pühapäev, 9. september 2018

Jana Naudi „5779- Kristuse Selge Nägemine ja Voolitav Savi Jumala käes.“ 

Täna, 9.septembri päikeseloojangul algab juudi kalendri järgi ROSH HASHANAH- Juudi Uus Aasta (9.-11.september). See on Aasta Pea, Kuuldavaks Tegemise Aeg, mil puhutakse ka Toora lugemise juurde Sofarit.

Heebrea keel on väga rikkalik keel, Jumala keel, mille iga märk, täht ja number omab sügavat mitmekihilist tähendust.

Sellel ajal on alati mu südame palve Jumala poole, et eurooplase (ka ameerikalik) kreeka keele põhine ühetähenduslik piiratud mõistmine ei oleks takistuseks Jumala südame mõistmiseks Sel Väga Rikkalikul Võimaluste Ajahetkes. Et me lubaks Jumalal tõesti avada meie meeled ja südame väga rikkalikul mitmetähenduslikul tasemel. Et Kristus saaks ennast ilmutada juudina, kes elab Jumala kalendri järgi.

Kui algas 5770. Aasta, siis Lance Walnau kirjutas sellest, et algas väga oluline dekaad- aastakümme, mille põhiliseks märksõnaks on NÄGEMINE.

70 on heebrea keeles „AYIN“, mis tähendab SILMA või NÄGEMIST, MÕISTMIST, SELGET VAADET LÄHTUVALT JUMALA VAATENURGAST. See sõna tähendab JUMALA TARKUST. See sõna väljendab ka erinevas kontekstis „ALLIKAT“- JUMALA TARKUSE ALLIKAT.

Lance Walnau rõhutas, et sellel ajal on ülimalt oluline hoida end Jumalale väga lähedal, et näha nii, nagu Tema näeb, et me pidevalt uuendaksime oma mõistust. Asjadele tuleks läheneda lähtuvalt VALGUSEST, mitte pimedusest, ARMASTUSEST, mitte vihkamisest, USUST lähtuvalt, mitte hirmust. Mõelda tuleks lähtuvalt sellest, mida JUMAL TEEB, mitte lähtuvalt sellest,  mida saatan teeb. See dekaad on olnud aeg, mil KRISTUSE MEELELE ligipääs on olnud avatud enam kui kunagi varem.

Alternatiiv sellele aga on „näha“ pimedusest löödud silmadega. Et kristlased on enda arvates näinud väga selgelt, aga tegelikult on nad olnud pimeduse sfääri mõjualused oma arusaamises.

Isegi Eestis on terveid neti kodulehekülgi, kus võib sõnum sõnumi järel lugeda vaid sellest, mida saatan teeb, kuidas ta oma tegevust laiendab ja mida ta kõike ette võtab. Ja neid kodulehekülgi kirjutavad kristlased. Tekib tunne, nagu Püha Vaim hommikust õhtuni jälgiks vaid deemonite tööd.

Jah, Piibel räägib, et pimedus läheb pimedamaks, aga Kristlastel on Aeg Märgata, kuidas VALGUS LÄHEB EREDAMAKS, VALGEMAKS, VÕIMSAMAKS!

Küsimus on, mida Kristus teeb? Praegu on Aeg Kristuse Selgeks Nägemiseks.

Kui Jumala kalendri- juudi kalendri järgi- algab Uus Aasta, siis ei lõppe automaatselt eelneva aasta „tegevused, tähendused ning arusaamised“. Jumal ehitab „oma ajastuses“ nagu küpsetatakse mitmes etapis kooki. Mingi koogi osa pannakse „marineerima“ või „keema“, siis tehakse „koogi põhi“ valmis ning pannakse ahju ning sel ajal siis vahustatakse koogi vahele käiv osa jne. Ning lõpuks valmib kook, mille koostisosad on „valmis“ kokku panemiseks.

5779. aastanumbri sees olev 9 on heebrea keeles „TETH“, mis tähistab „Pottsepa savi, voolitavat märga savi, mis on kergelt kujundatav, voolitav“

Ma palvetan, et meil oleks silmi, et näha ja kõrvad, et kuulda, mida Jumala Vaim on Kogudusele rääkimas!
Samuti kannab see sõna "Teth" endas „anuma“ tähendust seoses ema üsaga, kus sünnib uus elu, uus suund, suured muutused.

Kogen seda, et oluline on teada, et me oleme Jumala anumad, Tema uus veinilähker, mis on võimeline uut kandma. Vastasel juhul saab võimu pimeduse pool, millele number 9 tähenduses osutab ussile, kes pettis Aadamat alistuma ajastu kõige suuremale valele- Et tarkuse allikat on võimalik leida mujalt, kui Kristusest!

ROSH HASHANAH on Jumalik Võimaluste Aken, mil Julgelt Välja Deklareerida Püha Vaimu poolt Inspireeritud Sõnu oma isikliku elu, perekonna, kogukonna, koguduse ja oma rahva ja riigi üle. Ning nendele, kel on kutsumine teenida rahvusvaheliselt, annab Jumala Vaim ka deklareerida rahvusvahelisel ja maailma tasemel.

See aeg on Lepingu meelde tuletuseks, värske armastuse leidmiseks Jumala Sõnade vastu ning Püha Vaimu hinguse kogemiseks oma üsas, enda sees, kust Jumal toob esile kogu oma plaani rikkuse.

Usun kogu südamest, et Uue Aasta Peas on üheks oluliseks Sõnumiks ja sügava tähendusega Laul 57. See on Taaveti laul ajast, kust ta oli Sauli eest peidus ühes koopas. Tuletan meelde, et uue aasta üheks tähenduseks on märg voolitav savi. Samal moel, nagu Taaveti iseloom ja karakter olid seal koopas voolitavad, on paljude Jumala laste südamed praegu „voolimise“ paigas. Ehk on see ebamugav ja „peidus“ paik, aga aja möödudes Sa mõistad, et see oli parim paik, kus „üsas kanda“.
Ja sünnitamine kannab endas valu, aga selle tasu on Suur Rõõm!
Juutidel on tavaks Uue Aasta puhul süüa õunu meega ja soovida Magusat Uut Aastat!

Tõusku meie südamest sel imeilusal ja väga tähenduslikul ajal Taaveti kirglikud sõnad:

 
Laul 57: 7, 9 The Passion Translation

7„Mu süda, oo Jumal, on vaikne ja väga kindel.

Nüüd ma suudan laulda kirglikult ja andunult Sinule ning anda Sulle kõige kõrgema kiituse!

9„Kuhu iganes ma lähen, tänan ma Sind!

Kõigi rahvaste seas kuulevad nad mu kiituslaule Sinule!“

 
Jana Naudi 09.09.2018
 
 
 

 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar