teisipäev, 27. juuni 2017

BRIAN SIMMONS „JUMAL VIIB SIND EDASI“Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Mu südame rõõm, kuula Oma Isa häält. Ma armastan Sind ning Ma ei unusta eales seda, kuidas Sa oled Mind armastanud läbi kõigi oma raskuste. Kuigi Su palet varjutavad tumedad pilved, murrab armastuse valgus läbi nende pilvede ning särab Sinu üle. Tänasel uuel päeval ma annan Sulle Oma tõotuse, et Mina viin Sind edasi. See, mis on Sind takistanud minevikus, on peagi unustatud, sest uue päeva lootus on muutnud Sinu jaoks asjad reaalseks.“

„Mina viin Sind edasi uude paika, kus Sa näed palju selgemalt ning armastad palju sügavamalt. Ma teen Sulle Ennast arusaadavaks ning Sa näed siis, kuidas Mina tegutsen Sinu elus. Sa tunned rõõmu sellest, mida Mina teen, sest Sinust saab see, kes võidab. Sinu usk tõuseb ning Mina viin Sind edasi. Kutsumine Sinu elu üle on suur, aga ometi oled Sa unustanud paljud tõotused, mis Mina olen Sulle andnud.“

„Tuleta meelde, mis Ma Sulle ütlesin, kui Sa alistasid oma südame Minule. Mina tõotasin Sulle, et Ma juhin Sind ja viin Sind edasi. Ja Sina vastasid: „Ma armastan ja teenin Sind terve oma ülejäänud elu.“ Pea seda tõotust meeles ning armasta Mind isegi siis, kui Su teele satuvad asjad, mis püüavad Sind heidutada ja hirmutada ning mis üritavad tuua Sulle raskeid koormaid. Armasta Mind seal, kus Sa oled ning pane tähele neid imesid, mida Mina teen Sinu heaks! Anna Mulle oma süda, nagu Sa andsid päris alguses ning Mu Arm viib Sind edasi, kuni Sa ütled: „Kõik, mis Sa, Jumal, oled teinud mu elus, on olnud nii hea!“

Õpetussõnad 4: 18 The Passion Translation

Jumala armastajad kõnnivad valguse kiirteel,

Ning nende tee särab aina eredamalt ja eredamalt,

Kuni nad toovad esile täiusliku päeva.

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 27.06.2017

esmaspäev, 26. juuni 2017

Lanny Swain „Jääk Kogeb Kristuse Täiust“Ärgake ja Lunastage Aeg!

"Ärgem muutugem murelikeks head tehes, sest me saame omal ajal lõigata, kui me ei minesta ega väsi“ (Galaatlastele 6:9, vaata ka 2 Tessalooniklastele 3:13).

"Ärgake üles, kes magate, tõuske surnuist, siis Kristus annab Teile valgust. Vaadake siis, kuidas Te elate, mitte kui rumalad, vaid kui targad, lunastades aega, sest päevad on kurjad“ (Efeslastele 5:14-16).

Sõna „lunastama“ on kreekakeelne tegusõna „exagorazo“, mis tähendab „ostma võimalust välja“. Sõna „aeg“ Efeslaste 5: 16 on kreekakeelne sõna „kairos“, mis tähendab teatud ajaperioodi sisse kuuluvat aega (väga spetsiifiline ajahetk, mille vastandiks on kronoloogiline aeg või päevad kalendris). „Kairos“ sõna tähendab ka „spetsiifilist aega, mis on rase saatusest“.

 Efeslastele 5:14-16 viitab otseselt magamise seisundile, nagu me oleksime surnud ja see kirjeldab Kogudust viimase 2000.aasta jooksul enamus sellest ajast, kuni tuli ärkamine, mis sai tuntuks kui Protestantlik Reformatsioon. Ja palju hilisemad ärkamised, mis taastasid Püha Vaimuga ristimise, mis kandis endaga ka Vaimu andide esiletulekut (mis leidis aset Walesis 1859.aastal ja 1904.aastal). Ning siis tuli Azusa tänava Ärkamine Los Angelesis, Californias 1906.aastal. (Mul tuleb kindlasti ära märkida see, et need on vaid mõned paremini tuntud ärkamised. Ärkamisi on olnud tegelikult palju rohkem.)  

Ja siis 20.sajandi keskpaigas võtsid paljud Usklikud vastu Püha Vaimuga ristimise Jumala liikumise ajal, mida nimetatakse Karismaatiliseks Liikumiseks, mis ületas igasugused denominatsioonilised piirid. Ristimised toimusid nii protestantlikes kui ka katoliiklikes kogudustes.

 
Ja isegi sel ajal, kui taastus väga suurel määral Püha Vaimuga ristimine ja Vaimuandide esiletulek, suures osas jäi Kogudus tervikuna siiski edasi unne. Isegi need, kes võtsid vastu Püha Vaimuga ristimise, millega käis kaasas Vaimuandide esiletulek, ei emmanud usklikud Vaimu vilju, mis on Kristuse täiusega täidetud olemise väljendus, sest me saame siis osa Jumala tõelisest loomusest ja karakterist, muutudes sõna otseses mõttes armastuseks, nagu Tema on Armastus.

 
Küpsuse ja Positsioonidele Asetamise Ajaperiood

Tänasel päeval on Kristuse ihus üks Jääk, kes on hakanud kogema Kristuse täiust, kes on läinud läbi väga intensiivsetest ja tõsistest testide ja katsumuste protsessidest. See on nõudnud täielikku tühjenemist endast (suremist  enesele), mis on teinud neid võimeliseks saama Jumala loomuse ja karakteri sarnaseks suuremal määral, kui kunagi varem. See Jääk on väga sihikindlalt kandnud välja erinevaid missioone, mida Jumal on neid läkitanud teostama. Need ülesanded on esmapilgul tundunud väga väiksed ja vähese kasuga.  Ja kui nad siis kogesid teatud mõõdul edu, jäi suur edu nende jaoks siiski kättesaamatuks. Aga see kõik on nüüd paljude jaoks muutumas.

Sel ajal, kui Jumala inimesed on olnud hõivatud, et tulla hästi toime eluga, on nad olnud ettevalmistusajas, sest Isand on andnud neile küpsemist (kasvatades nendes Jumala karakterit/ Kristuse täiust). Jumal on selle käigus neid positsioonidele asetanud kõige selle jaoks, mis ootab ees. Ja nüüd on Jumal rääkimas meile sellest, et ees ootab uus ajaperiood, kus kõik see, mida me oleme kuulutanud, deklareerinud, prohveteerinud ja palvetanud, purskub plahvatuslikult esile meie eludes ja teenistustes ning ka maailma laval.

Teatud aegadel selle küpsemise ja kohale asetamise ajaperioodil on mõningad meist muutunud murelikeks, lausa muutunud meeleheitlikeks, aga ometi ei andnud me alla ega minestanud. Ja nüüd, kui ajastu on muutumas, on meil võimalus osta võimalusi välja (lunastada aega) ja rahaühik, mida me kasutame selleks, et need täielikud muutused tuleks esile kogu meie loomuses, on meie järeleandmatu meelsus, mis on kasvanud välja nendest väga intensiivsetest ja tõsistest testidest ja katsumustest, mida me oleme talunud.

"Ta teeb mu jalad emahirve jalgade sarnaseks, ja paneb mind seisma  mu kõrgustikele!“ Laul 18:34

Tõesti Oleme Me Sündinud Selle Aja Jaoks Praegu!

Väga varsti me avastame, et üpris raske on pidada Jumalaga sammu kõiges selles, millesse Ta meid kaasab. Meil on vaja päev- päevalt ja tund- tunnilt kuulata Püha Vaimu juhtimist, et mõista, mis on Jumala jaoks esmatähtis igal sammul sellel teel. Me hakkame nägema asju, mis on olnud meie südames peidus väga pikka aega ning nüüd need purskuvad esile äkitselt ning teostuvad väga kergelt, ilma vähemagi pingutuseta meie poolt. Selle asemel, et liikuda testist testi, katsumusest katsumusse, pidevalt olles silmitsi takistustega, mis üritavad meid tagasi hoida, selle asemel hakkame me nägema, kuidas me liiguma aust ausse.

 (vaata 2 Korintlastele 3: 18)

 
"Aga kes ootavad Jehoovat, saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad, nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi!“ Jesaja 40:31

Kogu au Jumalale!

 
 
Tõlkinud ja kujundanud 26.06.2017

BRIAN SIMMONS „MITTE KAOTUS, VAID JUMAL ISE ON SINU EES“Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Jah, Su on igavene elu, aga ometi hingan Mina Sinusse Oma Vaimu kaudu aina enam elu, et muuta Sind uueks. Lenda Minu Vaimu tiivul ning liugle kõrgemal, kui eales varem. Ülistus annab Sulle tuuvad, et lennata ning Minu Vaim annab Sulle väe. Ma kuulutan täna Sinu üle: „Eilse päeva lahingud on läbi!““

„Kui Sa tunned end jõuetuna, siis Mina olen lähedal. Kui Sa tunned end tühjana, siis Mina tulen Sulle veelgi lähemale. Mina tõmbun Sinu vajaduse poole, nagu jõgi voolab kõige madalama koha suunas. Mina täidan Sind ja katan Sind täna, et anda Sulle tugevust keset nõrkust, et anda tarkust keset Sinu pimedust ning et anda armu keset Sinu raskust. Minu töö on alati vabastav. See, mida Mina teen Sinu elus, viib Sind alati suurema vabaduse sisse. Sinu hingevaenlane on see, kes Sind piirab ning tuletab Sulle meelde Sinu piiratust. Mina osutan alati sellele Pühale Paigale, kuhu Ma olen Sind kõrgele asetanud istuma. Kuula Minu häält ning tugevus täidab Sinu sisemise olemuse.“

„Mitte miski ei suuda Sind võita. Üleujutus, tuli ega torm ei suuda Sind kahjustada. Kaotus pole Sinu ees, vaid Mina. MINA OLEN Võitja, Vallutaja, Võidu Tooja. Ma olen läkitanud välja Oma sõjainglid, et seista Sinu kõrval ning tuua Sulle triumf. Mitte miski ei suuda Sind peatada, kui Sa liigud edasi Minu väes. Võidu ingel on Sinu lähedal oma võimsa mõõgaga, et purustada iga kett ja ahel, mis on hoidnud Sind ühe koha peal kinni. Mina kutsun Sind edasi liikuma. Täna Ma ütlen Sulle, Su ahelad on purustatud, need on eemaldatud ning Sa ei pea enam neid nägema. Sinu jalad on vabad, et tantsida ning astuda välja usus. Su käed on tehtud vabaks, et neid tõsta üles kiituses, lehvitades võidulippe. Sinu suu on täis kõrgeimat kiitust, et tuua teisi vabaduse paika. Ja Su süda on nüüd vaba, et saada täidetud auhiilgusega, sõnulseletamatu Jumala Ligiolu ja Auhiilgusega!“

„Kui Sa astud välja usus, siis tuleb esile veel enam vabadust. Kui Sa liigud välja võidus, siis Sa ei näe muud, kui uusi võite. Tule koos Minuga ja sa näed triumfe triumfide järel. Kas Ma pole mitte tõotanud, et Ma teen Sinust elu ja võidu lõhnaaine? Jäta iga kahtlus seljataha ning astu välja koos Minuga ning Ma hingan Sinusse veel enam Oma elu ning Sa liugled koos Minuga Vaimu tiibadel.“
 

Laul 68: 1-4 The Passion Translation

Jumal! Tõuse Oma imelise väega

Ning kõik Sinu vaenlased

Pillutatakse kabuhirmus laiali!

Aja nad minema,

Kõik need Jumala vihkajad!

Puhu nad ära nagu suitsupilv.

Sulata nad ära, nagu vaha tules.

Üks korralik pilk Sinule

Ning kurjad haihtuvad!

Aga kõik Sinu jumalakartlikud armastajad olgu rõõmsameelsed!

Jah, lase neil kõigil rõõmutseda

Sinu Ligiolus

Ning olgu nad kaasa kistud Sinu rõõmsameelsusest!

Las nad naeravad

Ning säravad rõõmust!

Las nad laulavad oma pidutsemise laule

Pilvedel Ratsutaja tõttu,

Kelle nimeks on Yah (Jehoova)!

 
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 26.06.2017

pühapäev, 25. juuni 2017

PROHVETESS SOPHIA RUFFIN „VÕIDMINE KOHELDA JUMALA RAHVAST ÕIGESTI“On tõusmas üks Jääk, kes ei luba oma mõjuvõimu suurusel ega platvormil põhjustada inimeste tähele panemata või kõrvale jätmist ega eiramist Nad ei ela upsakuses ega uhkuses ning nad ei väärkohtle JUMALA rahvast. Nad ei kasuta oma kuulajaid ega lava selleks, et teisi alavääristada. Nad ei muutu eales nii kuulsaks, et nad unustaks alustada vestlust kõige väiksemaga rahva seast. Nad ei kutsu endaga istuma lauda ainult suuri ja tähtsaid, vaid nad austavad ka ebasobivaid kohanemisvõimetuid inimesi.  

Pane tähele, kui kiiresti mängureeglid muutuvad ning Sa võid olla tunnistajaks sellele, kuidas need auväärsed, ausameelsed, taktitundelised, teistega arvestavad, alandlikud, tagasihoidlikud, siirad, ehtsad, algupärased ja tõelised jõuliselt esile tulevad, mis puudutab inimeste õiget kohtlemist. Nad austavad JUMALAT ja nad austavad JUMALA rahvast. Neil on selline alandlikkus, mis on nii ehe ja mitte petlik ega võlts ning nad esindavad tõeliselt Jeesust maa peal. Taevast on vabastatud maa peale kuninglik protokoll: Kohelge Minu inimesi õigesti!

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 25.06.2017

Lana Vawser „Tule Välja Kookonist Jõukuse, Õnnistuste, Võidmise ja Nägija-Anni Topelt Portsjoni Sisse!“Isand näitas mulle hiljuti pilti kookonist ning andis mulle teadmise, et nii paljud on pettunud selles kookonis olemisest. Ajal, mil Isand rääkis käesolevast ajaperioodist kui „õitsemise“ hooajast, leidsid paljud end äkitselt hoopis olukorrast, mis tundus nagu „kookonisse mähitud olemine“. Paljud kogesid, et nad on jõudnud suremise paika või et nad on korraga hakanud tagasi liikuma. Kõik on hakanud äkitselt tunduma täpselt vastupidine õitsemisele.“

Kookon On Alles Algus.

Sellel ajaperioodil on toimumas „suremise protsess“, mis sisuliselt tähendab Isandale  sügavamalt alistumise aega. See on periood, mil Jumal kutsub Oma rahvast „PÜHENDUMA TÄIELIKULT TEMALE“ ja seda täiesti uuel viisil. Ja selle käigus toimub suremise protsess:

HIIGLASTE SUREMINE. Toimub SUREMINE mõttekõrgistuste ja „jala tugede“ tasemel, mis on Jumala rahvast hoidnud nii kaua kinni. On toimumas SUREMISE protsess, kus Jumala rahva südamed on olnud mähitud surma ahelatesse ning nüüd need eemaldatakse. Aga see protsess on olnud konarlik, see protsess on olnud väga valulik ning see protsess on olnud väga venitav, AGA see KOOKON pole LÕPP, vaid see on ALLES algus.

Paljud Hakkavad Lendama!

See „suremise protsess“ ongi kinnitus/indikaator, et õitsemise ajaperiood on käes, sest „suremise protsess“ ongi tegelikult TEERADA Ellu ning näitab seda, et Sa hakkad LENDAMA.  

Ma nägin, et paljud on olnud selles KOOKONIS NII kaua selle ajaperioodi jooksul ja täpselt sel ajahetkel, kui nad arvasid, et nüüd kohe hakkavad nad lendama uuel tasemel, tuli hoopis uus tase KOOKONI protsessis. See protsess on muutunud eriti intensiivseks viimase paari nädala jooksul. Sest….SA HAKKAD KOHE LENDAMA!

See KOOKONI protsess tuli nagu välk selgest taevast ning sellise üllatusena, et paljud võitlevad nende küsimustega: „Kuidas see sai niimoodi juhtuda? Kas see ei pidanud olema mitte juurdekasvu hooaeg? Ja nüüd mulle tundub, et ma hoopis tagurdan? Kas ma mitte ei pidanud lendama hakkama? Ja nüüd mulle tundub hoopis, et mu tiibu on kärbitud?“

AGA JUMAL tegeleb Sinu südame alade ja hoiakutega, mille kohta TEMA TEAB, et need takistavad Sinu lendamist; alad, millega Tema saab tegeleda AINULT alistumise ja alandumise protsessi kaudu. See protsess ongi tegelik TEERADA juurdekasvu, kõrgemal lendamise, suurema vabaduse, laienemise ja ülenduse juurde.

KOOKONI PROTSESS ei ole lõpp; vaata läbi TEMA silmade. See on alles ALGUS kõigele sellele, mida Jumal hakkab tegema.

Ma nägin, kuidas kookon hakkas mõranema ning kuidas tiivad hakkasid kookonist aeglaselt välja tulema. „VÄLJA MURDMINE“ on käesoleval ajahetkel toimumas täiesti uuel tasemel. Me pole seda varem sellisel moel näinud ega kogenud.  

Kui tiivad sirutusid kookonist välja, siis ma nägin, et tiibade peale oli kullaga kirjutatud „TOPELT PORTSJON“.

 
Sinu Tiivad Sirutuvad Hooga Lahti.

KOOKONI PROTSESS on peaaegu läbi, kui Sa „MURRAD VÄLJA“, vabana piirangutest, vabana hirmust, vabana valedest, mis on hoidnud Sind tagasi, vabana ebakindlusest, vabana mõttekõrgistustest, vabana piinavatest „konksudest“, millega vaenlane on saanud kinni haarata Su hingest. Jeesusele SÜGAVA ALANDUMISE ja ALISTUMISE paigas selle kookoni protsessi vältel oled Sa jõudnud kohta, kus Sa ütled: „SINU TAHE SÜNDIGU, ÜKSKÕIK, kuidas see välja paistab!“ ja siis Su tiivad sirutuvad hooga lahti ning Sa lendad kaugemale kui iial varem. Sa oled kohe lendu tõusmas ning Sa lendad kõrgemal kui kunagi varem ning Sa kannad endaga TOPELT PORTSJONIT

Kui ma siis jälgisin neid liblikaid, kes kookonitest välja murdsid, mõistsin ma, et see protsess on ebamugav ning see tundub järgmise täieliku muutusena. See tundus lausa hirmutav, aga ma kogesin, kuidas Jumal ütles: „Ära karda seda „rabelemist“, mis aset leiab, ära karda seda täielike muutuste tunnet, sest Sa oled VÄLJA MURDMAS ning Sa liigud edasi millegi TÄIESTI UUE, VÄRSKE ja NII VÄRSKENDAVA SISSE nii, et Sa HAKKAD LENDAMA RÕÕMU TIIBADEL!“

Eliisa Silmad

Kui need liblikad tulid esile ning hakkasid lendama, siis ma kuulsin Jumalat ütlemas: „Nad liiguvad välja ja hakkavad lendama ning neil on ELIISA SILMAD.“

Koheselt tõusis mu südamest esile 2 Kuningate 6.peatüki lugu, kus Eliisa nägi armeed hobuste ja sõjavankritega ümbritsemas linna ning Eliisa teener oli hirmunud.  Eliisa palvetas siis oma teenri pärast: „Ava tema silmad, Isand, et ta võiks näha!“ ja teener nägi mäge täis hobuseid ja tuleleekides sõjavankreid ümber prohvet Eliisa.

Jumal rääkis mulle sellest, et need, kes on olnud kookoni protsessis, tulevad nüüd välja, kandes endaga jõukuse ja õnnistuste, võidmise ja juurdekasvu „topelt portsjonit“ ning neil on ELIISA SILMAD. Üleloomulik võime NÄHA ja ELADA Jumala REAALSUSES ning kõige selle REAALSUSES, mis toimub vaimus. Paljud tulevad esile NÄGIJA VÕIDMISE tohutus juurdekasvus ning prohvetlikud ilmutused kasvavad plahvatuslikult sellisel määral, mida nad pole eales varem kogenud.  

Tohutul määral RÕÕMU tuleb esile, kui nad sisenevad sellesse uude prohvetlike ilmutuste sfääri ning nad hakkavad võtma vastu ja nägema nii paljut, et neil on raske sammu pidada kõige sellega, mida Jumal on neisse sisestamas ja rääkimas. Neil on võrreldes varasemaga TOPELT KOGUS nägemisvõimet. Ja see kõik pole KOORMAKS, vaid ÕNNISTUSEKS. Tuleb esile selline kergus ja rõõm ning INTIIMSUSE SÜGAVUS Jeesusega, et sellest saab ilmutuste ja nägemisvõime ja nägija-anni võidmise  juurdekasvu  PIDEV VOOLAMINE nende eludes.

KOOKON on olnud SELLISE survega, SELLISE raskusega, SELLISE valuga, aga nüüd oled Sa liikumas LENDAMA sellise tohutu  KERGUSE ja RÕÕMU tasemele, mida Sa pole varem kogenud! Sa hakkad lendama kõrgemal, kui kunagi varem ning Sa hakkad liuglema Püha Vaimu tiibadel sellistel viisidel, mida Sa pole osanud endale isegi ette kujutada! Sa ei tunne ennast enam äragi, sest Sa oled siis nii vaba ja nii erinev. Sinu ÜMBER SAAB OLEMA TOHUTU RÕÕM!

Hoia kõvasti kinni, kui Su tiivad välja sirutuvad! Sa hakkad ARMASTAMA kõike seda, mis Jumalal on Sinu jaoks valmis pandud!

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 25.06.2017

BRIAN SIMMONS "ÄRA MÕISTA KOHUT JUMALA PLAANI ÜLE OMA ELUS"Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Mina treenin Sind ja valmistan Sind ette tulevasteks päevadeks. Sinu kutsumine on unikaalne ning ka Sinu ettevalmistus on unikaalne.Teised võivad käia kõveratel teedel, aga Sinu armastus Minu vastu ei luba Sul kõrvale kalduda Minu teerajalt. Kui Sa näed oma elu nii, nagu Mina näen Sinu elu, siis Sa tead, et Minu plaanid Sinu elu jaoks teostuvad. Mitte miski ei suuda takistada selle esiletulekut, mida Mina Sinu jaoks valmistan. Tulevased Auhiilguse päevad ei lähe Sinust mööda- Sa koged kõike seda, mis Mina olen planeerinud- Minu väe täius on tulemas Su ellu!“

„Varsti, väga varsti oled Sa täielikus hämmingus nendest muutustest, mis Ma Su elus esile toon. Sa liigud ühest kohast teise, liikudes varjude maailmas elamisest Minu särava Auhiilguse sees elamisse. Sa liigud segaduse paigast kohta, kus Sa oled kinnitatud ja täis Minu Elu. Miks Sa kahtled Minu plaanis Sinu elu jaoks? Kas Ma pole mitte Sind kutsunud unikaalse ja kordumatu elustiili juurde? Joosep poleks eales jõudnud valitsemise ja juhtimise paika, kui ta oleks elanud pidevates kahtlustes kõige pimedamatel vangla päevadel. Kas Sa suudad näha, et Minu ettevalmistus Minu sulase Joosepi elus oli täiesti unikaalne ja kordumatu? Samamoodi on Sinu etttevalmistus täiesti ebatavaline.“

„Ma olen Sind kutsunud, et Sa jõuaksid imelisse mõjuvõimu paika, kus Sa puudutad väga paljude inimeste elusid. Ära mõista kohut Minu plaanide üle hetkelise segaduse põhjal, mis on Su ümber praegu või ebatavaliste situatsioonide tõttu, mille keskelt Sa ennast oled leidnud viimastel päevadel. Ma treenisin oma sulast Moosest Oma juhiks, Oma tsempioniks, kõrbe taganurgas. Ma treenisin Taavetit sõjameheks, kui ta istus üksinda mägedes ja laulis oma loodud laule Minu kiituseks. Ma treenisin Ristija Johannest kuivas kõrbepaigas ning Oma sulast Paulust Araabias. Neid, keda Ma kõige enam kasutan, neid Ma eraldan kõrbesse kõige enam! Kui Sa oled viidud kõrbesse ning Sul pole aimugi, mis Minul on mõttes, siis see olukord ongi tõestus Minu kõrgest kutsumisest Sinu elus. Sinu määratud saatuse päevad on lähedal!“

„Kas Sa igatsed Minu järgi iga hinna eest? Kas sa ohverdaksid Mulle kõik oma arvamused selle kohta, kuidas Mina peaks Sind edasi viima? Ma liigun saladuslikult selleks, et viia Sind suurema valguse sisse. Oma pimeduse keskel ära kahtle eales Minus, vaid usalda, kuni Uue Päeva valgus koidab. Sinu raskuste keskel Ma olen Sulle andnud Oma võimast armu, et tuua Sulle rõõmu. Ja seda armu-kingitust ei ole võimalik vähendada isegi selle kaudu, mis tundub viivitusena. Usalda ja valgus hakkab särama. Usu ning vajalik arusaamine tuleb. Mina olen kõik see, mida Sa vajad, igal sammul Sinu teel. Ütle oma südames: „Sa oled kõik, mida ma vajan!“

Õpetussõnad 4: 4-9 The Passion Translation

„Ära mitte kunagi unusta Minu sõnu.

Kui Sa teed kõike seda, mida Mina Sulle õpetan,

Siis Sa valitsed siin elus!

Nii et tee tarkusest oma otsing-

Aja taga ilmutusi elu tähendusest ja mõttest.

Ära lase Minu räägitud sõnadel

Minna ühest kõrvast sisse ja teisest välja!

Hoia kinni tarkusest, siis tarkus hoiab kinni Sinust,

Kaitstes Sind läbi kõigi Sinu päevade.

Ta päästab kõik need,

Kes kirglikult kuulavad Tema häält.

Tarkus on kõige väärtuslikum kaup-

Nii et osta seda!

Ilmutuslik teadmine on see, mida Sa vajad-

Nii et investeeri sellesse!

Tarkus ülendab Sind,

Kui Sina ülendad Tema tõde!

Ta juhib Sind austuse ja soosingu juurde,

Kui Sa elad vastavalt Tema juhtnööridele.

Sa oled ehitud ilu ja armuga

Ning tarkuse auhiilgus mähib end Sind ümber,

Tehes Sind võidujooksus võidukaks.“

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 25.06.2017

laupäev, 24. juuni 2017

Katkendeid John Kingsley Alley raamatust "The Spirit of Sonship. An Apostolic Grace"

 
 

 
"Vaata, ma läkitan teile prohvet Eelija, enne kui tuleb Issanda päev, suur ja kardetav. Ja tema pöörab vanemate südamed jälle laste poole ja laste südamed vanemate poole, et ma ei peaks tulema ja lööma maad needusega.”
See on tavaline, et Eelija vaimu võrdsustatakse väe, imede ja tunnustähtedega.
(---) Kuid see teine "Eelija", Ristija Johannes, ei teinud ühtki imet, ja see oligi Jumala nõue ja plaan, et ta ei tee oma teenistuses ühtki imetegu. Seega, kuna ingel ütles, et Johannes käib Eelija vaimus ja väes, mida ta tegigi, siis ei saa see väljend tähendada väge teha imesid ja tunnustähti.
 
Nii Malakia 3:23 kui Luuka 1:17 mõlemad räägivad, milleks see Eelija vaim ja vägi antakse. See on arm kutsuda inimeste südames esile suur muutus, ja eriti just suhete osas. Täpsemalt on see arm pöörata isade südamed laste poole ja laste südamed isade poole. Enne kõike muud tähendab see meeleparandust inimsuhetes ja südame hoiakutes, tuues suuri muudatusi, mis toovad usklike sekka tagasi õiged väärtushinnangud, nagu see Jumala kojas peab olema. Eriti päevakohane on see praegusel ajal. Viimase 100 aasta jooksul taastatud vaimuannid ja kaasaegne tehnoloogia, mis on muutnud koguduse väga "esinemiskeskseks". Meie ajal on väga lihtne näida andeka, võitud ja edukana ning mitte hoolida inimestest ega hoida ühtki olulist aruandlussuhet. Kuid Eelija vaim, mis hingab apostlite ja prohvetite peal, on antud selleks, et pöörata inimeste südamed väliselt vormilt ja esinemiselt tagasi armastuse ja suhete juurde, mis on evangeeliumi tõeline vägi.
(---) Et maailm usuks, et Isa saatis Poja maailma päästjaks, peavad kõik usklikud, sealhulgas ka meie sinuga, saama samamoodi üheks nagu Isa ja Poeg on üks.
 
 See „üks olemine“ on ainus, mis annab kogudusele  dünaamilise väe, mis meil siin maailmas peab olema. Paulus kuulutas, et evangeelium "...on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub" (Ro. 1:16). Kuid see evangeeliumi tõde ilmutatakse uskmatutele Jumala armastuse kaudu, mida nad meis näevad. Kui nad näevad meie omavahelisi suhteid, lähevad nende silmad lahti ja nad näevad Tema au ja usuvad Tema väge. Jeesus ütles: "Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.” (Jh 13:35).
 Kristuse teenistuses olles tuleb meil kõndida koos kui isad ja pojad, vennad ja õed, emad ja tütred - kuid mitte ainult väliselt või lihtsalt sellist sõnavara kasutades, sest see ei toimi üldse. Mulle meenuvad Carlos Ortizi ammused sõnad: "Me nimetame üksteist vennaks, sest me ei ole seda." Need pole nimetused ega tiitlid ega õige sõnavara, mis Kristuse tööd edasi viivad. Me peame käima südame tasandil suhetes, nii nagu Jumal ise toimib. Evangeeliumi väe osas on need suhted ülimalt tähtsad.
 (---) Kuidas saab maailm seda näha, kui kõik, mis me neile näitame, on meie institutsioonid?
Me ei saa neile näidata meie hooneid ja denominatsioone ja loota, et nad tunnevad ära Jumala. Need ei näita suhteid ega saa ilmutada Jumala au ega väge. On ainult üks asi, mis ilmutab neile Jumala loomust ning seega ka Tema au - see on see, kui nad näevad, millised on Jumala poegade omavahelised suhted.
 (---) See ongi praegu meie aja koguduse suur ärkamine. Mitte ärkamine selle klassikalises, evangeelsete krusaadide tähenduses, vaid hoopis suuremas mõõtmes vaimne ärkamine, mis levib rohujuure tasandil majast majja, südamest südamesse, kuust kuusse, aastast aastasse, üle kogu planeedi ja rahvaste, kuni kristlus on täielikult ja lõplikult teiseks saanud. See on tohutuis mõõtmeis vaimne ärkamine, mis on juba alanud ja kestab, kuni koguduse kohta saab viimaks öelda, et ta on saanud tõeliselt küpseks apostellikuks rahvaks. Ja seesama rahvas on siis need, kes evangeeliumi tõhusalt rahvastele viivad.
 Kogudus oli oma alguspäevil apostellik rahvas - usklikud elasid apostellikku elu apostelliku juhatuse all. Jeesuse Kristuse Ihu näeb taas sama elu. Kogudus saab jälle apostellikuks rahvaks.
Kogudus on mõeldud alati olema inimsuhete struktuur, mitte institutsionaalne struktuur. Kogudus on tihti langenud tagasi formaalse ja hierarhilise toimimise juurde. Vana Leping (Judaism/Seadused) oli alati struktuurne, aga Uue Lepingu (Kristlus/Arm) keskmeks on inimsuhted ja süda. Olla apostellik on oma tähenduselt kaugel sellest, et tegutsetakse iseseisvalt ja üksi. Apostellik töö on inimsuhetele põhinev südamest tulenev töö, mis jõuab palju kaugemale kui institutsioonid.
 
Tõlkinud Riina Aasa
Toimetanud ja kujundanud Jana Naudi
24.06.2017
 

Jo Ellen Stevens „Läbimurdja Võidmine Meie Rahva ja Meie Presidendi Üle“Ma kutsun Järelandmatuid ja Rahulolematuid Kuningriigi Läbimurdjateks.

Kui ma hiljuti ühel hommikul ärkasin, kuulsin ma Jumalat ütlemas: „ Mitte-järelandlikud/järeleandmatud ja mitte-rahulolevad/rahulolematud“. Ja siis Jumal jätkas: „MINU LÄBIMURDJAD POLE KUNAGI OLNUD RAHULOLEVAD LOOMULIKE LOODUSSEADUSTEGA NING NAD POLE KUNAGI RAHUL SELLEGA, MIDA SEE MAAILM NIMETAB NORMAALSEKS!“

Jumal ütles mulle: „SEAL VÄLJAS ON INIMESI, KEDA MINA OLEN KUTSUNUD LÄBIMURDJATEKS! Need inimesed näevad alati kaugemale normaalsest. Nad on alati igatsenud seda, et minna kaugemale, teha rohkemat ning näha loomulikust enamat. Ma olen pannud teatava uudishimu nende sisse, et pürgida kaugemale normaalsest. Need LÄBIMURDJAD pole rahul lihtsalt „status guo“ seisundiga. Nende sees on südikus, mis paneb neid iga kord püsti tõusma, kui nad on näoli kukkunud ning nad jätkavad iga hinna eest edasi pressimist, et näha oma vaimsete silmadega.“

„Nad võivad olla keset vaesust, aga samal ajal näha Kuningriiki. Nad riskivad kõigega, et pressida edasi Jumala kõrge kutsumise võiduhinna poole. Nad on Joosuad ja Kaalebid, kes näevad Tõotatud Maa suuri võimalusi. Nad on valmis riskima kõigega, üle kõige selle, mida nad näevad loomulike silmadega.“

Jumal ütle: „Paljud on veel tulemas ja Ma tahan, et Minu vanemad, kes on sellest teadlikud, hakkaksid neid ära tundma ning toetama nende teekonnal. Näe neid imesid nende sees, sest nemad on järgmised läbimurdjad. Ära hoia neid tagasi ENDA NORMAALSE TASEMEL. TEIE LAGI SAAB OLEMA NENDE PÕRAND. „MINA OLEN“ ilmutuses on peidus tohutult suurel hulgal ilmutamata teadmisi ning veel väga palju on esile tulemas selle kohta, MIS ON MINU KUNINGRIIK. SEE KÕIK ILMUTATAKSE LASTELE praegusel ajaperioodil. Aga esmalt tuleb Sul PRESSIDA MÖÖDA OMA ÕPITUD HIRMUDEST ning Sul tuleb lasta neil lastel olla kõik see, kelleks Mina olen neid kutsunud. Nemad on homse päeva juhid!

„Kogudus vajab hädasti neid JÄRELEANDMATUID, RAHULOLEMATUID, ja seda „mitte rahul“ suhtumist ning me peame saama laste sarnaseks, et murda läbi nendest suhtumistest ja hoiakutest, et välja murda nendest mineviku vanadest traditsioonidest, mis hoiavad Jumala läbimurdjaid tagasi.“

Jumal ütleb: „MIND LIIGUTAB LAPSEMEELNE USK!“

1 Samueli 22: 2: „Ja kõik vaevatud ning võlgades ning kõik rahulolematud kogunesid tema juurde; ning temast sai nende juht ja temaga oli umbes nelisada meest.“

Jälgi Presidenti.

Jumal ütles: „Ma olen pannud sellist liiki usu Teie presidendi ellu, Ameerika, aga Teie vanad tolmused traditsioonidest lugupidavad isikud mõlemas parteis üritavad peatada seda innovatsiooni, ilmutuste esiletulemist ja juurdekasvu, mis praegu on toimumas Ameerika Ühendriikides. MIKS? HIRMU TÕTTU! Need inimesed ütlevad: „Me oleme seda alati teinud sellisel viisil!“ Aga Mina, Jumal, ütlen: „MIND EI HUVITA SEE, KUIDAS TEIE OLETE SEDA ALATI TEINUD! MINA OLEN UUENDUSTE LOOJA, INNOVAATOR, NING MINA EI LIIGU VASTAVALT NENDE INIMESTE HIRMUDELE! Mina olen pannud Donald Trumpi Valgesse Majja, et näidata Teile, kuidas keegi, kes on suure uudishimuga selle suhtes, mis on üle normaalse, võib  tuua Teile edukuse ja jõukuse. Paljud on püüdnud seda kõike takistada. Paljud, nagu vana aja kirjatundjad ja variserid, tahavad, et see peatuks!“

Aga Mina, Jumal, ütlen Teile Jeremija 1: 10 läbi nii: „Vaata, ma panen Sind täna rahvaste ja kuningriikide üle, kitkuma ja rebima, hävitama ja purustama, ehitama ja istutama!“

„Jälgi seda, mida Mina teen temaga ja Ameerikaga! Ma olen sellele mehele andnud lapsemeelse usu ja rahulolematuse vaimu sellisel määral, et ta pressib mööda „ei ütlejatest“ ning toob oma meelsusega tükikese Taevast maa peale. Oo jaa, ta armastab asju ehitada kullast, AGA KA MINA ARMASTAN SEDA! See on ka põhjus, miks paljud rahulolematud teda järgivad. Sedasama meelsust nägid rahulolematud ka Minu sulases Taavetis ja sama näen Ma ka Donald Trumpis. LASKE TAL TEHA MINU TAHET, AMEERIKA! Ta on Minu sulase Taaveti sarnase südamega, sest tal on lapsemeelne usk, ta usub, et kui ta suudab seda ette kujutada, siis ta suudab seda ka ehitada! LAS TA SIIS EHITAB!“

„Mina olen seda maad ja riiki ehitanud ning Mina tean, kuidas seda hoida ning jõukaks muuta. LASKE MINUL KASUTADA SEDA MEEST. Ja läbi tema eeskuju näete Te, kuidas LÄBI MURDA OMA TAGAKIUSAJATE TULVAST NING „EI ÜTLEJATE“ SELTSKONNAST NING KAASAJA VARISERIDEST. Jah, Taaveti sarnaselt teeb ta eriskummalisi asju, et ehitada ning hoida Teid turvaliselt! Minu Taavet taastas templi, et Minu rahvast hoida turvaliselt ning Mina olen sellegi mehe südamesse pannud paljusid asju, et ehitada. Õige pea Te näete, kuidas tema kriitikud kukuvad läbi, ning Te näete, kuidas Mina tõstan tema südamest esile asju Teie kasuks.“

Jumal ütleb: „Mina Tõstan Üles Põlvkonna, Kes Ei Karda!“

„Mina tõstan üles läbimurdjate põlvkonna, kes ei ole piiratud normaalsega, loomulikuga ega oma isade ja emade hirmudega! Ma tõstan üles Taavetid, Simsonid, Rahabid. Mina toon esile Ruthid, Samuelid, Taanielid ja Moosese sarnased inimesed, kelle südametes on lapsemeelne usk, kes ei karda välja murda minevikust, mida nad on näinud. Mina olen pannud VÕIMSAD ASJAD nende sisse ning MA OLEN ANDNUD NEILE OMA LÄBIMURDJA SÜDAME NING NAD PRESSIVAD LÄBI, ET EHITADA, ISTUTADA NING TAASTADA KÕIK SEE, MIDA VAREM EI SAANUD TEOSTADA. Pange end valmis KUNINGRIIGI EHITAJATE JAOKS!“

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 24.06.2017

BRIAN SIMMONS „MAGUS OSADUS“Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Ma olen Sulle Selliseks Isaks, nagu ükski maine isa ei suuda olla. Headus on mähitud Mu südame ümber ja Arm on Minu Trooniks. Iga päev Ma otsin võimalusi näidata Sulle Oma armastust. Täna on Sul võimalus avastada ja õppida tundma Minu armastavat heldust, kui Sa eraldad oma elu Minu jaoks.“

„Taevast on kostmas Minu kutse tulla Minu ligi. Kui Sa vastad sellele kutsele, siis Mina tulen Sulle veelgi lähemale. Minu Poeg ohverdati armu altaril ning nüüd läbi Tema vere me jagame koos ÜHTE ELU. Tule, mu kalleim laps, tule ja saa osa Oma Isa osadusest. Ma teen Sind üheks oma kõige sügavama olemusega ning me jagama ÜHTE ELU koos. Minu magus osadus on Minu kingitus Sulle.“

„Auhiilgus hakkab Sind katma, kui Sa jätad oma mured Minu hooleks ja tuled Minu ligiolu täis kambrisse. Mina pakun Sulle täna magusat osadust, millega pole maiselt midagi võrdset. Pole olemas maapealset rõõmu, mida kogeda, mida saaks võrrelda rõõmuga, mis Sind täidab, kui Sa veedad aega koos Minuga.“

„Ma kõrvaldan kõik Sinu hirmud Oma Täiusliku Armastusega. Ma olen eemaldanud Sinu patu püha verega. Ma olen ära võtnud Sinu häbi, mis viis Sind Minust eemale. Ma olen Sulle toonud Taevase elu läbi Oma Vaimu, kes elab Sinu sees. Tule, Mu südame laps, ja ole koos Minuga. Minu käed on avatud ning verega kastetud teerada toob Sind otse Minu Auhiilguse sisse. Ma kingin Sulle magusa osaduse, mida inglid kadestavad. Nii et tule täna ja vala oma hing Minu ees välja ning Mina valan Oma Elu Sinusse. Ma olen Sind loonud selleks, et Sa saaksid kogeda pidevalt Oma Isa Armastust.“

1 Johannese 1: 3 The Passion Translation

„Ja nüüd me kuulutame Teile, mida me oleme näinud ja kuulnud Elu Andja kohta, et me saaksime koos jagada ja nautida seda Elu. Sest tõesti on meie osadus Isaga ja Tema Pojaga, Jeesuse Kristusega, Jumala Võituga.“

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 24.06.2017

teisipäev, 20. juuni 2017

Alane Haynes „Aardekambri Lahti Lukustamine“


 

Mul oli hiljuti üks unenägu, mille suhtes oli mul koheselt teadmine, et see on väga tähendusrikas ja õige ajastusega Kristuse Ihu jaoks.

Selles unenäos oli hindamatu varandus lukustatud ukse taga. Ma pidin minema ära ning ma teadsin, et mul tuleb võti anda kellegi kätte, kes on võimeline seda avama õigel määratud ajal. See aare/varandus oli nii kallihinnaline, et ma ei saanud seda usaldada ühele inimesele. Ma pidin usaldama seitset inimest. Ma andsin igale ühele SÕNUMI ning ütlesin, et kõik need sõnad on vajalikud selleks, et säilitada koodi, mis on võtmeks ukse avamisel ning see pole lihtne kood, mis koosneks vaid seitsmesõnalisest lausest.

Ainus viis, kuidas see kood saab avastatud, on nende seitsme inimese koostöös- ühtsuses- aga see ei tohi olla pealiskaudne ühtsus. See ühtsus saab välja kasvada vaid siis, kui iga inimene tunnustab ja austab Jumala ande, mis on ära peidetud nende teiste inimeste sisse. See kood avaldatakse ainult siis, kui nad töötavad koos, et otsida peidetud varandust üksteise seest, otsides iga sõna tähendust, andes tulemuse saavutamiseks oma erilise ilmutuse tükikese (nagu pusle kokkupanekul). Neil on vaja näha tervikut, läbi seitsmekordse kombinatsiooni läbi erineva seitsme kihi, läbi kõige selle, mida igaüks ilmutusena on saanud. See võtab aega ja pühendumist, et koos mõista seda kodeeritud võtit, et siis uks lahti keerata.

Me elame praegu heebrea kalendri järgi 5777.aastal, mis tähistab väga erilise armu ja täiustumise esiletulekut. Arm ja lõpetatus. Äkitselt ma mõistsin, et seitsmel on väga tähendusrikas sisu, mis puudutab terviklikuks saamist ning selles on peidus tõde, et Kristuse Ihul on vaja üksteist austada, et meil on vaja koos töötada kui tervik (vaata 1Kor. 12: 12-27) ning iga kõõlus varustab Kristuse Ihu hädavajalikuga, et me saaksime kõik üles ehitatud astmelisel viisil (vaata Ef.4: 16). Ma kogesin, et Jumal räägib, et see on võtmeks ülesehituses, et Jumala Kuningriik saaks ilmsiks maa peal. Kristuse Ihus on väga paljud, kes ei ole veel asetatud õigetele positsioonidele Kuningriigis ning paljud on isegi veel maailmas.  Paljud kogudused maa peal on veel täiesti eraldi paljudel viisidel, nii nagu ka kristlased üksteise suhtes. On ühtsus, mis peab esile tulema enne, kui Kuningriik  saab terviklikult esile tulla.

Kui ma mõtisklesin ja juurdlesin kõige selle üle, siis mulle meenusid seitse kirja kogudustele Ilmutuse raamatus ja Isanda seitsmekordne Vaim ja seitse mõjuvõimu mäge. Ma palusin Jumalat suuremat arusaamist nendes asjades ning ma kogesin, et meil on nii palju võita sellest, kui me hakkame Kristuse ihus üksteist tõeliselt tunnustama ja vastu võtma (nende hulka kuuluvad ka need, kes pole veel päästetud), sest me kõik kanname endas Elava Jumala Vaimu täiesti unikaalseid seemneid ning igal liikmel on ka omad nõrkused ja tugevused, mida on välja toodud ka nendes seitsmes kirjas kogudustele. Me peame jõudma arusaamisele, et ükski nõrkus pole teisest tähtsam ning ükski tugevus pole teisest vähemtähtis. Meile kõigile on antud usu mõõt selleks tööks, milleks meid on määratud ning valgus, mis on pandud meie sisse, on hädavajalik teistele nägemiseks. Terviklik Jumala nõuanne saab tulla esile üksnes siis, kui iga osaline toob lauale selle, mis Jumal on talle näidanud.

Ma kuulsin Jumalat ütlemas: „Käes on aeg ja tund, mil maailm näeb Minu Kogudust väes. Aga ometi on veel paljud kadunud ja seotud, otsige nad üles, et nad leitaks. Vaadake sügavamale ning leidke need kalliskivid üksteise seest, vaadake kaugemale sellest, mis tundub patuna. Kõik on teinud pattu ja on olnud ilma Jumala Auhiilgusest, aga Mina, Jumal, vajan igaühte Oma Loo/Stsenaariumi jaoks. Ma loon ilu igaühe sees, Ma näen neid läbi Oma Poja silmade. Iga Minu laps mängib oma osa tervikus ning Te hakkate tervikuna kogema juurdekasvu, kui Te tunnustate üksteise unikaalset rolli Minu plaanis. Ärge olge täis puhutud uhkusest, selline ei ole Minu puhas Pruut. Igaühele on antud oma unikaalne mõõt, ning koos moodustate Te Minu hindamatu varanduse. Tundke ära, et Mina Üksi olen Jumal ning istuge Taevase Trooni peal ja tunnustage, et Minu Vaim on välja valatud igaühe sisse, kes kannab endas Minu Poja kujutist. Sinul pole õigust mõista kohut südamete üle. Mine ja otsi üles need puuduvad osad.“

Efestlastele 4: 1-16

„Nii manitsen Teid siis mina, kes ma olen vang Kristuse pärast, väärikalt käima kutsumise järgi, millega Te olete kutsutud, kõige alandlikkusega ja tasadusega, pika meelega, sallides üksteist armastuses, ja olles usinad üksmeelt pidama vaimus rahusideme läbi. Üks ihu ja üks vaim, nagu Te ka olete kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest, üks Isand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal ja kõikide Isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja kõikide sees. Aga ügaühele on meist antud armu Kristuse annetuse mõõtu mööda. Sellepärast üteldakse: „Tema läks üles kõrgele, viis vangid vangi, andis inimestele ande!“ Aga et Ta on läinud üles, mis on see muud kui et Ta ka enne on läinud alla maa alamaisse paikadesse? Kes on läinud alla, on sama, kes on ka läinud üles üle kõigi taevaste, et Tema kõik täidaks. Ja TEMA ON PANNUD mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangeeliumi kuulutajaiks ja mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi täielikult valmistada abiliste tööle Kristuse Ihu ülesehitamiseks, seniks kui me kõik jõuame ühisele usule ja Jumala Püja tunnetusele ning täieks meheks saame Kristuse täiuse täisea mõõtu mööda, ega jääks enam väetimaiks lasteks, keda õõtsutatakse ja kõigutatakse igas õpetuse tuules inimeste pettemänguga ja nende vembutamisega eksiõpetusse võrgutamiseks, vaid et me tõttu taotelles armastuses kasvaksime kõiges selle sisse, kes on pea, Kristus, kelles kogu ihu on kokku liidetud ja koos hoitakse iga kõõluse kaasabil vastavalt iga üksiku liikme tegevusele tema mõõdu järele ja kes teeb, et Ihu kasvab enese ülesehitamiseks armastuses.“

 
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 20.06.2017


 
Unlocking the Treasure