reede, 12. jaanuar 2018

Wanda Alger „Aja Aken- Et Lõpetada ja Lõpule Viia!“


 
“Nii et õpeta meid loendama oma päevi, et me võiksime saada endale targa südame“ (Laul 90:12 ESV)

Isand on julgustanud mind „loendama oma päevi“ sellel järgmisel ajaperioodil, et olla valmis selleks, mis on tulemas. Kui ma siis palvetasin selle kõige pärast, andis Ta mulle need julgustussõnad, kuna paljud Usklikud on aja akna juures, et lõpetada, et lõpule viia ning valmistuda Tema tulevaks Auhiilguseks.

OLE SINA ISE! Meil kõigil on igatsus olla oluline ning tuua muutusi inimeste eludesse. Ma usun, et igaühel meist on täita väga unikaalne osa ning me ei saa endale lubada ajaraiskamist sellega, et me võrdleme ennast teiste inimestega. Sotsiaalmeedia üks suurimaid kiusatusi on tihtilugu enda võrdlemine teistega ning sel moel me võime kaotada teeraja, mis Jumalal on unikaalselt meie jaoks. Ma julgustan Sind jääma ISEENDAKS ning ustavaks oma südamele ja oma teerajale Jumalaga. Me kõik oleme kutsutud millekski oluliseks ning meil kõigil on Jumala tähtsas plaanis OMA OSA, mida keegi teine ei saa täita. Seda printsiipi on väga oluline meeles pidada ja kasutada, et eristada seda, mida Jumal on meid kutsunud järgneval ajaperioodil tegema. Sa pead silmas pidama seda, mida üksnes SINA saad teha. Tunne ja tunnusta seda armu, mis Jumal on Sinule unikaalselt andnud ning ela selles ilma häbenemata ega vabandamata!  

LÕPETA JA VII LÕPULE! Ma usun, et me oleme praegu Aja aknas, et „seada end valmis“ Jumala Auhiilguse tarvis, mis tuleb üle maa nagu võimas laine. Samal moel, nagu rasedal naisel on emalikud instinktid „punuda pesa“, et seada kõik asjad valmis õige pea sündivale beebile, samal moel, ma usun, on Isand „haudumas“ asju paljude usklike südametes, kes on valvsad palves ning kes ootavad „uusi asju“, mida Jumal hakkab kohe kohe tegema. Praegu on ajaperiood, mil tuleb tähelepanu pöörata nendele asjadele, mis tulevad ÄRA LÕPETADA ning LÕPULE VIIA. Meie vaimne vundament peab saama kindlustatud, meie kodu peab korda tehtud saama ning meil peavad olema eluterved inimsuhted. Me peame oleme ühenduses Jumala perekonnaga läbi kohaliku osaduse ning meil on vaja seda teadmist, kuhu ME KUULUME. See kõik on seotud JOONDUMISEGA, millest on meile prohveteeritud. Üksnes siis, kui meie südamed, mõistused, suhted ning igapäevased harjumused JOONDUVAD Jumala igatsustega ja eesmärkidega, saab Jumala Vaim täiel määral voolata meie eludes.

Isand ei räägi näiteks mulle isiklikult minna uuele territooriumile enne- vaimselt rääkides- kui ma olen lõpetanud need ülesanded, mis Ta on mulle siiani andnud. Ma usun, et nii juhtub ka teistega. On mõned projektid, algatused, ülesanded ja isegi mõned suhted, milleks Jumal on Sind minevikus kutsunud, aga Sa pole neid lõpule viinud. Sa võid tunda end kinni jäänuna ning imestada, miks Sa ei suuda edasi liikuda. See võib olla põhjustatud sellest, et Jumal ootab, et Sa viiksid lõpule VIIMASE ASJA, mis Ta ütles Sulle teha. See pole sõitlemine, vaid meeldetuletus, et Ta on Sind kutsunud ja varustanud tegema midagi, mida üksnes Sina saad teha, ning ilma selle tükita on suurest puslest oluline tükk puudu! Sinu ülesanne on oluline! Sina oled tükike suurest puslest! Sina täna seda ehk ei näe, aga Jumal näeb seda kindlasti! Lõpeta see, mis Sa oled alustanud ning vii lõpule töö, mis Tema on andnud Sulle teha. Praegu on selleks õige aja aken, nii et ära lükka seda edasi.

OLGU SUL ELUTERVED SUHTED. Praegu toimub väga suur puhastus nii rahvaste kui Koguduse keskel. Me peame hoidma oma fookust ning kindlustama selle, et me teeme oma osa, mis puudutab TEERAJA VALMISTAMIST Kuningriigi laienemisele. Ja see algab kodudest. PEREKOND on kõige keskmes ning see on Kuningriigi toimimise põhiväärtus ning Jumala voolamise keskpunkt. Meil on vaja lasta Pühal Vaimul teha Oma tööd meie eludes, puhastades ja pühitsedes meid, ning seeläbi muutes ka meie omavahelisi suhteid.

ÄRA KARDA TUNDMATUT. Eelolevatel päevadel põhjustavad erinevad õpetused lõpuaegadest Koguduse sees suuri lahknevusi ja erimeelsust. Sotsiaalmeedias juba vaieldakse ja kulutatakse palju aega sellele. Me peame kõige selle keskel kaitsma oma südant. Me ei tohi lubada sellel, MIS ON MEIE JAOKS TEADMATA/TUNDMATU, meid lõhestada ja vallutada. Mina isiklikult usun, et Jumal on palju enam keskendunud Oma poegadele ja tütardele, kui kosmilistele sündmuste ajagraafikutele. Põhiline faktor, mis hoiab neid vaidlusi elus, on HIRM TUNDMATU EES.

“Aga mis puudutab seda päeva ja tundi, siis mitte keegi ei tea, mitte ükski ingel taevas ei tea, ja Poeg ei tea, üksnes Isa teab“ (Matthew 24:26 ESV).

Ma võin Sulle kinnitada, et pole vaja MITTE MIDAGI karta ning pole mõtet sündmustest ette rutata. (Vaata Taanieli 7: 18) Jumala Kuningriik ei kahane mitte eales ning Tema eesmärgid ei kuku läbi. Tema valmistab Oma Pruuti ette Auliseks Koguduseks, kes käib väes ja puhtuses. (Vaata Mattteuse 11: 11)See kõik on midagi, mille üle tõsiselt rõõmustada!  

Lõpeta see, mis on alustatud. Kindlusta oma vundament. Emba oma perekonda. Luba sellel „pesa punumise“ perioodil julgustada Sind lõpule viima seda, mida üksnes Sina suudad. Uus ajaperiood on peagi käes ning meil on vaja olla valmis, et täielikult osa võtta ning tähistada Jumala Auhiilguses!

 „Ja Temale on antud valitsusala ja auhiilgus ja kuningriik, et kõik inimesed, rahvused ja keeled teeniksid Teda; Tema valitsus on igavene valitsus, mis ei lõpe, ning Tema kuningriiki pole võimalik hävitada“ (Taaniel 7:14 ESV).
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 12.01.2018
 
 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar