neljapäev, 30. märts 2017

BRIAN SIMMONS "ÕIGE UKS AVANEB"


 


Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Ma ei valmista Sulle eales pettumust. Tuleta endale meelde, kuidas Ma olen Sind minevikus aidanud. Ma ei luba Su vaenlastel Sind võita. Mina murran läbi meeleheite pilvede ning päästan Sind. Ma ei vea Sind alt. Sa oled tihtilugu pettunud olnud, kui Ma olen sulgenud mõne ukse. Aga ometi on need suletud uksed hoidnud Sind, et Sa ei teeks valesid otsuseid ega läheks valele teele. Mitte kunagi ära kaota julgust, kui Mina sulgen ukse. Sest Mina avan selliseid uksi, mida mitte ükski inimene ei suuda sulgeda ning sulgen uksi, mida ükski inimene ei suuda avada. Kas Sa valiksid Minu kiitmise nendel hetkedel, kui Mina sulen ukse, sama moodi, nagu Sa kiidad Mind siis, kui Mina avan ukse?“

„Kui Mina otsustan sulgeda ukse, siis see on mõeldud Sinu õnnistuseks. Ära lase pettumusel võimust võtta, kui Mina olen otsustanud valida Sinu jaoks parima. Sest suletud uks Sinu ees on tegelikult palju suurema võimaluse avanemine, et Sa saaksid kogeda Minu parimat oma elus. Sest Mina valitsen Sinu saatuse üle ning valin Sinu jaoks parima teekonna, kui Sa alistud Minule. Mina avan õige ukse iga suletud ukse asemel ning siis Sa näed Minu armastuse tarkust Sinu elu heaks. Ma ei too Sulle mitte üksnes suurt rõõmu, vaid Ma säästan Sind ka täiesti kasutust valust. Usu Minu Armastusse, toetu Min Armastusele ning Sa ei pea pettuma.“

Laul 18: 30-31 The Passion Translation

„Milline Imeline Jumal Sa oled!

Sinu teerada minu jaoks on olnud täiuslik!

Kõik Sinu tõotused on osutunud tõeks.

Milline turvaline kindlus Sa oled kõigi nende jaoks,

Kes peidavad end Sinus!

Sa oled Jumal, kes mähib mind täielikult armu sisse.

Kas kusagil on teist sellist jumalat nagu Sina?

Sa oled Ainus Jumal, kes on väärt ülistust,

Sest pole olemas Sinust kindlamat vundamenti,

Millele ehitada oma elu!

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 30.03.2017

esmaspäev, 27. märts 2017

BRIAN SIMMONS „KUULA JUMALAT“


 

Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Vaikuses Ma räägin Sinuga. Igal hommikul tule ja istu Minu jalgade ette ning õpi Igavikulisest tarkusest. Mina räägin Sinuga. Mina sosistan Sinu hingele. Käes on aeg, et kuulda igal päeval Mind väga selgelt. Ülesanded, mis Ma Sinule annan, on väga meeldivad ja tasuvad. Need tööd, mis Mina annan Sulle igal päeval teha, toovad Su hingele magusust. Ja teised Sinu ümber hakkavad tähele panema, et Sa oled olnud koos Minuga.“

„Ja õhtutundidel tule Minu juurde ning Ma sosistan Su südamesse (vaimu) elu sõnu. Ja Ma teen Sinu öötundidest Minu Vaimuga kohtumisaja, et tuua Taevast armu ja Minu Ligiolu värskendavat kastet. Kuula väga hoolikalt, nagu armunu kuulab igat oma Armsama sõna- kuula Mind ning Sa kuuled Minu häält. Ma puudutan Sinu kõrvu ning avan need, nagu sellel, kes on väga õpetatav. Sa õpid tundma Minu teid, kui Sa kuulad Minu häält.“

„Ma armastan Sinuga rääkimist, Sinuga vestlemist ning seda, kui Ma saan sinuga jagada Oma südant. Paljud on, kes ütlevad, et nad järgnevad Mulle, aga samas nad eales ei vaigista oma hinge selleks, et kuulata Minu häält. Mina olen Karjane, kes läheb Oma lammaste ees ning nimetab igaüht neist nimepidi, armastab neist igaüht ning kannab nende eest hoolt. Mina, kui nende Karjane, juhin neid Oma teedel. Sa võid avastada kogu aeg seda, et Minul on kõrvad, et kuulata Sinu häält, Ma kuulan Sind väga tähelepanelikult, kui Sa räägid Minuga. Nüüd aga tule ja kuula Minu sosinaid igal päeval ning tea, et Mina olen Sinu Jumal.“

Õpetussõnad 8: 5-12 The Passion Translation

„Kuula Mind

Ja Sa oled siis mõistlik ja arukas.

Isegi kõige rumalamad ja nõrgemad

Saavad vastu võtta mõistva südame,

Mis muudab kogu nende sisemise olemuse.

Minu sõnade tähendus

Vabastab Sinu sees

Ilmutuse, et Sa saaksid valitseda oma elus.

Minu laulusõnad teevad Sind tugevaks,

Et elada selle järgi, mis on õige.

Kõik, mida Mina räägin, on vaieldamatult tõsi;

Ning Mina keeldun välja kannatamast seadusetuse valesid-

Minu sõnad ei juhi Sind eales õigelt teelt kõrvale.

Kõiki Minu suu deklaratsioone võib usaldada;

Nendes ei peitu mitte mingit kõverat loogikat

Või tõe väärastamist.

Kõik Minu sõnad on selged ja otsekohesed

Nende jaoks, kes omavad vaimset arusaamist.

Kui Sul on avatud mõistus,

Siis Sa võtad vastu ilmutusliku teadmise.

Minu targad korrigeerimised on

Palju hinnalisemad hõbedast või kullast.

Kõige puhtam kuld pole üldse võrreldav

Ilmutusliku teadmisega, mida Mina suudan edasi anda.

Tarkus on nii hindamatu,

Et see ületab iga kalliskivi hinna.

Mitte miski, mida Sa võid soovida,

Pole võrreldav tarkusega.

Sest Mina Olen Tarkus, ja Mina olen läbinägelik ja intelligentne.

Minu käsutuses on elav arusaamine,

Et kavandada plaane Sinu elu jaoks.

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 27.03.2017

Wanda Alger „Tarkus Hüüab Sind! Kuidas Sa Vastad?


 

Kui me hüüame praegusel ajal palves Taeva abi järgi, sest me Usklikena vajame muutusi ning meie maa vajab täielikku muutust, siis mis laadi abi Sa Jumalalt otsid? Kus peituvad vastused nendele  meeleheitlikele vajadustele ning küsimustele, millega paljud on praegu silmitsi kõigi nende suurte muutuste keskel, mis toimuvad nii meie kultuuri keskel kui meie eludes?

