teisipäev, 29. detsember 2015

Brian Simmons „Jumal On Sind Valinud“


 
Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Ma olen juba igavikus andnud Sinu elule eesmärgistatuse. Enne, kui Ma lõin mäestikud ja orud, otsustasin Ma Sind valida Enda omaks. Ma planeerisin Sinu lunastust juba enne seda, kui Sina nägid ilmavalgust.“

„Mina avasin Sinu silmad selleks, et Sa näeksid Minu Poja ilu, ja Sa hakkasid uskuma Temasse. Ja nüüd on Sinu sees päriselt Minu elu. Sinu vaim on Minu elupaigaks.  Mina olen põhjustanud Sinu küpsemise, et Sa oled saanud kasvada Taeva teedel sedamoodi, kuidas Minu elu on saanud võimust Sinu sees.“

„Ma olen andnud Sulle palju Püha Vaimu ande ja Ma olen saatnud Kristuse Ihu paljusid sulaseid Sinu juurde, et nad tugevdaksid ja julgustaksid Sind. Minu arm on põhjustanud Sinu kasvamise ja Ma tunnen sellest väga suurt heameelt, sest see on väga hea töö, mis Ma olen Sinu sees alustanud.“

 „Aga täna Ma tulen Sinu juurde värske tuule ja energiaga, et teha Sind veelgi tugevamaks. Ma teen Ennast  Sulle väga reaalseks   ja Minu Ligiolu tõstab Sind veelgi kõrgemale. Kui Sa elad Minus, siis tule ja kasva veelgi tugevamaks. Minu viljad hakkavad Sinu kõige sisemisest olemusest esile tulema. Armastus saab võidutsema ning rõõm neelab alla igasuguse valu. Rahu ümbritseb Sind otsekui auhiilguse pilv, sel ajal, kui heatahtlikkuse ojad voolavad Sinult teiste inimesteni.“

„Minu kannatlikkuse tugevus hakkab ära võitma Sinu ärevust ning vaatle seda, kuidas Minu õrnus teeb Sind suursuguseks ning toob austuse Sinu ukselävele. Mina põhjustan selle, et Minu tugevus katab Sind ning annab Sulle vajaliku julguse ja enesekontrolli, et liikuda edasi.“

 „Mina olen selle nii määranud, et Sa embaksid igavikku igal päeval ning Ma olen hakanud kiirendama oma eesmärkide täitumist Sinu elus. Sest Mina olen Sind valinud juba enne ajastute algust, et Sa elaksid Minu Vaimu täiuses. Alistu Minule täna ja ära seisa vastu Minu Vaimu tööle. Mina kujundan Sind Oma Poja kuju järgi. Sa näed omaenese silmadega neid imesid, mida Mina saadan korda Sinu sees.“

Efestlastele 1: 5-6 The Passion Translation

Sest see on alati olnud Tema täiuslikus plaanis teha meist Oma armastatud lapsed, läbi meie ühenduse Jeesuse Kristuse, Võituga, et see tohutu arm, mis voolas tulvana meie elude üle, tooks au Temale, sest sama armastusega, mis Tal on Oma Armsa Poja vastu, armastab Ta ka meid!

 Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 29.12.2015


neljapäev, 10. detsember 2015

Francis Frangipane „Uus ja Värske Võidmine, et Esitleda Kristuse Täiust!“


 Institutsiooni tublidust ei saa mõõta niivõrd õpetuslikult ja organisatsiooniliselt, vaid pigem institutsiooni head omadused ilmnevad selles, millise kvaliteediga inimesi see kujundab ja loob.

Mõned Teist on hädas olnud sellega, et Te pole aru saanud, mis Jumalal on Teie jaoks varuks. Te olete läinud läbi ajaperioodist, kus Isand on Teile selgelt näidanud Teie vajadust Tema järgi väga dramaatilistel viisidel. Jeesus Isiklikult on olnud Teile väga lähedal, aga Tema lähedus ei ole olnud ainult igavikuliste õnnistuste näol, vaid see on olnud ka Tema risti näol. Ja Sa oled õppinud seda nautima, sest risti elu on saanud kasvavalt Sinu elustiiliks.

Ja samal ajal, paljud Teie ideedest ja programmidest, mis kunagi tundusid nii mõjuvad, on nüüdseks muutunud nii nõrkadeks ja ebaefektiivseteks.  Isegi mõned Teie Kristlikest lemmikteemadest, ka koguduse juhtkonna tasemel, on taandunud palju lihtsamaks ja puhtamaks Kristluse definitsiooniks.  Te tahate lihtsalt tunda Jeesust. See ongi olnud Jumala töö Teie sees. Jumal on Teid tõstnud uuele tasemele.

Ja kõigi nende muutuste keskel, kus Te olete olnud, on üks veendumus muutunud aina säravamaks ja tugevamaks: Teie põhiliseks eesmärgiks on näha Jeesuse Kristuse karakterit ja iseloomu- Tema tasadust (vagurust), autoriteeti ja armastust- tulemas esile Teie eludes. Te olete jõudnud selle arusaamiseni, et ükskõik mis programm või koguduse tegevus, mis ei ilmuta Jeesust, on tegelikult „surnud tegevus“, isegi kui see on tehtud heade kavatsustega, on see siiski täiesti võimetu muutma efektiivselt ja täielikult inimelusid.

Tõde on selles, et Püha Vaim valmistab Teid ette uue ja värske võidmise jaoks Jumala käest.  Ja Jumala põhiline eesmärk peitub selles, et Ta tahab Teid kasutada selleks, et koguduses tuua esile ja inspireerida pühadust ning et purustada deemonlikke vägesid, kes praegu laostavad moraalselt Teie linna.
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 10.12.2015

Brian Simmons „VÕIT!“

 
Ma kuulen Jumalat sosistamas…
„Sa saad sellega hakkama. Sa tõused võidus, hoolimata sellest, kuidas praegu asjaolud paistavad. Kas pole mitte tõde see, et kõik võimatu allub Minu väele? Kõigega, kes Mina olen, seisan Ma Sinu ja vaenlase vahel. Sa tõused kui võitmatu, sest Mina olen Sind nõnda loonud! Mitte miski ei suuda Sind vallutada, sest Sinu usk kasvab ning Sinu armastus Minu vastu muutub aina intensiivsemaks ja kirglikumaks.“
„Ära mitte kunagi kahtle Minu väes ja Minu armus ja Minu üllatavates läbimurretes Sinu heaks. Enne, kui see nädal saab läbi, näed Sa Minu auhiilgust säramas läbi pimeduse pilvede. Sa näed seda, kuidas Sinu vaenlased tõmbuvad tagasi Sinu ees, kui Sa liigud edasi Minu Nimel ja Minu Võidus. Vaata ja vaatle seda, mida Mina teen veel enne selle aasta lõppu. Sa hüppad 2016.aastasse võidulauludega!"
Luuka 1: 68-72 The Passion Translation
Kiitus kuulugu kõrgeks tõstetud Iisraeli Isandale, Jumalale,
Sest Tema on vaadanud meie peale läbi oma armusilmade.
Ning Tema tuleb kui meie Kangelasest Jumal meid vabaks tegema!
Ta ilmub meile kui Võimas Päästja,
Lunastuse trompet Taaveti, oma sulase, kojast,
Täpselt nii, nagu Ta tõotas palju aega tagasi
Läbi oma pühade prohvetite sõnade.
Ta prohveteeris, et Ta tuleb ühel päeval ja päästab meid
Kõigi meie vaenlaste käest ning kõigi nende võimu alt,
Kes meid vihkavad.
Ja nüüd Ta ongi näidanud meile oma armu,
Mida Ta oli tõotanud meie esivanematele,
Sest Tema on pidanud meeles Oma Püha Lepingut.
 
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 10.12.2015


 

 

pühapäev, 6. detsember 2015

Brian Simmons „Üks Samm Korraga“


 

Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Sa oled tulnud juba nii kaugele! Minu arm hoiab Sind ning Minu käsi kaitseb Sind! Palju kordi oled Sa komistanud, aga Mina olen Sind tõstnud üles ning kandnud Sind läbi kurbuse ja pimeduse oru. Ja nüüd Ma kutsun Sind raputama endalt maha igasugune enesehaletsus ning vabandused, mis hoiavad Sind paigalseisvana. Tõuse ja tule edasi. Ma olen Sind kutsunud võtma üks samm korraga.“

„Kui Mina juhin Sind, siis pole segadust, sest Mina valgustan Sinu teed. Kogu segadus, mis Sind täna ümbritseb, ei pärine Minult. Miks Sa otsid pidevalt kinnitusi ja pooldamist, kui Minu Vaim on Sinu sees? Usk teeb Sinu teeraja selgeks ning Minu Vaim muudab Sinu teekonna nauditavaks. Ära mitte kunagi ignoreeri seda elu, mis on Minu Vaimu kaudu Sinu sees, sest see on eluallikaks ning Tarkuse jõeks. Minu Vaim juhib Sind üks samm korraga.“

„Paljud inimesed Minu rahva hulgast on ignoreerinud Minu rahu teed. Sinu ümber on palju segadust ja keeristormi, aga järgne Minu rahu juhtimisele ning Sa murrad läbi uude paika. Liigu ja ela sügavas rahus, mis on Su südames.  Lase sellel sügaval rahul oma emotsioonid maha vaigistada ja puhtaks pesta, sest Minu rahu kannab Sind. Mina, Jumal, olen Ainus, kes teab kõike, mis on Sinu kohta vaja teada. Ma tunnen Su nõrkusi ning Ma tean Sinu armastust Minu vastu. Mina kutsusin Sind, hoolimata Sinu paljudest väljakutsetest, et Sa võtaksid ühe sammu korraga ja tuleksid seeläbi lähemale Minule. Minu rahu hoiab Sind ning Minu rahu juhib Sind. Hoia oma süda selles imeilusas rahus, mida Mina Sulle annan.“Johannese 15: 18-19 The Passion Translation
„ Lihtsalt pea meeles seda, et kui see uskmatu maailm vihkab Sind, siis on ta enne Mind vihanud. Kui Sa oled truu ja lojaalne maailmale, siis nad armastavad ja võtavad Sind vastu, kui kedagi endi hulgast. Aga kuna Sa ei joondu selle maailma tõekspidamiste ja väärtushinnangutega, siis nad vihkavad Sind. Mina olen Sind valinud ning võtnud Sind välja sellest maailmast, et Sa oleksid Minu oma.
 

esmaspäev, 12. oktoober 2015

BRIAN SIMMONS „ISTUDES JEESUSE JALGADE EES“
Ma kuulen Jumalat sosistamas…
„Täna ma kutsun Sind valama oma südame välja Minu ees Minu rahus. Sa leiad tugevuse, kui Sa puhkad Minu ees. Sinu osaks on puhata Minu jalgade ees ja Minu osaks on valmistada Sulle teed ning eemaldada takistused Sinu teelt, millega Sa silmitsi oled.“
„Ma tean Sinu vajadusi. Ma tean, et Sa oled ära väsinud ning Ma hoolin väga Sinu Rahust, Sinu tervisest ja tugevusest. Mina olen Jumal, kes saab hakkama lahingutes, aga samas olen Ma ka Jumal, kes annab Tuule tiibadesse, et liuelda. Kui Sa oled üksi koos Minuga, siis Ma tunnen suurt rõõmu, kui Ma saan Sind juhtida sügavamale Minu Armastuse jõgedes.“
„Ma naudin seda, kui Ma saan Sind spontaanselt ja ülevoolavalt täita sel ajal, kui me oleme osaduses. Kas Sa oled unustanud oma kirgliku esimese armastuse Minu vastu? Kas Sa oled lubanud inimeste nõudmistel muuta oma südame hoiakut eemale sellest, et vastata Minu kutsele tulla Minu Ligi?“
„Minu rahvas on hakanud kogema ärkamist ning rahvad on valmis lõikuseks. Ma vajan seda, et Minu prohvetid räägivad trompeti häälel, mida Mina vabastan läbi nende. Aga kui nad pole eraldunud Minu jaoks, siis kuidas Ma saan neile anda teatud helisid ning kuidas Ma saan neid pühendada Oma saladustesse? Ma andsin tugevuse oma sulasele Eelijale väikesest ojast, Ma andsin ilmutuse Moosesele, et ta lööks vastu kivi , et Minu jõed saaksid välja voolata. Mida keerulisemad ja raskemad on Sinu päevad, seda võimsamalt saab Minu vägi esitletud.“
„Minu südame saladused saavad osaks Sinust, kui Sa istud koos Minuga Minu Armutrooni juures. Ma kutsun Sind tulema koos Minuga, eralduma koos Minuga puhkepaika. Sel ajal, kui terved rahvad kõiguvad, tugevdan Mina Sind kui Jumal, kes annab Tuule Liuglemiseks. Minu rahu muutub Sinu jaoks aina magusamaks, samal ajal, kui päevad muutuvad üha pimedamaks. Nii et kuula Minu kutset ning näe avatud ust, mis on Sinu jaoks. Mina olen Taevane Isa, keda Sa vajad.“

Ülemlaul 8: 14 The Passion Translation
Tõuse, Mu kallis!
Tule ruttu, Mu Armsam,
Tule ja ole koos Minuga nagu graatsiline gasell.


Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 12.10.2015pühapäev, 11. oktoober 2015

Jennifer LeClaire „5 Selget Märki, Kuidas Ära Tunda, et Nõidus (manipulatsiooni vaim) Ründab Sind!“

Ma usun, et nõidus on üks deemonlike hierarhia vägesid. Paulus kirjutas nendest erinevatest tasemetest Ef. 6: 12. Nii nagu Püha Vaim on Jumala vägi, nii on nõidus vaenlase vägi.
Websteri sõnaraamat defineerib nõidust kui vastupandamatut mõjutamist ja võlumist ning Piibel hoiatab meid selle eest, et me ei saaks võlutud.
Gal. 3: 1
Oh, Te mõistmatumad galaatlased, kes Teid on võlunud? Teid, kellede silmade ette Jeesus Kristus oli joonistatud ristilööduna?“
Ilmselgelt on olemas vaimne jõud, mille eest Piibel meid hoiatab. See jõud põhjustab selle, et me hülgame oma mõistliku meele. Nõidus vabastab suure segaduse meie mõistuse vastu nii, et Jeesus Kristus ei ole enam selgelt meie elu fookuseks. Kui see juhtub, siis me oleme haavatavamad vaenlase tühistest mõttekujutlustest ning sosinatest meie hinges. Meie vastutus on olla teadlikud sellest vaimsest kurjusest ning meil tuleb end selle eest kaitsta.
On olemas selged märgid, kuidas ära tunda seda, et nõidus ründab Sind:
1.   Segadus: Nõidus paneb Sind kahtlema endas, oma sõprades ja oma juhtides- lõpuks me kahtleme Jumalas. Kui nõidus ründab, siis on raske teha arukaid otsuseid, Sa võid muutuda hajameelseks, kaotada oma võtmeid, unustada olulised kohtumised ning unustada isegi selle, mida Jumala Sõna ütleb. Kui suur segadus tabab Sinu mõistust, siis Sa võid olla täiesti kindel, et see ei tule Jumalalt. Jumal ei ole segaduse autor. Jumal on Rahu Jumal. (1Kor. 14: 33)
2.   Tähelepanu- ja keskendumisraskused: Kui nõidus ründab, siis võib olla tunne, et Su mõistusest on tehtud munapuder. Sul on raske keskenduda ning hoida oma fookust asjal, millega parasjagu tegeled. Sinu mõtted hakkavad kiiresti uitama. Sul on raske hoida tähelepanu sellel, mida Sa kuulad või loed. Jumala kuulamine võib tunduda väga raske ning kurja eristamine heast võib olla keeruline. Siis on oluline käia 1 Peetruse 5: 8 peal.
3.   Tekib soov peita end koopasse: Mina isiklikult armastan oma koobast. Mulle meeldib olla Jumalaga kahekesi, aga kui mind hakkab valdama see kiusatus peita end pigem koopasse kui olla maailmaga silmitsi, siis ma tean, et ma olen nõiduse rünnaku all. Taavet kirjeldab seda tunnet Laul 55: 5-6. Kui Iisebel saatis hirmu sõnumi needuse sõnadega, et ähvardada Eelija elu, siis prohvet hakkas kartma, ta peitis end koopasse ning soovis oma surma. See oli nõiduse rünnak.
4.   Kerge on unustada, kes Sa oled: Sina oled Kuninga laps. Sina oled Jumala õigsus Kristuses Jeesuses. Suurem on see, kes on Sinus, kui see, kes on maailmas (1 Joh. 4: 4). Sa oled õnnistatud minnes ja õnnistatud tulles. Kõik, mis Sa ette võtad, õnnestub. See tõotus kuulub õigusega Sulle. Aga kui nõidus Sind ründab, siis Sa tunned end väärtusetu ussikesena. Sa unustad selle, kes Sa oled Kristuses, väheneb huvi Jumala Sõna vastu,  kogudusse mineku vastu, kiituse ja ülistuse jne. vastu. Sind võib hakata valdama süütunne, hukkamõist ja enesehaletsus.
5.   Julgusetus, depressioon ja valmidus alla anda: Aeg- ajalt oleme me kõik heidutatud, aga kui nõidus ründab, siis Sa tahad kõik üle parda visata, tahad saata Jumalale oma lahkumisavalduse, lõpetada, anda alla, keerata end voodisse kerra ja tõmmata tekk üle pea. Kurjus tuleb Sinu vastu, et Sind ära väsitada (Taaniel 7: 25). Aga ometi ütleb Piibel meile, et me ei väsiks, sest tõotustest kinni hoides saate Te kätte lõikuse (Gal. 6: 9). Palju on vastuseisu, aga olgu see üheselt selge: saatan tahab varastada meie lõikust. Ära lase hingevaenlasel öelda viimast sõna.
Praegusel sügise hooajal peame olema eriti ettevaatlikud nõiduse suhtes. Nõidus väljendub selles, et inimesed hakkavad üksteist ründama ja süüdistama ilma igasuguse põhjuseta, hakatakse mässama autoriteetide vastu ning igal viisil lihas käima. Me kõik peame olema ettevaatlikud, et me ei allu vaimsele nõidusele ega hakka vallandama teiste ja enda suhtes needuse sõnu.
Kuidas võita nõidust, mis on tulnud Sinu mõistuse ja ihu vastu:
Alati pea meeles, et me ei võitle vere ja liha vastu ning meie võitluse relvad ei ole lihalikud. Vaimne lahing on vaimsete jõudude vastu, see tähendab, et meil tuleb kasutada vaimseid relvi.
