teisipäev, 24. veebruar 2015

Brian Simmons- „Jumal ütleb: Usalda Mind!“


 

Ma kuulen  Jumalat sosistamas: „Usalda Mind.“

„Sa ei ole Minu südamele võõras. Ma kannan Sind Endas nagu ema kannab last oma üsas. Mina olen Ainus, kes toidab Sinu hinge ja annab Sulle elu ning värskendab Sinu ihu. Kui Ma näen Sind, siis Ma näen Oma südamerõõmu ning last, keda Ma pean väga kalliks. Augud Minu kätes räägivad endiselt sellest, et Ma kannatasin Armastuse pärast, ning et Sina olid väärt seda hinda, mida Ma maksin oma verega. Sa võid puhata Minus. Sa võid usaldada Mind.“

„Paljudel kordadel oled Sa rabelenud, kui Sa oleksid võinud puhata Minu armastuses. Ma valmistan Sind ette Minu Auhiilguseks. Ma treenin Sind suurte asjade jaoks. Need raskused ei lõhu Sind, vaid nende väljakutsete keskel Sa leiad suurema läheduse Minuga. Ära vaata end ümbritsevate inimeste tegudele, vaid vaata, kuidas  Minu süda liigub, kuidas Vaim õhutab üles Sinus suurema läheduse Minuga. Inimesed võivad Sind alt vedada ja Sulle haiget teha, aga Mina ei vea Sind eales alt. Ma ei unusta Sind. Usalda Mind.“

„Ma ujutan Sind üle Valguse ja Auhiilgusega. Minu armu suudlus vähendab Sinu valu. Sõnad, mida inimesed on rääkinud, ununevad, ning Mina toon Sinu sisse harmoonia. Kõik see, mis on Sinuga juhtunud, teeb Sinust suurema armastaja, kes peab kalliks kõike seda, mis on õige ja tõene.  Kõik need väljakutsed ei ole olnud selleks, et Sind eemale viia Minust, vaid et tõmmata Sinu süda sügavuti Armastuse Tulle.“

„Nii et vaigista oma hing Minu ees ja tule Minu ligi. Ma ootan, kuni ärevus kaob ning siis Ma ilmutan ennast Sulle. Ma sosistan Sulle: Usalda Mind!“

Laul 131 (The Passion Translation)

Isand, mu süda on alandlik Sinu ees.

Ma ei pea end teistest paremaks.

Ma ei nõua asju, mis on suuremad,

Kui ma suudan aru saada-

Sinu keerulised saladused ja imetööd-

Mille mõistmiseks ma pole veel valmis.

Sinu Ligiolus muutun ma alandlikuks ning vaikseks,

Nagu rahulolev laps, kes puhkab oma ema süles,

Ma olen Sinule toetuv laps

ja Sinus on mu hing rahul.

Oo Jumala rahvas,

Teie jaoks on kätte jõudnud aeg,

Et vaikselt usaldada,

Oodata ja otsida Isandat.
 
 
tõlkinud Jana Naudi 24.02.2015

 

 

pühapäev, 22. veebruar 2015

ROBERT HOTCHKIN- PROHVETLIK SÕNUM: "USU JA OOTA JUMALA HEADUST“


 

 

Prohvetlik Sõnum Isandalt: Saa Tugevamaks. Usu. Rõõmutse. Oota Jumala Headust.“  

Veidi enne 2014. aasta lõppu äratas mind Isand ühel varahommikul  ja kutsus mind Endaga aega veetma. Kui ma siis istusin koos Temaga, Piibli ja tassi kohviga, siis hakkas Ta mulle rääkima Oma tõotustest 2015.aasta jaoks. Siin on see, mida ma kuulsin:

"Minevik on minevik. See, mis sai Sind minevikus piirata, on leidnud nüüd piirangu ja see pole enam võimeline Sind mõjutama. Need asjad, mis on hoidnud Sind tagasi, saavad nüüd peatatud. Nüüd on uus tund, uus päev ja uus periood. Ma armastan Sind. Ja selle armastuse tõttu Ma pean Oma Sõna. Kogu Minu Sõna on Tõde ja see kõik on Sinu jaoks. Ava Raamat, nagu Taaniel avas ja Mina õnnistan Sind, nagu ma õnnistasin Taanieli– konkreetse võimega mõista Minu saladusi ja tunda Minu Tõde. Ja kui Sa siis ütled „jah“ Minu JAH ja AAMEN-ile , siis on Sul ka kergem öelda „ei“ vaenlase valedele ja peibutustele, mis minevikus on saanud Sind tümitada.

"Inglid koos uute ülesannetega on vabastatud maa peale Minu ustavate tarvis- abistama neid, kes on sellel tunnil täis usku- aitamaks neil kinni haarata liikumisest, mis on alati olnud nende oma. Püha Vaimu viljad ON Sinu omad. Püha Vaimu annid ON Sinu omad. Ma pole mitte midagi jätnud Sulle andmata. Ma pole mitte midagi jätnud tegemata Sinu heaks. Sellel Uuel Aastal on olemas uus arm selleks, et kõike seda sügavuti mõista , ja kui Sa sellest sügavast paigast lähtuvalt deklareerid ja selle eest tood kiitust, siis hakkad Sa nägema uuel ja võimsamal viisil Minu Tõe manifesteerumist (ilmnemist).

"Mõnda aega on vaenlane Sulle vastu seisnud. Ja see, mis on tundunud viivituse ja kaotusena, seda hakkad Sa nägema nüüd püsivuse ja ettevalmistuse ajana. Ära karda. Ainult usu. Sest Sa oled sügavalt armastatud. Minu plaanid Sinu suhtes pole muutunud, ja Ma olen vägagi võimeline tooma KÕIK need asjad esile, mida Ma alati olen Sinu jaoks mõttes hoidnud. Ma toon Sulle värsket tugevust . Ma räägin Sulle värskelt. Anna oma süda selleks. Saa tugevdatud. Usu. Rõõmutse. Oota Jumala Headust. Sest Mina olen Isand ja Mina ei kanna kaotust.

Usku Täis Deklaratsioonid ja Kiitus

Paljud Kristuse Ihus on viimaste aastate jooksul läinud läbi rasketest aegadest. Saatan tahab alati osutada Sinu olukordadele selleks, et panna Sind kahtlema Jumala Headuses ja Tema Tõotuste tõepärasuses. Aga Jumal tahab osutada Oma Sõnale, et Sulle meelde tuletada Oma Tõotuste Kindlust ja veenda Sind selles, et Tema on võimeline kõike seda esile tooma. ( 1 Mo. 28:15) Jeesus andis meile olulise võtme: „Kui Sa usud, siis Sa võtad vastu“ (vaata Matteuse 21: 22) ja praegusel tunnil tahab Ta anda meile suurenenud usu andi, et me saaksime näha kasvaval mõõdul  nende asjade ilmnemist, mida Tema on tegemas ning mida Tema on meile andnud.

Ma usun, et Isanda sõna 2015.aasta kohta tähendab meie jaoks Tema kutset  vastu võtmaks suuremat armu, et lasta lahti sellest, mis on olnud  (mineviku väljakutsed, katsumused, segadused ja pettumused) ning kutset siseneda sellesse, mis tegelikult on alati olnud meie jaoks valmis pandud- õnnistuste täius läbi Ristil teostatud ja lõpetatud töö.

Jumal on meile meelde tuletamas, et Ta on meile kõik andnud. Ja kui me hakkame sellega nõustuma, siis Taevas hakkab liikuma selleks, et kõik see ka esile tuua. Usku Täis Deklaratsioonid ja Kiitus on võtmed selle tunni strateegiaks. Pole oluline, kui kaua on üks või teine lahing kestnud, võit on igal juhul tulemas (vaata 2 Kor. 2: 14). Maa peal saavad asjad olema nii, nagu need on Taevas!

 

Juhised Palveks

Palvetagem sellel ajaperioodil nõnda:

[1] Et Usu Vaim tuleks meie üle, tehes meid võimeliseks olema uskuvad Usklikud, kes haaravad kinni Jumala Sõnast ning kes deklareerivad seda uuesti ja uuesti, kuni Tema Tõe Täius ilmneb igal meie elualal.

(Jesaja 55:11)

[2]  Et me oleksime nagu Joosua- et me vapralt ja julgusega usaldaksime Jumala Sõna Igavest Tõde, hoolimata sellest, mida me ajutiselt võime kogeda siin loomulikus sfääris .

(Joosua 1:9)

[3] Et Tema Kiitus oleks järjepidevalt meie huulil. Et ükskõik, millega me parasjagu satume silmitsi, meie esimene reageering oleks see, et me hakkame kuulutama Tema võimsust ja me hakkame ootama Tema headust.

(Laul 34:2)

[4] Et meil oleks armu liikuda edasi sellest, mis on olnud, ning me siseneks sellesse, mida Jumal on just praegu tegemas.

     (2 Corinthians 9:8)

[5] Et me kaevuks Jumala Sõnasse täiesti värskel viisil, jumaliku võimega haarata kinni Tema Tõest ning et me deklareeriksime seda suure usuga.

 (Taaniel 1:17)

[6] Et me tänaksime Jumalat, Vägede Jehoovat, kes on inglite hulkasid valla päästmas siin maa peal. Et me paluks Püha Vaimu abi selleks, et Ta juhiks meid töötama koos Jumala inglitega, et Jumala eesmärgid teostuksid.
 
 
tõlkinud Jana Naudi 22.02.2015

kolmapäev, 18. veebruar 2015

Brian Simmons – Jumal ütleb: „Sa näed Minu vastuseid Sinu palvetele!“


 

 

Ma kuulen Jumalat sosistamas: „Sa näed Minu vastuseid Sinu palvetele!“

„ Ma olen võimas ja suursugune, Mina olen Jumal, kes vastab palvetele. Ma olen tõotanud, et Ma kuulen Sinu hüüdmist ja Ma päästan igaühe, kes hüüab Minu poole. Ma pole Sind unustanud. Hüüa Mind. Praegu on aeg palvetada kirglikult. Õhuta üles oma süda ning saagu Sinu elus taastatud see püha salajane kamber, kus Sa hüüad Minu poole. Või oled Sa juba nii tugevaks saanud, et Sa ei vaja enam Minu väge, et teha seda, milleks Mina olen Sind kutsunud? Või ei ole enam Sinu perekonnas ega Sinu kodus mitte ühtegi vajadust? Palveta Minu poole, küsi Minult ja Mina toon esile kõik selle, mis rõõmustab Sinu südant. Sinu silmad näevad Minu vastuseid Sinu palvetele!“

„Kõik, mis Mul Sulle on anda, selle valan Ma Sinu südamesse. Sind ei jäeta välja, Sind ei jäeta tühjade kätega, kui Sa tuled ja otsid Mind. Ma kannan oma jõukuse ja oma Auhiilguse Sinu südamesse. Ma olen kõik selle juba tegelikult Sinule andnud, aga endiselt tuleb Sul küsida Minu käest järjest enamat. Saa täis Palve Vaimu ning jälgi siis, kuidas Taevane sisu hakkab ilmnema Sinu elus.“

„Ma kutsun Sind saama Minu altariks. Mina olen valmistanud Ohvri, Mina varustan Sind tulega, aga Sinul tuleb tagada, et oleks olemas altar. Kui Sa tood oma elu killukesed Minu ette ja hüüad Minu poole, siis Mina teen Sinu sees midagi väga võimast ja suurepärast- asjad, mida Sa varem pole kogenud läbi teiste inimeste õpetuste ja sõnade. Mina liigun Väes, kui Sina hüüad Minu poole. Ära hoia mitte midagi tagasi, too oma elu nii nagu see on, isegi koos valu ja murtuse tunnetega, too kõik Minu ette ja palu. Ma olen juba valmistamas ette vastuseid Sinu palvetele! Juba praegu olen Ma läkitanud ingleid välja, kes tegutsevad Sinu kasuks. Ma juba olen tegutsemas Sinu perekonna keskel, et tuua kõik need südamed lähemale Minule. Ära palun vaata enam Minule  kui vastumeelsust täis ja ihnele isale, kes tahab end eemaldada oma poegadest ja tütardest. Mina tahan jagada igatsetud aardeid, kui Sa tuled Minu ette ja palud Minult. Ja Sinu silmad hakkavad nägema Minu võimsaid ja suurepäraseid vastuseid Sinu palvetele!“

Laul 107: 4-9 (The Passion Translation)

Mõned meist on ekselnud põuasel maal nagu kõrbe rändrahvas

Ilma tõelise eesmärgi ja elukohata -

Näljastena, janustena taarudes;

Me muutusime meeleheitlikeks

Ning meid täitis lootusetus.

Aga siis me hüüdsime: „Isand, aita meid! Päästa meid!“

Ja Tema tuli ja päästis!

Ta juhtis meid otsejoones õigesse kohta, kus oli turvalisus ja rohkus,

Elukõlbulik linn, kus elada.

Nii et tõstke oma käed ja tänage Jumalat Tema Suurepärase Headuse eest

Ja Tema Imelise Armu eest nende suhtes, keda Ta armastab.

Kui imeliselt Tema oskab rahuldada januste hinge

Ning täita näljast kõige sellega, mis on Hea!

 
 
 
tõlkinud Jana Naudi 18.02.2015

 

 

reede, 6. veebruar 2015

Brian Simmons „ Sinu koht on Minus“


 

 
Ma kuulen Jumalat sosistamas:

 „Paljud on sel ajaperioodil rahutud. Nad väga igatsevad  püsivaid muutusi. Nad on segaduses selle pärast, mis tundub nende elude edenemises viivitusena. Rahutus tuleb siis, kui Sa võtad oma silmad ära Minu pealt. Ma kutsun Sind puhkama Minu rahus ning jälgima seda, kuidas Mina korraldan asju. Mina, Jumal, olen Sinu Sabati (Hingamispäeva) Hingamine ja Puhkus.“

"Minu väljavalitute jaoks on ümberringi palju asju, mis juhivad tähelepanu kõrvale. Paljud erinevad hääled ja tegevused võivad Sinu südame segadusse ajada, aga Minus, Jumalas, on peidus rahu, mis ületab igasuguse arusaamise. Ma annan Sulle rahu, aga mitte loogikat. Minu rahu pole võimalik ära röövida ega häirida. Maise sfääri rahu tuleb ja läheb ning see on väga kergelt häiritav. Sisene Minu rahu ookeani ja Mina räägin Sulle just need sõnad, mida Sinul on vaja kuulda selle kohta, mis on tulemas.“

"Sul ei ole enam kohta selles maises maailmas. Sinu koht on Minus. Astu Minusse ning Mina annan Sulle koha selles, millesse Mina olen Sind kutsunud. Minu paleed täis rahu ja auhiilgust on ootamas Sinu sisenemist. Minus on palju puhkepaiku. Ma nii väga igatsen olla Sinu jaoks segamatu rahu oaas keset probleeme ja keset kiireid muutusi. Tule Minu ligi ja Mina tuleb Sinu ligi.“

