laupäev, 29. september 2018

BRIAN SIMMONS "ÄRA RABELE"


 
 Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Ma olen Sind õpetanud salajases paigas ning Sa oled õppinud tundma Minu Vaimu teid. Täna ma tuletan Sulle meelde: Ära rabele, vaid puhka südame tasaduses ning Mina teen seda, mida Sina ei suuda teha. Sinu rahu suurimateks vaenlasteks on ärevus ja rabelemine. Kui Mina annan Sulle ülesande, siis koos sellega annan Ma Sulle ka armu seda teostada. Mina ei saada Sind mitte kunagi ebaõnnestumisele või missioonile, et Sa läbi kukuks. Mina tugevdan Sind salajases vaikses paigas ning Mina toon kõikehõlmava ligiolu, et rahustada Sinu hinge.
Paljud Minu lapsed üritavad korrigeerida teiste inimeste teekondi, teadmata, et Mina juba teen tööd nende sees, samal moel, nagu Ma tegutsen Sinu sees. Puhka Minu armastuses ning Mina teostan kõik ning Mina toon Sulle täieliku muutuse läbi Sinu meelte täieliku uuendamise. Lase Mul Sind viia suurema valguse sisse, mis toob suurema arusaamise. Siis Sa hakkad nägema selgemalt seda, mida Mina teen teiste inimeste eludes ning Sa hakkad siis palvetama nende eest jumaliku tarkusega. Enne, kui Sa ei tule Minu kõrgema valguse sisse, saad Sa valesti aru kõigest, mida Mina teen.
Kui Sa tunned Mind, siis Sa ei rabele enam selle pärast, et saada paremaks ning Sa ei rabele enam ka selle pärast, et olla armastatud. Kui Sa koged ja tajud Minu lõppematut kaastunnet, siis Sa õpid ka andestama. Rabelemine tähendab, et Sa hülgad Minu tugevuse ning alistud selle elu muredele. Kui Sa aga keeldud rabelemisest, siis Sa sisened sellesse Ellu, mida Ma annan neile, kes Mind armastavad. Usk puhkab lootuses. Ela selles sügavas teadmises, et Mina ei vea Sind eales alt ega valmista Sulle pettumust. Nii et, Mu kallis laps, See on Sabbathi päeva rõõm, kui Sa sisened Minu kuningriigi sfääri.


Heebrealastele 4:3 The Passion Translation

Neile meie seast, kes usuvad, aktiveerib usk tõotused ning me kogeme kindlameelse puhkuse ja rahu sfääri!
 
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 29.09.2018
 
 


esmaspäev, 17. september 2018

BRIAN SIMMONS „JUMALA ARMASTUS VOOLAB ÜLE“

 

  


Ma kuulen Jumalat sosistamas…
„Sinu mõistus ei suuda hoomata seda armastust, mida Mina tunnen Sinu vastu. Ning oma mõistusega ei suuda Sa ka iial mõista neid plaane, mis Minul on Sinu jaoks. Tõesti on Olen Mina Piisav/Küllalt ning kõik, mis Sa vajad, on see teadmine, et Ma olen Sinu ligi Sinu heaks.“
„Igal päeval ja hetkel oota seda, et Mina demonstreerin Sulle Oma armastust. Minu armastus Sinu vastu on õrn ja sügav. Jää Minu armastusse.“Johannese 15:9-11 The Passion Translation

Ma armastan igaühte Teie seast sama armastusega, mis Isal on Minu vastu. Laske pidevalt Minul toita ja hellitada oma südameid. Kui Te peate Minu käskusid, siis Te elate jätkuvalt Minu armastuses, nagu Mina täitsin Oma Isa käskusid, sest Ma elasin pidevalt toitudes ja jõudu ammutades Tema armastusest. Nende sõnade rääkimise eesmärk on selles, et rõõm, mis täitis Minu südame, täidaks ülevoolavalt ka Teie südameid!  
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 17.09.2018
 

LANA VAWSER „TAASTAMISE KIIRENEMINE“

 
 


Alates jaanuarist on Isand rääkinud mulle korduvalt väga kiirest taastusest ning tagasimaksetest. Ja taaskord kogen ma seda, et Jumal räägin praegusel ajaperioodil prohvetlikult taastusest. (Joel 2: 25).

Täna ma kogen väga jõuluselt enda sees seda õhutust, et toimub väga kiire taastamine. Ma kogesin, kuidas Isand ütles täna hommikul väga resoluutselt:

 

"VIIVITUS KAOB SINU TAASTAMISE TEEL!“

 

Paljud on kogenud tõsiseid lahinguid nendel aladel, kus Te olete seisnud taastamise eest usus.

 

Paljud Teist on kogenud tohutut „lahingut mõistuses“ seoses nende aladega, kus seisate usus taastamise pärast..

 

Paljud Teist on kogenud hirmu ja hirmutamist/häbistamist nendel aladel, mille suhtes Te seisate usus, et kõik taastuks.

 

Ma kuulsin Isandat ütlemas:

 

"ENAM MITTE MINGIT VIIVITUST!!!"

 

Jumal puhub OMA KIIRENDUSE SINU TAASTAMISE PROTSESS!!!

 

Nende eludesse, kes on kogenud tõsist „köievedu“ NII kaua nendel aladel, mis vajavad hädasti taastust, prohveteerin ma nüüd Teie elu, olukordade ja ihu üle KIIRENEMIST TAASTUSE PROTSESSISI!! „Köievedu“ ja intensiivsed lahingud kaovad ning esile tulevad kiirenevad taastusprotsessid!

 

Ja taastus, mis vallandub, sellel pole Sinu sõrmejäljed, midagi, mida Sina suudaksid korda saata, vaid see on Kõikvõimsa Jumala väe demonstratsioon sellest, mida Tema suudab taastada ja taas üles ehitada.

 

Ma kuulen Jumalat deklareerimas: „JUST PRAEGU on aeg kiirenduseks TAASTUSE JA TAAS ÜLESEHITUSE PROTSESSIS!“

 

Asjad hakkavad korda minema ÄKITSELT. Jumal ehitab üles selle, mis on murdunud. Jumal taastab selle, mis on varastatud või kadunud. JUMALIK TAASTAMINE tuleb esile just Sinu elus!

 

Lahingute tõttu esile tulnud viivitus kaob ja Sa võid kogeda, kuidas taastusprotsess hakkab väga võimsalt kiirenema! Jumala Tõeline Headus saab ilmsiks läbi  VÕIMSATE JA MÄRKIMISVÄÄRSELT kiirete taastusprotsesside!

 

On aeg, et me näeksime reaalseid ja võimsaid Jumala demonstratsioone sellest, kuidas TAASTUSPROTSESSID KIIRENEVAD!!!

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 17.09.2018

pühapäev, 16. september 2018

Doug Addison “PROHVETLIK SÕNUM: SINU ÜLENDUSE JA TAGASIMAKSETE AJAPERIOOD ON KÄES”

 

September on vapustav ajajärk kõigil nendel Aukartuse Päevadel. See on kuu, mil Jumal räägib eeloleva aasta kohta ja Sinu saatuse kohta väga selgelt. Igal aastal Rosh Hashanah (Juudi Uus Aasta) ajal  ja Yom Kippuri ( Lepituspäev) ajal katsub Jumal meie elud läbi selleks, et meid ülendada. Ja eelolev aasta on väga eriline ülenduse aeg!

Rosh Hashanah algab 9.septembri päikeseloojangul ja lõpeb 11.septembri päikeseloojangul. Yom Kippur algab 18.septembri päikeseloojangul ning lõpeb 19.septembri päikeseloojangul. Sellel kümnepäevasel perioodil on taevas eriliselt avatud unenägudeks, visioonideks, nägemusteks, ilmutusteks ja taevalikeks kohtumisteks.


EELMISED SEITSE AASTAT.

“Iga seitsme aasta tagant tuleb meil iga kaasjuut vabaks lasta …”

Jeremija 34:14 NIV

Isand näitas mulle, et praegu on eriline lepituse ja ülenduse aeg eelmise seitsme aasta eest. See seitsmeaastane periood algas 2011 aasta Rosh Hashanah ajal, mis oli 30.septembril 2011.aastal. Paljude jaoks on olnud eelmised seitse aastat väga katsumusterikkad aastad. Kui Sa vaatad sellele ajale tagasi, siis Sa võid avastada, et paljud asjad on küll alanud, aga need pole kunagi saanud lõpetatud. Võib-olla Sind rünnati, ehk Sa oled silmitsi olnud haigusega või kaotanud raha, suhteid, ärisid, teenistusi jne.

Praegu on jumalike ümberpöörete aeg ja Sa võid oodata seda, et Jumal toob tagasi asjad 2011.aastast alates, milleks Sa oled kutsutud, aga mida Sul pole õnnestunud täita ega teostada. Praegu on aeg, mil need, kes on olnud vaenlase käes vangis, saavad vabastatud uude vabaduse ja loomingulisuse ajastusse ja tasemesse.
 


Tee nimekiri asjadest, mis on Jumal Sulle tõotanud alates 2011.aasta septembrist. Ja siis palveta ning palu Jumalal tuua tagasi kõik need asjad, mis on Sinu jaoks praegu.

SEITSMEKORDNE TAGASIMAKSE.

“Kui varas tabatakse, siis ta peab maksma seitsmekordselt…”

Õpetussõnad 6:31 NIV

Kuna viimase seitsme aasta jooksul on toimunud väga palju ülekohut, kannatusi ja raskusi, siis Jumal nõuab sisse paljude inimeste jaoks seitsmekordse tagasimakse. Kui Sina oled kogenud kaotusi ja tagasilööke, siis lihtsalt koosta nimekiri ning tõsta see Jumala ette. Ja pole tähtsust, kas see oli Sinu viga/süü või mitte. Praegu on alanud võimas tagasimaksete ja õigluse ajajärk, aga see kõik ei ole AUTOMAATNE, Sul on vaja kõiki neid asju läbi palve sisse kutsuda.


Tee nendest kaotatud asjadest nimekiri ning tee Jumalaga koostööd palves, et need asjad septembris sisse kutsuda.

JÄRGNEVAD SEITSE KUUD.

Sellel aastal lõppes Rosh Hashanah  9/11 päikeseloojangul. See on väga eriline ja tähtis kuupäev, kui Jumal tuletas meelde neid negatiivseid asju, mis on juhtunud minevikus.

Jumal rääkis mulle järgnevatest seitsmest kuust- 2018.aasta septembrist kuni 2019.aasta aprillini- see aeg saab olema sügavate ilmutuste ja taasühinemiste ajaperiood.


“Ma avan oma suu, et rääkida tähendamissõnadega, Ma olen avaldanud ja inspireerinud peidetud saladusi juba alates maailma loomisest.”

Matteuse 13:35b NIV


Müsteeriumid ja saladused, mis on olnud peidetud maailma rajamisest alates, hakkavad nüüd ilmnema. Need uued ilmutused on vajalikud, et Sa oleksid valmis nende õnnistuste ja asjade tarvis, mis tulevad 2019.aastal ja järgneval ajajärgul. Kui vaenlane on tulnud kui üleujutus (Jesaja 59:19), siis ainus viis, kuidas Jumal saab kõige selle vastu tõsta oma standarti, on avaldada uusi ilmutusi ja anda Oma inimestele sügavamat arusaamist.

SEISA KINDLANA.

Mooses vastas inimestele: “Ärge kartke! Seiske kindlalt ja Te näete Isanda päästet, mis Ta toob Teile täna.” 2 Moosese 14:13a NIVVäga tähtis on mitte karta ning seista kindlalt kõigi vaenlase rünnakute vastu. Usu ja usalda seda, mis Isand Sulle näitab ja ära kaota julgust, kui tormid peaksid hakkama märatsema Sinu ümber. Jumal planeerib Sinu vabastust, mis võtab palju suuremad mõõtmed järgneva seitsme kuu jooksul ja sellest ka edasi.

VÄRAVAD AVANEVAD.

“Ainus, kes murrab eesseisva tee lahti, läheb nende eel; nad murravad läbi väravate ning lähevad välja. Nende Kuningas liigub nende ees, Isand on nende Pealik!” Miika 2:13 NIVJumal tegutseb, minnes Sinu ees just praegu, et avada väravaid ning valmistada Sulle teed. Ta murrab lahti ka need väravad, mis on Sind minevikus tagasi hoidnud. Väga võimas läbimurde võidmine vallandub septembris ja kuna Jumal on väljaspool aega, Teda ei piira aeg, siis see prohvetlik sõnum hakkab jõustuma Sinu elus alates hetkest, mil Sa seda loed.

Vaata, kuidas Su läbimurded tulevad esile ning asjad hakkavad muutuma väga kiiresti!

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 16.09.2018


reede, 14. september 2018

BRIAN SIMMONS „JUMALAL ON PLAAN!“

 
Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Minul on plaan Sinu elu jaoks; see plaan sai kirjutatud Sinu elu kohta juba enne seda, kui Sa sündisid. See plaan sisaldab seda, et Ma toon Sind Oma südame ligi ning see juhtub Minu täiuses. Mina olen Sinu Looja ning Mina kujundasin Sind juba emaüsas. Ma kinnitasin Oma pilgu Sinule juba enne, kui Sina avasid oma silmad. Minu plaan on tuua Sulle edu, et Sa saaksid öelda: „Abba, Issi, Sa oled kõik asjad korraldanud väga hästi!“  

„Minu ajastus on täiuslik. Ma muudan kõik asjad imeilusaks Oma ajastuses. See, mida Sa hetkel näed, ei jää igaveseks nii. Ehk on täna Su perekonnas probleemid, aga need ei jää kestma. Ehk on täna Sinu ümber probleemsed olukorrad, aga see kõik muutub. Mina hoian Oma kätes Sinu elu plaani. Selle plaani detailid rulluvad lahti tasapisi, aga kõigel sellel on Minu autoriõigused. Minu plaanis Sinu elu jaoks on Minu dna. Kinnita oma süda Minu ustavusse ning ära lase end häirida nendel „võimatuna näivatel olukordadel“, mis hetkel justkui piiraksid Sind. Mina olen Sinu Isa ja Minul on olemas kõik, et muuta Sind edukaks ning teha Sind viljakaks Minu viinamäel.“

Efestlastele 2:10 The Passion Translation

„Meist on saanud Tema loometöö/poeesia, uuesti loodud inimesed, kes täidavad selle saatuse, mis Tema on meile andnud, sest me oleme ühinenud Jeesuse Kristusega, Jumala Võituga. Juba enne meie sündi planeeris Jumal ette  meie saatuse ja sihtkoha ning kõik need head teod, mida me hakkama teostama!“
 
 
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 14.09.2018
 

pühapäev, 9. september 2018

BRIAN SIMMONS „JUMAL ON AVANUD TAEVAD“


  


Ma kuulen Jumalat sosistamas…
„Ma olen avanud Taevad Su südame ja Su kodu kohal.“
„Sul on ligipääs Minu auhiilgusesse, kui Sa tuled Minu ette õrna südamega. Ma olen kuulnud Sinu hüüdeid ja Ma tean Sinu püüdlusi tunda Mind ning näha Minu auhiilgust kõigi oma situatsioonide keskel. Usalda Mind oma perekonna osas. Usalda Mind kõigi oma vajaduste osas täna. Kas Ma olen kunagi läbi kukkunud, et täita kõik Sinu vajadused? Usalda Mind ja näe, kuidas uued imed taaskord vallanduvad Sinu elus.“
„Kui Taevad on lahti Sinu perekonna kohal, siis Usu Minusse Kõiges, mida Sa oled palunud. Pole kedagi, keda Ma ei suudaks puudutada ja muuta, kui Sina palvetad Minu poole. Kui Sa käid koos Minuga, siis Sa näed eelolevatel päevadel, kuidas Minu peidetud saladused hakkavad ilmnema ja esile tulema. Praegu on käes päevad, mil Ma valan Taeva maa peale välja ning raputan kõike, mida annab raputada, et Sa tuleksid Minu ette oma kõige puhtama usuga. Käes on Minu väe ja võimu ajastu.“

Jakoobuse 4:6-8 The Passion Translation

Aga Tema jätkab oma armu välja valamist üha rohkem ja rohkem. Sest on kirjutatud: „Jumal seisab Sulle vastu, kui Sa oled uhke, aga Ta valab jätkuvalt armu Sinu üle, kui Sa oled alandlik!“ Nii et alistu Jumalale. Seisa kindlalt saatanale vastu, konfronteeri teda ning ta pöördub ning jookseb Su juurest ära. Vii oma süda aina lähemale ja lähemale Jumalale ning Jumal tuleb Sulle aina lähemale.“

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 09.09.2018

Jana Naudi „5779- Kristuse Selge Nägemine ja Voolitav Savi Jumala käes.“ 

Täna, 9.septembri päikeseloojangul algab juudi kalendri järgi ROSH HASHANAH- Juudi Uus Aasta (9.-11.september). See on Aasta Pea, Kuuldavaks Tegemise Aeg, mil puhutakse ka Toora lugemise juurde Sofarit.

Heebrea keel on väga rikkalik keel, Jumala keel, mille iga märk, täht ja number omab sügavat mitmekihilist tähendust.

Sellel ajal on alati mu südame palve Jumala poole, et eurooplase (ka ameerikalik) kreeka keele põhine ühetähenduslik piiratud mõistmine ei oleks takistuseks Jumala südame mõistmiseks Sel Väga Rikkalikul Võimaluste Ajahetkes. Et me lubaks Jumalal tõesti avada meie meeled ja südame väga rikkalikul mitmetähenduslikul tasemel. Et Kristus saaks ennast ilmutada juudina, kes elab Jumala kalendri järgi.

Kui algas 5770. Aasta, siis Lance Walnau kirjutas sellest, et algas väga oluline dekaad- aastakümme, mille põhiliseks märksõnaks on NÄGEMINE.

70 on heebrea keeles „AYIN“, mis tähendab SILMA või NÄGEMIST, MÕISTMIST, SELGET VAADET LÄHTUVALT JUMALA VAATENURGAST. See sõna tähendab JUMALA TARKUST. See sõna väljendab ka erinevas kontekstis „ALLIKAT“- JUMALA TARKUSE ALLIKAT.

Lance Walnau rõhutas, et sellel ajal on ülimalt oluline hoida end Jumalale väga lähedal, et näha nii, nagu Tema näeb, et me pidevalt uuendaksime oma mõistust. Asjadele tuleks läheneda lähtuvalt VALGUSEST, mitte pimedusest, ARMASTUSEST, mitte vihkamisest, USUST lähtuvalt, mitte hirmust. Mõelda tuleks lähtuvalt sellest, mida JUMAL TEEB, mitte lähtuvalt sellest,  mida saatan teeb. See dekaad on olnud aeg, mil KRISTUSE MEELELE ligipääs on olnud avatud enam kui kunagi varem.

Alternatiiv sellele aga on „näha“ pimedusest löödud silmadega. Et kristlased on enda arvates näinud väga selgelt, aga tegelikult on nad olnud pimeduse sfääri mõjualused oma arusaamises.

Isegi Eestis on terveid neti kodulehekülgi, kus võib sõnum sõnumi järel lugeda vaid sellest, mida saatan teeb, kuidas ta oma tegevust laiendab ja mida ta kõike ette võtab. Ja neid kodulehekülgi kirjutavad kristlased. Tekib tunne, nagu Püha Vaim hommikust õhtuni jälgiks vaid deemonite tööd.

Jah, Piibel räägib, et pimedus läheb pimedamaks, aga Kristlastel on Aeg Märgata, kuidas VALGUS LÄHEB EREDAMAKS, VALGEMAKS, VÕIMSAMAKS!

Küsimus on, mida Kristus teeb? Praegu on Aeg Kristuse Selgeks Nägemiseks.

Kui Jumala kalendri- juudi kalendri järgi- algab Uus Aasta, siis ei lõppe automaatselt eelneva aasta „tegevused, tähendused ning arusaamised“. Jumal ehitab „oma ajastuses“ nagu küpsetatakse mitmes etapis kooki. Mingi koogi osa pannakse „marineerima“ või „keema“, siis tehakse „koogi põhi“ valmis ning pannakse ahju ning sel ajal siis vahustatakse koogi vahele käiv osa jne. Ning lõpuks valmib kook, mille koostisosad on „valmis“ kokku panemiseks.

5779. aastanumbri sees olev 9 on heebrea keeles „TETH“, mis tähistab „Pottsepa savi, voolitavat märga savi, mis on kergelt kujundatav, voolitav“

Ma palvetan, et meil oleks silmi, et näha ja kõrvad, et kuulda, mida Jumala Vaim on Kogudusele rääkimas!
Samuti kannab see sõna "Teth" endas „anuma“ tähendust seoses ema üsaga, kus sünnib uus elu, uus suund, suured muutused.

Kogen seda, et oluline on teada, et me oleme Jumala anumad, Tema uus veinilähker, mis on võimeline uut kandma. Vastasel juhul saab võimu pimeduse pool, millele number 9 tähenduses osutab ussile, kes pettis Aadamat alistuma ajastu kõige suuremale valele- Et tarkuse allikat on võimalik leida mujalt, kui Kristusest!

ROSH HASHANAH on Jumalik Võimaluste Aken, mil Julgelt Välja Deklareerida Püha Vaimu poolt Inspireeritud Sõnu oma isikliku elu, perekonna, kogukonna, koguduse ja oma rahva ja riigi üle. Ning nendele, kel on kutsumine teenida rahvusvaheliselt, annab Jumala Vaim ka deklareerida rahvusvahelisel ja maailma tasemel.

See aeg on Lepingu meelde tuletuseks, värske armastuse leidmiseks Jumala Sõnade vastu ning Püha Vaimu hinguse kogemiseks oma üsas, enda sees, kust Jumal toob esile kogu oma plaani rikkuse.

Usun kogu südamest, et Uue Aasta Peas on üheks oluliseks Sõnumiks ja sügava tähendusega Laul 57. See on Taaveti laul ajast, kust ta oli Sauli eest peidus ühes koopas. Tuletan meelde, et uue aasta üheks tähenduseks on märg voolitav savi. Samal moel, nagu Taaveti iseloom ja karakter olid seal koopas voolitavad, on paljude Jumala laste südamed praegu „voolimise“ paigas. Ehk on see ebamugav ja „peidus“ paik, aga aja möödudes Sa mõistad, et see oli parim paik, kus „üsas kanda“.
Ja sünnitamine kannab endas valu, aga selle tasu on Suur Rõõm!
Juutidel on tavaks Uue Aasta puhul süüa õunu meega ja soovida Magusat Uut Aastat!

Tõusku meie südamest sel imeilusal ja väga tähenduslikul ajal Taaveti kirglikud sõnad:

 
Laul 57: 7, 9 The Passion Translation

7„Mu süda, oo Jumal, on vaikne ja väga kindel.

Nüüd ma suudan laulda kirglikult ja andunult Sinule ning anda Sulle kõige kõrgema kiituse!

9„Kuhu iganes ma lähen, tänan ma Sind!

Kõigi rahvaste seas kuulevad nad mu kiituslaule Sinule!“

 
Jana Naudi 09.09.2018
 
 
 

 

pühapäev, 2. september 2018

BRIAN SIMMONS „ JUMAL VÕIDAB SINU JAOKS KÕIK, KUI SA USALDAD TEDA!“Ma kuulen Jumalat sosistamas…
„Mina tegelen iga vaenlase plaaniga, mis tahab Sind takistada Minu teedel. Minu silmade eest pole mitte midagi varjatut.  Ma olen kutsunud käima Sind koos Minuga valguses ja Sa ei pea kartma pimedust. Varjud ei suuda Sind kahjustada. Isegi, kui Sa lähed läbi kõige pimedamast meeleheite orust, olen Mina Sinuga.  Minu ligiolu kirkus eemaldab iga varju ja hirmu. Mina olen Sinu kilp. Mina kaitsen Sind ka kõige metsikuma ründaja eest, kes tõuseb Sinu vastu. Mu armas laps, tule Mulle ligi ja ela Minu südame lähedal. Mina kannan Sind salajasse paika ja annan Sulle puhkust/hingamist. Ära muretse mitte ühegi asja pärast.  Minu Ligiolu on Sinu rahu. Pane oma pea Minu õlale ja puhka Minuga koos. Seo end kokku Minu südamega kuni Me oleme üks. Sa oled juba täiuslik Minu silmis. See on hingevaenlane, kes süüdistab alati Sind nõrkustes ja üritab Sind haavata.  Aga Mina täiustan ja tugevdan Sind seni, kuni Sa oled terviklik, kandes Minu kuube ja Minu sõjavarustust.

Ma olen kogu aeg teadnud kõike Sinu võitlustest, aga ometi Ma kutsun Sind Minu omaks, Mu kallis laps. Mina olen Ustav, isegi siis, kui Sina oled nõrk ja südamelt habras- Mina olen Ustav lõpuni.

Kas Ma mitte ei tule ja ei pese nende jalgu, keda Ma armastan. Mina pesen ära kogu mineviku raskuse ning Su elu rüveduse sellisel moel, et Sa unustad kõik oma endised viisid. Sisenedes Minu Ligiollu, astud Sa jumaliku armastuse sfääri, mis ajab välja igasuguse hirmu. Vali endale koht Mu südamele kõige lähemal, Minu sügava armastuse ligi ning Ma hakkan Sulle ilmutama ja avaldama Oma aulisi saladusi. Mina ajan Su südamest üksinduse välja. Mina tõmban Sind sügavale Oma teedele. Mina täidan Sinu iga vajaduse. Mina olen Sinu Püha sõber ja Ustav armastaja. Sa avastad, et Minust olen Küllalt!

Sisene Minu auhiilgust täis salakambrisse ja  Ma annan Sulle Oma armastuse veini, Oma südamest rõõmu, Oma kuningriigi rahu Ja Oma Vaimu väge. Sinust saab Minu südamelöökide kaja. Püha lähedus Minuga selles salakambris muudab Sind Minu armu jagajaks nendele, kes on Sind halvasti kohelnud ning vääriti mõistnud. Tule ja istu Minuga armutroonile, kus Minu armastus on tõstetud kõige kõrgemaks.

Heebrealastele 12:28 The Passion Translation
„Kuna meie saame oma õigused  kõikumatult kuningriigilt, siis me peaksime olema äärmiselt tänulikud ning andma Jumalale kõige puhtama ülistuse, mis teeb rõõmu Tema südamele, kui me paneme oma elud maha täielikus alistumises, olles täis sügavat aukartust!“
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 02.09.2018