Kas Sa vajad läbimurret nii oma elus kui oma mõjuvõimu paigas? Mis see on, mida Sa otsid, et Taevane täius saaks ilmutatud Sinu sees ja läbi Sinu?  Kui me igatseme, et Jumala Kuningriik esitleks end võimsalt keset maailma kuningriike, siis milliseid tööriistu Sa otsid? Mis laadi abi me vajame, et need läbimurded, täielikud muutused ning uued saavutused ja algatused tuleks esile?

Palved ja eestpalved on Taevane kütus ja need peavad igal juhul jätkuma. Vaimsed annid on võimsad ning Vaimu ilmingud on igal juhul Jumala Ligiolu tunnusteks ning väljendusteks. Tema Auhiilguse ja Väe demonstratsioonid on midagi, mida iga Vaimust kütust ammutav otsija igatseb. Aga ometi- on midagi, mis on veel võimsam, veel tähenduslikum ja rikkalikum, mis suudab murda läbi asjade, mis on nähtamatud, tundmatud ning siiani olnud kättesaamatud. On üks väe ja varustuse mahuti, mis on siiani olnud puutumata, ning mis nüüd hüüab meie kui indiviidide, kui Koguduse, kui rahva poole.

Miski Pole Võrreldav Tarkusega

"Õnnistatud on see, kes leiab tarkuse ning see, kes omandab arusaamise, sest see on parem hõbedast ning kasulikum kullast. Tarkus on kallliskividest kallim ning mitte miski pole sellega võrreldav. Pikk elu on tarkuse paremal käel ning vasakul käel on rikkused ja au..Tarkus on elupuuks nendele, kes temast kinni haaravad.“ (Õpetussõnad 3:13-16; 18 ESV)

Mitte miski pole võrreldav tarkusega! Pole midagi, mida me saaks igatseda, loota, palvetada, mis oleks suurem tarkusest. Me oleme otsinud võimsaid ande, kuulutusi ja deklaratsioone Taevast ning Usklike kasvavat koostööd läbimurrete võtmetena; aga ometi oleme alles alustanud sellega, et mõista tarkuse õnnistusi ja varustust.

Jumal Esitab Kutset Kõigile Ehitajatele

Isand Jeesus kutsub praegu esile astuma ehitajaid, usu pioneere, lõikuse töölisi ning neid, kes on valmis praeguseks ajaks Koguduse ajaloos. Jumala Kuningriik on praegu maa peal esile tulemas ning Kuningas otsib neid astjaid, keda Ta saab ette valmistada, et Taevas saaks rajatud maa peal. Läbi vaimsete andide me leiame oma koha ning nägemused/unenäod ja visioonid laiendavad meie kujutlusvõimet ning suurendavad meie võimaluste potentsiaali, aga tarkusega ehitatakse koda.

"Isand lõi tarkusega maa ..." (Õpetussõnad 3:19). Jumala Sõnad olid need, mis kutsusid asju esile eksisteerima ning Tema hingus andis inimesele elu. Aga Tema tarkus oli see, mis rajas- määras, nimetas olemisse, asetas paika ning kujundas- maa. Läbi sellesama tarkuse oleme ka meie määratud ning paika asetatud selleks, et me päriksime maa ning näeksime selle täielikku muutust kõiges, milles Tema on seda kavandanud.

"Oma arusaamisega Ta rajas taevad.“ (s. 19). Kui Püha Vaim valab välja Jumala Auhiilguse, siis Taevas tuleb esile ning saab ilmsiks maa peal. Aga läbi Jumala tarkuse me saame Teda abistada rajamisel- ette valmistamisel, asjade järjestamisel, suunamisel, juhtimisel ning korraldamisel- et Taevas oleks maa peal Tarkus teeb meid võimeliseks kõike seda tegema!

"Läbi Tema tundmise avanevad sügavused pärani lahti“ (s. 20). Sügavus hüüab sügavusele ning meie vaimud hüüavad selle järgi, et Tema tõotuste täius ning Tema kirglikkuse puhtus saaks nähtavaks viisil, nagu see pole olnud kunagi varem! Vaimu sügavad allikad ning eluveed on õige pea välja purskumas sellisel viisl, et JUMALA TARKUSES suudame me seda kõike vaid hallata!

"Pilved tilguvad kastet" (s. 20). Läbi tarkuse me saame kogeda Avatud Taevast. Läbi tarkuse väe, mis pärineb ülalt! Kuna tarkus esitleb ja ilmutab Jumala südant, siis kogu Taevas reageerib sellele.  

Tarkus On Hüüdmas

Ma kuulutan Sulle, et tarkus on hüüdmas. Praegusel ettevalmistuse ja ootuse ajaperioodil on Jumala tarkus see, mis on meile abiks, et Taevas saaks rajatud maa peal. See, mida me oleme lootnud ning nii väga igatsenud, on peagi esile tulemas.

Kui Sa seda loed, siis  Ma kuulutan Sinu üle, et tarkus kasvab võimsalt Su elus ning tuleb esile seestpoolt väljapoole. Ma kuulutan Su üle, et Sa kuuled selgelt, et tarkus hüüab Su nime ning Sa kuuled tarkuse häält, mis jagab Sulle arusaamist, teadmisi ning sügavat läbinägelikkust, mis avab taevad Sinu elu kohal. Ma kuulutan, et sügavad Vaimu allikad, mis on peidetud ning veel avastamata kõikjal Sinu ümber ja Sinu sees, avanevad Sinu jaoks, et Sa saaksid vastu võtta oma päranduse. Ma palvetan Teie eest, kes Te olete pioneerid, ehitajad, valitsejad ning liidrid, et Te võtaksite vastu tarkust kõrgemalt ning õpiksite tarkust hindama ning väärtustama  kui ELU ja TÕOTUSTE suurt allikat. Oota seda, et Vaimu tarkus ja ilmutused hakkavad Su elus kasvama, rohkenema ning laienema ja seda kõike mitte ainult selleks, et NÄHA, vaid et ka TEADA, mida on vaja teha ning kuidas seda teha. Tarkus jõuab nendeni, kes seda kõrgelt hindavad, tunnustavad ning kes teevad TARKUSEGA koostööd.  

"Tarkuse algus on see: Saa kätte tarkus, ja tee kõik selleks, et saada läbinägelikkus ja sügav arusaaminne. Tarkuse auhind on väga kõrge ning see ülendab Sind: Tarkus austab Sind, kui Sa teda embad. Ta asetab Sulle pähe armulise vaniku; Tarkus kingib Sulle ilusa krooni.“ (Õpetussõnad 4:7-9 ESV)

Kuninga tütred ja pojad saavad õige pea kroonitud ning Tarkus on see, mis seda teeb.

 
'
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 27.03.2017

pühapäev, 26. märts 2017

Emily-Rose Lewis „Sinu Elu Ülendamine On Jumalale Suureks Rõõmuks! Perekonnad, Lepingulised Abielud, Tervenemine ja Palju Muud!“Jumal on ütlemas: "Sa ei ela enam patu ja surma needuse all.  Hingevaenlane on kündnud Sinu südametunnistusse vagusid läbi Sinu mineviku kogemuste, et vastu rääkida ja vastanduda sellele kohtuotsusele, mis Mina olen Sinu elu üle rääkinud. Sinule on andeks antud ning Sa oled lunastatud, vabastatud pimeduse kuningriigi mõju alt ning Sind on toodud Minu Aulise Kuningriigi valgusesse. Sa oled kutsutud, valitud ning väga armastatud. Mul on Taevas Sinu jaoks valmis pandud pärandus. Sina oled Minu pärija. Mina Olen Universumi Looja ning kõik Sind ümbritsev kuulub Minule. Minu varustus on piiramatu.“

„Ma tean, et Su hing on olnud raskes vaevas palves ning Sa oled talunud palju vastuolulisust, kui Sa oled kõvasti kinni haaranud Minu Sõna tõest, et Mina varustan Sind kõigis Sinu vajadustes, hoolimata Sinu praeguse olukorra reaalsusest. Mina eemaldan Sinult silmaklapid ning raputan kõike seda, mida annab raputada, et alles jääks vaid see, mida ei anna raputada. See pole juhuslik kokkusattumus, et Sa koged just praegu seda, kuidas välja kaevuvad hirmud, millel on ikka veel haare Sinu üle ning mis hoiavad Sind kinni paigalseisus.“

„Mina igatsen seda, et Minu tõde immutab läbi iga mälestuse, iga motiivi, iga ootuse ja lootuse ning iga unistuse, kuni see harutab lahti iga sidumise, mis hoiab Sind eemal kõikumatust kindlameelsuse reaalsusest, mis on vajalik, et saaks maha kisutud iga asi Sinu elus, mis põlvitub millegi muu ees, kui Minu Sõna ja Minu Täiusliku Tahte ees. Sinu hingevaenlane ning tihtilugu ka Su omaenda alateadvus on võidelnud koos Üliküllusliku elu vastu, mis tegelikult kuulub Sulle. Sulle kui pääste pärijale kuulub ülevoolav ja täisväärtuslik elu.“

„Tunne ära see olukord, kus puudus ja pimedus on Su elus, aga kus Mina seisan oodates, et uks avaneb. Mina tahan need alad üle ujutada Oma valguse ja armastusega. Täna Mind kõigi asjade keskel, teades, et Mina paljastan kõik ummistused, mis üritavad takistada Minu Vaimu ja Minu tervendava väe voolamist Sinu olemuse sügavustesse. Mina teen Sinu murtud kohad terviklikuks, Sinu kõverad paigad sirgeteks ning Su viljatud elualad viljakaks. Tule ja saa osa suurest vahetusest.“

„Ava oma suu pärani lahti, et ma saaks selle täita väga heade asjadega, mida süüa.“

„Ava oma suu ning räägi välja Minu Sõnu. Räägi välja Minu tahet. Sina ei ole orb. Sinu Taevane Isa ei ole vaesunud ega ihne. Miks Sa kaebled kaotatud päevade pärast, kui Su parimad päevad on alles ees? Ja need asjad, mis Minul on Sinu jaoks, ei ole kusagil kaugel tulevikus! Kas Sa tead, mis see on, mida Su süda tõeliselt igatseb? Kas Sa usud seda, et Mina olen selle igatsuse pannud põlema Sinu sisse?“

„Mina toon Oma lapsed perekonna keskele. Mina määran lepingulised abielud. Mina läkitan välja Oma inglid tervendavate palsami ravimipudelikestega, et tervendada Sinu haigused ja tõved. Just praegu on majadel sildid „müüdud“ ning ostulepingul on Sinu nimi. Finantsiline varustus on vallandatud Minu rahva üle, et maksta ära võlgasid, et ehitada üles ärisid, et alustada teenistusi, et elada eeskujulikku ja täisväärtuslikku elu. Otsusta tänasel päeval, et Sina usud seda, et Sinu elu Ülendamine on Minule Väga Suureks Rõõmuks/Heameeleks. Mulle väga meeldib teha Sulle head.“
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 26.03.2017
 

BRIAN SIMMONS "IGAS RASKES OLUKORRAS ON JUMAL SINU JAOKS OLEMAS"Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Mina toon Sulle valgust ja arusaamist nendel hetkedel, kui Sa ei saa aru, mida Sul tuleb teha. Ma tõin Sind sellesse usalduse paika, kus Ma saan Ennast Sulle avada ja ilmutada kui Sinu Ainus Allikas ja Ustav Sõber.“

Kogu ärevus kaob, kui Mina olen Sinu lähedal. Omaenese jõus püüdlemine tähendab panna mööda õigest teest, sest see, kes järgneb Minule, ei pea pettuma. Need, kes omaenese jõus püüdlevad ja suruvad end edasi, on need, kes ei ole veel õppinud usaldama Mind.“

„Aga Minu armastajad, kes on kutsutud nautima Minu ligiolu, teavad, et Ma olen alati koos nendega ning Mina ülendan neid õigel ajal. Ärevus on enesevalitsuse puudumise väga piinav osa, muret tekitav hirm tuleb just eriti nende üle, kes on alla neelatud omaenese elude poolt. Nad ei lase igavikul valitseda.“

„Aga Mina olen Sind kutsunud nautima Oma Päästja kaitsvat armastust. Mina jään Sinu juurde, kui teised minema kõnnivad. Mina olen kohal, kui ebakindluse varjud langevad Su teerajale. Mina olen koos Sinuga, kui kõik Sinu ümber hakkab ütlema Sulle: „kahtle!“ Veri, mille Ma valasin Sinu eest, on Sinu kindel varjupaik katsumuste ajastul, peidupaik, kui vaenlane Sind ümbritseb. Usalda Mind ning vaata, kuidas Mina tegutsen. Olgu Sul suur usk ning Sa näed, kuidas Minu imed tulevad esile.“

2 Timoteose 2: 11-13 The Passion Translation

„Sa võid usaldada neid sõnu: kui me olime ühendatud Temaga surmas, siis me oleme ühendatud Temaga ka Tema elus! Kui me oleme ühendatud Temaga Tema kannatustes, siis me valitseme koos Temaga ka Tema võidus. Kui meie eirame Teda, siis Tema eirab ka meid. Aga isegi, kui meie oleme reetlikud, siis Tema on ikkagi täis usku, sest Tema ei kaldu eales kõrvale Oma ustavusest meie suhtes!

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 26.03.2017

laupäev, 25. märts 2017

Doug Addison „ Kuidas Kasutada Oma Raskeid Aegu Enda Kasuks“


 


Ma suhtlen sõna otseses mõtte kümnete tuhandete inimestega, kui ma viin läbi prohvetlikke sessioone ja treeninguid (tõlkija märkus: facebookis LIVE piiblitunnid) ning ma olen tähele pannud huvitavat mustrit:

Saatan ründab Sind Sinu tugevuse ja tuleviku kutsumise alal.

Seda sama mustrit on võimalik näha ka Piiblis inimeste eludes. Prohvet Saamuel võidis Taaveti järgmiseks Iisraeli Kuningaks, aga mitte keegi ei tundnud ära Taaveti autoriteeti selles valdkonnas. Ja isegi peale seda, kui Taavet oli tapnud Koljati, pidi ta läbi minema väga raskest ajaperioodist, sest tal tuli aastaid põgeneda Kuningas Sauli eest (Vaata 1Sa. 21-31 peatükid)

Jumal kasutas seda Taaveti põgenemise aega testimiseks ning see aeg oli võimalus jõuda vaimse ja emotsionaalse küpsuseni. Jumal kasutab meie elu raskeid ajaperioode selleks, et meile ilmutada meie nõrkusi ning tervendada ja tugevdada meid nii, et me oleksime võimelised aitama teisi, kes ehk samal moel on kannatanud.

„ Pidage seda puhtaks rõõmuks, mu vennad ja õed, kui Te satute silmitsi mitmesuguste katsumuste ja testidega, sest Te teate, et Teie usu testid toodavad vastupidavust ja kannatlikkust. Las vastupidavus viib sihile nii, et te saate küpseks ja terviklikuks ning Teil pole enam mitte mingisugust puudust. (Jakoobuse 1. 2-4 NIV)

See on väga oluline mõista, et Jumal ei too meile haigust ja raskeid aegu. See pole Jumala karistus, kui Sa kannatad. Sellised asjad tulevad vaenlase käest, sest Jumal on puhas armastus. (Vaata 1 Johannese 4: 8)

Kust Tulevad Halvad Asjad?

Jeesus rääkis tähendamissõna Taeva Kuningriigist, mis on põllu sarnane, kuhu külvatakse häid seemneid. Kui need hakkasid kasvama, tuli ka see ilmsiks, et sellel põllul kasvas ka umbrohi (Vaata Matteuse 13: 24-28)

„Omaniku sulased tulid tema juurde ja ütlesid: „Isand, kas Sa mitte ei külvanud Oma põllule häid seemneid? Aga kust see umbrohi siis tuli? Ja omanik vastas: „Vaenlane tegi seda1“ (Matteuse 13: 27-28 NIV)

Jumal Tahab Sind Õnnistada

„Armas sõber, ma loodan, et Sul läheb hästi, et Sa oled füüsiliselt terve oma ihus, nagu Sa oled ka tugev vaimult“ (3 Johannese 2 NLT)

Jumala tahe on see, et Sa oleksid jõukas, terve, terviklik ja õnnistatud. Aga patt, stress ning ülekoormatud elustiil viib alla meie elu kvaliteedi ning ilma puhkuseta me võime muutuda nõrgaks nii oma ihu, emotsioonide kui ka suhete alal. Aga Jumal suudab kasutada vaenlase rünnakute aega selleks, et Sind teha tugevaks ning tuua Sind suurema vaimse küpsuse sisse.

Meil on vaja ära parandada igasugune viltune vaatenurk Jumalast ning mõista seda, kes Jumal tõeliselt on! See nõuab Sinult seda, et Sa murrad välja igasugusest uskmatusest ning liigud lihtsalt faktide teadmise tasemelt Piiblist kohta, kus Sa hakkad Jumala tões elama igapäevaselt. Me võime seda õppida iga päev oma elus, kuidas elada igapäevaselt Jumala Ligiolus, elades Vaimus. (Vaata Galaatlastele 5: 16)

Jumal Ilmutab Sulle Sinu Ettemääratust (Saatust)

Pea meeles, et Jumal kasutab vaenlase rünnakuid ja raskeid aegu Sinu elus selleks, et Sind puhastada. Ja saatan ründab meie elusid eelkõige nendel aladel, kus meile kuuluvad tulevikus suured võidud. Kui Sa oled oma elus rünnatud oma ihu alal, emotsioonide alal, suhetes või finantside alal, siis mul on Sulle head uudised: Kas saatan näeks nii suurt vaeva ja teeks ületunde Sinu ründamisel, kui Sa poleks nii suur oht pimedusele?

Kui Sa lähed läbi nendest rasketest aegadest, siis Sa saavutad autoriteedi vaimus ning Jumal kasutab Sinu kannatusi selleks, et tuua tagasimaksed ning õnnistused.

Mina olen kannatanud paljude aastate vältel väga kohutavaid kannatusi füüsiliselt, emotsionaalselt ning finantsiliselt. Ma oleks rohkem kui ühel korral peaaegu surnud. Jumal on toomas tervenemist kõigile nendele aladele minu elus. Viimaste kuude jooksul olen ma tervenenud borellioosi haigusest, allergiast mõningate kemikaalide suhtes (mille tõttu ma olin väga tõsiselt isoleeritud), ärevus-ja paanikahäirest ning ma nimetasin praegu vaid mõnda haigust!

Kõige selle keskel olen ma õppinud väga palju tervenemise, taastuse ning Jumala armastuse ja armu kohta. See on aeg, mil Jumal tahab tervendada meie ihusid, emotsioone ja suhteid. See kõik valmistab meid ette tulevaks ärkamiseks, mis nõuab meilt tugevust ning palju suuremat autoriteeti vaenlase üle. Praegu on käes ajaperiood, mil liiguda oma elus edasi oma kutsumises viisil, nagu Sa pole kunagi varem liikunud.

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 25.03.2017

Victoria Boyson „Tagasi Pöördumine: „Minu Kadunud Pojad/Tütred Tahavad Tulla Koju Tagasi“


 


Hiljaaegu olen ma hakanud taas väga tugevalt tundma asju, mida ma pole kogenud juba mitmeid aastaid. See on seotud sellega, mida ma olen oodanud- Püha Vaimu liikumine Jumala Rahva üle. Jumala väga õrn ja vaevu hoomatav Vaimu väljavalamine on kasvamas iga päevaga ning see äratab üles uue nälja jõuda kadunuteni suureneval ja dramaatilisel viisil. Ja eriti ma kogen seda, et Jumal ilmutab kasvamal moel oma igatsust, et Tema kadunud pojad ja tütred tuleksid Tema Usaldusväärse Koguduse rüppe.

Kõige selle tõttu, mida nad on välja kannatanud, on kadunud pojad/tütred väga kõrgelt hinnatud Isa poolt ning Jumal ootab seda hetke, mil Ta saab neid tuua koju. Jumal ootab Oma Koguduse järgi, et see oleks valmis neid vastu võtma ning nende eest võitlema.

Taevane Isa ütles mulle: "Minu kadunud pojad ja tütred tahavad tulla koju!“

Ta rääkis seda mulle sellise innukusega, et ma olin sellest väga sügavalt liigutatud, sest meie Taevane Isa ei räägi  sõnu lihtsalt sõnade pärast. Ei, kui Tema räägib, siis Ta paneb sellesse kogu oma südame. Ja tõesti, Ta hoiab kogu Oma kirgliku südamega kadunud poegade ja tütarde poole. Ma murdusin sel hetkel, kui Jumal lasi mul kogeda mõningaid igatsusi ja saladuses olevaid tundeid, mis kadunud pojad ja tütred kogevad.  

Aga meil tuleb küsida endilt: „Miks on Isa nii kaua oodanud nende tagasi toomisega?“ Kui nad nii väga igatsevad tagasi pöörduda, miks nad pole siis lihtsalt tagasi tulnud?

Isa ilmutas mulle kadunud poja loo sügavusi, mis on peidetud Jeesuse jagatud tähendamissõnasse Evangeeliumides…

Pilt Kadunud Pojast


Ma nägin kadunud poega tagasi pöördumas koju kõike hõlmava häbitundega. Tõepoolest oli ta sisemuses selline meeleheide, ta vajas nii hädasti seda, et kogeda Isa armastust ning samas tundis ta end nii väärituna, et vastu võtta Tema andestust. Ta kartis. Ta oli täis hirmu, sest tema üle oli väga tugevalt rõhuv deemonlik pilv, mis teda kattis ning oli teda enda haardesse võtnud.

Selle maailma keskel oli kadunud poeg püüdnud võidelda väga suure depressiooni ja rõhumisega, aga oli saavutanud alati vaid  seda, et sai viivukese kergendust. Selle rõhumise haare oli muutunud üha tugevamaks tänu suurele pettumuste valule. Kadunud poeg oli sügavalt veendunud selles, et teda pole võimalik lunastada, aga see sõnum pärines otse deemonitelt, kes tegid kõik selleks, et hoida teda häbi vangistuses.

Ja kadunud poja elus oli hetki, mil ta murdis pead Taevase Isa üle, eriti neil hetkedel, kui ta kohtas armastavat Kristlast, kes oli tugevalt juurdunud Isa armastusse. Aga kahjuks tõstis häbi liiga tihti pead ning tuletas kadunud pojale meelde tema minevikku ning veenis teda üha uuesti ja uuesti, et tal on võimatu leida lunastust.

Ma kuulsin, kuidas valelikud vaimud ütlesid selliseid asju nagu: „Sa oled seda üritanud ka varem, aga nad pole Sind vastu võtnud ega aktsepteerinud.“ Või „Sa oled läinud liiga kaugele, Jumal ei armasta Sind enam!“ Need valed aina jätkusid ja jätkusid, kuni kadunud poeg enam ei võidelnud nende vaenlase argumentidega. vaid lasi lihtsalt oma mõistusel leppida selle näilise tõega.

See on täielik Jumala ime, et kadunud pojad ja tütred üldse üritavad Tema juurde tagasi pöörduda. Nende südame sügav igatsus ning vajadus nende hinges on see, mis annab neile tugevuse, et tulla tagasi Jumala juurde. Armastuse järgi nälgivate juhtimine lunastuse juurde on uskumatult võimas nähtus ning sellise tegevuse tõeline tugevus peitub tulihingelises alandlikkuses. Need kadunud pojad ja tütred on täielikult murtud ning nad on jõudnud täieliku lootusetuse punkti nii, et neil pole mitte midagi kaotada, nii et nad leiavad julguse tagasi pöörduda.

Kadunud pojad ja tütred kogevad seda, et rohkem pole neid alandada enam võimalik, et nad on jõudnud kõige põhja ning neil polegi enam teist võimalust, kui vaid koju tagasi pöörduda.

Kui kadunud poeg oli teel tagasi oma Isa juurde, siis ta mõtiskles selle üle korduvalt ja korduvalt, mida ta saab üldse paluda Isa käest. Kuna kadunud poeg oli täiesti veendunud selles, et Isa ei saa teda enam armastada peale kogu seda kaost poja elus, siis ta mõtles: „ Kui ma saaks vaid olla tööline Isa põllul, siis sellest mulle piisaks.“

Mõte sellest, et ta tegelikult vääris seda, et jõuda tagasi Isa armastavasse embusesse, ei tulnud kadunud pojale üldse pähe. Aga kadunud poeg igatses olla Tema lähedal ning Tema headuse ligi- tunda Tema soojust.

Peale teekonda, mis tundus võimatuna, jõudis poeg Isa kodu lähedale ning tema otsusekindlus hakkas kõikuma. Närvilisus, lootusetus ning hirm üritasid saada võitu tema südames, aga ta jalad liikusid edasi. Kadunud poeg jõudis aina lähemale ja lähemale ning ärevus võttis maad. Ta üritas fokuseerida ja aru saada, aga see kõik tundus mõistetamatu.

Enne, kui talle päriselt jõuab kohale see, mis on toimumas, peatub ta korraga, sest ta kogeb äkitselt, et ta on otsekui sisse mähitud. Sõna otseses mõttes on ta hetkega väga tugevate käte vahel ning teda hämmastab see tugevus, mida ta tunneb ning ta kogeb taas neid vanu tuttavaid tundeid ja seisundeid, mida ta pole tundnud juba väga pikka aega.

Temast käib üle tunnete laviin ning ta suudab vaevu hingata. Ta kuuleb oma Isa häält, aga ta suudab seda vaevu hoomata. Tuttav usaldusväärne hääl tungib tema mõistusesse. Ta üritab aru saada: „Mida ta mulle ütleb?“ „Oota“, peatub ta, „Kas Isa nutab?“ küsib ta endalt, kui ta tunneb tugevalt Isa käsi enda ümber. Ta ei saa nutta, mõtleb ta.  „EI“, karjub tema mõistus. „Ma olen nii väärtusetu“ ning ta on täiesti katki. 

Äkitselt haarab Isa oma pojast ning hoiab kätega tema õlgadest. Isa tahab taaskord vaadata oma poja näkku ning elavalt tunda seda hetke, mil Tema unistus poja naasemisest on täitunud.

Isa nägu on üleni täis pisaraid, Ta on nii emotsionaalne sel hetkel, kui Ta kohtub taas oma kadunud pojaga. Tänulik selle eest, et poeg oli piisavalt julge, et tulla tagasi. Koheselt on Isa valmis täitma Oma poja vajadusi. Emotsioonidest ülevoolav Isa teab, et pole olemas mitte midagi, mida Ta ei teeks Oma poja heaks.

Isa tahab vaid seda, et kaotatud aastad kaoksid nend vahelt ning Ta on otsustanud, et Ta taastab Oma poja terviklikkusesse nii kiiresti ja nii kindlalt, kui on võimalik. Isa suudab seda. Isa tahab muuta Oma poja tagasi pöördumise TÄIELIKUKS!

Isa rajab Oma poja taas kõigis nendes andides, milles ta kunagi liikus, Ta peseb ära kogu häbi ja hirmu lõhna ning asendab selle rahu ja kindlustundega- Isa taastab Oma poja koha Oma südames.

Kadunud poeg suudab taas hingata ning ta on võimeline nüüd tunnustama kõike seda, mis on toimumas. Sulased hakkavad kaasa elama sellele rõõmule, mida Isa tunneb, kui Ta kutsub neid tähistama seda, et Tema kallihinnaline "auhind" on Tema juurde tagasi tulnud. Isa pärast ülirõõmsatena õnnitlevad sulased kadunud poega tema tagasi pöördumise puhul ning kallistavad teda, nagu Isa seda tegi.

Milline rõõmus vaatepilt!

Hävimisohus olnud kadunud lammas on tagasi pöördunud Oma Isa juurde!

 

Isemeelsus Saab Paljastatud

Ainus väga kurb vahejuhtum sellel rõõmsal päeval oli kadunud poja vanema venna reageering- poeg, kes ei olnud kunagi ringi uidanud. Ei, see oli ju see poeg, kes oli jäänud Isa kõrvale, kas polnud nii? Kas see lugu polnud mitte nii?

See poeg polnud ju kadunud poeg. Tema käitumine oli ju väga eeskujulik…või kuidas?

"Vanem vend oli vihane ning ta ei tahtnud minna tuppa. Isa tuli välja ning palus tal sisse tulla, aga poeg vastas: „ Kõik need aastad olen ma Sind orjanud ning ma pole mitte kunagi keeldunud tegemast asju, mis Sa oled mulle öelnud teha. Aga kogu selle aja jooksul pole Sa andnud mulle väikest tallegi, et ma saaksin oma sõpradega pidutseda. Aga kui see Sinu poeg tagasi tuleb, kes on kogu Su raha ära raisanud prostituutide peale, korraldad Sa suure uhke peo ning veristad suure härja!“ Luuka 15:28-30

Vanema poja jutu tuum oli see: „Isa, Sa oled mind ära unustanud! Sellist pidu vääriksin mina!“ Ja täpselt sellises suhtumises me näemegi seda. Kas Sina kuuled selle vanema poja jutus isepäisust?

Vanem poeg polnud tõesti lahkunud Oma isa juurest, kui ta oli jäänud koju. Aga ometi oli ta lahkunud oma südames. Vanema poja süda polnud ÜKS Isa südamega. Ta oli üle võetud ühe vaimu poolt, mis põhjustas selle, et ta oli oma südames  hüljanud Isa juba ammu, kuigi ta füüsiliselt oli jäänud Oma Isa juurde. Deemonlik uhkus oli võtnud vanema venna vangistusse ning seetõttu oli ta täielikult unustanud, et kõik, mis ta omas, oli tegelikult Isa kingitus ja mitte tema enda väljateenitud osa.

Vanem poeg võttis kõiki neid asju kui väljateenitud palka, mis tegelikult olid Isa ametlikult kingitud asjad. Tema töö, mida ta oli teinud, ei lähtunud armastusest, vaid see oli midagi, mida ta võttis kui orjust.

Enda teadmata oli vanem poeg end orjaks muutnud oma mõtteviisiga.

Uhkuse tõttu mõtles vanem vend, et kuna tema jäi töökalt oma Isa juurde ning ei lahkunud, nagu kadunud poeg, siis ta uskus, et kõik, mida Isa omas, kuulus õigusega talle. Tegelikult pole pärandus vanema poja välja teenitud õigus, vaid Isa annetatud kingitus.

Jumala arm on siiani väga võimas ning inimmõistusele täiesti hoomamatu. Ja me ei suuda iial täielikult mõista, kuidas Isa süda toimib- me saame seda ainult tunnustada, vastu võtta ning tunda sellest rõõmu.

Jumala armastus ja poolehoid/vastuvõtt/ heakskiit on KINGITUS. Seda pole võimalik välja teenida. Kes oleme meie, et öelda (või mõelda), et me teenime pääste välja. "Sest kõik on pattu teinud; me kõik oleme allpool Jumala aulist standartit“ (Roomlastele 3:23 NLT).

Ainult alandlikud suudavad rõõmustada koos Isaga, kui kadunud pojad ja tütred tagasi pöörduvad ning seda kallist alandlikkust ja rõõmu ma hakkasingi tundma vaimses sfääris enda ümber. See eraldabki nisu sõkaldest.

Praegu on ärkamise ootusest olulisem ette valmistamine. Ja tõepoolest on meie kõigi südametes vajalik ettevalmistus, et me suudaks õigesti vastu võtta kadunud poegi ja tütreid- võtta vastu neid oma embusesse, olles TEMA EMBUSE esindajad. See on Isa südame kirg, mida on võimalik praegu tunda ja kogeda. Kas Sina koged ja tunned seda?

Tagasi Pöördumise Valu

Mõtle korraks sellele, mida kadunud poeg võis tunda, kui ta koges vanema venna vaenulikkust enda suhtes- see viha täis kadedus haavas kadunud poja südant ning talle meenus kogu see süütunne, mis oli teda vangistuses hoidnud. See vana väärtusetuse tunne püüdis jõuliselt leida teed tagasi tema mõistusesse vanema venna tegude tõttu, sest osake kadunud pojast oli nõus vanema vennaga. Ta tundis samuti, et see situatsioon on nii ebaõiglane ning ta ei vääri kogu seda pidutsemist ning häbitunne üritas taas külvata oma seemneid tema mõistusesse, et tuua tulevikus talle palju meelehärmi ja hävitustööd.

Kadunud poega päästis vaid see, kui ta vaatas üksisilmi Isale ning tundis enda peal Isa armastavaid silmi, see andis poja südamele rahu ning kindluse, et ta on Isa poolt vastu võetud. Kadunud poeg tegi kõik selleks, et ignoreerida neid valusaid tundeid, mida põhjustas tema vanema venna reaktsioon ning korduv negatiivne käitumine. Kadunud poeg vajas üle kõige seda, et kogeda Taevase Isa armastavat embust ning andestust.

Sõbrad, Taevane Isa igatseb nii väga näha Oma kadunud poegi ja tütreid turvaliselt tagasi tulemas Tema kotta, et nad saaksid taasühendatud Tema perekonnaga. Me Kogudusena pole enne terviklikud, kui nemad naasevad meie juurde. Meil on vaja oma südameid ette valmistada, et me suudaksime neid vastu võtta ja armastada viisil, nagu Isale on meelepärane. Nagu Isa mulle ütles, et kadunud pojad ja tütred tahavad nii väga, et neid aktsepteeritaks ning et nad saaksid taastatud. Üksnes Jumala Armastus on see, mis juhib neid meeleparanduse ja terviklikkuse juurde (Vaata Roomlastele 2: 4 ) ning meie oleme need astjad, mille kaudu Isa on otsustanud jagada Oma Armastust.

Kui me ei anna kadunud poegadele ja tütardele tõelist ja täielikku andestust ja aktsepteerimist Tema Armastatud Pojas, siis me tegelikult pole võimelised seda ka vastu võtma isiklikult oma eludes.  "Kui keegi ütleb: „Mina armastan Jumalat“, ja vihkab oma venda, siis ta on valelik. Sest kes ei armasta oma venda, keda ta on näinud, ei või armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud." (1 Johannese 4:20).

"Jumal on Armastus, ja kes jääb Armastusse, see jääb Jumalasse ning Jumal jääb temasse" (1 Johannese 4:16). Ainult armastuse kaudu me saame muutuda Tema sarnasemaks, sest TEMA ON ARMASTUS. Kuna meie ei suuda päästa mitte ühtegi hinge ega saata põrgusse mitte ühtegi hinge, siis me ka ei tohi võtta inimkonna kohtumõistja rolli. "Jumal Üksi on see, kes tegi seadused ning Tema on ka Kohtumõistja. Tema Üksi omab väge, et päästa või hävitada. Nii et mis õigus on Sinul hukka mõista oma naabrit? "  (või venda?) (Jakoobuse 4:12 NLT). Tõde on selles, et mis õigus on meil kohut mõista selle üle, kellele Jumal annab armu?

Jumal on Armastus, Tema on Arm ning Tema on Kohtunik. Meile on tõepoolest antud see tohutu eesõigus olla Tema kõrgema astme kohtus teenijad ning jagada välja Tema ülikallist Armu.

Ja täpselt nii me tegutsemegi…

Nii et Teie kõik, kes Te olete väsinud ning raskete patu koormate all, tulge ning meie, Taevase Isa perekond, võtame Teid vastu- sest Te olete üks meiega.

"Ja kui Ta koju tuleb, siis Ta kutsub kokku oma sõbrad ja naabrid ning ütleb neile, Rõõmutsege ühes Minuga, sest Ma leidsin Oma lamba, kes oli kadunud!" Luuka 15:6

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 25.03.2017

pühapäev, 19. märts 2017

BRIAN SIMMONS „JUMAL ON SIIN!“Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Ma olen siin, kui Sa Mind vajad, sest Mina ei ole pealtvaataja kusagilt eemalt, Ma ei ole tuim selle suhtes, mis Sind liigutab. Läbi kogu päeva ning öövaikuses olen Ma Sinu jaoks olemas, Mu kallis. Kuidas ma naudin Sinu seltskonda- rohkem, kui Sa arvata oskad! Õpi Mind kogema ning õpi Mind tundma kui Ainust, kes on lähemal Sulle, kui Su oma hingeõhk. Mina täidan Oma Elava Ligioluga Sinu iga hetke ning iga Sinu unistuse.“

Otsi neid võimalusi igal päeval, et olla koos Minuga. Oota Mind, kuni Sa kuuled Mu häält, sest Ma nii väga tahan, et Sa tunneksid Mind, sest Minu tundmine on vägi ja vastupidavus. Sa ei lõpeta eales Minu tagaajamist, kui Sa tunned Mind, nagu ka inglid tunnevad Mind. Ma kutsun Sind väga püha läheduse ja intiimsuse juurde, tule Minu kambrisse, sest Ma tahan Ennast Sulle tutvustada. Ning siis on Sul võimalik Mind tundma õppida palju lähedasemalt, kui inglid tunnevad Mind.“

„Kõik Sinu elu asjad on Minu käes. Sinu probleemid, mured, perekonna olukorrad ning ka Sinu tervis. Mina olen kohal, kui Sinu Tervendaja ja Taastaja. Ma olen rohkem kui võimeline tervendama Sinu südant ning Ma teen Sind terviklikuks. Ma olen siin, et olla KOOS Sinuga. Sa oled Minu hinge jaoks rõõmu tooja, tule siis ja puhka Minus. Hüüa Mu nime, sest Ma olen kohal, Sinu kõrval, Sinu sees ja kõikjal Sinu ümber.“

„Sinu elu on Minu kätes, sest Mina olen Ainus Tõeline Jumal. Minu veri ja Minu arm on teinud Sind Minu omaks. Mina mõistan Sinu südant enam kui keegi teine. Kui teised on Sind kõrvale heitnud, siis Mina ei jäta Sind, vaid tulen Sulle lähemale. Kui teised räägivad Sinu kohta kurja ning vihaseid sõnu, sest Sa usud Minusse, siis Mina olen Sinu lähedal. Ma olen siin. Just praegu. Ma olen Siin. Tule koos Minuga ning läheme salajasse paika!“

Jakoobuse 4: 5-6 The Passion Translation

„Kas Pühakiri tõesti ei tähenda Sinu jaoks mitte midagi, mis ütleb: „Jumala Vaim, kes hingab meie südametes, on Armukade Armastaja, kes tahab meid täielikult Endale? Aga Ta jätkab meie üle armu välja valamist üha rohkem ja rohkem.“

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 19.03.2017

Christy Johnston „Kas Sa Oled Jumala Salaagent? Loe Sõnumit ja Saa Teada!“Viimasel ajal  olen ma märganud kõikjal, kus liigun, numbrite jada 007. Ma olen kindel, et kui Sa oled minuga sarnane, siis need numbrid meenutavad Sulle koheselt Bondi filme. Ja ma kuulsin Taevast Isa ütlemas: "Mina varustan Oma eestpalvetajaid Taevase läbinägelikkusega ning täiesti enneolematu võrratu tugevusega, sest nemad on Minu salajased relvad.“ Nende sõnadega kaasnes tohutu võimsus ning Jumal jätkas rääkimist: "Sellel keeristormi ajastul saadan Mina nad välja Oma salaagentidena, et nad hävitaks pimeduse jõudusid ning vaenlase plaane. Nende eestpalved toovad valguse kätte kõik selle, mis on olnud peidetud varjatuna.

Jumal Jagab „Eriti Salajastega“ Oma Saladusi

Ma nägin tervet hulka väga salajasi plaane kokku rullituna, otse Taevasest strateegilisest juhtimissaalist ning inglid kandsid neid otse eestpalvetajate kätte. Õpetussõnad 24: 6 (Message translation) ütleb: „Strateegiline planeerimine on sõjapidamise võtmeks, et võita, on Sul vaja väga häid nõuandeid.“

Kui need Jumala mehed ja naised veetsid Taevase Isa ees vaikselt kuulates aega, siis ma nägin, kuidas nende ülistus hakkas peale seda looma üleloomulikke maavärinaid taevastes sfäärides nende kohal. Kui nad palvetasid keeltes, siis ma nägin, kuidas nende silmad hakkasid avanema, et näha Taevaseid strateegilisi plaane, mis olid pandud otse nende ette, ning siis nad hakkasid kuulutama/deklareerima kõike seda, mida nad olid näinud oma vaimsete silmadega.  Nende välja räägitud deklaratsioonid hakkasid mobiliseerima inglite väehulkasid. Need inglid olid lahinguvalmilt oodanud neid eestpalvetajate deklaratsioone ning koheselt, kui eestpalvetajate huulilt kostusid need sõnad, hakkasid inglid laiali valguma järjest suureneva kiirusega üle kogu maa.

Jumal On Välja Läkitamas Oma „00“ Agente

Huvitaval kombel tähendab Bondi filmis number 00 (topelt nullid) agenti, kellel on luba tappa ning ma kogesin, kuidas Taevane Isa on valanud oma vastava võidmise palves Sinu üle, Tema südame järgi eestpalvetaja üle, et täielikult hävitada ja tappa kõik vaenlase katsed esile kutsuda täielikku kaost ja segadust. Bond oli tuntud oma võimekuse poolest kuhugi sisse hiilida ning ootamatult rünnata ning tal olid alati väga erilised abivahendid.  Ma usun kogu oma südamest, et Taevane Isa on samal moel Sind varustamas kui Oma „salajast agenti“, kellel on väga erilised ja unikaalsed abivahendid ning tarkus, et rünnata vaenlast täiesti ootamatult. See, mida Sina eestpalves vabastad, tuleb vaenlase jaoks nagu ootamatu varitsus ning tema leeri jaoks täieliku hävinguna. Nad lihtsalt ei oska seda oodatagi. Ma nägin, kuidas inglid jagasid Sulle otse Taevast tööriistu.

Nägemus: Ma nägin üleloomulikku abivahendit, mis sarnanes kompassiga, mis anti Sinu kätte, mis tegi Sind võimeliseks nägema ilmutusliku teadmisega, mis suunas palvetada. Ma nägin seda, kuidas Sa väga olulistel hetkedel teadsid täpselt, kus palvetada. Sa hakkad nägema nägemusi ning kujutluspilte nendest kohtadest, kus hävitavad plaanid on salajas loodud, Sa tead täpselt neid ruume (nagu Sa oleksid ise seal olnud), kus need plaanid koostati ning need hakkavad Sulle paljastuma.  

Ma nägin Sind nurgas istumas ning jälgimas, kuidas vaenlane kasutas erinevaid inimesi; neil inimestel värisesid käed, sest neil olid varjatud agendad/plaanid/motiivid- aga Jumal teeb Sind nendel hetkedel võimeliseks sõna võtma ning katkestama neid plaane. Sinu palved hakkavad murdma pimeduse mõju ja võimu- see tuleb esile täiesti ootamatult, salajaselt ning ülima täpsusega. Laul 44: 6 ütleb: „Sinuga me paiskame maha oma rõhujad; Sinu nimel tallame puruks oma vastased!“

Sa Oled Varustatud, Et Teostada Oma Missiooni

Teine Bondi filmi aspekt, mida Jumal mulle valgustas, oli see, et Bondil olid alati väga kiired autod, mis olid varustatud tohutult võimsate mootoritega. Ma usun, et see on teine võrdpilt sellest, millise tohutu võimsuse ja väega saavad olema täidetud eestpalvetajate palved. Need palved on otsekui tohutu kiirusega sõidukid.

Jumal varustab Sind üleloomuliku võimsusega nii, et Sinu palved ja deklaratsioonid üle kogu Sinu rahva, ja ka üle kogu Sinu perekonna, hakkavad tooma muutusi ning vastuseid enneolematu kiirusega ja järjest suurenevas mahus.  Ja siis tulid mulle meelde mõned Bondi filmide nimed: „Kuldsõrm“, „Kuldsilm“ ja „Skyfall“. Ma usun, et Jumal kasutab neid pilte mõistujutuna, et anda teada, mis Temal on plaanis teha järgmiste nädalate ja kuude jooksul  läbi Oma südame järgi Eestpalvetajate.

TEIE kui Tema salajased agendid, kuulutate välja Tema südame plaane ja eesmärke, mis Ta Teile näitab, ning kõik, mis Te selle läbi puudutate, muutub kullaks üleloomulikus maailmas, sest Jumal annab Teile silmad, et näha, kuidas Tema näeb neid situatsioone ja olukordi, mis hakkavad lahti rulluma üle kogu maailma ning ka seal, kus on teie mõjuvõimu paik. Tema vaatenurk asjadele näeb ja tõmbab esile kulda ning toob Taeva maa peale. Tuleb esile Sky Fall- otsetõlkes: Taeva alla tulemine.  

Jumal tuletas mulle meelde Jesaja 64: 1 salmi, mis ütleb. „Oh, et Sa ometi käristaksid taevad lõhki ja tuleksid alla, et mäed kõiguksid Su ees!“ Ma näen seda, kuidas eestpalvetajad järjest suuremal määral vallandavad oma lahingu hüüu ning nende hääle kõla vabastab Taeva Kuningriigi üle kogu maa ning Jumala plaanid ja eesmärgid tulevad esile just praegusel ajastul, kus me elame. Tema südame järgi eestpalvetajad tungivad läbi pimeduse sel määral, kuidas Sa oled tugevaks tehtud ning varustatud, kuidas Sa oled joondunud Jumalaga. Eestpalvetajana vabastad Sa Jumala südame strateegiaid ja plaane ning taevad kärisevad lahti ning laiali voogab Tema Auhiilgus.

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 19.03.2017