ja valsaks teha Kogudust, et valvsaks teha olukordade suhtes, et muuta maailma valvsaks selles osas, et Tema on valmis ESILE ASTUMA TEGUTSEDES! Jumal otsib neid, kellega Ta saaks koostööd teha, kellega Ta saaks olla partnerid.

Isand on MÖIRGAMAS oma vaenlaste suunas ning Jumal on valmis läbi Oma Pruudi vaenlast rüüstama viisidel, nagu me pole seda varem näinud.

PALJUDE SUHTES ON OLNUD VÄGA TUGEV VASTUSEIS, MIS PUUDUTAB JUMALA MÖIRET.

Ma olen näinud TOHUTUID lahinguid, mis on hiljaaegu vaimus aset leidnud PALJUDE ELUS, ning see vastasseis on tulnud nende vastu väga raskelt ning tohutu kiirusega on olnud rünnatud „SALAJASED PAIGAD“, et tuua segadust ning et juhtida tähelepanu kõrvale, et tuua vastuseisu, et tuua selliseid olukordi, mis ennetaksid seda, et inimesed ei saaks liikuda sügavamale salajasse paika ning et inimesed ei saaks joonduda Jumala RÜTMIGA selles Jumalaga sügavas salajases paigas. Paljud on avastanud, et nende ellu on VAHELE SEGATUD vastasseisuga, et segada nende salajase paiga RÜTMI.

Kui see oled Sina, siis ma prohveteerin Sinu üle Jeesuse nimel, Sa oled see, kes hakkab LIIKUMA JUMALA MÖIRGE RÜTMIS!

PÕHJUS, miks vaenlane üritab NII KÕVASTI hoida Sind eemal salajasest paigast, et Sa ei liiguks sellesse sügavasse ilmutuste paika, miks hingevaenlane toob neid tähelepanu kõrvale juhtivaid elemente ning raskusi, et Sa ei saaks veeta aega koos Jumalaga, on SELLEPÄRAST, et Isand tahab Sulle avada selles salajases paigas sügavama Tema sosinate kuulmise, et Sa liiguksid Tema MÖIRGE RÜTMIS. Sinust saab see, kes hakkab vabastama ning deklareerima JUMALA PROHVETLIKKU MÖIRET üle oma olukordade, üle oma perekonna, üle oma töökoha, üle oma linna, üle oma rahva jne. Isand tahab avada  ja ilmutada Sinu elus terve uue hulga ilmutusi ja sissevaateid, mis on palju suuremad, kui on võimalik näha loomulike silmadega, need sünnivad esile Jumala sosinatest, ning vaenlane näeb suurt vaeva, et neid Sinult ära varastada. Sind ootab palju suurema autoriteedi paik ja valvsus ning Jumala prohvetlikud ilmutused ning Jumala südamelöökide ja MÖIRGE RÜTM.

Ma tahan selle kohe väga selgeks teha, et ISANDA MÖIRE JA TEMA MÖIRGE RÜTM ei hakka prohveteerima surma, hävingut,  vaid see hakkab prohveteerima ÄRKAMIST ja MUUTUSI. Joondumist Jumala teedega, see möirgab Jeesuse armastusest, see möirgab Evangeeliumi Häid Uudiseid, VÕITU, VÕIMSAID MUUTUSI, JUURDEKASVU, see möirgab tähelepanuväärsetest raputustest, mis hakkavad aset leidma, raputuste rohkenemisest, kui Auhiilguse Kuningas astub sisse.

PÜHADUSE JA PÜHADUSE ÄRKAMISE MÖIRE muutub Koguduse keskel veelgi VALJEMAKS ning kuuldavamaks ning eraldab Kristuse Ihu maailmast nii, et ta särab veelgi eredamalt, kui kunagi varem.

KUI TE ÜLISTATE, SIIS JUMALA LIGIOLU JÕED TOOVAD TULE, MIS SULATAB ÄRA VASTUSEISU.

Võti nende jaoks, kes Teist kogevad intensiivset vastuseisu, et Te ei saaks osa salajase paiga RÜTMIST, on ÜLISTUS! Isand näitas mulle, et kui Te väga teadlikult asetate ennast ülistuse paika, teete kõik selleks, et saaksite ülistada Jumalat, siis Teie ülistamise ajal VÕIMAS Jumala Vaimu jõgi hakkab tõusma ehitama üles müüri kõige selle vastu, mida vaenlane üritab teha, et segada Teie salajase paiga RÜTMI. Teie ülistuse ajal hakkab avanema jumalik ajahetk ning esile kerkib jumalik asjade liikumine ning siis äkitselt tuleb esile „ülevoolamise hetk“ ning Tema Ligiolu TÕUSULAINE ujutab üle Teie salajase paiga. Ma nägin Teie salajases paigas VÄGA VÕIMAST Jumala Vaimu ÜLEUJUTUST ja VÄLJAVALAMIST. Selle väljavalamise keskel hakkas KÕIK MUUTUMA. Kohtumised Jumalaga, Jumala Sõna ilmutused, Tema südamelöökide kuulamine, väga sügavuti nägemine, Jumala kõige kallimate ja sügavamate saladuste kuulmine Tema sosinate keskel hakkasid esile voolama salajases paigas selle ÜLEUJUTUSE käigus. Selles ärkamise paigas tõusis esile taas sõprus Jumalaga ning see muutus üha sügavamaks kõigi nende väga kallite kogemuste keskel. Hingevaenlane on üritanud takistada seda salajase paiga RÜTMI, sest Sa liigud TEMA MÖIRGE RÜTMIS kõige sügavamasse Tema Vaimu väljavalamisse oma salajases paigas Jumalaga. Sa koged asju, mida Sa eales varem pole kogenud.

HINGEVAENLANE ON JUMALA RAHVA VASTU ÜRITANUD MÖIRATA „TE EI LIIGU EDASI!“, AGA JUMALA RAHVAS, KES ON ÄRGANUD JUMALA MÖIRGE RÜTMIS, KUULUTAVAD: „VAENLANE, SINA EI LIIGU EDASI!“

Vaenlane on möiranud Jumala rahva vastu: „Te ei liigu edasi!“, teiste sõnadega: „MA EI LUBA TEIL EDASI LIIKUDA!“. Vaenlane on üritanud möirata Jumala rahva vastu: „SISSEPÄÄS KEELATUD“ läbi oma vastuseisu, läbi segaduse, läbi oma raskete rünnakute, läbi süüdistuste ja hukkamõistus, läbi valede ning läbi Jumala kutsele vahelesegamise. Aga need, kes astuvad „Jumala möirge rütmi“, mis on kättesaadav nende jaoks, kes nõjatuvad Jumalale, et sisse pressida, et olla vaikselt salajases paigas, kuulevad Jumala sosinaid, et olla hea majapidaja. Hingevaenlane valetab ja ütleb: „Sina ei tohi sellesse paiga siseneda, Sina ei tohi seda vastu võtta, seda selgust, sügavat nägemist, suuremaid ilmutusi, väljavalamist selles salajases paigas- Sinu jaoks on sissepääs keelatud!“. Aga TÕDE on see, et läbi Jeesuse imeilusa surma ja ülestõusmise on meil  SISSEPÄÄS ja LIGIPÄÄS. Eesriie on katki rebitud.

Matteuse 27: 51 The Passion Translation

„Ja sel hetkel rebenes Pühamast Pühama Paiga eesriie kaheks ülevalt alla. Maa rappus metsikult, kaljud purunesid kildudeks.“

Efestlastele 2: 18 The Passion Translation

„Ja nüüd seetõttu, et me oleme ühendatud Kristusega, on meil kõigil võrdne otsene sissepääs/ligipääs Püha Vaimu sfääris, et tulla Isa ette.“

Selle ärkamise ja Jumala Vaimu väljavalamise keskel, mis leiab aset salajases paigas, mis äratab Jumala rahva elama Jumala sosinates, et tõusta TEMA MÖIRGE RÜTMIS, need inimesed lähevad välja maailma ning nad hakkavad kuulutama: „Vaenlane, Sa ei liigu enam edasi!!!“

Nad liiguvad välja PROHVETLIKUS JUMALA MÖIRGES, deklareerides seda, mida Jumal on ütlemas, liikudes apostellikus autoriteedis ning seeläbi teevad maatasa ning peksavad pilbasteks vaenlase plaanid. Seal, kus varasemal ajal on vaenlane okupeerinud maad ning seda pole eales varem vallutatud, nüüd tulevad sinna inimesed, kes tõusevad elama JUMALA MÖIRGE RÜTMIS, kes RÄÄGIVAD VÄLJA Jumala Sõna ilmutatud RHEMAT ning MÖIRGAVAD: „VAENLANE, JEESUSE KRISTUSE NIMEL SA EI LIIGU ENAM EDASI!“, „Sulle on LIGIPÄÄS KEELATUD!“ ning äkitselt hakkavad need alad, mida vaenlane on VÄGA KAUA okupeerinud, vabanema vaenlase haardest ning kindlustustest ning hingevaenlane saab SUURE KAOTUSE OSALISEKS. Ning rajatakse Jumala Kuningriik nendel aladel. Jeesuse võitu demonstreeritakse nendes paikades. Jeesuse Kristuse ülestõusmisvägi toob surnuluud ja kuivanud luud taas ELULE. Nendesse väga pimedatesse paikadesse siseneb Jeesuse Kristuse valgus, maailma lootus ning aset hakkavad leidma ÄKILISED VÄGA SUURED PÖÖRDED.

Mõned nendest prohvetlikest deklaratsioonidest ja ülesannetest, millesse Isand paljusid Oma rahvast juhib just praegusel ajaperioodil, on tohutult tähendusrikkad, ja Jumal otsib neid, kes liiguksid Tema rütmis, Tema südamerütmidega kooskõlas, mõjutatuna mitte maailmast ega inimestele meelepärane olemisest, mitte alla andes maailma survele ega tagakiusamisele, vaid kes seisavad sirge seljaga, elades lähtuvalt Jumala sosinatest, tundes sügavuti Jumala möiret ning kuulutades/deklareerides JUMALA MÖIRET, mis hakkab tooma ELU ja MUUTUSI kõigil neil aladel, kus vaenlane on mõelnud, et tema okupeerib igavesti seda ala. Vaata, kuidas asjad hakkavad ümber pöörduma!

Jumala rahvas, praegu on väga murdeline ja ülioluline hetk ajas. Ma kogen seda väga tugevalt. Hingevaenlane võitleb nii kõvasti salajase paiga vastu, sest Jumal AVAB SULLE ja LÄBI SINU lähtuvalt sellest salajasest paigast ning Tema sosinatest ÜLIVÕIMSAID ASJU! Vaenlane on hirmust tardunud selle ees, et Sina hakkad liikuma Jumala möirge rütmis, nii et hingevaenlane üritab teha kõike, et VAHELE SEGADA sellesse RÜTMI, ag ma kuulutan ja deklareerin just nüüd Jeesuse nimel, kui Sa joondad ennast ÜLISTUSES, et Sinu salajasse paika tuleb Jumala Vaimu väljavalamine, et äratada Sind väga võimsal viisil, et tõmmata Sind veelgi sügavamasse sõprusesse ja osadusse Jumalaga, et igal Sinu elualal saaks vabastatud PROHVETLIK JUMALA MÖIRE!!!
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 27.01.2018
 

reede, 26. jaanuar 2018

BRIAN SIMMONS „SA EI LEIA JUMALAT MINEVIKU VARJUDEST“

 
Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Ole julge usaldama Mind, sest Mina olen Sinu ja Su pere jaoks valmistanud suured ja võimsad asjad. Minu Armastus on võimas. Mul on sel aastal kavas Sulle tuhandel erineval viisil näidata Oma Armastust.“

„Kinnita oma pilk uue päeva koidikule ning siis Sa näed Minu Auhiilgust. Sa ei leia Mind mineviku varjudest, sest MINA OLEN! Nad ei leidnud Mind hauast. Nad ei leidnud Mind surnuriietest. Minu jüngrid leidsid Mind seismas triumfis eelmise päeva kannatuste ja valu üle, ning täpselt sealt leiad ka Sind Mind täna.“

„Mina olen disaininud ja kujundanud Sinu saatuse. Sinust saab suur õnnistus oma pere ja kaugemate sugulaste jaoks. Nad näevad Minu armu sõnu Sinu elus. Sinu pojad ja tütred tulevad kaugelt ning nendest saavad Minu Armastuse imed ja tunnustähed. Ära iial püüa taas üles ehitada eilset, vaid emba uut päeva kui hetke, mil Sa kuuled värskelt Minu häält ja vastad Minu kutsele.“

„Ma olen Sind kutsunud ning tõmmanud Sind Enda ligi Armastuse sidemega. Võta vastu Minu armu kingitus, millega Ma tahan Sind ülevoolavalt üle kallata ning seda kõike laiendada ka Su lähedaste üle. Andesta neile nende eksimused nii, nagu Mina olen andnud Sulle andeks Sinu komistamised. Saagu sellest Sinu suur rõõm ja rahulolu, et saad emmata tänase päeva võimalusi, sest Sa ei leia Mind mineviku tuhmuvatest varjudest.“

„Sul pole vaja järgida teiste inimeste visioone, sest Ma olen Sinu südamesse pannud visiooni, mida järgida- visiooni, et olla lootuse astja, et jagada kõigile Armulise Jumala armastust. Järgi tõusva valguse imet, mitte mineviku kustuvat valgust. Praegusel tunnil tõsta oma pilk Minu peale, sest Sa ei leia Mind mineviku varjudest, vaid tõusvast Minu Auhiilgusest, mis on tulemas Sinu koju.“

Laul 106: 4-5 The Passion Translation

Nii et pea mind meeles, Isand, kui Sa tunned rõõmu oma inimestest.

Ja kui Sa tuled tooma oma pääste õnnistusi,

Siis ära unusta mind!

Las ma saan osa kõigi Sinu armastajate jõukusest ja ilust,

Ning las ma rõõmustan koos Sinu rahvaga kõigis nende rõõmudes
Ning las ma osalen auhiilguses, mida Sa annad oma väljavalitutele.

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 26.01.2018

laupäev, 20. jaanuar 2018

BRIAN SIMMONS „TÕSTA OMA SÜDA ÜLES!“

 

Ma kuulen Jumalat sosistamas…
„Ma armastan Sind nii väga, sel määral, et Ma olen meid teinud üheks. Minu pilk on pidevalt Sinu peal ning Ma vaatan Sind armu ja tõe silmadega. Ma ei sule mitte kunagi silmi Sinu ees. Minu olemus ei lase Sinust eales lahti. Püha veri on ühendanud meid igaveses auhiilguses. Mu süda on Sinu poolt, hoolides Sinust, andes Sulle tugevust läbi kogu päeva. Toetu oma südames Minule ning tugevus tõuseb Sinu seest.“

„Ma olen alati valmis näitama Ennast tugevana nende heaks, kes otsivad Mind puhta südamega. Ma liigun täna Sinu ees, et valmistada Sulle teed. Ma olen liikunud armuga ka Sinu taga, et katta Su sammud armu ja andestusega. Ma olen kavandanud asju nii, et Sa oled terve igaviku Minu oma ning et Sa austad Minu nime. Nii et lõpeta see ärevuses muretsemine, ning ära keskene omaenese elule, vaid emba Mind.“

„Minu Vaim teeb täna Sinu sees tööd, et tuua Sind Minu südamele lähemale ning et muuta Sind üha rohkem Minu sarnasemaks. Ära lase inimeste sõnadel hoida end eemal Minu sõnade valgusest, mis on alati tõsi. Tõsta oma vaim üles ning Mina põhjustan selle, et Sa liugled kõrgemal omaenese südame muutlikest tunnetest ning kõrgemal valedest, mis on üritanud tungida Sinu mõtteviisidesse. Mina olen Sinu Isa ning Ma armastan Sind jäägitult.“

Ülemlaul 2: 10 The Passion Translation

See, keda Ma armastan, kutsub Mind:

Tõuse, Mu kõige kallim, kiirusta, Mu armas.

Tule eemale koos Minuga!

Ma olen tulnud, nagu Sa palusid,

Et tõmmata Sind Oma südame ligi ning juhtida Sind välja.

Sest nüüd on selleks aeg, Mu imeilus.
 
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 20.01.2018
 

neljapäev, 18. jaanuar 2018

BRIAN SIMMONS „IGA PÄIKESETÕUS ON JUMALA KINGITUS SULLE!“

 
Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Palun võta Minult vastu veel rohkem armastust. Joo Minu armastusest kogu oma sisemise olemusega. Minu armastus on see, mis muudab Sind täielikult. Minu armastus muudab Sinu mõtteid, palveid ning kogu Sinu elu olemust. Pole võimalik mõista Minu armastuse sügavust, sest see on midagi palju enamat, kui Sina suudad ette kujutada ning enam, kui Sa eales suudad tajuda. Selleks on vaja tervet igavikku, et Sa hakkaksid veidigi mõistma Minu armastuse imelisust Sinu suhtes. Minu armastusest ei saa teha mingit „doktriini“ või „õpetust“. Seda on võimalik mõista siis, kui Sa saad aru , et Mina olen olnud koos Sinuga ka läbi kõige valusama eluolukorra ning iga lõhutud suhte ajal. Ma olen tundnud koos Sinuga seda kõike. Minu süda on üks Sinu südamega. Ja Mina pole mitte hetkegi kahetsenud seda, et Ma olen valinud Sind!“
„Vaata taevasse ja näe Minu universumi tohutut suurust, aga ometi on Minu armastus sellest kõigest palju suurem. Universum ei suuda mahutada Minu armastust, mida Ma tunnen Sinu vastu. Ma olen kõik asjad loonud kingituseks Sinule. Seda kõike ei anna võrrelda selle rõõmuga, mida Ma kogen, kui Sa oled Minu oma ja tuled Minu ligi. Ma panin maha oma auhiilguse rüü, et tulla ja kätte saada Sind läbi Oma vere. Sa oled Kõige Hinnalisem Pärl ja Ma maksin suurima ja täiusliku hinna, et Sind kätte saada. Sina oled see Varandus, mis on Põllule ära peidetud. Ma tulin siia maailma ja leidsin Sind. Ma ostsin Oma verega terve maailma, et Mul võiksid olla Sina. Ära mitte kunagi kahtle Minu armastuses ning ära mitte kunagi lase kustuda sellel armastusel oma südames. Õhuta üles oma süda, et õppida tundma Minu armastust, et sa võiksid kogeda Minu lõppematut rõõmu Sinu suhtes.“
„Kõik see, mida Sa näed enda ümber, on Minu kingitus, mis sosistab Minu armastuse saladustest. Iga päikesetõus on Minu kingitus Sulle! Iga linnuke laulab Minu armastusest, iga põld, mets ja veeoja räägib Minu igavesest armust. Kogu maa on lõuend, millele Ma maalin Oma armastuse õppetunde. Õpi nendest heatahtlikkuse õppetundidest ning Sa leiad Minu südame. Taevas on Minu lõppematu armastuse paik. Sa lood taeva Minu taeva järgi.“
„Kui Sa oled oma kõige nõrgemas hetkes, siis Minu armastus täidab Sinu südame Minu armu ja jõulise tugevusega. Kui Sa võitled tunnetega, mis välistavad Minu armastuse, siis Mina hakkan tegutsema, et luua Sulle tee välja hirmust. See teerada juhib Sind otse Minu südamesse, et mõista Minu armastuse saladusi. Tule ja saa osa Minu Jumaliku Armastuse õppetundidest. Mina juhendan Sind ja õpetan Sind, kuidas Minu ees välja valada oma süda. Tule ja Ma mähin Sind Oma Auhiilguse rüüsse ning näitan Sulle paika, kus Minu armastajad end peidavad. Mina avan Oma Auhiilguse väravad, et Sa saaksid igal ajal tulla Minu ette. Nii et saa osa Minu püha armastuse lainetest ning vaatle, kuidas Mina toon kõik need muutused Sind ümbritsevasse maailma!“
Laul 19: 1-4 The Passion Translation

Jumala suursugususest räägitakse lugusid;

Tema testament on kirjutatud tähtedesse.

Kosmoseruum räägib Tema lugu iga päev

Läbi taeva imetlusväärsuse.

Tema tõde on jäädvustatud tähistaevasse,

Näidates kõikjal Tema loomisvõime kätetööd.

Iga päev annab järgmisele päevale edasi sõnumeid,

Öö sosistab ööle teadmisi Temast kõigile.

Ilma ühegi helita, ilma ühegi sõnata, ilma ühegi kuuldava hääleta,

Aga ometi võib kogu maailm näha Tema lugu.

Kõikjal on Tema evangeelium loetav,

Et kõik võiksid tunda ja teada.
 
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 18.01.2018
 

Lana Vawser „Pioneerid ja Eesminejad, Olge Väga Teadlikud, Kuhu Isand Juhib Sellel Uuel Ajaperioodil! Uksed! Uksed! Uksed!“


 

Juba mõnda aega on minu sees põlenud sõnum pioneeride ja eesminejate jaoks. Isand näitas mulle, et sellel praegusel ajaperioodil avanevad pioneeride ja eesminejate jaoks UKSED, veel UKSI ja veel rohkem UKSI.  

Kui eelmine ajaperiood on Pioneeride ja Eesminejate jaoks olnud aeg, mil säilitada „maad“ ning „jääda ellu“, siis praegusel ajaperioodil on asjad pöördumas. KOIDIK on hakanud tõusma, et pioneerid ja eesminejad saaksid hakata liikuma VÕIMALUSTE ajaperioodil viisil, nagu ei kunagi varem.

Tuleb esile tähelepanuväärne soosing, hakkavad puhuma laienemise tuuled, mis suureneva kiirusega järjepidevalt kasvavad. Tuleb esile mõjuvõimu laienemine, varustus ja ressurssid praeguse ajaperioodi tarvis nii, et me liigume suurema vabaduse ja kergenduse juurde võidmises ning visiooni täitumises, mis Isand on meile andnud.

Pioneerid ja eesminejad näevad käesoleval ajaperioodil UKSI, UKSI ja veel rohkem UKSI AVANEMAS. RÕÕMU tunne pulbitseb esile meie südametest, kui me hüüame: „JEESUS! Me kiidame Sind! Seda ajaperioodi olen ma oodanud ning igatsenud!“

Mul oli nägemus, kus ma nägin Jeesust rõõmustamas koos Eesminejate ja Pioneeridega. Pisarad voolasid Tema silmist, mööda Tema nägu alla, kui Ta jälgis, kuidas RÕÕM täitis nende südameid, kui UUE PÄEVA manifestatsioonid murdsid esile. Ja mitte ainult ei kasvanud nende manifestatsioonide esiletulek, vaid kasvas ka see, kuidas Tema tõotuste ja saatus purskus esile nende eludes. Terve atmosfäär oli RASE OOTUSEST ning tuleviku LOOTUSEST. Paljud nendest PIONEERIDEST ja EESMINEJATEST on elanud lootusetuses ning tundnud tuleviku suhtes lootusetuna, sest eelmise ajaperioodi jooksul on lootus muutunud millekski võõraks. Aga nüüd on KÕIK muutumas. Jeesusega osaduse kaudu on pimeduses ja „maa- ala hoidmise“ ja „ellujäämise“ alal külvatud usu ja kiituse seemneid ning kogu kangekaelsusega on hoitud OMA PILK (LOOTUS) JEESUSE PEAL. Ja seetõttu tuleb nüüd esile RIKKALIK LÕIKUS.

Kõikjal hakkavad avanema uksed pioneeride ja eesminejate ümber ja see TÄIDAB atmosfääri PALJU SUUREMA LOOTUSEGA Jumala plaanidesse, mis Jumalal on nende jaoks. (Vaata Jeremija 29.11)

Kogu selle RÕÕMU, kõigi nende loendamatute VÕIMALUSTE keske, kõigi nende seninägematute LÄBIMURRETE keskel ma kogesin oma südames, kuidas Isand tõi esile hoiatuse:

„Olge väga teadlikud sellest, kuhu Mina Teid juhin sellel USTE, ROHKETE USTE ajaperioodil!!!“

Mind valdas see tunne, et SOOSING avas PALJU UKSI, kõik need nägid head välja, aga kõik need polnud JUMALA AVATUD!

Ma kogesin Tema hoiatuse raskust ning tõsist kutset, et me tõesti pressiksime sisse ning hüüaksime selle järgi, et Jumal KASVATAKS MEIS TUNDLIKKUST selles osas, kuhu Tema on meid juhtimas. Et Jumal annaks Oma PIONEERIDELE ja EESMINEJATELE SELGUSE NÄGEMISES ning KUULMISES, mida Tema on rääkimas ning kuhu meid juhtimas.

Ja siis ma nägin, kuidas Isand julgustas oma pioneere ja eesminejaid: „Sellel USTE JA ROHKETE USTE ajaperioodil Ma juhin Sind läbi selliste uste, mida Sa ei osanud oodata, ning siis seal on uksed, mille kohta teised arvavad, et Sa oled rumal, et Sa neist ei sisene, või siis leiad Sa OOTAMATUD UKSED, mis juhivad Sind otse TÕOTUSTE, SAATUSE, ÜLIKÜLLUSE JA JUURDEKASVU juurde, sest MINU KÄSI on nende USTE PEAL!!!

Selle ajaperioodi rõõm ja elevus võivad põhjustada KEERISTORMI ning mõjutada Sind nii, et Sa KIIRUSTAD läbi uste, kuhu Mina Sind juhin, nii et pea meeles seda, et Sul tuleb PUHATA ning LÄBI KATSUDA KÕIK UKSED, mis Sinu ees avanevad.

PIONEERID ja EESMINEJAD, kätte on jõudnud Teie saatuse ajaperiood! Plahvatuslikult hakkab Teie saatus lahti rulluma, aga kõige selle keskel tuleb olla väga teadlik sellest, kuhu Jumal on Teid juhtimas!

Kadus HIRM möödapanemise ees ning avatud südametega liiguti üksnes sinna, kuhu Jumal oli juhtimas. Avatud, alistunud südamega oli võimalik näha, kuidas Jumal muutis Oma määratud teeraja KRISTALSELT SELGEKS!!!

See VÕIMALUSTE ja USTE ajaperiood on Pioneeride ja Eesminejate jaoks niivõrd põnev, auline ning täis igasuguseid seiklusi. Ja need imed, mida Te näete, täidavad Teid imelise aukartusega Jumala ees!

Selle uue paiga jaoks on suurenenud arm, suurenenud kergus ning uus visioon uute missioonidega ja maa-aladega. Jumal navigeerib kõike ning Tema jagab välja jooniseid, plaane ning strateegiaid, mis esmapilgul tunduvad täiesti vastuolus sellega, mida võiks „oodata“, aga see kõik juhib Teid maale, mis ÜLETAB KÕRGELT/KAUGELT üle KÕIK TEIE OOTUSED!

(Vaata Efestlastele 3: 20)
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 18.01.2018
 

Bobby Haaby „Põlevad Inimesed ning Jumala Värske Tuli“


 
Me tihtilugu unustame ära selle, et Ristija Johannes kuulutas seda, et Jeesuse üks peamistest rollidest meie eludes on ristida meid Püha Vaimu ja Tulega. Me tõenäoliselt võime õige ruttu mõista olulisust, miks Püha Vaim elab meie sees, aga milleks see tuli?

See puudutab eelkõige armastust. Preestrite üks põhilisi rolle templis oli see, et nad ei tohtinud lasta tulel kustuda, vaid hoida küünla taht kärbituna nii, et tuli saaks pidevalt põleda nii öösel kui päeval. Jeesus kutsus Ristija Johannest „säravaks ja põlevaks lambiks“. Johannes oli mees, kes oli õppinud, kuidas hoida oma tuli Jumala suhtes pidevalt põlevana ning kuidas mitte muutuda mugavaks ja enesega rahulolevaks. Jeesus tahab tegelikult iga päev meid ristida selle kõike neelava kirgliku tulega.

Piibel räägib sellest, et Seeravid on inglid, kes seisavad Taeva troonile kõige lähemal. See pole üllatav, et Seeravite nimi tähendab tegelikult „Need, kes põlevad“. Sa ei saa viibida Jumalale väga lähedal nii, et Sind ei kirjeldaks see ainus väljend „See, kes põleb!“

Sellel praegusel ajaperioodil näitab Jeesus meile ennast kui Kirglikult Põlev Mees, kes endiselt tahab meid ristida Oma Armastuse värske tulega. Meid on loodud nii, et me põleksime Tema armastuse reaalsuses terve igaviku.

Et Su tuli eales ei kahaneks ning Sinu lamp ei kustuks!

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 18.01.2018
 

kolmapäev, 17. jaanuar 2018

Lana Vawser „Vabadus ja Õnnistused Perekondade Keskel 2018. Aastal“

 


Ma nägin hiljuti väga tähendusrikast unenägu, mille jooksul ühe osana andis Isand mulle prohvetliku sõnumi PEREKONDADE tarvis 2018.aastal.

Isand näitas mulle, et 2018.aastal tuleb tervete perekondade ja suguvõsade keskele VABADUS ja ÕNNISTUS. Seal, kus eelnevalt on olnud nõiaringid, kus hingevaenlane on saanud pidevalt varastada, tappa ja hävitada, kus on olnud häbi, valu, vaesuse ja hirmu tsüklid, siis seal Isand murrab kõik selle, mis vaenlane on teinud. Sinuga on erinevaid asju juhtunud, vaenlase esitatud valevirvendusi, võlutrikke, hirmu rünnakuid. Vaenlane on Sind hirmutanud, rünnanud Sind pidevalt meeleheite ja murtud südame tsüklitega nii, et on tundunud, et läbimurre ja vabadus ei tule eales esile. Aga see kõik on muutumas.

Ma nägin selles unenäos, et Isand on EEMALDAMAS mineviku häbi. Isand on EEMALDAMAS mineviku tagajärgi tervete perekonna liinide keskel. Hingevaenlane on hoidnud paljusid perekondi vangistuses, aga Jumal toob nende mineviku tsüklite asemele jumaliku tagasimakse. Vaenlase mõjuvõim MURTAKSE 2018.aastal Jeesuse Kristuse nimel.

Isand näitas mulle VABADUSE VILJU, mis tulevad plahvatuslikult esile perekondade keskel 2018.aastal. Uus päev on koitmas perekondades ning perekondlikke ühendusi tabavad tohutud läbimurded.

Jesaja 54:4

„Ära karda, sest Sul ei ole vaja häbeneda, ja ära tunne piinlikkust, sest Sa ei jää häbisse, vaid unusta oma nooreea häbi ja ära meenuta enam oma lesepõlve teotust!“

Perekondi tabab SUUR RÕÕM. Paljud perekonnad on tugeva raputuse keskel. Suured rünnakud on olnud perekondade vastu, aga Jumal kuulutab perekondlike ühenduste üle UUT PÄEVA, mis nüüd hakkab koitma Sinu perekonna heaks.

Seal, kus paljud perekonnad on kogenud varga valusat okast ning kogenud otsekui „kokku kuivamist“, seal kuuluab Isand, et nüüd on Teie jaoks alanud JUURDEKASVU ajaperiood.

Isand deklareerib, et 2018.aasta on PEREKONDADE VABADUSE AASTA! Viljakus PLAHVATAB Sinu perekonna heaks ning asjad ei jää enam samaks. Tervete perekondade ja suguvõsade keskel tulevad esile imed ja tunnustähed, täielikud ümberpöörded, läbimurrete vägi Jumala käest.

Isand murrab perekondlikke needuste tsükleid ning Jumal vabastab perekondlikud õnnistused läbi VABADUSE läbimurrete, mis Isand toob esile perekondade keskel.

Seal, kus vaenlane on püüdnud paljudel viisidel tuua vähenemist ja eraldatust, on Isand kuulutamas 2018.aastal taastuse, tervenemise, juurdekasvu, vabaduse ja viljakuse aastat perekondade heaks.

Ole valmis selleks, et Sa näed oma perekonda  liikumas suuremas viljakuses ja juurdekasvus. Usalda Isanda teid ja Tema ajastust. Emba ja tunnusta Jumala protsessi, sest Su perekond jõuab jõukuse ja õnnistuste maale.

5 Moosese 1: 11

„Jehoova, Teie vanemate Jumal, tehku Teid veel tuhat korda rohkemaks kui Teid on, ning õnnistagu Teid nõnda, nagu Ta Teile on rääkinud!“
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 17.01.2018
 
 

reede, 12. jaanuar 2018

Wanda Alger „Aja Aken- Et Lõpetada ja Lõpule Viia!“


 
“Nii et õpeta meid loendama oma päevi, et me võiksime saada endale targa südame“ (Laul 90:12 ESV)

Isand on julgustanud mind „loendama oma päevi“ sellel järgmisel ajaperioodil, et olla valmis selleks, mis on tulemas. Kui ma siis palvetasin selle kõige pärast, andis Ta mulle need julgustussõnad, kuna paljud Usklikud on aja akna juures, et lõpetada, et lõpule viia ning valmistuda Tema tulevaks Auhiilguseks.

OLE SINA ISE! Meil kõigil on igatsus olla oluline ning tuua muutusi inimeste eludesse. Ma usun, et igaühel meist on täita väga unikaalne osa ning me ei saa endale lubada ajaraiskamist sellega, et me võrdleme ennast teiste inimestega. Sotsiaalmeedia üks suurimaid kiusatusi on tihtilugu enda võrdlemine teistega ning sel moel me võime kaotada teeraja, mis Jumalal on unikaalselt meie jaoks. Ma julgustan Sind jääma ISEENDAKS ning ustavaks oma südamele ja oma teerajale Jumalaga. Me kõik oleme kutsutud millekski oluliseks ning meil kõigil on Jumala tähtsas plaanis OMA OSA, mida keegi teine ei saa täita. Seda printsiipi on väga oluline meeles pidada ja kasutada, et eristada seda, mida Jumal on meid kutsunud järgneval ajaperioodil tegema. Sa pead silmas pidama seda, mida üksnes SINA saad teha. Tunne ja tunnusta seda armu, mis Jumal on Sinule unikaalselt andnud ning ela selles ilma häbenemata ega vabandamata!  

LÕPETA JA VII LÕPULE! Ma usun, et me oleme praegu Aja aknas, et „seada end valmis“ Jumala Auhiilguse tarvis, mis tuleb üle maa nagu võimas laine. Samal moel, nagu rasedal naisel on emalikud instinktid „punuda pesa“, et seada kõik asjad valmis õige pea sündivale beebile, samal moel, ma usun, on Isand „haudumas“ asju paljude usklike südametes, kes on valvsad palves ning kes ootavad „uusi asju“, mida Jumal hakkab kohe kohe tegema. Praegu on ajaperiood, mil tuleb tähelepanu pöörata nendele asjadele, mis tulevad ÄRA LÕPETADA ning LÕPULE VIIA. Meie vaimne vundament peab saama kindlustatud, meie kodu peab korda tehtud saama ning meil peavad olema eluterved inimsuhted. Me peame oleme ühenduses Jumala perekonnaga läbi kohaliku osaduse ning meil on vaja seda teadmist, kuhu ME KUULUME. See kõik on seotud JOONDUMISEGA, millest on meile prohveteeritud. Üksnes siis, kui meie südamed, mõistused, suhted ning igapäevased harjumused JOONDUVAD Jumala igatsustega ja eesmärkidega, saab Jumala Vaim täiel määral voolata meie eludes.

Isand ei räägi näiteks mulle isiklikult minna uuele territooriumile enne- vaimselt rääkides- kui ma olen lõpetanud need ülesanded, mis Ta on mulle siiani andnud. Ma usun, et nii juhtub ka teistega. On mõned projektid, algatused, ülesanded ja isegi mõned suhted, milleks Jumal on Sind minevikus kutsunud, aga Sa pole neid lõpule viinud. Sa võid tunda end kinni jäänuna ning imestada, miks Sa ei suuda edasi liikuda. See võib olla põhjustatud sellest, et Jumal ootab, et Sa viiksid lõpule VIIMASE ASJA, mis Ta ütles Sulle teha. See pole sõitlemine, vaid meeldetuletus, et Ta on Sind kutsunud ja varustanud tegema midagi, mida üksnes Sina saad teha, ning ilma selle tükita on suurest puslest oluline tükk puudu! Sinu ülesanne on oluline! Sina oled tükike suurest puslest! Sina täna seda ehk ei näe, aga Jumal näeb seda kindlasti! Lõpeta see, mis Sa oled alustanud ning vii lõpule töö, mis Tema on andnud Sulle teha. Praegu on selleks õige aja aken, nii et ära lükka seda edasi.

