laupäev, 20. september 2014

BRIAN SIMMONS „MEIE USTAVA JA MUUTUMATU JUMALA TÕOTUSED“


 
 
Ma kuulen Jumalat sosistamas:
„ Mina olen Sinu Ustav Jumal, muutumatu kõige muutuva keskel. Minu Ustavus on Sinu jaoks, et Sa võiksid sellele toetuda ja sellesse uskuda. Õppides Mind tundma, Sa avastad, et Minus pole mitte ühtegi varju ega pimedust ja Minus pole midagi, mis võiks tuua pettumust nendele, kes usaldavad Mind. Minu Tõotused on sama tõelised kui Minu Nimi. Ma olen Ustavuse Isa ja Ma pean alati oma Sõna. Kõik võib Sinu ümber muutuda, aga Mina jään Muutumatuks oma Ustavas Armastuses Sinu vastu.
„Aabraham usaldas Minu tõotusi isegi läbi oma lastetuse. Minu Sõna väes täitusid tõotused. Iisak usaldas Minu tõotust ning päris igavese elu ja väe. Jaakob toetus Minule, kui polnud midagi muud, mis oleks teda alal hoidnud. Mina olen Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumal- Minu Sõnad on tõelised. Mida Mina olen tõotanud, seda Ma ka viin ellu. Sõnad, mida Mina olen rääkinud Sinu elu üle, täituvad.  Minu lõppematu armastuse tõttu Sinu vastu näitab Minu süda Sulle ustavust.
See, mida Ma tegin Taavetile, seda Ma teen ka Sulle. Taavet uskus Minu armu ja tõmbas seeläbi Minu südame kõigesse, mida ta vajas. Sina käitu Minuga samamoodi, nagu tegi seda Minu sulane Taavet. Kui ta peitis ennast Minu kaitsvasse Ligiollu, siis Minust sai Tema kilp. Miski ei saanud teha Talle kahju, kui ta läks lahingusse, ja samamoodi ei tee miski kahju Sulle, kui Sa seisad Minu armu keskel. Ära karda mitte kunagi, Mu laps, sest Ma olen Sinu poolt ja mitte keegi ei saa olla edukas Sinu vastu.
Mitte miski ei suuda kõigutada Minu Ustavust. Kui kõik kõigub, siis Mina jään Ustavaks. Kui kõik muu kukub läbi, siis lootus Minu tõotusest hoiab Sind ja kaitseb Sind. Mida enamat Ma saaksin Sulle anda üle kõige selle, millega Ma olen juba Sind varustanud? Minu rahu voolab nagu jõgi Sinu murelikku südamesse, kuni Sa ütled: „ Minu hingega on kõik hästi!“
JAKOOBUSE 1: 17-18 THE PASSION TRANSLASTION
„ Meie Helde Jumal annab meile täiesti vabalt iga hea ja täiusliku anni (kingituse). Need imelised kingitused tulevad Meie Valguse Isalt, Muutumatult Jumalalt, kes särab taevastes ilma ühegi varju ja pimeduse kübemeta. Jumalal oli väga suur rõõm anda meile uuestisünd Tema eksimatu Sõna Tõe läbi, et me saaks täita Tema valitud saatuse ( ette määratuse) meie elude jaoks ja et meist saaks Tema lemmikud kõige Tema loodu keskel.
tõlkinud Jana Naudi 20.09.2014
 
 
 
 
 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar