esmaspäev, 20. veebruar 2017

Dawn Baker „Joosua Põlvkond Tuleb Esile! Mehed ja Naised 40+ aastat – See Sõnum On Teile!"Iisraeli Lapsed, kes ootasid, et Mooses juhib nad täielikult välja vangistusest ning otse Tõotatud Maale, ekslesid kõrbes ringi 40.aastat- teekonnal, mis oleks pidanud kestma 11 päeva. Kas Sa suudad sellega samastuda? 40.aastat! Iga päev uskudes, et muutus tuleb esile. Uskudes, et Jumal viib nad tõotatud maale. Aga ometi, päev päeva järel, aasta aasta järel, mitte miski ei muutunud.

Paljud Teie hulgast oskavad samastuda selle looga. See on kestnud aastaid, kui on tulnud palju üle elada, Sa oled endalt küsinud, kas Sa oled ehk oma võimaluse käest lasknud, kas Sa ehk oled oma elu sel määral nässu keeranud, et pole enam paranemise lootust, kas Jumal saab Sind veel kasutada, kas Ta üldse tahab Sind veel kasutada. Sa oled kaotanud julguse ning oled leppinud sellega, et tuleb lihtsalt hoida oma suhe Jumalaga õigena, et siis surra ja minna taevasse. EI! RAPUTA END VÄLJA SELLISEST MEELEOLUST! Sul on saatus, eesmärgid, mis on Jumala poolt kirjutatud Sinu elu jaoks, mis ootavad määratud aega.

JUMAL on SIND valinud just selle aja jaoks! Ja ehkki Sa oled olnud kõrbe tagaotsas ja pole teadnud teed, võib-olla oled teinud suuri ümbersõite, oled mööda pannud otsesest/sirgest teerajast, mis oleks 40.aasta asemel võtnud 11 päeva, Jumal pole Sind EALES kõrvale jätnud. MITTE MISKI pole TEDA üllatusena jalust rabanud! Ta on põiminud iga Sinu elupäeva OMA PLAANIDESSE, et Tema Hea tuleks esile ning Ta pole jätnud Sind hetkekski üksi! Jah, Sa oled olnud kõrbes, aga koos Jumalaga, Sa oled olnud ettevalmistuses ning see on olnud protsess Sinu elus.

Tervenemise protsessis, sest tervenenud inimesed saavad tervendada inimesi. Vabanemise protsessis, sest vabanenud inimesed saavad vabastada inimesi. Vabaduse kasvamise protsessis, sest vabaduses kasvanud inimesed saavad tuua teistele vabaduse kasvamist. See, mida Jumal on teinud Sinu sees, seda tahab Ta nüüd, et Sa läheksid ja teeksid teiste heaks. On aeg vabastada vange, tervendada murtuid, taastada nägemist pimedatele, asendada tuhk iluga ning leina asemele tuua rõõmuõli ning kuulutada JUMALA MEELEPÄRAST SOOSINGU Aastat!

Joosua Põlvkond! TEIL on Aeg ESILE TÕUSTA!!!

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 20.02.2017

BRIAN SIMMONS „TUNNE JUMALAT, NAGU TA ON“Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Ma tahan anda Sulle tähtsaima võtme, et mõista, kes Mina Olen. See on võti, mida on vaid vähesed kasutanud, et siseneda Minu Tundmisesse. See on müsteerium, jumalik saladus, mis on püha ja puhas. Paljud väidavad, et nad saavad aru, aga nad pole siiani avastanud seda reaalsust, milles peitub tohutu vägi.  Aga see on Tõde, mis on avanenud Sinule: Jumal On Armastus.“

„Õpi Mnd Tundma, nagu Ma Olen. Kui Sa tunned Mind, siis Sa avastad Armastuse. Sinu kutsumiseks pole olla inimeste silmis edukas, vaid olla Minu teede uurija ning Minu salajaste varanduste leidja siin elus. Tunne Mind nagu Ma olen, sest Mina Olen Armastus selle kõige puhtamas tähenduses.“

„Mõned ütlevad Sulle, et Sa ei tohiks minna Minu Armastusega liiga kaugele. Nad hoiatavad Sind selle eest, et ei tohiks minna äärmustesse Minu Armastuses elamisega. Aga Mina ütlen Sulle, õpi Mind tundma nagu Ma Olen. Tunda Mind tähendab näha Mind ning kogeda Mind kui Armastuse Puhast Valgust. Selle üle mõtisklemine avab Sinu hinge jumaliku armastuse pühale tulele. Kui Jumal on Armastus, siis need, kes tunnevad Jumalat tõeliselt, tunnevad ka igavest armastust, millel pole ei algust ega lõppu.“

„Püha Jumala tundmine tuleb intiimsuse paigast, kus ei ole kiirustamist. Jäta oma ärevus seljataha ning suple Minu Armastuse allikal. See puhastab Sind ning tugevdab Sinu armastust Minu vastu. Sina armastad Mind, sest Mina armastasin Sind esimesena. Minu Armastus on allikaks kõigele sellele, mis on hea ja püha ja tõeliselt tähendusrikas. Sa õpid Mind tundma, kui Sa armastad Mind. Tunne Mind nagu Ma Olen, mitte kui kauget sõpra, vaid kui lähedast ning intiimset Armastajat, Sinu Hinge Hoidjat. Loobu armastuse ebaküpsest arusaamisest ning õpi Mind tundma Nagu Ma Olen. Siis saavad Sinu elu kohta käivad määratud eesmärgid teostuda. Kas Sa tahad Mind Tundma Õppida Nagu Ma Olen?

Johannese 17: 23-24 The Passion Translation

„Sina elad täielikult Minus ja nüüd elan Mina täielikult nendes, et nad saaksid kogeda täiuslikku ühtsust, ning maailm veendub selles, et Sina oled Mind saatnud, sest nad näevad, et Sina armastad igaüht nende seast samasuguse kirgliku Armastusega, nagu Sa Armastad Mind.

„Isa, Ma palun, et Sa lubaksid igaühel, kelle Sa oled Mulle andnud, valitseda Meie kõrval, sest Ma tahan, et nad oleksid seal, kus Mina Olen! Siis nad näevad Minu Kogu Auhiilgust- Kogu seda Sära ja Hiilgust, mis Sa oled asetanud Minu üle, sest Sa oled Mind armastanud juba enne ajastute algust.“
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 20.02.2017

pühapäev, 12. veebruar 2017

BRIAN SIMMONS „ KÄESOLEVAL AJAL ON PALJU RAHUTUID“Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Paljud igatsevad muutusi, mis on püsivate tulemustega. Paljudel on küsimusi selle kohta, mis praegu paistab viivitusena nende arengus. Rahutus täidab Su hinge siis, kui Sa võtad oma silmad ära Minu pealt. Ma kutsun Sind puhkama Minu rahus. Vaatle, kuidas Mina tegutsen. Mina olen Sinu Sabbati puhkus.“

„Minu valituid võib tabada palju asju, mis üritavad tähelepanu kõrvale juhtida. Palju on erinevaid hääli ning igasugu tegevusi, mis võivad tuua segadust Su südamesse, aga Minus on rahu, mis ületab igasuguse arusaamise. Ma ei anna Sulle Sinu loogika alusel, vaid Oma rahust lähtuvalt. Minu rahu pole võimalik häirida ega seda Sinult ära varastada, kui Sa seda ei luba. Selle maailma rahu tuleb ja läheb ning väga kerge on muutuda rahutuks. Aga Sina tule ujuma Minu rahu ookeani ning Mina räägin Sulle neid sõnu, mida Sa vajad just praegu. Tule ja kuula, mis Mina Sulle räägin asjade kohta, mis on tulemas.“

„Maailmas pole Sulle enam kohta. Sinu koht on Minus. Tule astu sügavamale Minusse ning Sa leiad oma saatuse paiga. Minu paleed on täis rahu ja Auhiilgust, mis ootavad Sinu sisenemist. Minus on palju puhkamise ja hingamise paiku. Mina igatsen Olla Sinu Häirimatu Rahu keset raskusi ning keset väga kiireid muutusi. Tule Mulle lähemale ning Mina tulen Sulle lähemale.“

„Minu plaanide teostumine nõuab seda, et Sa fokuseerid end Minule, mitte olukordade muutusele. Kinnita end Minusse, nagu Armastuse vang, ning Sind toidetakse igavikuliselt.“

Laul 27: 4-6 The Passion Translation

Üks asi, mida ma ihaldan Jumalalt,

Üks asi, mida ma otsin üle kõige muu:

Ma tahan omada seda privileegi, et elada koos Temaga igal hetkel Tema kojas,

Et avastada Tema palge armastuse magusust,

Et täituda aukartusega,

tundes sügavat rõõmu Tema Auhiilgusest ja Armust.

Ma tahan elada oma elu nii lähedaselt Temaga,

Et Ta tunneb rahulolu igast minu palvest.

Raskuste ajal Sa leiad mind Tema varjupaigast,

Sest Tema peidab mind sinna Oma pühaduses.

Tema on mind asetanud Oma salajasse paika,

Kus ma olen hoitud kaitstult ja turvaliselt.

 
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 12.02.2017

esmaspäev, 6. veebruar 2017

Guy Duininck „Unikaalsed Isiksused ja Armu annid“Kristlus ei ole isiksuste ikestamine ega teatud kultuuri järgimine. See on inimvaimu loomuse vahetu ja radikaalne täielik muutus- südame pöördumine- läbi uuestisünni, millele järgneb inimmõistuse progresseeruv uuendamine läbi Jumala tundmise, mille kaudu arenevad aja jooksul nii jumalik iseloom  kui ka täiesti unikaalsed armu annid.

Jumal igatseb seda, et Tal oleks väga küpsed, tugevad, ilusad, mitmekülgsed ning väga oskuslikud usklikud- Kristuse Ihu- kes on Valmis tegema Tema tegusid ning Võimelised vastama inimeste vajadustele viisidel, nagu ainult nemad suudavad  oma väga unikaalsest isiksusest ning neile antud väga spetsiaalsetest armu-andidest lähtuvalt.

Kui Isand kutsub inimesi Kristuse Ihusse, siis Ta on väga teadlik nende isiksustest. Tegelikult võib olla Sinu isiksus peamine mõjufaktor, miks Jumal on Sind kutsunud sellisel viisil, nagu Ta on. Näiteks apostel Paulus oli väga põikpäine ja kirglik mees. Kui ta veel ei olnud päästetud ja kiusas taga kogudust, siis tema isiksuse omadused ning kirglikkuse jõud põhjustasid usklikele uskumatut hävitust. Vastavalt Pühakirjale see mees põhjustas koguduse hävitustööd! Ja Pühakiri ütleb, et peale seda, kui ta sai päästetud, siis „kogudus sai hingata“. Pauluse põikpäine ja kirglik isiksus, mis nüüd oli Koguduse Pea juhtimise all, tegi temast ühe peamise juhtiva apostli, kes murdis teed uutele territooriumidele ning kuulutas paganatele ja juutidele täiesti kartmatult evangeeliumi, tegi imesid ja tunnustähti, ning suunas ja juhtis noort kogudust ilma, et ta oleks kartnud saatanat, religiooni, tagakiusu või raskusi.

Kui kogudus, kasutades ettekirjutusi või kirjutamata seadusi, põhjustab seda, et usklikud peavad sobituma ja kohanduma koguduse kultuurinormidega ning seetõttu ikestatakse inimeste unikaalseid isiksusi, et nad „sobiks“ , siis Isa, Jumal, ja Isand, Jeesus Kristus, jäävad seetõttu ilma unikaalsetest ihu osadest ning väga erilistest astjatest, keda Nemad on valinud, päästnud ning varustanud andidega väga unikaalsete tegude tarvis.

See võib olla teatud aegadel tohutu väljakutse, et säilitada oma unikaalne isiksus ning arendada ning väljendada Jumala poolt antud unikaalseid armu ande- eriti siis, kui Sa oled sügavalt sukeldunud teatud koguduse gruppi või koguduse ihusse. Süsteemid oma olemuselt alati nõuavad teatud kuuletumist/nõustumist/järgimist ning sulandumist. Aga see POLE viis, kuidas Jumal on disaininud Kristuse Ihu toimima.

Sina oled Unikaalne- nii selles osas, mis puudutab Sind kui isiksust, kui ka selles, mis hõlmab Sinu jumalikku kutsumist ja armu ande. Kui Sa allutad oma unikaalsuse ükskõik millisele süsteemile- isegi, kui see süsteem on teadmatuses sellest, millist survet ta avaldab ja milliseid nõudmisi ta esitab Sulle, et Sa sulanduksid selle süsteemiga- siis väga suurel määral, nii Kristuse Ihu kui ka maailm, jäävad ilma ühest Jumala väga unikaalsest loomingust ning astjast, keda Tema on väga spetsiaalselt ja unikaalselt kutsunud ning armuandidega varustanud.

See on Väga Oluline Faktor, millest Sa peaksid olema teadlik oma usuelu küpsemise teel.

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 06.02.2017

pühapäev, 5. veebruar 2017

Katie Barker „Jumal On Sinu Püsivus“Ma kuulsin Isandat ütlemas: „Kui elumere lained tõusevad, siis hoia oma silmad Minu peal, Oma usu Alustajal ja Täidesaatjal. Mina olen Sinu Püsivus ja Mina ei muutu. Mina olen Sinu tugevus katsumuste ajal. Hoia oma pilk kinnitatuna Minule ning Sa näed valgust ja teerada, mis viib Sind läbi tormi, mis märatseb Su ümber. Kui Sa toetud Minule, siis Sa leiad Minu tiibade alt oma varjupaiga ning Sa täitud rahuga, mis ületab igasuguse arusaamise. Rahusta oma hinge Minu ees, Minu läheduses ning luba Minul olla Sinu pelgupaik. Kui sa seda teed, siis kõik tähelepanu kõrvale juhtivad elemendid kaovad ning Sa näed üksnes Tõde.“

„Sa näed Mind ja seda, kes Sa oled Minus. Vaenlase valed saavad paljastatud ning tühistatud. Kuula üksnes Mind ja järgne Minule, sest Mina lähen Sinu ees ja valmistan Sulle teed. Mina olen saavutanud võidu Sinu jaoks. Mina hoian ja kaitsen Sind. Puhka Minus. Ära karda, vaid saa hoopis täis Minu rõõmu ning ülista Mind, hoolimata oma olukordadest, teades, et Mina olen Ustav, kes täidab Oma tõotused. Mina korraldan nii, et kõik asjad töötavad Sinu kasuks ning Mina toon Sulle läbimurde. Sina oled Minu Auhiilguse kandja ning võitja Minus. Usalda Mind ja vaata, kuidas Mina rajan teed otse Sinu ees. Saa täis Minu Vaimu ning Sa täitud väega, et liikuda edasi Kõige Täiusesse, mis Minul on Sinu jaoks.“

Isand andis mulle ka nägemuse merel paadiga olevast inimesest. Lained olid tõusmas ning märatsemas kõikjal selle paadi ümber. Suured lained peksid vastu seda paati. Inimene selles paadis oli endast täiesti väljas ja meeleheitel ning jooksis mööda paati sihitult ringi. Inimese silmad olid lainetel ja tormil. Aga siis ma nägin seda, kuidas see inimene hakkas ennast rahustama ning pööras oma fookuse horisondil paistva valguse suunas ning inimese fookus ei olnud enam tormil. Tuul hakkas kinni paadi purjedest ning see inimene oli võimeline navigeerima läbi tormi, hoides oma silmad horisondilt paistva valguse suunas.

Kui Sa oled läbi minemas „tormist“ praegusel ajaperioodil, siis Jumal tahab Sind väga julgustada, et Sa võtaksid oma silmad ära tormi pealt ning paneksid need Tema peale, sest Tema on Sinu Põsivus.

Ma jagan Sinuga mõningaid kirjakohti, mis toetavad seda sõnumit ning ma palvetan, et need kinnituksid Sinu südames:

Heebrealastele 12:2 (The Passion Translation) – Me vaatame eemale loomulikust sfäärist ning kinnitame oma pilgu Jeesusele, kes sünnitas meie sees esile usu ning kes juhib meid edasi usu täiuslikkusesse.

Heebrealastele 12:8 (TPT) – Jeesus, Jumala Võitu, on seesama eile , täna ja igavesti.

Filiplastele 4:6-7 (TPT) –Ära lase ennast tõmmata erinevates suundades ning ära muretse mitte millegi pärast. Ole palvest läbi immutatud igal päeval, andes Jumalale oma usku täis taotlused ja palumised, olles ülevoolavalt täis tänu. Räägi Temale igast oma elu detailist, ning Jumala imeline rahu, mis ületab igasuguse inimliku arusaamise, teeb Teie jaoks palvevastused teatavaks läbi Jeesuse Kristuse.  

Laul  91:4 (NIV) – Tema katab Sind Oma tiivasulgedega ning Tema tiibade all Sa leiad pelgupaiga;  Tema ustabvus on Sinule kilbiks ja kaitsevalliks.

Laul  46:10 (NIV) – Ole vaikselt ning tea, et Mina Olen Jumal.

Õpetussõnad 3:5-6 (NASB) – Usalda Jumalat kogu oma südamest ning ära toetu omaenese arusaamisele. Kõigil oma teedel tunnusta Teda ning Tema teeb Su teerajad sirgeks ja otseseks.  

Roomlastele 8:37 (TPT) Aga isegi kõigi nende asjade keskel me võidutseme kõigi nende asjade üle, sest Jumal on teinud meist enam kui võitjad ja Tema ilmutatud ja esitletud armastus on meie auliseks võiduks kõige üle!

Heebrealastele 10:23 (TPT) – Ja nüüd tuleb meil tugevalt  klammerduda lootuse külge, mis elab meie sees, teades, et Jumal alati peab Oma tõotusi!

Roomlastele 15:13 (TPT)  Aga nüüd täitku meie Jumal,  Lootuse Inspiratsioon ja Allikas,  Teid ülevoolavalt mõõtmatu rõõmu ja täiusliku rahuga, kui Te usaldate Teda. Ja Püha Vaimu vägi ümbritsegu ja varustagu Teie elu jätkuvalt Jumala ülirohkusega, kuni Te kiirgate lootusest!

Roomlastele 8:28 (NASB) –  Ja me teame seda, et Jumal põhjustab selle, et kõik asjad koos töötavad meie kasuks, nende heaks, kes armastavad Jumalat ning on kutsutud vastavalt Tema eesmärkidele.

Koloslastele 1: 11 (TPT) - Ja me palvetame, et Te oleksite jõustatud Tema plahvatusliku väega Tema suurepärasest auhiilguse sfäärist, täites Teid võimsa lootusega.

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 05.02.2017

BRIAN SIMMONS „SINUS MUUTUB KÕIK“Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Mitte keegi ei suuda mõista Minu töö sügavust, mida Ma teen Sinu hinges. Teised inimesed saavad vaid spekuleerida selle üle, mida Mina teen Sinu elus. Nemad näevad võitlemist ja valu. Aga Mina näen Auhiilguse krooni, mis Ma olen asetanud Su pähe. Ma näen Sind istumas Minu paremal käel, paigas, mis kuulub kuninglikult Sinule kui Minu partnerile ja Mu sõbrale. Kutse Su elu peal on jumalik ning imeline. Ärgu mitte keegi häirigu Su rahu, kui Sa valitsed koos Minuga ning kui Sa avastad üha suuremal määral Minu Armastust.“

„Jõgi, mis voolab Sinu sees, on Minu Püha Vaimu jõgi- see on armastuse jõgi. Jumalik hellus, kiindumus ja südamlikkus ujutavad üle Sinu olemuse, see on järjepidevalt voolav ja pulbitsev jõgi, mis vuliseb välja Sinu kõige sisemisest olemusest! See üleloomulik jõevool on Jumala armastus, mis on välja valatud Sinu sisse Püha Vaimu läbi ning mille eesmärk on Sind täielikult läbi immutada seni, kuni kõik, mida Sa suudad teha, on vaid armastada Teda vastu. Astu sellesse jõkke ja lase kõigil neil jõevooludel muuta end rõõmsaks. Kõik Sinus on loodud selleks, et Sa elaksid ülevoolavas armastuses. Valmista oma süda ette kõigeks selleks, mida Mina teen Sinu hinges, sest kõik Sinus hakkab muutuma. Mina muudan Sind täielikult!“

Ülemlaul 1: 12 The Passion Translation

„Kui Kuningas ümardab mind Oma lauas, siis minu kiituse magus parfüümi lõhn kandub kõikjale.“

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 05.02.2017

laupäev, 4. veebruar 2017

Francis Frangipane „Palve Muudab Jumala Meelt“


 


Nähtav Jumala Auhiilgus laskus Siinai mäele ning siis selle mõju hakkas toimima. Iisraeli rahvas, kuus miljonit inimest, kuulsid kuuldavat Jumala häält, mis rääkis nendega otse kuningliku tule keskelt. Terve rahvas värises ning vappus pühas kartuses. Selle tulemusel palusid Iisraeli rahva juhid Moosest, et nad ei peaks rohkem otse kuulma Jumala sõnu. Mooses nõustus ning pöördus ning tõusis mäe tippu ning sisenes otse põlevasse pühasse tulle, kuhu ta jäi neljakümneks päevaks. (Vaata 2 Mo. 19: 17-20; 24: 18)

Hämmastav on see, et kui Moosese tagasitulek viibis, siis Iisraeli rahvas hakkas mässama, nad tegid endale ebajumala, kuldse vasika, Egiptuse ebajumalate sarnase. Nad tegid seda paigas, kus neil oli täiesti avatud vaade Jumala Auhiilgusele. Iisraeli rahvas trotsis Jumala Auhiilgust oma ennekuulmatu ebajumalakummardamisega (vaata 2 Mo. 32: 1-8)

Mitte miski ei vihasta Elavat Jumalat rohkem, kui inimeste ebajumalakummardamine, nii et see jultunud tegu oli tegelikult piisav selleks, et kogu Iiraeli rahvas hävitataks, nii patused, kui ka need, kes nägid seda pattu, aga ei teinud mitte midagi selleks, et seda peatada. Vastuseks sellisele tegevusele ütles Jumal Moosesele: „Ma olen näinud seda rahvast, ja vaata, see on kangekaelne rahvas! Jäta Mind nüüd üksi, et Mu viha saaks süttida põlema nende vastu ja Ma saaksin nad hävitada! Aga Sind Ma teen suureks rahvaks!“ (Vaata 2Mo. 32: 9-10)

See on imeline kirjakoht. See ilmutab midagi sellest, kuidas töötab jumaliku mõistuse sisemine dünaamika. Ma hetkel mõtlen eriti sellele Isanda seisukohavõtule. „Jäta Mind üksi“. See vihjab sellele, et kui Jumal jääb „üksi“- see tähendab, et pole eestpalvet, mis avaldaks survet Tema Armule- siis jumalik viha saab täielikult väljendatud. Ja täpselt vastupidine on samuti tõsi: viha on võimalik tagasi hoida, kui meie, eestpalvetajad, ei lõpeta ega hoia tagasi oma palveid.

Niikaua, kuni Mooses ei lõpetanud oma palvetamist, niikaua oli seal võimalik armu väljavalamine. Palved tegid selle võimalikuks.

Eeestpalvetaja eesmärk on jääda palvesse;  see tähendab, et me „ei jäta Jumalat üksi“. See ei vihja nüüd sellele, et meie oleksime Jumalast armulisemad või andestavamad. See oleks väga vale nii mõelda. Tõde on see, et teatud kogus jumalikku armu ja andestust- põhjendamatu kogus armu ja andestust- on Jumala südames reserveeritud ning avaldub maa peal ainult läbi inimeste eestpalve. Jumala pühadus nõuab seda, et patt saaks karistatud; aga Tema arm võidutseb kohtumõistmise üle ning läbi palve tuleb see esile.

Me peaksime taga ajama ühtsuses„üks olemist“ Jumala armuga. Vastupidiselt sellele on saatana eesmärk luua vastand meie ja Jumala suhtlemises, kus me ei käitu enam kui tõelised eestpalvetajad, vaid hakkame süüdistajateks. Saatan otsib igal moel võimalust teha meid kibedaks meie armastatute suhtes, meie töökaaslaste, naabrite ja meie enda rahva suhtes, nii, et meie igatsuseks ei ole enam lunastavad vastused, vaid süüdistamine ja kohtumõistmine.

Peetrus räägib abielumeestele, et nad ei muutuks oma naiste suhtes kibestunuks, et nende „palved poleks takistatud“ ( 1Pe. 3: 7) Tõmba joon alla sellele Tõele: Kibestumus takistab eestpalvetamist. Aga Jumal igatseb seda, et me roniks otse Tema mõtteprotsesside keskele, et arm saaks laiali jagatud maa peal. Armule orienteeritud eestpalvetajad tõmbavad ligi/veetlevad/kaasavad Jumala KOGU tähelepanu.

Isand kuulutas: „Jäta Mind üksi!“, aga Mooses keeldus. Selle asemel hakkas Mooses tuletama Jumalale meelde Tema tõotusi ja lubadusi Iisraeli rahvale ning meenutas Jumalale ka Tema suhteid Iisraeli esivanematega: Aabrahami, Iisaki ja Jaakobiga ( 2Mo. 32: 11-13). Nii paljud eestpalvetajad tõlgendavad valesti Jumala eemaletõukamist ning vahearuandeid. Ekslikult arvavad nad, et Jumal on armu mõõt ammendunud. See pole nii. Tegelikult on Tema arm uus igal hommikul. Mooses vastas Jumalale Jumala armastusest lähtuvalt. Ta tuletas Isandale meelde Jumala eesmärke, kordas Talle Tema tõotusi, ning Mooses ei lõpetanud Iisraeli rahva eest palvetamist.

Moosesest sai küps eestpalvetaja. Ta jäi Jumala lähedusse ning ta domineeris palves. Isegi, kui Jumal oli öelnud, et Ta alustab otsast peale ja teeb Moosesest suure rahva, ignoreeris Mooses sellist väljavaadet. Mooses teadis, et kõikide inimeste elus on patu ja läbikukkumise aegu. Mooses oli tulnud liiga kaugele selleks, et alata otsast peale. Kogu teekond oli ette võetud lepingu tõttu, mis Jumal oli teinud Iisraeli esivanematega.

Pea seda alati meeles, et Sinu ülesanne palvetada tähendab seda, et tuua ebatäiuslike inimeste eludes Jumala tõotused täieliku täitumiseni. Eestpalvetaja roll on palvetada teekonna algusest alates, läbi kogu patu ja tagasilöökide oru, ning jätkata palvetamist seni, kuni Jumala tõotused on kätte saadud.

Sa võid olla kas koguduse pastor või eestpalvetaja või lapsevanem. Hoolimata sellest, kelle eest Sa palvetad, on Sul vaja sellist suhtumist: „Isand, ma ei jäta Sind üksi, mis puudutab minu armastatuid.“

Kui ma palvetan, siis on minu täielik fookus Jumala armu ja helduse peal, et need saaks välja valatud. Ma olen nõus Jumalaga selles, et Tema viha on õigustatud, mis puudutab inimeste pattu ning ma palvetan alati, et Jumala Vaim tooks patu tunnetuse. Aga ometi on minu peamine fookus armul ja vajalikel muutustel, mis peavad esile tulema. Sest ma tean, et arm võidutseb kohtumõistmise üle.

Tulemus.

Moosese eestpalve tulemused on täiesti vapustavad:

"Ja Jehoova kahetses kurja, mida Ta oli ähvardanud teha oma rahvale“ (2 Mo. 32:14).

Et see oleks ilmutus, mida me kõik sügavuti ära tunneme! Moosese palve muutis Jumala meelt!

Väga palju sellest, kuidas Jumal suhtub ühe rahva tulevikku, baseerub sellele, kuidas inimesed palvetavad selle ühiskonna keskel. Jumala Vaim on teinud mulle ühe Tõe väga selgeks: ühiskonna tulevik ei kuulu patustele, see kuulub neile, kes palvetavad. Sellepärast ka Jeesus ütles Oma jüngritele, et seal, kus kaks või kolm on ühel meelel koos, „mida iganes nad paluvad“ (Matteuse 18: 19), seda nad saavad Taevaselt Isalt. Kaks või kolm Jumala sulast, kes keelduvad hülgamast palve ustavust, võivad vabastada „oma maailma keskel“ tohutu koguse võitmatut Jumala armu.

Moosese ja Iisraeli rahva puhul oli tulemus sügavalt tähendusrikas. „Jumal muutis Oma meelt kurja suhtes, mida Ta ütles, et Ta teeb Oma inimestele“ (2 Mo. 32. 14)

Mõtiskle selle üle: Palve muudab Jumala meelt ja suhtumist.

PALVE:

„Isand, ma tänan Sind, et Sa oled alati avatud meie hüüdmise suhtes. Aita mind olla järjepidev, et ma ei annaks Sulle puhkust, kuni Sa oled täitnud kõik Oma kõrgeimad eesmärgid minu perekonna, koguduse ja rahva osas. Ma tänan Sind, et ükski hääl pole Sinu jaoks liiga nõrk, et Sa seda ei kuuleks. Jumal, ma seisan müüripraos kõigi nende pärast, keda ma armastan. Ilmuta neile Oma armu! Jeesuse Kristuse nimel.“

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 04.02.2017

reede, 3. veebruar 2017

Jesse Birkey „Veebruar- Lahenduste Kuu“Kui ma olin Jumala ees, küsides, mis on Tema südames algava kuu jaoks, siis ma nägin vaimus jalajälgi, mis tekkisisd maapinnale. Ja ma nägin, kuidas need jalajäljed tulid jaanuarist otse veebruarikuusse.

Ma kuulsin, kuidas Isand ütles, et töö, mida Ta alustas jaanuaris, jätkub nüüd veebruaris. Paljude jaoks on jaanuar olnud raske kuu ning ma vaatasin ringi ja mõtlesin, kas ma näen üldse märke Jumala liikumisest.

Mõned meist on hakanud lõpuks nägema vilju selles, milleks me oleme kutsutud, aga on teisi, kes tunnevad end endiselt kadunutena. Teise grupi jaoks on oluline, et nad mõistaksid, et Jumal on alati tegutsemas ning maad ette valmistamas, kus Sa hakkad seisma. Jumal tegutseb isegi siis, kui Sina ei suuda seda näha, isegi siis, kui tundub, et mitte midagi ei toimu.

Ma tunnen, kuidas Isand tahab, et Sa teaksid, et Tema ei pea asjadega alustama täiesti algusest, et Sa saaksid näha, kuidas Su südameigatsused muutuvad reaalsuseks. Sa ei pea otsast alustama! Lahendus tuleb, kui Jumal jätkab oma tööd, mida Tema on juba alustanud. Jumal palub Sinult seda, et Sa oleksid kannatlik, mis puudutab Tema tööd ning liikumist. Tema täidab Su järgmise ajaperioodi kogu vajaliku üliküllusega, mis Tema on Sinu jaoks planeerinud.

Ära hülga lootust ning seisa vastu kiusatusele muuta suunda hirmust ja meeleheitest lähtuvalt. Kui Sa ei tea, mida teha, siis lihtsalt oota veel natuke ning puhka selles teadmises, et Tema ei juhi Sind hävingusse. Kasuta võimalust kogeda Tema armastuse turvalisust, kui Tema paneb Sinu ümber oma tugevad käed, hoides Sind kindlalt. Ta pole Sind unustanud ja kui Sa leiad siis selle armastuse hingamispaiga, et koguda julgust, et edasi oodata, siis Sa näed pööret veebruarikuu jooksul.

Rahunemine Saabub.

Jumal vabastab Oma „rahunemise“ paljude üle, kes tunnevad, et nad oleks otsekui tormi keskelt väljunud. Sul võib tekkida kiusatus arvata, et see rahunemise hetk on vaikus vaid enne uut tormi, aga see pole nii. See on tõeline „rahunemine“.

Püüa mitte liiga palju mõelda sellele, mis tuleb järgmisena ning lihtsalt puhka selles imelises rahus, mis Jumal Sinu üle valab. Järgmised nädalad pole selleks, et otsida endale veel rohkem asju, mida teha. Hellita ennast Jumala hingamise ja puhkusega.

Sidrunid On Magusad.

Ma püüaks hoida end mitte kasutamast kulunud väljendit „sidrunitest tehakse limonaadi“ , aga seekord ei õnnestu. See on, mida Jumal mulle näitas:

Ma nägin limonaadipudelit seismas laual ja ma kuulsin Isandat ütlemas, et need „sidrunid“, mida Sa oled eelmistel kuudel saanud, hapud asjad, mis on pannud Sind nägu krimpsutama, muutuvad nüüd magusateks.

Ma panin tähele seda, kuidas Jeesus hakkas Sinu olukordadele suhkrut lisama ning lõpptulemus oli seetõttu palju fantastilisem, kui Sa oskasid arvata.

Aarded Jagatakse Laiali.

Ma nägin ingleid kühvlitega laiali paiskamas aardeid Taeva hoiuruumidest ning need jõudsid maa peale. Mõned Teist on oodanud finantsilisi läbimurdeid, et taga ajada neid unistusi ja visioone, mis Jumal on Su südamesse pannud. Ma kogen, kuidas sel kuul Sa hakkad nägema vastavaid vastuseid.

Ära lase pettumusel põhjustada seda, et Sa annad alla oma unistuste suhtes. Lahendused saabuvad väga loomingulistel viisidel.

Välklambi Särav Valgus.

Ma nägin seda, kuidas Isand hoidis käes välklampi ning Ta valgustas neid kohti Sinu südames, mis vajasid muutmist. Mulle meenus siis üks mu sõber, Al Mark, kes eelmise aasta lõpus pidevalt kirjutas sellest, et varjatud asjad saavad paljastatud.

Aga see valgustamine pole midagi sellist, mis on nähtav kõigile. Jumal pole eales selle peal väljas, et tuua häbi ja  piinlikust. Ta lihtsalt tahab seda, et me saaksime käia kõiges selles, mis Temal on meie jaoks ning paljudel kordadel me oleme raskustes, et siseneda Tõotatud maale, just selle tõttu, et meie südames on vinduvad asjaolud.

Veebruarikuu jooksul leiavad mõned meist lahendusi just sel ajal, kui Jumal valgustab eredalt meie südame olukorda. Ära jookse Tema armastuse valguse eest, vaid aja seda pigem taga. Luba Temal õrnalt ja leebelt näidata Sulle, kuidas olla rohkem see, kelleks Tema on Sind kutsunud olema. Ole hästi valvas solvumise vaimu suhtes ning hoia oma süda avatuna Püha Vaimu õrnadele müksamistele.

Lase Jumalal esitada oma südamele ja mõistusele väljakutse, sest Tema tahab Sind juhtida sügavamate ilmutuste juurde. Ära jookse ja ära peida end, parem tegele kõntsaga, kui vaja.

Uus Laul Tuleb Esile.

Ma nägin liblikaid kandmas laule ja sedeleid Taevast, mis täitsid taevalaotuse. Mõned sedelid läksid kaotsi, sest kiskjad said need kätte, aga enamus neist jõudis kohale ning täitis atmosfääri.

See on uus muusika laine- Uus laul täiesti erineva heliga. See kannab endas väge muuta täielikult inimsüdameid ja seda väga kiiresti. Ning need uued laulud juhatavad sisse väga võimsaid kohtumisi Jumala armastusega.

Kui ma nägin seda pilti lahti rullumas, siis Jumal tuletas mulle meelde ühe väga tuntud ülistusjuhi sõnu, kes aasta tagasi prohveteeris sellest, et muusika hakkab muutuma. Ta rääkis sellest, kuidas Taevast hakkab vallanduma uus heli ning need, kellel on kõrvad, et kuulda, korjavad need helid üles ning hoolitsevad uue muusika eest väga hästi.

Ma usun, et veebruarikuu jooksul hakkavad mõned Teist neid helisid kinni püüdma. Jumal on hakanud Sinu sees üles õhutama loomingulisust ning Su astja on valmis selleks, et see saaks täidetud. Ole julge, et astuda seikluslikult kunsti erinevate sfääride tundmatutele territooriumidele, ole valmis olema pioneer.

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 03.02.2017

neljapäev, 2. veebruar 2017

BRIAN SIMMONS „JUMAL TAASTAB SU HINGE“Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Oma ligiolus olen Ma hoidnud Sind nii, et Sa ei murdu Su õlgadel oleva raskuse all. Minu arm on andnud Sulle tugevust ajal, mil mitte keegi teine ei aidanud. Minu Ligiolu on olnud see paik, kus Su süda on tervenenud ning saanud terviklikuks. Nii et kuula, Mu kallis laps, Mina taastan Sind uuesti ja uuesti.“

„Ma olen nii väga igatsenud, et Ma saaksin Sulle anda päevi, mis on täis Taevast maa peal. Ma olen nii väga soovinud tuua Sulle rõõmu ja rahu, mida mitte keegi ei saa Sinult ära võtta. Aga selleks, et seda kõike vastu võtta, on Sul vaja tulla Minu ligi vaikuses. Otsi Mind enam kui midagi muud. Ära mitte kunagi unusta Minuga koos aega veeta, ning siis Ma saan taastada Sinu hinge ning tuua Su südamesse ja Su pere keskele kõik selle, mida Sa oled Minult palunud. Minu heameel peitub Sinus.“

„Minu vägi on tegev Sinu elus. Päevade ja erinevate ajaperioodide vältel toon Ma Sind pühasse paika, et suhelda Sinuga. Minu nähtamatu käsi on juba võtnud Sinust kinni, et tuua Sind pimedast orust säravale valguse aasale, kus lootus saab taastatud. Plaanid, mis Ma olen paika pannud Sinu elu jaoks, sünnivad Minu täiuslikus ajastuses ja Sa tõstad kõrgeks Minu nime. Päevi, mida Sina nimetad raskuse päevadeks, nimetan Mina pühendumise päevadeks. Ma olen toonud Sind välja „enesele kindel olemisest“ ning asetanud Sind rajale, kus usaldada ja loota Minule. Nii paljudel kordadel olen Ma toonud Sind välja meeleheite ööst lootuse valguse keskele. Mina taastan Sinu hinge taaskord! Sa hakkad üle voolama Minu armust ning Sa muudad selle paiga, kus Sa elad, pühaks.

Ülemlaul 1: 8 The Passion Translation

„Kuula, mu säravalt armas.

Kui peaks juhtuma,

Et Sa kaotad Mind silmist,

siis järgne Minu jalajälgedes,

kus Ma juhin oma armastajaid.

Tule oma koormate ja muredega.

Tule paika, mis on ligi

Minu karjaste pühamule-

Seal Sa leiad Mind.“

Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 02.02.2017