OLGU SUL ELUTERVED SUHTED. Praegu toimub väga suur puhastus nii rahvaste kui Koguduse keskel. Me peame hoidma oma fookust ning kindlustama selle, et me teeme oma osa, mis puudutab TEERAJA VALMISTAMIST Kuningriigi laienemisele. Ja see algab kodudest. PEREKOND on kõige keskmes ning see on Kuningriigi toimimise põhiväärtus ning Jumala voolamise keskpunkt. Meil on vaja lasta Pühal Vaimul teha Oma tööd meie eludes, puhastades ja pühitsedes meid, ning seeläbi muutes ka meie omavahelisi suhteid.

ÄRA KARDA TUNDMATUT. Eelolevatel päevadel põhjustavad erinevad õpetused lõpuaegadest Koguduse sees suuri lahknevusi ja erimeelsust. Sotsiaalmeedias juba vaieldakse ja kulutatakse palju aega sellele. Me peame kõige selle keskel kaitsma oma südant. Me ei tohi lubada sellel, MIS ON MEIE JAOKS TEADMATA/TUNDMATU, meid lõhestada ja vallutada. Mina isiklikult usun, et Jumal on palju enam keskendunud Oma poegadele ja tütardele, kui kosmilistele sündmuste ajagraafikutele. Põhiline faktor, mis hoiab neid vaidlusi elus, on HIRM TUNDMATU EES.

“Aga mis puudutab seda päeva ja tundi, siis mitte keegi ei tea, mitte ükski ingel taevas ei tea, ja Poeg ei tea, üksnes Isa teab“ (Matthew 24:26 ESV).

Ma võin Sulle kinnitada, et pole vaja MITTE MIDAGI karta ning pole mõtet sündmustest ette rutata. (Vaata Taanieli 7: 18) Jumala Kuningriik ei kahane mitte eales ning Tema eesmärgid ei kuku läbi. Tema valmistab Oma Pruuti ette Auliseks Koguduseks, kes käib väes ja puhtuses. (Vaata Mattteuse 11: 11)See kõik on midagi, mille üle tõsiselt rõõmustada!  

Lõpeta see, mis on alustatud. Kindlusta oma vundament. Emba oma perekonda. Luba sellel „pesa punumise“ perioodil julgustada Sind lõpule viima seda, mida üksnes Sina suudad. Uus ajaperiood on peagi käes ning meil on vaja olla valmis, et täielikult osa võtta ning tähistada Jumala Auhiilguses!

 „Ja Temale on antud valitsusala ja auhiilgus ja kuningriik, et kõik inimesed, rahvused ja keeled teeniksid Teda; Tema valitsus on igavene valitsus, mis ei lõpe, ning Tema kuningriiki pole võimalik hävitada“ (Taaniel 7:14 ESV).
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 12.01.2018
 
 

BRIAN SIMMONS „JUMAL HOIAB SU ELU JAOKS PLAANE“


 
 Ma kuulen Jumalat sosistamas…
„Mul on Sinu elu jaoks plaan, mille Ma olen valmis kirjutanud ja salvestanud juba enne Sinu sündi. See on plaan tuua Sind Minu südame ligi ning Minu täiuse sisse. Mina olen Jumal, kes Sind lõi ning vormis juba emaüsas. Minu pilk kinnitus Sinule juba enne, kui Sina oma silmad avasid. Minu plaan Sinu elu jaoks õnnestub ja ühel päeval Sa ütled: „Abba, Issi, Sa oled kõik teostanud nii hästi!“
„Minu ajastus on täiuslik ning Mina teen kõik asjad ilusaks Omal ajal. See, mida Sa täna näed, pole see, mis kestaks igavesti. Sinu perekonnas võivad olla probleemid, aga need ei kesta igavesti. Sinu ümber võivad olla probleemid, aga need kaovad õige pea. Ma hoian Oma kätega Sinu elu jaoks plaane. Selle plaani detailid rulluvad rahulikult lahti ning kõiges selles on näha Minu näpujälge. Kinnita oma süda Minu ustavuse külge ning ära lase oma tähelepanu kõrvale juhtida võimatutel asjadel, mis justkui piiraks Sind. Ma olen Sinu Isa ning Mul on  Sinu jaoks plaan, et teha Sind edukaks ning viljakaks Minu viinamäel.“
„Ma pean Sinu elu väga kalliks, nii et anna see Mulle tagasi ning vaata, kuidas Mina töötan Sinu elus. Kui Su päevad mööduvad, siis Sa näed Minu täiuslikkust ning seda, kuidas Ma Sind olen väärtustanud ning hoidnud. Teadmatuse hetked ei saa takistada lootust, mis elab Sinu sees. Ja isegi siis, kui Sa täna ei mõista kõike seda, mida Ma olen tegemas Sinu olevikus, pööra oma silmad Minu peale ning tea, et Mina hoian plaane Sinu elu jaoks, et valada Su elu lõputute rõõmude üleujutusega ning Su süda on siis täis täiuslikku kiitust. Ma armastan Sind, Mu kallis laps ja Ma ei lase eales Sind testida rohkem, kui Sa suudad kanda Minu armus, mis kannab Sind. Usalda Minu usaldusväärsust, sest Mina ei valmista Sulle pettumust.“
Efestlastele 2: 10 The Passion Translation
„Meist on saanud Tema looming  ja poeesia, uuesti loodud inimesed, kes täidavad saatuse, mis Tema on meile igaühele andnud, sest me oleme ühinenud Jeesusega, Võituga. Isegi enne seda, kui me sündisime, planeeris Jumal juba ette meie saatuse ning kõik need head teod, mida me hakkame teostama!“
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 12.01.2018