„Need plaanid, mis Minul on Sinu jaoks, nõuavad seda, et Sa oled fokuseeritud Minu peale ning et Sa ei hoia oma tähelepanu muutuvatel olukordadel. „Vangista ennast“ Minusse nagu Armastuse „vang“ ning Igavik toidab ja hellitab Sind.“

 

Laul 27:4-6 (The Passion Translation)

Ühte asja ma ihaldan Jumalalt,

Ühte asja ma otsin enam kui kõike muud,

Privileegi elada Temaga Igal hetkel Tema Kojas,

Märgata Tema Palge Magusat Armastusväärsust,

Olla täis Aukartust,

Tunda rõõmu ja nautida Tema Auhiilgust ja Armu.

Ma tahan elada oma elu nii lähedaselt Temaga,

et Ta tunneb naudingut (heameelt) igast minu palvest.

Raskuste ajal Sa leiad mind Tema varjupaigast,

Sest Tema on mind peitnud Oma Pühadusse.

Ta on mind pannud Oma Salajasse Peidupaika,

Kus ma olen hoitud turvaliselt ja kaitstult.


tõlkinud Jana Naudi 06.02.2015

kolmapäev, 4. veebruar 2015

James W. Goll-„Jumala Usaldusväärne Sõna"


 

 

Kas absoluudid (ümberlükkamatud põhimõtted) on olemas? Kas on olemas osa moraalsest standartist, mis on muutumatu? Enamus maailmast on arvamusel, et mida aeg edasi, seda valgustatumaks me muutume, mis justkui tähendab vanade standartide maha jätmist. Lääne ühiskonnas on ülimaks valitsevaks mõttelaadiks „kaasa arvamine“.

Kui siis Sa seisad absoluutide eest, siis Sind süüdistatakse vanamoelisuses ning selles, et Sa pole piisavalt progressiivne. Isegi mõned Kristlased süüdistavad teisi Usklikke, kes hoiavad kinni absoluutidest, et nad on „religiooni vaimus“, ning et nad ei mõista tõelist armastust, armu ja halastust. Arva ära mis, mina olen üks nende hulgast!

Ma ütlen täna Sulle seda, et absoluudid ei ole muutunud Jumala poolt inspireeritud ning kehtima pandud Sõnas, s.t. Piiblis. Sa võid usaldada  Sõna pidavat Jumalat ning Sa võid usaldada Jumala Sõna.

Vaatame värske pilguga Jumala Sõnale, alustades Jeesuse sõnadest, kes on Jumala Sõna, nii nagu Jumala Sõnas on kirjas!

Autoriteetsest Allikast Pärit Sõna

Jeesuse jünger Johannes pani kirja selle, mida Jeesus vastas grupile juudi meestele, kes olid solvunud sellepärast, et Jeesus nimetas ennast Jumala Pojaks, mida nemad pidasid Jumala pilkamiseks.

...eks Teie käsuõpetuses- Seaduses (inglise keeles)-ole kirjutatud: Mina olen ütelnud: „Teie olete jumalad!? Kui Ta nimetab neid jumalaiks, kellede kätte sai Jumala Sõna- ja Kiri ei või jääda valeks- kuidas te siis ütlete sellele, keda Isa on pühitsenud ja läkitanud maailma: Sina pilkad Jumalat! Sellepärast et ma ütlesin: Mina olen Jumala Poeg? (Johannese 10:34-36)

Ma tahan, et Sa paneksid hoolikalt tähele seda, kuidas Jeesus viitab Sõnale selles kontekstis. Esiteks, Ta nimetab seda „Seaduseks“. Sellega mõtleb Ta Pühakirja, millena juudid tundsid Vana Testamenti. „Seadus“, teiste sõnadega, ei olnud ainult viis esimest Vana Testamendi raamatut, mida juudid tunnevad kui Toorat, vaid silmas on peetud ka kõiki teisi raamatuid, mis koos moodustasid Pühakirja, mille hulka kuulusid ka Laulud. „Seaduse“ nime kasutati kogu Vana Testamendi raamatute kollektsiooni kohta, ja mitte ainult nende raamatute kohta, mis panid paika reeglid ja regulatsioonid.

Ja Jeesus tsiteerib järgmisena Laulude autorit originaaltekstist „neile, kelle kätte Jumala Sõna sai" Siin on võimalik kohe märgata, et Jeesus tunnustab Laulusid ja ülejäänud Pühakirja kui „Jumala Sõna“

Nii, et nendes kahes ühendatud lauses, Jeesus viitab nii „Seadusele“, „Jumala Sõnale“ kui „Pühakirjale“ , sest need kõik on samaväärsed. „Pühakiri“ tähendab midagi, mis „on kirja pandud“ Sellest on võimalik meil näha, et Piibel (tõlkija märkus: sel hetkel Vana Testament) ei sisalda kogu Jumala tundmist, vaid on Autoriteetsest Allikast pärinev osa, mis Jumal oli rääkinud selleks hetkeks välja inimkonnale ning mis on kirja pandud.

Püha Vaimu Poolt Inspireeritud

Kogu Jumala Sõna on otseselt inspireeritud Jumala Vaimu poolt, nagu me loeme Pauluse kirjast Timoteosele ( ta viitab sel hetkel vaid Vanale Testamendile, sest Uut Testamenti oli hakatud alles kirjutama): "Kõik Kiri on Jumala Vaimu poolt sisendatud ja on kasulik õpetuseks, noomimiseks, parandamiseks ja juhatamiseks õiguses" (2 Timoteose 3:16).

Sõna, mis on tõlgitud kui „Jumala inspireeritud“ (eesti keeles Jumala sisendatud)“ on kreekakeelne sõna theopneustos, mis tähendab „jumalikult sisse hingatud“, „Jumala hingatud“ või „Jumala poolt inspireeritud“. Theopneustos on tuletatud kahest kreeka sõnast: theos, mis tähendab“Jumal“, ja pneo, mis tähendab „puhuma“ või „tugevasti, sügavalt hingama“ Sõna pneo on ka seotud kreekakeelse sõnaga, mis tähendab „vaimu“," pneuma, mis otsetõlkes tähendab „tuul“, „hingus“, „hingama".

Jumala Vaimu poolt inspireeritud Raamat eemaldab meie eludest igasuguse kõrvale kaldumise. Pühakiri teeb meie teeraja sirgeks ning hoiab ära selle, et me kalduks õigsuse jalgteelt eemale. Sinu hinge siseneb Valgus, kui Sa loed sõnu Piiblist. Kui Sa paned selle endast eemale ning lõpetad sellele vaatamise, siis saab Sinu hinge jälle siseneda pimedus. Aga mida enam Sa hoiad Pühakirja enda ees, seda enam saad Sa treenitud õigsuses.

Püha Vaimu Poolt Kantuina

Püha Vaim ei ole mitte ainult inspireerinud kirja pandud Sõna, vaid Ta ka inspireerib värskeid sõnu tänase päeva tarvis. Need sõnad kunagi ei kanna sellisel määral Autoriteetsust, kui Pühakiri, aga see ei muuda neid veel kehtetuks. Meil on oluline mõista, nii nagu Peetrus ja Johannes kirjutasid, et Jumala Vaim peab igat sõna Jumalalt kinnitama (õigeks tunnistama) ning Püha Vaim aitab meil neid sõnu kõiki ka mõista.

Ja see olgu Teile kõigepealt teada, et ükski prohveti kuulutus Kirjas ei ole omavolilise seletuse jaoks. Sest inimese tahtel ei ole iialgi ühtki prohveti kuulutust esile toodud, vaid Pühast Vaimust kantuina on inimesed rääkinud, saades seda Jumala käest   (2Peetruse 1:20-21)

 

Me vajame kinnitust ning juhtimist kirja pandud Sõnast, mida me võime usaldada kui täielikult ja läbinisti Jumala poolt inspireeritud Sõnana. Kreekakeelne sõna  2 Peetruse kirjas, mis on tõlgitud kui   "kantuina" võib osutada ka kui "nende suund oli juhitud" või kui „suunatud millegi poolt“. See on nii nagu „Ilma tuuleta (me võime öelda Vaimu tuuleta) ei jõua paat mitte kuhugi“.

Jumal kontrollis täielikult inimestest „astjaid“ läbi vastastikuse mõjustuse Tema Jumaliku Vaimu juhtimisel nende vaimus , kes panid kirja Pühakirja ning Jumal kasutas selles protsessis inimeste vaimseid, emotsionaalseid, mentaalseid ja füüsilisi võimeid. Kui Vaim hingas nende inimeste peale, siis nad puhuti ära sellest loomulikust sfäärist ning nad sisenesid üleloomulikku. Nad purjetasid sellisel viisil ilmutustesse.

 

Pühitsetud Sõna

Selleks ajaks, kui hakati kirja panema Laulude raamatut, olid inimesed juba pikka aega teinud hõbedast väärisesemeid. Kui hõbe tuli maa seest esile, siis oli see segatud teiste ainetega ning see polnud puhas. Peale kaevandamist puhastati iga tükike hõbedat savist põletus-või küpsetusahjudes. Taavetil oli see teadmine mõistuses, kui ta pani kirja Jumala sõnad:

"Jehoova sõnad on puhtad sõnad, need on nagu hõbe, mis töökojas on sulatatud, ja seitsmekordselt on puhastatud" (Laulud 12:7 ).

Põletusahi, mis on tehtud savist, viitab inimlikule elemendile (koostisosale), ja hõbe esindab jumalikku sõnumit. Tuli kindlustab selle, et hõbe saab absoluutselt puhtaks- see tähendab sõnumit- ja „seitsmekordselt“ sümboliseerib täielikku ja täiuslikku Püha Vaimu tööd. (Number seitse sümboliseerib terviklikku lõpetamist ja täiuslikkust) Sellepärast Püha Vaim, kes põleb inimsüdametes, suudab ületada kõik inimlikud nõtrused ja eksimused(vead) ning tuua esile Pühakirja  Jumaliku sõnumi.

Pühakirja Terviklikkus

See on kooskõlastatud ja kinnitatud!!!- Isanda Sõna on: “Igavesti, Jehoova,  jääb püsima (on kinnitatud) Sinu sõna taevas! (Laulud 119:89). Kui Laulu autor kirjutas selle rea, siis ta tahtis tähelepanu juhtida sellele, et Jumala Sõna ei ole mõjutatud  ega sündinud ajast lähtuvalt, vaid Jumala Sõna on igavene. Igavik tähendab mõlemat suunda- tagasi päris algusesse 1Moosese raamatus (ja sellest veel ettepoole) ning edasi Taevase draamani, mida on kirjeldatud Johannese Ilmutuse raamatus (ning sellest veel edasi).

Sama tunnistuse andis ka Jeesus, kui Ta ütles: "Taevas ja maa hävivad, aga Minu Sõnad ei hävi mitte!" (Matteuse 24:35). Isegi kui taeva kõik koostisosad hävivad, siis Tema Sõnad säilivad kindlana, neid ei ole võimalik hävitada. Nad jäävad püsima kõikides aja ja igaviku testides. Ükski katastroofiline sündmus ega võhiklik tõlgendus ei suuda minema pühkida Jumala Sõnu. Jumala Sõnad jäävad elu standartiks igavesti.

Selline oli Jeesuse veendumus kirjutatud Sõna efektiivsusesse ja tugevusse ning seetõttu valis Ta ka Pühakirja read selleks, et lõigata ära kuradi kiusatused. Oma neljakümne päevase ajutise viibimise ajal kõrbes vastandus Jeesus kõigile kuradi kiusatustele otseselt tsiteerides Pühakirja. Iga kord ütles Jeesus: "Kirjutatud on..." ja Ta jätkad tsiteerides 5 Moosese raamatut. (Vaata Matteuse 4:1-11; Luuka 4:1-13.)

Isegi saatan ei eitanud Pühakirja absoluutset autoriteeti. Kõik see näitab meile seda, et ka kõige pimedam kurjus peab alistuma ja alluma Jumala Sõnale. See kõik peaks olema rõõmusõnum neile, kes hoiavad põhimõtteliselt kinni Pühakirjast.

"Et Kiri Võiks Täituda"

Isegi kui me veel ei ole näinud teatud osa Jumala Sõna täitumist omaenese silmadega, võime me siiski täielikult usaldada seda, et Pühakirja ettekuulutused on tõesed.

Jeesus tundis kogu Pühakirja, mis osutas Talle kui Messiasele, ja peale Tema ülestõusmist, tõendas Jeesus seda Emmause teel kahele oma õnnetule jüngrile, kes veel ei olnud ära tundnud, kes Ta on: "Ja Ta hakkas peale Moosesest ja kõigist prohveteist ja seletas neile, mis Temast kõigis kirjades (Pühakirjas) oli üteldud.“ (Luuka 24:27).

Prohvetite sõnad, mis olid salvestatud Vanasse Testamenti, ennustasid ette väga spetsiifiliselt ja väga täpselt kõiki juhtumeid, mis toimusid Jeesuse, Messia, maise elu ajal: Tema sünd neitsist Petlemmas, Tema põgenemine Egiptusesse, Tema kodust Naatsaretis, Tema võidmisest Pühas Vaimus, Tema teenistus Galileas, haigete tervendamisest, Tema õpetuse ja imede ära põlgamisest juutide poolt, tähendamissõnade kasutamisest Tema poolt, sõbra poolt reetmisest, et jüngrid hülgavad Ta, et Teda vihatakse ilma põhjuseta, et Ta mõistetakse süüdi koos kurjategijatega, et Tema kuue peale heidetakse liistu, et Talle antakse äädikat janu kustutamiseks Ristil, et Ta sureb odapistest nii, et Tema luid ei murta, et Ta maetakse rikka mehe hauda, et Ta tõuseb surnuist üles kolmandal päeval. Üha uuesti ja uuesti osutus Pühakiri tõeseks.

Sa Võid Usaldada Jumalat, Kes On Oma Sõna Taga

Jeesuse maine elu oli igas aspektis juhitud Jumala Sõna autoriteedi ja prohvetliku mõjutuse poolt. Jumala Sõna on siduv, terviklik ning täielikult piisav. 1 Moosese raamatust kuni Ilmutuse raamatuni,  näitab Pühakiri täielikult, milline on patu loomus ja patu tagajärjed ning annab selgelt teada, milline on tee patust ja selle tagajärgedest vabanemiseks – läbi usu Isandasse Jeesusesse Kristusesse. Kui me pöörame tähelepanu ning kuuletume nendele sõnadele, siis me leiame tõelise ja rikkaliku igavese elu.

Pühakirja terviklikkus ja usaldusväärsus julgustagu Sind selles, et õppida Jumalat tundma järjest enam, sedamööda, kuidas Tema ilmselgelt ilmutab ennast lugematutel viisidel, ning Piibel on kõiges selles Tema üks kõige esmasemaid vahendeid.  Jumal ei peida Ennast salajasse ega hoia Ennast Meist Eemale.

Selle asemel, et hüljata apaatselt ja võhiklikult kirjutatud Sõna, teadmata selle tõelist väärtust, tuleb meil hoopis agaralt neelata Pühakirja, kui me soovime Tunda selle Autorit. Olgu Jumala Sõna Sinu kaaslane ja sõber. Usu mind, seal on alati midagi uut, mida avastada ning seda kõike jätkub terveks Sinu eluks!

Milline Suurepärane Uudis! Tõepoolest! Sul on terve elu selleks, et õppida  tundma Jumalat, õppides tundma Tema Sõna.

(See on killuke raamatust, Passionate Pursuit – Getting to Know God and His Word, /Kirglik Tagaajamine- Õppides Tundma Jumalat ja Tema Sõna/raamat ilmub järgmisel kuul inglise keeles,s. t. märtsis)

 

Tõlkinud Jana Naudi 04.02.2015

esmaspäev, 2. veebruar 2015

Jennifer LeClaire “6 Prohvetlikku Ütlust Sinu Uue Alguse Tarvis”


 

 


 

Selle aasta alguses ma jagasin prohvetlikku sõnumit 2015.aasta kohta. Ma usun, et 2015.aasta on uute alguste aasta, mis tähendab sünnitamisi.

Ma usun, et järgmised kuus ütlust, koos Kirjakohtadega ja palvetega, aitavad Sul astuda sisse uutesse algustesse.

 

1. Otsusta Kindlameelselt Järgida Oma Igatsusi
Jumal ütleb: “Otsusta järgida igatsusi oma südames, sest Mina olen need igatsused pannud Sinu südamesse nendel aegadel, kui Sa oled veetnud aega Minu, Oma Isa, läheduses. Kui Sa jätkad Minu Kuningriigi ja Õigsuse otsimist, siis Mina juhin Sinu samme teerajal, mis muutub järjest valgemaks ning Mina viin Sind sinna, kuhu me mõlemad tahame jõuda.  Lahus Kristusest ei suuda Sa teha mitte midagi, aga Sa ei ole lahus Kristusest. Sa oled Kristuses ja Tema on Sinus. Kui Sa kindlameelselt otsustad ajada taga Tema kõrget kutsumist oma elu jaoks ning toetud Minule ja sõltud Minust, et Ma juhiks Sind, siis mitte miski ei suuda Sind peatada!”

KIRJAKOHAD: Laulud 37:4; Matteuse 6:33; Õpetussõnad 3:5

PALVE: “Ma tänan Sind, Jumal, Sinu ustavuse eest nendele igatsustele, mis Sina oled pannud minu südamesse. Anna mulle otsusekindel süda, mis ei pöördu kõrvale, ei paremale ega vasakule. Aita mul jääda fokuseerituks Sinu täiuslikule tahtele nii täna kui igal järgneval päeval.”

2. Vaata Ettepoole Oma  Ettemääratuse Suunas.

Jumal ütleb: “Ära vaata tagasi. Ma tunnen Sinu haavu. Ma tunnen Sinu haiget saamisi. Ma tean Sinu pettumusi. Ma nägin, kui Sind reedeti. Ma nägin Sinu pisaraid. Ma olin koos Sinuga kogu selle valu ajal. Ja Ma olen ka nüüd siin, et panna kõik õigeks. Mina korraldan kõik hästi ja Ma tegutsen, et kõik see- haavad, reetmised, pettumused- et see kõik hakkaks töötama Sinu kasuks, sest Sa armastad Mind ja Mina armastan Sind. Ma annan Sulle ilu tuha asemele. Aga Sinul tuleb jätta see tuhk rahule ja seljataha, et Mina saaksin sellest üles tõsta uuenenud elu koos nende asjadega, mida vaenlane on üritanud varastada, tappa ja hävitada. Tuleta meelde Loti naist. Ära vaata tagasi. Sinu ettemääratus on eespool. Sinu saatus ootab Sind ning Mina juhin Sind Sinu igatsuste täitumiste juurde.”

KIRJAKOHAD: Filiplastele 3:12-14; Jesaja 61:3; Roomlastele 8:28

PALVE: “Ma tänan Sind, Jumal, Sinu tervendava väe eest minu hinges. Anna mulle jõudu prressida edasi välja minevikust. Anna mulle jõudu pressida edasi minu kõrge kutsumise poole Kristuses Jeesuses. Näita mulle, kuidas vastu võtta see jumalik vahetus , et vastu võtta ilu tuha asemel. Ning ma annan kogu Au Sinu nimele selle kõige eest.”

3. Mitte Kunagi Ei Ole Hilja, Et Alustada Uuesti.

Jumal ütleb: “Ükskõik mis hävingut vaenlane on saanud tuua Sinu ellu, Sinul on alati võimalus alustada uuesti. Ma alustasin Noa elus uuesti peale Veeuputust. Ja Ma tegin inimesega lepingu, et ma ei ujuta enam kunagi maad veega üle. Mina olen teinud Sinuga lepingu läbi oma Poja. Nii et jää rahulikuks ja tea, et kui vaenlane tuleb otsekui üleujutus, siis Sinu Isa tõstab selle vastu oma standarti. Vaenlase üritab alati halba. Taevasel Isal on mõttes alati hea. Sa saad alustada uuesti läbi Minu armu. Kristuses pole kunagi liiga hilja, et alustada uuesti.”

KIRJAKOHAD: 1 Moosese 9:17; Jesaja 59:19; 1 Moosese 50:20

PALVE: “Ma tänan Sind, Jumal, Sinu lepingu eest minuga. Ma tänan Sind, et Sina kaitsed mind vaenlase riugaste eest. Ma tänan, et Kristuses Sa annad mulle uue alguse. Sinu võidmine aidaku mind välja tulla vanast ajajärgust ning siseneda sellesse, mis Sinul on minu jaoks planeeritud.”

4. Unusta Ära, Mis On Taga.

Jumal ütleb. “See on uus päev. Unusta ära, mis on seljataga ning pressi sisse sellesse, mis Jeesusel on Sinu jaoks. Ära lase oma mõistusel uidata ringi mõeldes inimestest ja asjadest, mis olid minevikus. Pole tähtsust, kas need olid head või halvad asjad. Kui Sa üritad liikuda edasi, samal ajal vaadates tagasi, siis sa komistad. Sa komistad frustratsiooni pärast, kas siis sellepärast, et asjad pole läinud nii nagu Sa lootsid, või siis Sinu tänased olukorrad ei ole jällegi nii ilusad nagu need olid minevikus. Ära vaata tagasi. Jää tähelepanelikult keskendunuks oma missioonile, Kristuses. Mina , Sinu Isa, kannan hoolt nii Sinu mineviku, oleviku kui ka tuleviku eest, kui Sa hoiad oma mõistuse Kristuses.”

KIRJAKOHAD: Filiplastele 3:13-14; Jesaja 43:19; Efestlastele 2:10

PALVE: “Püha Vaim, kui mu mõistus hakkab ringi uitama eemale Jumala tõest, siis palun räägi minu südames ja tuleta mulle meelde, et minevik on minevik ning et ees ootab helge tulevik. Palun anna mulle killuke sellest, mis ees ootab, et ma suudaksin pressida edasi oma kõrge kutsumise poole Kristuses Jeesuses.”

5. Valmistu Uue Perioodi Jaoks.

Jumal ütleb: “Ma olen Sulle andnud annid ja Ma ootan, et Sa kasutad neid. Sa oled paljudel kordadel imestanud, miks Sinu and pole Sulle ruumi teinud. Aga, armas laps, Sinul tuleb teha esimene samm ning Sinul tuleb teha oma elus ruumi Minu anni jaoks. Sul tuleb ära panna ja kõrvale heita kõik need asjad, mis Sind kõrvale juhivad Minu eesmärkidest Sinu elu jaoks. Ma tahan Sind viia sügavatesse vetesse. Valmista end ette just nüüd selleks uueks perioodiks, mil Minu annid saavad esile tulema Sinu kaudu Kristuse auks.”

KIRJAKOHAD: Õpetussõnad 18:16; 1 Korintlastele 13:11; Heebrealastele 12:1

PALVE: “Ma tahan austada Kristust nende andidega, mis Sa oled minule andnud. Ma alistun Sulle, Püha Vaim, et Sa saaksid mulle ilmutada Jumala teid. Aita mul ära pöörduda kõigest sellest,, mis juhib kõrvale minu tähelepanu Jumala armastusest, Ligiolust ja tahtest.  

6. Mina Annan Sulle Tarkust ja Strateegiaid Võiduks

Jumal ütleb: “Samal moel, nagu Ma olin Moosese, Joosua ja Taavetiga, varustades neid tarkusega ja ilmutustega ning vabastades neid vaenlaste käest, samal moel olen Ma ka Sinuga. Mina olen Kogu Vägi, et võita kõiki Sinu vaenlasi. Räägi oma vaenlastega Jeesuse nimel ning Mina kehtestan oma tahte Sinu vaenlaste vastu ning nad kukuvad ja saavad lüüa. Ma annan Sulle tarkust igas lahingus ning avaldan Sulle strateegiad, mis toovad Sulle võidu. Täpselt samal moel, nagu Ma olin Moosese, Joosua ja Taavetiga, olen Mina ka Sinuga.”

KIRJAKOHAD: Sakarja 4:6; Laulud 31:8-9; Laulud 24:8

PALVE: “Anna mulle palun ilmutus Sinu Ligiolust ning arusaamine sellest väest, mis on Jeesuse nimes, et ma võiksin seista kindlana- kartmatuna- iga vaenlase riuka vastu ning näha oma elus Sinu võitu. Ma tänan Sind selle autoriteedi ja õiguse eest kasutada Kristuse nime!”

 tõlkinud Jana Naudi 02.02.2015