laupäev, 20. september 2014

BRIAN SIMMONS „MEIE USTAVA JA MUUTUMATU JUMALA TÕOTUSED“


 
 
Ma kuulen Jumalat sosistamas:
„ Mina olen Sinu Ustav Jumal, muutumatu kõige muutuva keskel. Minu Ustavus on Sinu jaoks, et Sa võiksid sellele toetuda ja sellesse uskuda. Õppides Mind tundma, Sa avastad, et Minus pole mitte ühtegi varju ega pimedust ja Minus pole midagi, mis võiks tuua pettumust nendele, kes usaldavad Mind. Minu Tõotused on sama tõelised kui Minu Nimi. Ma olen Ustavuse Isa ja Ma pean alati oma Sõna. Kõik võib Sinu ümber muutuda, aga Mina jään Muutumatuks oma Ustavas Armastuses Sinu vastu.
„Aabraham usaldas Minu tõotusi isegi läbi oma lastetuse. Minu Sõna väes täitusid tõotused. Iisak usaldas Minu tõotust ning päris igavese elu ja väe. Jaakob toetus Minule, kui polnud midagi muud, mis oleks teda alal hoidnud. Mina olen Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumal- Minu Sõnad on tõelised. Mida Mina olen tõotanud, seda Ma ka viin ellu. Sõnad, mida Mina olen rääkinud Sinu elu üle, täituvad.  Minu lõppematu armastuse tõttu Sinu vastu näitab Minu süda Sulle ustavust.
See, mida Ma tegin Taavetile, seda Ma teen ka Sulle. Taavet uskus Minu armu ja tõmbas seeläbi Minu südame kõigesse, mida ta vajas. Sina käitu Minuga samamoodi, nagu tegi seda Minu sulane Taavet. Kui ta peitis ennast Minu kaitsvasse Ligiollu, siis Minust sai Tema kilp. Miski ei saanud teha Talle kahju, kui ta läks lahingusse, ja samamoodi ei tee miski kahju Sulle, kui Sa seisad Minu armu keskel. Ära karda mitte kunagi, Mu laps, sest Ma olen Sinu poolt ja mitte keegi ei saa olla edukas Sinu vastu.
Mitte miski ei suuda kõigutada Minu Ustavust. Kui kõik kõigub, siis Mina jään Ustavaks. Kui kõik muu kukub läbi, siis lootus Minu tõotusest hoiab Sind ja kaitseb Sind. Mida enamat Ma saaksin Sulle anda üle kõige selle, millega Ma olen juba Sind varustanud? Minu rahu voolab nagu jõgi Sinu murelikku südamesse, kuni Sa ütled: „ Minu hingega on kõik hästi!“
JAKOOBUSE 1: 17-18 THE PASSION TRANSLASTION
„ Meie Helde Jumal annab meile täiesti vabalt iga hea ja täiusliku anni (kingituse). Need imelised kingitused tulevad Meie Valguse Isalt, Muutumatult Jumalalt, kes särab taevastes ilma ühegi varju ja pimeduse kübemeta. Jumalal oli väga suur rõõm anda meile uuestisünd Tema eksimatu Sõna Tõe läbi, et me saaks täita Tema valitud saatuse ( ette määratuse) meie elude jaoks ja et meist saaks Tema lemmikud kõige Tema loodu keskel.
tõlkinud Jana Naudi 20.09.2014
 
 
 
 
 

kolmapäev, 17. september 2014

BRIAN SIMMONS „ELA MINU VAIMUS.“


 
Ma kuulen Jumalat sosistamas:  „Ela Minu Vaimus.“

Ma kutsun Sind  maha  jätma selle maailma arutlused, arvamused ja inimeste traditsioonid, ja kutsun Sind sisenema Minu tõelise elu sisse. Sa oled elanud oma mõistuse tasemel, nüüd ela Minu Vaimus. Püha Vaimu sfäär ja reaalsus on avatud Minu armu tõttu, et Sa tunneksid Mind mitte läbi oma mõistuse, vaid oma vaimus. Minu Vaim annab Sulle andisid, vilju, tarkust ja väge. Ela Minu Vaimus ja Sa leiad oma tõelise saatuse.

Laud osaduseks on ette valmistatud. Tule ja söö koos Minuga ja sisene suure rõõmu sisse, Püha Vaimu armulaua rõõmu sisse. Suurimad rõõmud ja parimad teekonnad on leitavad Minu Vaimus elamise kaudu. Toida oma vaimu Minu Eluga ja Sa muutud seestpoolt väljapoole. See uus reaalsus, millesse Ma kutsun Sind, on Minu Elu reaalsus. Inimeste viisid ja kombed ei suuda tuua Sulle taevast rõõmu. Kui Sa küsid Minult, siis Ma tulen ja toon Sulle sügavama arusaamise Minu teedest. Kui Sa palud Minult elu, siis Ma ei too Sulle segadust. Kui Sa palud Minult Eluleiba, siis Ma ei anna Sulle midagi muud kui vaid Oma Parimat. Sa saad Mind usaldada, nii et küsi, ja Sa saad vastu võtta Minu Vaimu täiuse. Ela Minu Vaimus ja Sa avastad, kelleks Mina olen Sind loonud.“

Luuka 11: 11- 13 (THE PASSION TRANSLATION)

Kas Sa tunned mõnda sellist isa, kes annaks oma pojale  taldrikul mao, kui poeg palus, et isa tooks talle kala? Loomulikult mitte! Kas Sa tunned mõnda sellist isa, kes annaks oma tütrele ämbliku, kui tütar küsis isalt muna? Loomulikult mitte! Kui ebatäiuslikud vanemad teavad, kuidas armastavalt hoolitseda oma laste eest ja oskavad neile anda seda, mida lapsed vajavad, siis KUI PALJU ENAM annab Täiuslik Taevane Isa oma Püha Vaimu Täiuse lastele, kes Temalt seda küsivad.“
 
tõlkinud Jana Naudi 17.09.2014

DOUG ADDISON "VALMISTU ÄKILISTEKS MÕJUAVALDUSTEKS"


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pane end valmis äkiliseks edasiliikumiseks mõjuavaldusega oma saatuses. Jumal liigub suuremal viisil Sinu elus läbi kogu Septembri ja Oktoobris. See on ülenduse ja laienemise aeg. Need asjad, mida Jumal on Sinu jaoks hoidnud, saavad nüüd esile tulema ja kõige selle tulemus on suurem meelevald ja autoriteet!

Rosh Hashanah ja Yom Kippur

Heebrea Uus Aasta, mida nimetatakse Rosh Hasnanah, on sellel aastal 24-26. Septembril . Yom Kippur, Lepituse Päev on 3.-4. Oktoobril ja seda püha peetakse juudi pühadest kõige pühamaks. Ja isegi kui me ei ole enam Moosese Käsu all, Jumal siiski tegutseb heebrea kalendriga ( oma kalendriga) kooskõlas.

Ajalooliselt usuvad juudid, et Jumal just sel ajal, Rosh Hashanah ja Yom Kippuri vahelisel ajal,  katsub läbi meie elud, et näha, kas me oleme valmis minema vaimselt edasi ehk saama ülendatud uue küpsuse tasemele. Kas Sa siis oled sellest teadlik või mitte, aga see on aeg, kus Sul on võimalik kuulda Jumalalt palju selgemalt ning saada kõikvõimalikke juhiseid.

Uhkus ja Eelarvamus

Jumal tõstab üles täiesti tundmatute inimeste gruppe, kes liiguvad Tema väes. Nad on need, kes ei ole pimestatud uhkuse poolt , et ainult nende õpetused ja uskumused on ainus tee.  Jumal liigub nende inimeste läbi, kes ei ole haaratud eelarvamustest poliitiliste parteide, rasside ja inimgruppide suhtes. Jumal seisab vastu neile, kes on pimestatud vaimsest ja poliitilisest uhkusest.
Arthur Burt on väga palju prohvetlikult rääkinud sellest faktist, et Jumal püüab liikuda maa peal, aga Kogudus on olnud nii täis uhkust omaenese tõekspidamiste ja uskumuste osas, et seal ei ole ruumi „Ootamatult ja Äkitselt esile tuleva Jumala jaoks“.

Jumal ütles mulle, et 24.septembri ja 4.oktoobri vahelisel ajal me näeme suuri läbimurdeid.

Mida siis oodata? Need on asjad, mida oodata järgmise paari kuu jooksul ja sellel uuel  (heebrea) aastal:

·         Suurem meelevald Palves ja Sinu sõnades

·         Täielik lepitus purunenud suhetes ja lootuse taastumine

·         Jätkuv kaotatud päranduste ja prohvetlike tõotuste taasavastamine

·         Tõsiselt hämmastavad pöörded, kui me oleme valmis äkitselt mõju avaldama!

 
 Ümberkorraldused, mis toovad endaga kaasa Uued Määratud Ülesanded:
Oota  liikumisi, töökoha vahetust ja mõnel juhul isegi füüsiliselt asukoha muutust. Jumal on Sind ümber asetamas vastavalt Sinule määratud uuele ülesandele. See ei tähenda, et Sina pead  ilmtingimata liikuma, aga et Sa näed uuel moel Jumala liikumist oma elus.
 
tõlkinud Jana Naudi 17.09. 2014

teisipäev, 9. september 2014

Brian Simmons- Tema on võimeline Sind hoidma ja kujundama.


 


Ma kuulen Jumalat sosistamas:

„Ma armastan Sind ka keset Sinu katsumusi ja nõrkusi. Kui Sina oled veel kaugel eemal, siis Mina jooksen juba Sinu suunas oma taastusega. Kui Sina alles räägid oma meeleparanduse sõnu, siis Mina olen juba andestamas. Kui Sina juurdled oma tuleviku üle, siis Mina olen juba läinud  Sinu ees, et valmistada Sulle teed. Sel ajal, kui Sina magad, siis Mina valan oma Armu Sinu üle. Sel ajal, kui Sina loodad, et Su perekond terveneb, siis Mina olen töötamas südametes, et muuta Teid terviklikuks.

Sinu sees on üks väga sügav vajadus- vajadus Minu armu ja halastuse järele.

Ma olen Sulle rohkem kui seltsiline, Ma olen Sinu Tugevus ja Arm igal Sinu elumomendil. Mitte üks asi ei suuda Mind takistada Sind puhastamast ja ning tegemast tugevaks Minu Armus. Ma kasutan Sind isegi Sinu nõrkustes, et tuua tervenemine Sinu perekonnale. Vaata Minule ja pane oma lootus Minu peale. Kõik oma ootused suuna Minu poole ja Mina ei valmista Sulle eales pettumust. Ära oota oma perekonna muutumist, vaid oota, et Mina muudan Sinu südame ja siis Mina muudan Sinu perekonna ja toon nad enda juurde.

Iga kord, kui Sa koged seda sügavat vajadust, võta vastu aina rohkem Minu Armu. Nagu jõgi, mis alati otsib kõige madalamat kohta. Minu Arm jookseb kõige sügavamale Sinu südamesse ning täidab selle ülevoolavalt. Ja varsti hüppad Sa üle igast takistusest ja jooksed võidukalt üle vaenlase rivistunud vägede, mis on tulnud Sinu vastu. Ma õpetan Sind võitma iga lahingu Minu Armus ning võitma iga pettumuse, mis on otsinud võimalust summutada Sinu häält. Sa tõused ja jooksed Minu Armu sisse ja leiad kõik, mida Sa vajad, sest Ma olen Sinu Ülikülluslik Isa, kes mõistab Sind täielikult. Nii et tule ja oota Mind, Ainsat Ustavat, et Ma töötaks läbi Sinu, et muuta seda maailma Sinu ümber.

 2 Tim. 1:12 (The Passion Translation)
Kindlustunne Tema kutsumisest teeb mind võimeliseks võitma iga raskuse, ilma igasuguse häbita, sest mul on väga lähedane ja intiimne ilmutus oma Jumalast. Ja minu usk Temasse veenab mind selles, et Tema on rohkem kui võimeline hoidma kõike seda  kaitstult ja turvaliselt, mis ma olen Tema kätte usaldanud, kuni Tema esiletulemise täiuseni.
 
Tõlkinud Jana Naudi 09.09.2014
 
 

pühapäev, 7. september 2014

KIM CLEMENT-PROHVETEERING JUMALA PLAANIDEST ERINEVATELE RAHVASTELE, SEALHULGAS EESTILE (06.09.214)


Selgituseks:
See prohvetlik sõnum on üks sõnum paljude teiste hulgast, mis koos moodustavad suurema pildi Jumala Ülivõimsast plaanist, mida Jumal on teostamas siin maa peal.
 Kim Clementi prohveteeringute puhul on ka oluline mõista tervikut, mis kujuneb Jumala Ligiolus koos muusikaga ning ülistajatega, kes täiendavad spontaanse prohvetliku laulu voolamisega sõnumi hetke unikaalselt keelt  ning õpetusega, mida Kim Clement õpetab prohvetliku kohta.
 
Keset selle maailma vürsti plaane tõstab Jumal alati üles oma dünaamilise jumaliku sõnumi, mis lõhestab atmosfääri ning hakkab looma Jumala Kuningriigi plaani teostumist. Jumala prohvetlikus sõnumis on loov vägi, mis ka kannab ja kaitseb ning hoiab. Väga suurepärane näide on Joosepi unenägu- ühest küljest see vallandas tohutu vastuseisu, aga teisest küljest oli Joosep kogu teekonnal nende unenägude tõttu kaitstud ja hoitud ,et jõuda Jumaliku ettemääratuse paika.
Ilma usuta on võimatu olla Jumalale meelepärane. Ainult tuline ja elav usk haarab kinni Jumala sõnadest järeleandmatu meelekindlusega ning ütleb: " Jumal, kõik Sinu tõotused on "jah" ja "aamen", nii et sündigu mulle kõigi Sinu sõnade kohaselt!"
 
Jumal ütleb: „ Mida Mina olen valmistanud maailma rahvaste jaoks? Mida Mina olen valmistanud maailma rahvaste jaoks?
Mida Mina olen valmistanud Uus-Meremaa,  Ukraina,  Venemaa,  Eesti,  Euroopa jaoks, ja Lähis-Ida tarvis.
Jah, Jumal on liikumas nende inimeste suunas, kes on rahulolematud.

Nemad  ütlevad: „ Seal on ainult üks jumal, kes on Allah. "
Aga Kas Sa tahaksid teada saada, mis Isandal on selle kohta öelda?
On Ainult Üks Jumal, kes on Jumal. On Ainult Üks Jumal, kes on Jumal.

Isand ütleb: „ Ja Mina lähen sinna, kuhu Mina tahan minna.  Ja Ma olen võimeline maha lõhkuma müüri nagu Ronald Reigani ajal. Ja ka lõhkuma eesriide!
Aga seal on veel kaks müüri, mis tulevad alla.

2018.aastal kui tähistatakse Iisraeli sünnipäeva, siis saab seal olema Vaimu väljavalamine Iisraelis nagu seda pole olnud alates Taaveti päevadest ja Jeesuse päevadest.

Kuulake tähelepanelikult, Ma olen valmis pannud oma Püha Vaimu, kes on osa Kolmainsusest, et tuua maa peale, eriti Ameerikasse, Kanadasse, Prantsusmaale, Hollandisse, Saksamaale ja paljudesse maadesse Püha Vaimu liikumise, mis voolab üle Lähis-Ida tänavatele. Ning toimuvad „Damaskuse tee pöördumised“ terroristlike organisatsioonide latvikutes kõrgetel positsioonidel. Nad tulevad välja ja nad paljastavad tõe Islami kurjuse kohta.
Ja saab olema Minu Kuningriigi raputus. Ja see, kuidas Mina raputan, on see, et Ma võtan eelmised ärkamised läbi aegade ( nt. 1948, 60-70.aastad) ja Ma akumuleerin (kogun ja kuhjan kõik kokku)need kõik koos Ühes ja Ma valan oma Vaimu välja täieliku globaalse uuenemisega, ütleb Isand.

Halleluuja- Jumala ülendamise sõna.

Ma nägin, kuidas Jeesus muutus jälle populaarseks noorte hulgas. Pöördumised toimuvad ülikoolides ja koolides. Ja õpetajad ja õppejõud, kes varemalt õpetasid jama, muutuvad Jumala Ligiolus.

Jumal tõstab üles teadlasi, kes räägivad tõde ja see sõnum levib ja inimesed küll püüavad seda peatada, aga see ei peatu. See levib ja levib ja levib ja seda ei saa kontrollida, vaid see on nagu jõgi, seda ma nägin.
Jumal liigub ühest rahvast teise, tänavatel. Kogudused igal tänaval nii Ameerikas kui ka Euroopas. Igal naabruskonnal saab olema võimalus kuulda Kuningriigi evangeeliumi, sest Jumal ei luba oma Pojal enne tulla tagasi, kui toimub Iga Prohvetliku Sõnumi täielik täitumine. Prohvetite iga kuulutatud asi tuleb esile.

Taaveti templi esiletulemine, selle taastumine, toob esile hingede tuleku Jumala Kuningriiki, miljonite ja kümnete miljonite kaupa.
Sellest hakkavad rääkima nädala ajakirjad. Ja ma nägin uut ajakirja, mis tuleb esile nii paberil kui internetis, mis räägib Kristusest, kus parimad sportlased, teadlased, kunstnikud, majandustegelased astuvad esile ja kuulutavad Temast. Tema rahvas kõneleb Jeesusest.

Jõukus on meie uksel, et seda kõike teostada. Praegu Jumal nõuab Sinult usku kõige selle tarvis.
 
Kim Clementi prohvetlikku saadet kuulates konspekteerinud Jana Naudi 07.09.2014

reede, 5. september 2014

September- Kuu, Mida Mäletada- Tagasilöök On Tulnud Järgmise Sammu Tõttu. (Lana Vawser) Vaata, Mina teen hoopis uut: see juba tärkab, kas Te ei märka? Jesaja 43:19

Ma kogen, et seal on paljud, kes on hiljuti läbi elanud tagasilöögi, isegi eelmisel nädalal, ning seetõttu oled muutunud julgusetuks, sest käes on jälle „järgmine lahing“. Ma kogen, et Isand ütleb, et see tagasilöök on tulnud esile seetõttu, et Tema on ilmutamas paljusid „uusi samme“, Ta avardab meie arusaamist Tema plaanidest, ning annab meile võtmeid läbimurreteks ja suuremateks ilmutusteks ja tarkuseks.

Ära kaota julgust, sest see tagasilöök on lihtsalt tõestus sellest, et läbimurre on käes ja meeletu kogus Jumala headust saab ilmsiks, kui need uued sammud saavad ilmutatud ja avalikuks.

September- Kuu, Mida Mäletada

September on väga TÄHTIS kuu.  Minu südames on ringi käinud uuesti ja uuesti need sõnad: „September kujuneb kuuks, mida MÄLETADA!“ „Kaalule“ on lisatud raskust Septembris. Kõik need hetked, mil Jumal meid on juhtinud ümber asetuma, kõik need ülistuse momendid rasketel hetkedel, kõik need hetked, mil me oleme uskunud ja astunud samm sammult edasi, kui tundus, et seda on võimatu teha, kõik need ustavuse hetked saavad tasutud.  Kaalud lõpuks liiguvad, ja seda mitte „väljateenimise“ tõttu, vaid „premeerimise, autasu“tõttu. September on kuu, mil ustavusel on suur tasu.

Terve selle aasta jooksul olen ma kogenud nende sõnade kordumist: „Just selle käesoleva hetke tarvis“ ja ma olen aru saanud, et Isand on toomas oma rahvast sügavama ilmutuse juurde sellest, kes Tema on, mida tähendab Tema armastus, ja kes nemad on Temas, ning esile tuleb suurem tervenemine ning Jumala lapsed astuvad nende asjade sisse, milleks nad on loodud.  Aga septembrikuul tundub rõhutatult, et need sõnad on erilise fookuse all, enam kui ülejäänud aasta jooksul on olnud.

See „uus“ tuleb tõesti esile paljude jaoks ning avaneb palju suurem uks, et Jumala rahvast juhtida sellest läbi, et nad astuks nende asjade sisse, milleks nad on loodud.

 
Paljud unenäod leiavad oma füüsilise ilmnemise! Septembris saavad paljud unenäod, mida Isand on öötundidel andnud, füüsiliselt kuju.

Raputa Endalt Maha Hirm Pettumuste Ees ja Astu  Määratud Asjade Sisse.

Ära lase hirmul pettumuste ees hoida end eemal edasi liikumisest, et külvata ja uskuda neid asju, mida Isand juhib Sind tegema septembris. Ära lase tagasilöökidel end heidutada ja peatada  liikumises edasi sügavamale Jumala poolt määratud asjades.  

Ma kogen, et September on tohutu ETTEMÄÄRATUSE kuu. Jumal toob oma inimesed uute määratud asjade ja uute ülesannete juurde. Need uued ettemääratud asjad saavad kinnituse, kui astutakse nendesse, ja „just selle käesoleva hetke tarvis“ avanevad sammud Jumala saatuses, ning need vallandavad suurema soosingu, vastutuse ja kasvu. Telgivaiad nõuavad avardamist.

 
September- Kaissu Pugemise Kuu

Poe Tema kaissu sügavamalt. September saab olema kuu, mida mäletada PALJUDE asjade pärast, aga eriliselt on see kuu mäletamist väärt „sügava läheduse/intiimsuse “ tõttu, millesse inimesed astuvad Jumalaga. See, mida Jumal vabastab, ilmutab ja määrab Oma rahva jaoks, täidab meid tohutu aukartusega, ja me leiame täiesti uuel tasemel intiimsuse ja rahulduse (rõõmsameelsuse, naudingu, heameele) Temas. Poe sügavalt Tema kaissu  keset ülendust, poe sügavanalt Tema kaissu  keset juurdekasvu ja rohkenemist, poe sügavalt Tema kaissu  keset väljakutseid ja katsumusi, ja poe sügavamalt Tema kaissu keset Tema määratud asju.

Sügavast intiimsuse ja läheduse paigast vallandab Jumal tohutud ilmutused Oma loomusest, tarkusest, suurusest ning annab Kuningriigi võtmed, mida me vajame nendes määratuse ja vabastuse kohtades. Isand esitleb oma Aulist loomust väga paljudel septembrikuu ootamatutel hetkedel, mis täidavad paljud inimesed sellise aukartusega Jumala ees, et on tunne, nagu me näeksime Teda oma elus esimest korda.

 Jää sügavale Tema Sõnasse, kui septembris toimub ülendamine ja ettemääratud asjad juhtuvad.  Vaenlane ihkab Su tähelepanu Isandast eemale juhtida, et Sa satuksid nõnda hoogu nendest määratud asjadest , et Su lähedus Jumalaga kuivab kokku. Aga kui Sa jääd kindlalt Temasse ja sügavale Tema Sõnasse, siis need septembrikuu uued ettemääratud asjad ja üllatused  hoopis lükkavad Sind sügavamale Tema kaissu, Tema käte vahele.

Ära karda, Tema on katnud Sind oma kaitsega! Hoia oma silmad Temal! See kõik keerleb Jeesuse ümber! Tunne rõõmu Temast ja vaata ja Sa näed, kuidas Septembrist kujuneb kuu, mida mäletada.

Luuletus: Asjaolud pöörduvad Sinu Soosinguks

-inglise keeles see luuletus ilusasti riimub, eestikeelne tõlge ehk mitte nii väga J-


Asjaolud pöörduvad Sinu soosinguks,

puhka oma võitlusest ja raskest tööst.

Poe Tema käte vahele ja hoia tugevalt kinni Temast

Sest Tema juhib Sind välja sellest pimedast ööst.

 

Tervenemine ja terviklikkus paljudel alades saab toodud esile,

ära nüüd komista ega allu vaenlase pakutud „kaotusele“.

Puhka Jumala käte peal ning alista kõik Temale,

Ja tea, et Tema toob taastuse ja tervenemise,

et võid seista sirge ja JULGENA.

 

On aeg särada selles, kes Sa tegelikult oled,

Su silmad on avatud Tema armastusele,

Kui suur, kui lai, kui kõrge on see,

Elu siseneb ja eemaldab paikadest kuivuse.

Ja Isand siis juhib Sind asjadesse uutesse

Ning imepärastesse avarustesse.
 

 tõlkinud Jana Naudi 05.09.2014
 
 

Luuletus inglise keeles:
A Poem: The Tides Will Turn into Your Favor

The tides will turn into your favor.
Rest from the struggle and heavy labor
Snuggle into His arms and hold Him tight
For He is leading you OUT of the night.

Healing and wholeness in many areas is being made complete
Do not crumble now and surrender to the enemy "defeat"
Rest in His arms, surrender all
And know that He is healing and restoring you so you can stand TALL. 

It's time to shine in who you really are
Your eyes will be opened to His love, how big, how wide, how far
Life will enter all the dry places
And the Lord will lead you into new and amazing spaces