laupäev, 2. juuni 2018

Charlie Shamp "Praegu On Sinu Lunastuse Ja Taastuse Aeg!"Ma kuulutan ja deklareerin, et Jumal on praegu lõpetamas igasuguseid nõiduse rünnakuid Sinu elu ja saatuse vastu. Need, kes on kuulanud deemonlikke nõuandeid, et Sind maha suruda, ei ole enam võimelised seisma Sinu läheduses tänasest päevast alates.

Ma näen, kuidas vaimses maailmas lendavad õhku Vabastuse Nooled, mis tabavad igasugust viljatuse häbi, mis on üritanud hävitada Sinu saatust. Püha Vaim pillutab laiali igasugused vaimud, kes on püüdnud vastu seista ning Püha Vaim adresseerib neid pimeduse vaime Sinu ümber ülima täpsusega.

Praegu on lunastuse ja taastuse ajaperiood ning iga Sinu minevikus kasutamata jäänud võimalus taastatakse Sinu jaoks.

Prohvetlikult tunti Taavet ära tema vendade seast ning Jumal võidis teda kuningaks. Prohvetlikult tunti ära ning toodi valguse kätte Joosep tema vendade hulgast ning Jumal võidis ta peaministriks.

Ma palvetan täna Sinu eest, et alates tänasest päevast tuntakse Sind ära ning Jumal viib Sind Taevaliku valitsuse suuruse sisse, milles Sa saad hingata.

Kui Sa astud meeste ja naiste ette, siis Sind austatakse ning Sul on Jumalik Soosing Jeesuse Kristuse nimel. Sinu üle on Tohutult Suur Jumala Arm alates tänasest, Jeesuse Kristuse Võimsal nimel, ma palvetan!
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 02.06.2018