1.   Vöötage meele niuded. Esimene samm lahingus on vöötada oma mõistus (1Pe. 1: 13). Lahing käib tegelikult mõistuse tasemel, vähemalt see algab mõistuse tasemel. Vahel kandub mõistuses toimuva lahingu raskus ka ihule ning inimene võib hakata tundma oma ihus mingi haiguse sümptomeid, mida arst ei suuda registreerida. Vahel tundub inimesele, et põlvkonna needused on vallandunud ning tekib hirm, et asi on läinud tervisega väga tõsiseks. See võib olla hingevaenlase alatu vale.
2.   Kaitse oma südant. 1 Pe. 1: 13 Laiendatud tõlge ütleb: Toesta oma mõistus, ole kaine ja selge meelega (eristusvõime ja moraalse tundlikkusega). Iisebel ja tema nõidus üritab Sind alati tõmmata pattu. Kui Sa oled raske rünnaku all, siis Su hing võib ära väsida ning muutuda väga murelikuks. Jeesus pakub meie hingele puhkust, aga Iisebel tahab pakkuda Sulle teistsugust viisi põgenemiseks ja seda läbi patu. Iisebel teeb  tööd selleks, et Sind tõmmata abielurikkumisse või ebamoraalsusesse (Ilm. 2: 20). Kui Sulle hakkab tunduma, et Sind rünnatakse igast küljest, siis ole eriti tähelepanelik ja kaitse oma südant! (Õp. 4: 23-27) Ära allu kiusatustele, kui Sa oled rünnakute all, vaid jookse tõelise katte alla- jookse Jeesuse juurde.
3.   Tõmba maha mõttekõrgistused. Mõttekõrgistused ei tööta alati vaid selles suunas, et Sind sundida haigeks jääma või siis kiusata Sind patuga. Vahel tahab saatan Sind üle valada nõiduslike mõttekõrgistustega nii, et Sa tahad alla anda ning ennast ära peita koopasse koos paki kartulikrõpsudega või kilo jäätisega, suure padjaga diivanil koos tv-puldiga. Kui Püha Vaim elab Sinu sees, siis on Tema töö viljaks  Sinus on enesekontroll. Sina saad otsustada oma vaba tahte alusel, et Sina võtad meelevalla ning tõmbad maha iga mõttekõrgistuse ning iga asja, mis üritab end tõsta Jumala tundmise vastu, ning Sina saad võtta vangi iga mõtte Jeesuse Kristuse sõnakuulelikkuse alla. (2 Kor. 10: 5) See kõik sõltub Sinust. Mitte keegi ei saa neid hirmutavaid, valu tegevaid ning muul moel valesid mõtteid Sinu peas asendada Sinu eest „nende mõtetega, mis on õiged, õilsad, mis on tõde, puhas, armastusväärne, mis on hea kuulda jne. (Fi. 4: 8) Sinul tuleb seda teha!
4.   Heida oma mured Isanda peale. Ma ei räägi, et Sul ei tuleks üldse tegeleda probleemide ja muredega, aga küps vaimne sõdalane saab aru, milline tasakaal on vastutustundlikkusel ning oma murede Isanda peale heitmisel (1Pe. 5: 7; Laul 55: 22). Nõiduse mõttekõrgistused moonutavad Sinu vaatenurka nii, et asjast, mida Jumal saab väga kergelt lahendada, saab äkitselt Sinu jaoks keskse tähtsusega ja ülioluline probleem. Heida oma mured Isanda peale. Hoia oma silmad Tema peal. Palveta selle pärast, mida Sa arvad, et Sa vajad- ning siis usalda Teda, et Ta seisab kindlalt Sinu eest. Jumal on tõotanud, et Tema hoolitseb Sinu eest ning Tema annab Sulle täiusliku rahu (Jes. 26: 3).
5.   Räägi välja Jumala Sõna, kasuta Jeesuse Kristuse Nime ning võta abiks Jeesuse Kristuse Veri. Sinu kasutada on kolm väga võimast relva- vaimsed relvad, mis on võimsad läbi Jeesuse Kristuse tõmbama maha igasugused kindlustused. Väga raske on neid võimsaid relvi kasutada, kui Sa samal ajal oled alla neelatud enesehaletsusest, hukkamõistust, hirmust või mõnest muust hävitavast emotsioonist. Raputa end sellest välja! Hakka välja rääkima Jumala Sõna, sest see on Sinu Vaimumõõk (He. 4: 12). Räägi Jumala Sõna oma probleemidele, sest Jumala Sõna täidab alati oma eesmärgi (Jes. 55: 11). Seo kinni kõik vaenlase plaanid ja operatsioonid Jeesuse Kristuse nimel ning päästa valla kõik vastupidine, et Su elus tuleks esile kõik see, mida Sa välja räägid oma elu toova suuga. Ning räägi Jeesuse verd oma mõistuse üle (Ilm. 12: 11). Pea meeles, et Sa oled väga kõrge hinnaga ostetud- kogu Sinu vaim, hing ja ihu. Ja Sinu hinge alla kuulub ka Sinu mõistus.
Kõige selle juures on suurimaks väljakutseks see, et õigel hetkel ära tunda see, et Sa oled rünnaku all. Ning just seetõttu on suhted küpsemate kristlastega üliolulised. Sest nemad on võimelised tihtilugu nägema asju, mida Sina veel ei oska näha ning nemad võivad meid aidata selles lahingus, mis on tulnud meie vastu. Nii, et kui Sa oled vaimse rünnaku all, siis ära isoleeri end teistest usklikest, sest sel moel Sa lased Iisebelil end tümitada läbi nõiduse. Jookse alati katte alla. Jookse alati nende juurde, kes on Sinuga lähedased ja tugevad kristlased. Jookse Jeesuse juurde!
Tõlkinud Jana Naudi 11.10.2015


neljapäev, 8. oktoober 2015

Brian Simmons „Jumala Käsi Sinu Üle“


Ma kuulen Jumalat sosistamas…
„Mina olen see, kes juhib Sind läbi elu. Minu Käsi on Sinu üle ning Mina ei kuku läbi selles, et juhtida Sind täiuslikul teel, mille Mina olen Sinu jaoks valinud. On palju uksi, mis Ma olen Sulle avanud, sest Mina olen Sinu Isa ning Mina kannan Sinu eest terviklikult hoolt ning saadan Sind igal sammul. Kui varjud hakkavad langema Sinu teele, siis Mina tulen valgustama Sinu teekonda. Kui Sa satud segadusse, siis Mina tulen ja muudan Sinu tee veelgi selgemaks.“
„Kui Sa oled andnud oma elu Minu Kätesse, siis Sul ei ole mitte kunagi vaja muretseda sellepärast, mis suunas Sa peaksid minema. Mina ei mängi Sinuga peitust Minu tahte teada saamisel. Minu tahe on väga selgelt kättesaadav. Minu valikud ja otsused Sinu elu kohta teostuvad ning ühel päeval Sa mõistad, kui täiuslikult Ma olen Sind juhtinud. Mina olen Sind valinud ja seetõttu oled Sa Minu Oma. Mina olen käskinud oma inglitel saata Sind igal päeval, kaitstes ja hoides Sind Minu teedel nii, et Sa ei pea komistama, kui Sa käid koos Minuga.“
„Ära mitte kunagi kahtle Minu plaanides Sinu elu jaoks. Ma pole teinud mitte ühtegi viga. Sa oled alati Minu Käte vahel kui keegi, keda Ma Väga Armastan. Maa peal on isasid, kes on unustanud oma lapse, aga Mina ei unusta Sind mitte kunagi, sest läbi Minu Poja Vere on saanud Sinust täielikult Minu oma. Ma olen igat tähte hüüdnud nimega, Ma olen mõõtnud Oma peopesaga ookeane, Ma olen hoidnud kinni mäestikest ning tõmmanud käega läbi taevalaotuse- Ma ei unusta Sind mitte kunagi, Ma ei vea Sind alt, Ma hoian Sind Enda Lähedal.“
„Vaatle, kuidas Minu saladuslikud teed ja viisid avanevad Sinu silme ees. Paljud on näinud Minu imesid ning samas nad pole mitte kunagi õppinud tundma Minu saladusi. Ma näitan Sulle imesid ja saladusi, kui Sa hoiad oma südame Minu ees.“
„Mu laps, Ma olen Isa, kes ei vea Sind eales alt. Mina juhin Sind teele, mida Sinul tuleb käia ning Sa kuuled Minu Vaimu häält, kes annab Sulle Minu teedele peidetud saladused. Tule Minule lähemale ning Mina sosistan Sulle elu sõnad, mis teevad Sind tugevaks ja puhtaks selle tarvis, mis on tulemas. Mina juhin Sind ja Mina ei vea Sind alt.“

Laul 25: 5 The Passion Translation
Saada mind kogu teel, võta mul käest ja õpeta mind.
Sest Sina oled minu Suureneva/Kasvava Pääste Jumal,

Ma olen mähkinud oma südame Sinu südamesse!

Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 08.10.2015

teisipäev, 6. oktoober 2015

Andrei Shapovalov „Kunst Jääda Iseendaks“lühike kirjalik versioon jutlusest:

Мe elame põlvkonna keskel, kus rahvas ei oska või ei taha elada eesmärgikindlalt ja fokuseeritult. Nende tähelepanu on väga kerge kõrvale juhtida ja nad huvituvad väga kiiresti järgmistest asjadest.
Need inimesed ei ole võimelised mitte midagi lõpuni viima, sest see põlvkond suudab enne kaotada huvi asja vastu, kui hakkavad tulemused esile tulema.

Koguduses on ses osas täielik epideemia, inimestele on vaja kogu aeg mingit uut meelelahutust ja kui mingid tulemused ei tule paari päeva jooksul, siis koheselt arvatakse, et asi ei olnud Jumalast.
Esimene eduka isiksuse kohta käiv seadus on oskus täielikult ja totaalselt fokuseerida seatud eesmärgile nii, et mitte miski ei suuda nende tähelepanu kõrvale juhtida ega röövida nende huvi.
Miks inimesed ei suuda fokuseerida ega keskenduda?
Esimene põhjus on see, et meid ümbritsevad sellised inimesed, kes pidevalt üritavad teha parandusi ja ümberkorraldusi nii, et lõpuks ei jõutagi reaalsete tulemusteni. Keegi kogu aeg avaldab meile survet, nõudes muutusi, mida nemad kangesti tahavad näha meie eludes.


Teie teate seda, et ma kannan päikeseprille, mis olid moes 80-ndatel aastatel ja see on täiesti hämmastav, kuidas minu juurde tuleb pidevalt inimesi, kes üritavad mind veenda selles, et mul tuleb need päikeseprillid kiiresti uuemate ja moodsamate vastu välja vahetada, sest need, mida ma praegu kannan, on täielik „kolhoos“(eesti slängis „nõukaaegne“)!
Ja loomulikult ma lähen ja ostan uued prillid ja praegu on moes sellised, mis ma viskasin ära 90-ndatel…
Ja ausalt öeldes, minu jaoks ei ole esmatähtis see, kuidas mu prillid välja näevad, vaid see, kuidas need prillid funktsioneerivad. Ja ma olen kaotanud juba järje nendes moestiilides, sest keegi kogu aeg tegeleb sellega, et peale suruda pidevaid muutusi.
Teiste sõnadega oleks võinud asjad alles hoida 20.aastat ning praegu oleks täielik „vau“! Moeloojad on tänaseks tagasi toonud selle 90-ndate stiili ja kõik need tänased „adidas“ dressid on just sellest ajastust pärit ning inimesed on vaimustuses nendest. Ja vanu mudeleid hinnatakse täna kõrgelt.
Uskuge mind, armsad, kui selline asi eksisteerib maailmas, siis see puudutab ka kogudust väga tõsiselt, sest seal toimuvad sellised asjad palju teravamalt.
Aastast aastasse on meie ettekujutus sellest, kes me oleme ja mida me peale saavutama, niivõrd mõjutatud teiste inimeste arvamustest ja ideedest, et me oleme kaotanud võime nautida seda, kes me tegelikult oleme ning mida me oleme saavutanud.Keegi üritab pidevalt muuta meie fookust ja eesmärke nii, et me kaotame täielikult võime nautida oma saavutatud võite. Keegi projitseerib pidevalt muutuvat pilti võitjast ning seetõttu me tunneme pettumust sellest, kes me täna oleme.
Saage aru, et keegi alati saab olema meist rikkam, targem, ilusam, kellelgi saab olema suurem kogudus ja suurem mõjuvõim, keegi on kindlasti populaarsem. Palun ära lase sellel kõigel mõjutada seda pilti, kellena Jumal Sind näeb.

Kujuta ette, et võib-olla oled Sa juba saavutanud palju rohkem kui Sa oleksid pidanud ning Jumala silmis oled Sa juba täielik võitja, aga kristlik meedia, sotsiaalvõrgustikud ja foorumid pidevalt survestavad ja mõjutavad Sinu pilti sellest.
Ma olen märganud seda, et inimestele meeldib Sinu ees kiidelda nende asjadega, mida Sinul ei ole, ning see põhjustab Sinus sellise tunde, et Sa justkui peaksid nüüd tegema midagi, et saavutada sama. Sa ei pea inimeste jutust mõjutatuna liikuma suunas, kuhu Sina ei pea minema.
Kujutad ette, et Sul on praegu võimalik olla sellises olukorras, kus Sul võib olla eesmärk ja missioon, mida Jumal ei ole Sulle üldse andnud ning kõik Sinu praegune tegevus on tegelikult provotseeritud hingevaenlase poolt, kes on kasutanud selleks inimesi Sinu ümber.
Ela selles maailmas rahulikult iseendana ning ära lase mitte millelgi peale Jumala ennast juhtida ja endale väljakutset esitada.
Mina ei vastuta naabri andide ja talentide eest ja ma ei luba ka kellegi teise andidel ja talentidel mõjutada end nii, et minust saab keegi, kelleks Jumal mind pole loonud.Tuletage meelde tähendamissõna talentide kohta- kui Jumal on kellelegi andnud kaks talenti, siis ärgu see hakaku survestama kedagi, kellele Jumal on andnud viis talenti.
Kui Sa elad oma elu nii, et Sa pidevalt võrdled end teiste inimestega, siis tea seda, et sel viisil ei saa Sa eales oma elus tunda rahulolu, sest alati tuleb keegi, kes on andekam ja parem kui Sina. Õpi töötama sellega, mis Jumal on Sulle usaldanud.
Taavet suhtumine oli: „Ma ei sisene oma kutsumisse, kui ma hakkan riides käima nagu Saul, istuma Sauli hobuse seljas ja kasutama Sauli sõjavarustust, ei! Jumal on mulle usaldanud lingukivi ja ma saan professionaaliks selle kasutamisel.“
Tegelikult Taaveti üle ju naerdi, ka Koljat naeris, sest sellel ajal oli sõdurite riietumisstiil teistsugune, aga see kõik ei mõjutanud Taavetit.
Terve meie elu jooksul on olemas alati keegi, kes tahab, et Sa oleksid „keegi“, aga mitte Sina ise.
See kõik algab juba lapsepõlves, kui hakatakse ütlema: „ Ole nagu Sinu vend on!…..ole nagu Sinu õde on!…..Sa pead saama arstiks, professoriks, sest automehhaanikud on lollid, koristajad on odav tööjõud jne.“
Armas inimene, Sa võid minna hulluks sel viisil, kui Sa üritad saada professoriks, ning jääda ilma õnnest, mis Sul oleks, kui Sinust saaks autojuht või mehhaanik.
Meie elu jooksul on alati neid, kes sõnastavad ümber edukuse mõiste ja põhimõtte, aga alates interneti ja sotsiaalvõrgustike tekkest oleme me täielikult kaotanud pea ning meie elust on saanud mingi rumal võiduajamine millegi nimel, mis polegi saavutatav.
Sest kui Sa oled midagi saavutanud ning saanud kellegi sarnaseks nagu Sa soovisid, siis selleks ajaks on edukuse pilt juba jõutud ümber kujundada.


2 Коrintlastele 10:12-13)
Me ei soenda endid nende sekka arvata või nendega kõrvutada, kes end ise Teile soovitavad, sest nemad ei mõista, et nad mõõdavad end iseendaga ja kõrvutavad end iseendaga. Aga me ei taha kiidelda mõõtu pidamata, vaid selle korra mõõdu kohaselt, mille Jumal meile on mõõduks määranud, et jõuda ka Teieni.

Ma olen pigem võrratu komandör, kui õnnetu kindral.
Millegipärast on selliseid inimesi palju, kes teevad rumalaid otsuseid ja näevad rumalad välja ning üritavad teha asju, milleks nad ei ole kutsutud, teevad oma „margi täis“ lihtsalt sellepärast, et toita oma enesearmastust ja olles juhitud teiste inimeste arvamuse poolt.
Miks me näeme reaalselt nii vähe tõeliselt suuri inimesi? Sest tõeliselt suured inimesed ei luba ennast mõjutada mitte kellelgi ning teatud protsesside tõttu on nad oma elemendis tõeliselt oskuslikud, paremad kui mingi kuningas mõõgaga.
Tõenäoliselt me ei näe tõelist Sind, vaid näeme ebakvaliteetset versiooni sellest, kes Sa tahad olla.
Õpi fokuseerima selleks, et olla Sina ise. Ära sega minul saamast selleks, kelleks mina pean saama, kelleks Jumal mind on loonud.
Jumal tõstab Sind täpselt sellele tasemele, mis survet Sina suudad taluda. Kõigil meil on erineva kõrgusega valulävi ja surve talumise tase.  


Teiste sõnadega kirjeldades, minu tool, mis on disaineri poolt kujundatud, on loodud vastu pidama teatud raskust ja survet, mitte rohkem. Disainer ei ole sellega arvestanud, et minul võib tulla tahtmine selle tooli peale panna tervet autot.
See on ka üks põhjusi, miks paljud Jumala lapsed Kristuse Ihus elavad läbi õudusi ja piinu, sest nad on avanud end asjadele, milleks Jumal pole neid loonud.
Inimesed alustavad teenistusi, milleks nad pole valmis, ja nad teevad seda lihtsalt sellepärast, et nende ümber on tekkinud surve, ja nüüd see Jumala sulane on ise avanud ukse piinadele.

Inimesed abielluvad ja lähevad mehele, olemata vaimselt ja moraalselt selleks valmis, ja lihtsalt sellepärast, et vanemad avaldasid selleks survet ning nüüd on maailmas üks õnnetu perekond, kaks tarbijat, kes ei oska teise heaks end ohverdada.

Õpi olema Iseenda parim ja ilusaim versioon, professionaalne Sina ja keeldu survest elada kellegi teise kingades.
Ja Sa imestud siis sellest, kui edukaks Sa muutud, ja eelkõige seetõttu, et Sa oled otsustanud olla tegelik ja reaalne Sina!
Rahuldamatus ja pettumus tavaliselt tabab neid, kes ei hoia oma unistusest piisavalt kaua kinni, et näha reaalseid tulemusi.
Usu mind, selleks, et omada oma elus tõelist tulemust ja edu, selleks on vaja kõigepealt saada professionaalseks. Aga selleks, et saada professionaalseks, selleks on vaja päris palju aega, aga aeg on see, mida meie kiirtoidu põlvkond ei taha aga raisata.


Meie ajastu epideemia on see, et kõik kiireneb: internet muutub järjest kiiremaks, arvutid on kiiremad, kiiremad on triikrauad, kiiremini töötavad telefonid ja kui miski ei ole piisavalt kiire, siis see põlvkond seda ei taha.
Ja selle kõige keskel unustatakse ära, et Jumal on vanamoodne, ja Temal pole kavas Sinu saatusele panna kiiret protsessorit. Sa saad tervest protsessist niimoodi valesti aru, sest mitte midagi Sa ei saavuta kiirelt, pigem saab väga palju aega kulutatud „Joosepi“- laadsele ettevalmistusele.
Jumal on seesama eile, täna ja igavesti.
Meenuta seda, et Jumalal kehtib ikka veel see reegel, et Sa lõikad üksnes seda, mida Sa oled külvanud.
Me üritame Kogudusest ammutada seda, mida me pole sinna investeerinud. Sa üritad oma ärist saada asju, millesse Sa pole investeerinud. Sa nõuad oma abikaasalt armastust, mida Sa ise pole temasse investeerinud. Sa ootad oma lastelt sõnakuulelikkust, aga samal ajal Sa ei investeeri oma lastesse tõelist isadust (emadust).
Sellist liiki inimesi ma nimetan kõndivad pankrotid.
Me elame täna maailmas, kus enamus kristlasi soovib ülendust ilma vastava protsessita.
Paljud ei suuda vastu astuda oma Koljatitele, sest nad on alavääristanud seda aega, kui tuli tegeleda lõvide ja karudega.
Ja paljudele ei anta Egiptuses valitsuskeppi, sest nad keeldusid oma südame ettevalmistusaastatest pimedates koobastes.
Sul on õigus võtta elult nii palju, kui Sa oled sinna investeerinud.
Armsad, õppigem investeerima, õppigem ootama, lubamata millelgi, peale Jumala, valitseda meie saatuse üle.


Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 06.10.2015