pühapäev, 30. august 2015

"Phyllis Ford „ Vaimne Sünnitamine: Ustavad Ämmaemandad Liiguvad Edasi „Kehtima Panekust“ Ülistusse“Jumala rahvana oleme olnud prohvetlikus perioodis, mida võib nimetada „vaimseks sünnitamiseks“. Vaimsete ämmaemandatena oleme me pidanud lahinguid ja võitnud, tundnud sünnitusvalusid ja tuhusid (palvetanud kuni äkilise lõikuseni), et tuua esile sel tunnil elu siin maa peal.
Kas tegemist on olnud siis uute pöördunutega, meie perekondadega, sõpradega või meie vanemliku hoole alla pandud inimestega, on olnud meie ülesandeks tuua esile ja rääkida välja elu. Me oleme pidanud kutsuma elu esile keset surnud situatsiooni, samal ajal, kui me oleme palvetanud, paastunud ning otsinud Isanda palet. Me oleme talunud viivitusi, oleme asju kutsunud esile ning mõningatel juhtudel pole me suutnud uut esile kanda täismahus. Mõned meist on isegi pettunud ning lahkunud oma positsioonidelt, mõned on  kõrvale juhitud asjadest, mis tundusid paremate võimalustena.

Aga tänu Jumalale, et on olnud alandlikke inimesi, kes on alistunud Jumala ajastusele, kes on olnud valmis küpsema ning mööda liikuma igasugustest tähelepanu kõrvale juhtivatest asjadest, et kätte saada oma pärandus. Usklike südametes on kuju võtnud asjade reaalsus, mis nõuab aega ning pingutust, et Jumala elav hingus saaks täismahus esile tulla. Kõik organid ihus peavad tegema ruumi selleks, et uus elu saaks esile tulla. Sünnitus võib saada väga suureks, ohtlikuks ja tõsiseks katsumuseks nende jaoks, kes on selle protsessiga seotud. 
Kaua aega tagasi olin ma  rase ning kui ma jõudsin tähtajale aina lähemale, avastati, et laps, keda ma kannan, on surnud. Sünnitus tuli läbi teha vaid selleks, et kätte saada surnud laps, kes kunagi esindas minu jaoks Jumala tõotust. Aga Jumalal oli plaan, sest viis kuud hiljem peitis Jumal lapse nii ära, et ma ei teadnud, et ma olen rase. Alles viis kuud enne sünnitust sain ma lapsest teadlikuks. Jumala tingimusteta armastuse reaalsus ei olnud minu heaks hetkekski peatunud. Jumal peitis minu jaoks olulise asja ära kuni määratud ajani. 
Aeg Eriliste Sünnituste Jaoks!
Aeg on käes selleks, et me hakkame nägema esile tulemas ootamatult uut elu, mis saab nähtavaks, kui Jumal toob esile selle, mis Tema on tõotanud. On olnud viivitus, aga see pole olnud äraütlemine. Jumal kinkis mulle imeilusa beebi tüdruku, kelle nimeks sai Jumala korraldusel Rachel Elisabeth.
Isand andis mulle teada, et 2012. aasta ja 2015. aasta septembri vahelisel ajavahemikul on olnud palju erilisi sünnitusi. Ajastud ning ajaperioodid joonduvad Jumala poolt antud saatusega ning kõik sündmused meie elus jõuavad Jumala määratud asjadega kooskõlla nii, et midagi pole puudu ja midagi ei ole katki. Tema on meie Rahuvürst, kes on juhtinud meid teekonnal „kahetsusest“ täieliku taastumiseni- ja Isanda taastus jõuab õige pea oma täismahuni.
Asjade sündimised, mida me oleme enda sees kandnud ning esile palvetanud, saavad äkitselt esile tulema otse meie vaenlaste silme ees siin maa peal. Sarnaselt Herooodese ajastule, kelle plaan oli samuti hävitada Iisraeli laste elusid, on olemas ka nüüd need ustavad ämmaemandad, kes palvetavad ja paastuvad ning kes sünnitavad esile Jumala poegade ja tütarde esile tulemist. Jumal kasutab praegust aega väga eesmärgikindlalt.
Kui need sünnitamised leiavad aset, siis on meil vaja anda Jumalale üle kõik see, mis kuulub Talle, sest ainult nii tuleb esile täiuslik varustus eeloleva aja tarvis. Meile on avanenud praegu lühike periood, mil on lahti „võimaluste aken“, et asjad jõuaksid täiusesse hetk enne, kui Shemitah (puhkamise aasta) lõpeb, ning siis me saame vastu võtta Uut Aastat.

Hanna on suurepärane näide naisest, kes tõi esile elu, kuigi ta oli viljatu. Tema pühendunud elu ja alistumine Jumala tahtele läbi eestpalve tõi esile uue elu, mida oli nii hädasti vaja tema enda isikliku elu jaoks, tema perekonna jaoks ning ka terve Iisraeli jaoks. Saamuel, kelle Hanna sünnitas, esindas täiesti uut korda ausameelse prohvetluse alal  ja täpselt sama arengut on võimalik näha ka praegu Koguduses. Teda valmistati ette selleks, et ta läheks Eeli kotta ning seal tulid avalikuks ja paljastusid asjad, mis kõnetavad meid ka tänasel päeval, kui Isand on tegemas ümberkorraldusi ning on panemas korda Oma koda. Jumal on rajamas Oma õigsust armastuses Oma rahva vastu, ning tõstmas üles väga oluliste teemade puhul Oma standardit, mida lähemale me jõuame 5775. aasta lõpule.
Need asjad, mida me esile sünnitame, ei ole meie uhkustamise või meie endi nunnutamise tarvis, vaid need asjad tuleb anda täielikult üle Jumalale, sest need on Tema asjad, et Tema võiks saada kogu au. Jumal oli Hanna pannud täpselt sinna, kus tal tuli Saamuel sünnitada. See piirkond oli mägine ala, kus tolle ajastu prohvetid sündisid ja tulid esile.
Peale Sünnitusvalusid Tuleb Ülistuse Laine Vallandamaks Jumala Au
Aga liigume nüüd edasi selle juurde, et Hanna võidab oma viljatuse eluperioodi ning jõuab rõõmustamise juurde, et tema igatsus on täitunud. Praegu on aeg jõuda sügavatest sünnitusvaludest ja eestpalvetest Jumala Ligiolust läbi imbumise aega (Palves ja Jumala Ligiolus ülistamise aeg), et lasta Jumalal eemaldada kõik ebavajalikud elemendid, sedamoodi, kuidas me muutume järjest tundlikumaks Tema häälele. Sellises vaimses paigas me võtame Jumalalt vastu uusi asju ning ülekandeid. Me jõuame sõjapidamise paigast ülistuse voolamise paika, kus vabaneb Jumala AUHIILGUS.
Me näeme, kuidas Hanna hakkab laulma uut laulu ning kuulda on prohvetliku hääle kõla, mis toob esile Jumala sõnad käesoleval ajaperioodil…Tehillah.

TEHILLAH (teh-hil-law):  laulma valjul häälel, spontaanne uus laul. Laulda välja oma südame meloodia lisades sellele sõnad. See viitab väga spetsiifilisele viisile laulda, nagu helide vallandamine Taevast- see tähendab laulda nii, et ette pole valmistatud, uut laulu pole harjutatud.  See toob Kristuse Ihus esile tervenemise ning tohutu ühtsuse. Prohvetlikud laulud pulbitsevad esile nagu allikavesi Jumala Ligiolus.
Hanna kiituslaul Jumalale oli täis helisid ja kõla, mis kandsid tugevat prohvetlikku inspiratsiooni ja ausameelsuse sõnu ajal, mil inimesed ei austanud Jumala teid. Ta ennustas ette oma laulus, et tõuseb Kuningriik, mis võidab mässumeelsuse ja seadusetuse kuningriigi.
Viljatust naisest sai täieliku muutuse tõttu seitsme lapse ema- sünnitamise täius on tulemas.
See kannab endaga tõe ja õigsuse sõnu ning need liuglevad Isanda tiibadel, kandes tervenemist ja vabastust. Suur tervenemine on tulemas, ning seetõttu oleme me võimelised edasi liikuma elavates vetes turvaliselt ning jõudma oma kutsumise saatuseni üha uuesti ja uuesti.
August, september ja oktoober on olulised kuud.
15.August kuni 15.September
Sellel ajaperioodil me näeme varjatud asjade paljastusi. Mõned asjad on olnud varjatud selleks, et meid kaitsta. Aga nüüd on aeg käes selleks, et kuulda ilmutusi, saladusi, mis nüüd saavad täielikult kättesaadavaks. See on Jumala külastuste aeg, ka meie noorte hulgas, ning suured avastused tulevad esile.
Vaevatasu ootab neid, kes on olnud hoolikad ja ustavad. Tõsised tagajärjed ootavad seda, mis ei tee koostööd Jumalaga ning mässab Jumala plaanide ja eesmärkide vastu. Asjad saavad avalikuks ning kõigile nähtavaks.
Tõusevad uued juhtkonnad valitsuse tasemel (nii vaimselt kui loomulikult), ning mitmete rahvaste keskel toimuvad kiired seaduste muudatused ning tõsised paljastused. Me näeme Ilmutuse raamatut lahti rullumas. See aeg kannab endaga väga olulisi sõnumeid ning Jumal varustab meid oluliste juhtnööridega. 
15.September  kuni 15. October
Sellel ajaperioodil tõuseb valmidus kaitsta seda, mis kuulub Jumala Kuningriigile. Toimub asjade korda seadmine, mis pole sünkroonis ning mis keeldub alluma Isandale, Tema tahtele ja eesmärkidele. Jumala Kaitse on kogu selle protsessi üle. Eelnev vastuseis toob esile need, kes on tõeliselt tugevad. Nad tõusevad ning võtavad  sisse vaimses sfääris tähtsad kohad.
Mõningad asjad põhjustavad hirmu inimeste südametes, mis puudutavad maailma süsteemis tehtud vigu ning läbikukkumisi. Aga need, kelle lootus on Jumalas, saavad tugevamaks. Nad mitte ainult ei kaitse oma maa-ala, vaid nad võidavad uusi maa-alasid. See kuu on sissejuhatus suurtesse muutustesse ja suurtesse äärmustesse, nii heas kui kurjas. Meil on võimalus näha alates augustist, kuidas Jumala Auhiilgus suureneb ning jõuab  täiesti uuele tasemele selle ajaperioodi lõpuks.
Neid, kes hoiavad Isanda poole, ühendatakse väes ja meelevallas. Need aga, kes on vaenulikud Isanda suhtes, eemaldavad end ise Kuningriigi standarditest ning loovad endale oma standardid. (Ringi on liikumas vaevu hoomatav pettus, mis esitleb end ning tundub esmapilgul võidmisena, aga õpetuslikult pole see Jumala Sõnaga kooskõlas. Apostellik Prohvetlik kord on võimeline seda õpetust avastama ning rääkima selle vastu Jumala Tõe alusel. Ole väga ettevaatlik igasuguste segude suhtes.)
Jumalal on palju rohkem meie jaoks varuks pandud. Ma tõin praegu välja vaid killukese sellest, mis on tulemas, aga me peaksime sügava austusega suhtuma tulevastesse aegadesse, et need ei tabaks meid teadmatuses.

Tõlkinud Jana Naudi 30.08.2015

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar