esmaspäev, 21. september 2015

ANDREI SHAPOVALOV „7 REEGLIT EDUKA JUHI KOHTA“ I OSA


Praegusel ajastul on ülioluline see, et õiged juhid võtaksid oma koha sisse. Sest kui nad seda ei tee, siis võtavad valed inimesed oma koha sisse.
Minnakse alati sinna, kuhu eesminejad lähevad. Sellepärast palvetage oma riigi juhtide, pastorite ja teiste Jumala sulaste eest. Palvetage oma praeguse ja järgmise presidendi eest.
Meil on nii hädasti vaja tarku, tugevaid ja kaineid juhte.
Ma alustan täna seitsmest reeglist, neid on tegelikult rohkem, mis käivad küpse ja tugeva juhi kohta, aga täna räägime seitsmest.


Kristuse Ihus peavad tõusma tõelised juhid- põhimõtetega isiksused, õigete prioriteetidega inimesed, kes ei kuku positsioonile saades kompromisse tegema. Inimesed, kes positsioonile saades ei lähe peast segi, vaid elavad põhimõttekindlalt.
Ma tean nii paljusid, kelle ainus eesmärk oli SAADA positsioonile. Pastori, piiskopi jne. positsioonile. Ja kui see inimene siis pääses positsioonile, siis korruptsiooni täis süda sai avalikuks. Nende inimeste peamine võitlus käib positsiooni haaramise nimel. Aga edasi liikuda ei osata.
Need tänased printsiibid ei käi ainult vaimsete juhtide kohta, need käivad ka ärimeeste kohta. Need printsiibid puudutavad üldiselt JUHTE.
Kui Jumal asetab Sind positsioonile, siis võib see olla Joosepi sarnane positsioon. Ta oli arukas ärimees. Joosep ei olnud vaimne juht.
Taavet oli sõjamees ja ülistaja.
Kristuse Ihus on vaja arukust ja kainust nagu õhku ja vett.
Tihtilugu juhid annavad alla. Ja valed inimesed võtavad kohad sisse. Miks? Sest selleks, et seista, on Sul vaja eesmärki, mille poole püüelda.
Ja siis on seal juhid, kelle ainus võitluse sisu seisneb selles, et säilitada oma kätte võidetud positsiooni.
Meil on vaja võidelda selle eest, et säilitada puhas ja kompromissitu positsioon. Juhi ülesanne on meeskonda mitte lasta sisse valet hoiakut. Mitte lasta omaenda mõttemaailma sisse mingit jama.
10%võitlusest kulub positsioonile saamiseks ja 90% kulub sellele, et elada selles positsioonis nii, et Sa juhid õigesti.
Sa ei saa liikuda uude, hoides kinni vanast. Sa ei saa liikuda Joosua kombel edasi, kui Sa üritad teha asju Moosese kombel. Mooses oli täiesti erinevat tüüpi juht võrreldes Joosuaga.
Igale ühele meist peab Jumal ilmutada need unikaalsed tunnusjooned selle kohta, kuhu Sina oled minemas.
Täna me ei räägi neist tunnustest, vaid printsiipidest juhi elus, liikluseeskirjadest edasi minemisel.
Kui me võrdleme Joosuat ja Moosest, siis Joosua ei teinud mitte ühtegi sellist imet nagu Mooses tegi. Ainus, mis Mooses tegi, olid imed ja tunnustähed, ja siis veel imed ja tunnustähed.
Kui Jumal tõstab üles Joosua, et Mooses välja vahetada, siis inimesed hakkavad otsima sarnasust, aga seal on kapitaalne erinevus nende kahe juhi vahel.

Sinu Jumala poolt saadud võidmine suunad Sind pidevalt Sinu positsiooni poole.
Kas Sa tead, millisesse positsiooni Jumal tahab Sind asetada? Ära ürita Moosest kopeerida, kui Jumal asetab Sind täiesti unikaalsesse positsiooni.
Moosese positsioon oli täielikult suunatud sellele, et kogu oma elu ta tegeles sellega, et juhtida uskmatut, mitte ustavat ja kiirelt ebajumalate poole pöörduvat juutide põlvkonda.
Saate aru?
Joosua võitlus aga oli suunatud hiiglastele Tõotatud maal. Joosual oli täiesti teine fookus. Joosua ülesanne oli juhtida sõjameeste põlvkonda. Uskmatud surid kõik ära, suri kõik see DNA, mis ei olnud võimeline võitlema, edasi liikuma. Suri kogu orjameelsus. Ja tõusis üles täiesti uus põlvkond. Kas Sa mõistad?
Just praegu on tõusmas täiesti uus pastorite ja juhtide põlvkond.  Kas Sa oled võimeline neid juhtima? Või Sa jätkad Moosese trikkide kasutamist, mis mitte eales ei toimi Joosua põlvkonna peal? Ja mida me seetõttu näeme tänasel päeval? Täielikku disharmooniat ja sünkroonist väljas olemist.
Selle uue põlvkonna jaoks peab tõusma uus juhtide põlvkond. Põlvkonnad on vahetunud selle viimase 30.aasta jooksul.
Onu Vasja ja Jura, te pole enam noored, juuksevärv reedab seda.
Uut põlvkonda on vaja juhtida täiesti uute relvade ja mõtlemisega.
Me oleme tänulikud kõigi eelnevate põlvkondade eest, sest Joosua ei oleks tulnud omakorda toime Moosese stiilis juhtimisega. Moosesel oli oma ajastu ja oma teekond.
Aga tänastel Moosestel on vaja ära tunda uus sugu juhte, uute juhtide DNA, uus nälg ja uus kirg.
Uuele põlvkonnale ei ole vaja enam kõrbe mannat ja kaljust voolavat vett. Uuele põlvkonnale on vaja Tõotatud rikkalikku maad, Jumala antud tõotuste täitumist.

Meid ei rahulda enam head koguduse teenistused. Me tahame näha põlvkonda, kes tulevad Jeesuse Kristuse juurde ning me oleme nõus kasutama kõiki lõpuaja määratud tegutsemisviise.
Praegu on sellise põlvkonna tõusmise aeg. Ja selle põlvkonna tarvis peavad tõusma täiesti unikaalsed juhtidest isiksused.
Ära  mitte kunagi aja omavahel sassi võimet juhtida võimega jutlustada.
Paljud jutlustajaid ei ole juhid. Ja juhid ei ole jutlustajad. Jah, on juhte, kes on jutlustajad, aga need ei kattu omavahel iga kord.
Kui me automaatselt arvame, et kui inimene oskab jutlustada, et siis ta ka oskab juhtida, siis tekib meil tõeliselt murettekitav olukord.
Inimesel võib olla and jutlustada, aga tal ei pruugi olla andi, et juhtida!
Praegusel ajastul tõstab Jumal jutlustajate kõrvale inimesed, kes tõeliselt oskavad juhtida.
Keegi jutlustaja või ülistusjuht võib tuua saali rahvast täis, aga pärast on vaja juhte, kes hakkavad pärast järjepidevalt tegelema selle rahvahulgaga.
Ülistusjuht võib kokku koguda muusikud, aga seda kampa on vaja ka juhtida, et tuleks pidevalt esile uut muusikat.
Meil on vaja mõista üksteise funktsioone, et sõbralikult koos toimida ning mõista ja tunnustada üksteise positsioone.
Ära tüki võõra inimese juurviljaaeda.
Mõista, millise positsiooni ja funktsiooni on Jumal Sulle andnud.
On olemas nii palju tavatöötajaid, kes kõrbesid koheselt, kui avasid oma äri. On olemas töötajad, kes on oma koha peal tõelised professionaalid, kes on oma koha peal täiesti hindamatud, kes teevad oma tööd ideaalselt. Kuni nad arvasid, et nad võivad hakata ärimeesteks. Ja tagajärjeks oli täielik krahh. Sest see inimene lahkus oma koha pealt, mis oli TEMA ELEMENT. Need teised huntidest ärimehed kiskusid selle lambast ärimehe lihtsalt tükkideks. See inimene pole sündinud selleks, et juhtida, vaid et anda oma anniga esmaklassilist toodangut.
On vaja tarkust Jumalalt, et jääda oma õigesse ELEMENTI!
Täpselt nii, nagu on vaja tõeliselt suuri professionaalseid juhte, nii on vaja ka professionaalseid töötajaid. Sest muidu pole juhtidel mitte kedagi juhtida.


1.     ÄRA JUHI INIMESI SINNA, KUS SA ISE POLE OLNUD.
Ära juhi inimesi sinna, kuhu Jumal pole Sind juhtinud, kus Jumal pole Sind puudutanud. Jumal peab näitama Sulle visiooni!
Juht peaks olema kasvõi ühe sammu eespool nendest, keda ta juhib.
Juht peab olema juht.
On selliseid juhte, kes positsioonile saades teevad kaks sammu ja siis küsivad rahvalt: „Noh, kuhu me siis nüüd läheme?“ See pole juht!
Kahtlev juht peab oma kahtlustest jagu saama. Muidu hakkab äri kokku varisema. Kogudusest ja palvegrupist rääkimata.
„Hääletame, mille eest me täna palvetame?“ Mis juht Sa selline oled?
Sa ei saa olla edukas õpetaja, kui Sa pole enne olnud edukas ja hoolikas õpilane.
Taavet oli enne edukas karjane ja palju hiljem sai temast edukas kuningas.

Et tõeliselt väärtustada Sulle antud lambaid, on Sul enne vaja ise olla lammas.
Taavet õppis kõigepealt hindama lambaid ja siis Jumal tõstis ta juhtima tervet rahvast.
Joosep oli enne suureks ja edukaks juhiks saamist edukas ori. Edukas ori Joosep sai igal tasemel orjade juhiks, sest ta oli lihtsalt nii edukas. Omanikud hakkasid Joosepit niivõrd usaldama, et tal oli ligipääs kõige isiklikematesse paikadesse.
Sa ei saa juhtida teisi millegi juurde, mida Sa ise ei ole näinud.
Jumal viis Aabrami oma külast välja ära. Sul on vaja väljuda sellest vanast külast.
Sul on vaja teha samme kuhugi, kus Sa pole kunagi varem olnud. Osta pilet ja mine vaata, kuidas teised inimesed elavad.
See puudutab kõiki juhte, mitte ainult vaimseid.
Kas Sa oled näinud kaugemale oma ninast?
Kui juht on kapseldunud oma väikesesse toakesse, kus kõik käib ühte ringi mööda ja mitte midagi uut ei juhtu, siis juht ei suuda oma meeskonda (kogudust, äri jne.) edasi viia, sest nad teevad ainult seda, mida nad juba on teinud.
Ma nüüd ehk liialdan, aga „Sa teed ainult kõike omaenese kodu raamides ja ei näe üldse, mis toimub mujal!“
Sellepärast jäävadki juhid oma keskpäraste tulemuste juurde oma keskpärases keskkonnas ning ei saavuta mitte midagi tõeliselt suurt.
Sest enamus neist inimestest arvab, et tuleb lihtsalt edukalt istuda nädalast nädalasse samadel teenistustel, käia samas kohas konverentsidel, et kuulda piiratud arusaamisega keskpäraseid juhte selles piiratud keskkonnas.
Siis tahaks neile inimestele hüüda: „ No palun tee üks samm välja, mine vaata midagi tõeliselt suurt!“
„Pastor, no mine palun ühele tõeliselt suurele konverentsile! Mine saa osa ja toitu sellest atmosfäärist!“
Mine ja tutvu sellega, kuhu Sa tahad ka oma meeskonda juhtida.
Sellepärast on Jumal minu elus teinud ka neid tavapäratuid asju. Ostsime sõbraga pileti ja lendasime teise Ameerika otsa, et veeta aega ühes suures tühjas saalis. Täna ma jutlustas sellistes suurtes saalides. Saate aru? Täna me teeme sellistes mõõtmetes konverentse.
Sellepärast oli Joosual vaja käia maakuulajana külas sellel maal, mis varsti sai tema omaks.
Kas Sa vähemalt võiksid külas käia? Käi edukusel külas.
Edukus ei sõbrusta ainult usklikega. Vahel suhtleb edukus kõige vähem usklikega. Vahel ei ole edukus üldse usklike sõber.

Edukus suhtleb tarkadega!
Aga tarkuse ja koguduse vahele ei saa panna võrdusmärki.
Selleks on vaja tarkust, et edasi liikuda.
Sul on vaja minna kuhugi, kus on edukus ning tunnustada ja austada seda.
Käia läbi edukate pastorite ja juhtidega, edukate ärimeestega.
Ärimehe ja ärimehe vahel võib olla väga suur erinevus.
Sa ei saa minna kuhugi, kus Su sisemine olemus ja kujutlusvõime pole olnud!
Sisemise pildi alusel luuakse midagi uut selles nähtavas maailmas.
Jumalale on väga oluline see, millises seisus on Sinu sisemine olemus.
Kas Sa enda sees käid jalutamas edukuse puiesteel? Tutvu sisemiselt edukusega. Käia nuusutamas, kuidas edukus välja näeb. Edukuse lõhna on võimalik tunda pastori juures. Käia ja istuda ja saada osa konverentsidest, kus edukad juhid jagavad.
Võta aega edukate inimeste jaoks. Sest see osmik on ära tüüdanud.
Aa, kadedus tuleb mängu? Sellepärast Sul ongi ainult see, mis Sul on.
Tutvusta oma sisemisele olemusele edukust. Edukuse puhul saab olema nii palju uksi lahti, et pilet lennuks on siis kõige väiksem asi, mille peale mõelda.
Me kõik tahame tegelikult edu! Meie Jumal on Edukuse Jumal!
Jah, Ta on ka Jumal, kes viib meid läbi erinevatest õppetundidest. Jah, Ta viib Taaveteid läbi surmavarju orgudest.
Jumal ei käsi Sul surmavarju orus ehitada üles barrikaade. Sul on vaja sealt LÄBI MINNA!
Kui juht teab oma sihist sama palju, kui tema järgijad ja meeskond, siis ta pole võimeline inimesi juhtima, viima neid enda järel.
Autol ei saa olla viis rooli.
Mõned arvavad, et me kõik hakkame juhtima, sest me kõik oleme Jeesuse Kristuse põlvkond.


Jeesus usaldab rooli nende kätte, keda Ta usaldab täielikult.
Kui Jumal paneb Sinu rooli, siis tuleb Sinul otsustada, kuhu sõita. Kui Su naine otsustab, siis Sina pole juht. Juhil on vaja olla üks samm ees!
Mooses suutis Iisraeli rahvast juhtida kõrbes, sest ta oli olnud seal 40 aastat.
Jumal ei saa gruppi edasi juhtida, kui Sina juhina ei lase end edasi juhtida!
Sa küsid, miks inimesed lahkuvad Sinu grupist. Sest Jumalal on vaja neid inimesi kellegi juhtimise alla usaldada.
See, et inimesed istuvad Sinu toolidel, ei tähenda, et nad on Sinu poolt juhitavad. Tänasel päeval istuvad väga paljud inimesed kusagil kogudustes, aga nad on juhitud täiesti teiste liidrite poolt.
Ära arva, et kui Sina viid läbi teenistust, et siis Sina tegelikult juhid ja et Sind järgitakse.
Jumal valis Joosua, sest see mees käis ära tõotatud maal. Kaks meest, kelle kohta Jumal ütles, et neis on teistsugune vaim. Need mehed võitsid kätte Tõotatud maa samm-sammult. Miks? Sest need mehed teadsid, kuhu nad lähevad. Nad tulid Iisraeli rahva juurde tagasi ja ütlesid: „Ärge muretsege, me nägime neid tegelasi seal maal. See, et nad on suured, on märk sellest, et neist on väga raske mööda lasta! Nende suurus mängib meie kasuks!
Mina tahan minna sellise juhi järgi, kes teab, kuhu ta on minemas!
Ma tahan kuulata kedagi, kes on vähemalt korra seal käinud.
Ma ei taha lugeda kellegi raamatut, kes lihtsalt lõpetas mingi teoloogilise kooli.
Ma tahan lugeda nende raamatuid, kes on läbi läinud ja ka nutnud korralikult. Kes on verd ja higi näinud, et seda raamatut kirjutada.
Andke mulle selliseid juhte ja raamatu autoreid.
Tänastest raamatutest, mis kaunistavad raamaturiiuleid, ainult 5 % tegelikult katavad Sulle tõeliselt laua.
Iga raamat ei tähenda tarkust.
Iga pastor ei ole kohe automaatselt juht.
Vaata sellele, mida Jumal teeb nende elus!
Ma tahan järgida nende eeskuju, kes tõesti teavad, kuhu Jumal neid juhib. Et neile juhtidele Jumal tõesti annab sammu ette, kuhu liikuda.
2005.aastal kui me alustasime kogudusega, ei olnud veel selliseid interneti võimalusi nagu täna.
Ma pidin lihtsalt raudse kindlusega alistuma kõigele, mis Jumal ütles.
Sel ajal ei toetatud mind nii nagu täna, mind ei mõistetud nii nagu täna.


Jumal ütles mulle: „Poeg, salvesta absoluutselt iga oma jutlus! Salvesta kõik oma palved. Salvesta kõik üles.“
Jumal ütles, et me teeks oma kodulehekülje. Me poleks täna siin, kus me oleme, ilma selle otsuseta.
Praegu muutuvad tuhanded elud läbi meedia ja minul tuli ses osas olla sõnakuulelik juba aastaid tagasi.
Praegu teevad seda paljud järgi, aga see ei tähenda, et Sa oled juht sellel alal.
Praegu me siseneme uutesse sfääridesse, mille suhtes on inimesed hetkel skeptilised ja nõutud. Oodake kümme aastat ja vaatame, mis juhtub!
Jah, me teeme täna paljude arvates väga eriskummalisi ja unikaalseid asju, mille tulemusi veel ei ole näha.
Jumal peab avama Sulle selle, kuhu Ta on Sind viimas! Sest Sul tuleb viia sinna Jumala lapsi!
Õpilane ei saa muutuda suuremaks oma õpetajast. Miks?
Sest õpetaja saab viia Sind ainult nii kaugele, kus ta ise on olnud. Sellepärast valige õpetajaks neid, kellel pole veel lage ette tulnud Jeesuses Kristuses.
Ma tahan järgida juhti, kes kogu aeg kasvab ja muutub ja on pidevalt progressiivses liikumises.
Kui juht muutub pidevalt, siis on ka minul see võimalus!
Ma ei taha järgida betooni valatud juhti, kes on kõik juba ära teinud ja kõigest aru saanud. Ja siis see juht noomib: „ Vaata, et Sina ei kavatse nüüd midagi uut ette võtta!“
Ma ei taha sellises kohas olla. Selliste juhtide all, kes ei austa teisi õdesid ja vendi, kes vaatavad teistele ülevalt alla- ma ei taha seal olla!

2.     ÄRA MITTE KUNAGI VALI ENDALE MEESKONDA NII, NAGU SA VALID ENDALE SÕPRU.
Te ei kujuta ette, kui palju on läinud mulle maksma see õppetund.
See tohutu hulk inimesi, kes on läbi käinud.
Meil võivad olla sõbralikud suhted, aga me ei saa semutseda!
Eriti teevad rohelised ja ebakindlad juhid seda, et nad valivad automaatselt oma sõpru oma meeskonda. Ja sellega Sa rikud ühte kõige tähtsamat printsiipi.
Mina rikkusin seda printsiipi ja mul tuli kogu meeskond ümber komplekteerida. Miks?
Sest kõik hakkas viltu kiskuma. Sest sõbrad ei ole võimelised Sulle andma objektiivset nõuannet, sest nad ei taha Sind solvata. Ja nad alati nõustuvad. Aga Sul ei ole seda vaja.
Alati võid nõustuda oma sõpradega siis, kui rannas päevitad ja räägite merest ja lainetest.
Aga kui tegu on kogudusega või äriga, uute liikumiste alustamisega, apostelliku tegevusega, siis usu mind, sõbrad pole Sinu kõige paremad nõuandjad. Saate aru?
Sõbraga võid sõita kalale.
Aga otsuste sfääri ma Sind ei lase! Siis on mul vaja hunte, lõvisid ja teisi jõulisi loomi.
Miks olid kuninga ümber vanal ajal targad? Sest nad olid võimelised osutama asjadele, mida mitte keegi teine ei näinud!
Taaveti ümber olid targad sõjamehed!

Ole väga tark ja arukas selles, kes Sind ümbritsevad!

Jah, ma saan aru, et see on päris suur väljakutse, kui juhi sõpruskond ja meeskond on kaks täiesti erinevat gruppi. Sellepärast on juhid ka tihtilugu üksikud.
Niipea, kui keegi Sinu meeskonnast saab Sinu jaoks semuks, tulevad sellised hoobid, milleks Su hing lihtsalt ei ole valmis.
See punkt on minu elus kirjutatud vere ja valuga.
Sellepärast olen ma oma elus tõmmanud väga selged piirid, sest ma armastan Sind ja ma ei taha Sind kaotada.
Mul on kõrge ukse lävi, keda ma lasen enda lähedale.

Et lubada oma meeskonda inimesi, kes näevad teistmoodi, on Sinul juhina vajalik teatud sfäärides avaneda. Sa pead olema nõus teatud sfäärides olema nõrk.
Raudse rusika stiilis juht ütleb: „Mina ütlen nii!“ ja kõik niutsuvad kaasa: „Aamen. Aamen.“
Minul ei ole vaja sellist meeskonda. Selline meeskond viib mind hukkumisele. Meil võib kalal olles olla võrratu aeg, aga samal ajal me meeskonnana liigume hävingu suunas.
Sellepärast on tarkadel ärimeestel eraldi inimesed, kes tegelevad finantsidega.
Minu meeskonnas on eraldi inimesed, kes annavad mulle pidevalt teada, mis toimub meie eelarvega.
Ma hoian end eemal. Sest kui palju on meil Jumala sulaseid, kelle käsi on tikkunud sinna, kuhu pole vaja.
Nii paljud teenistused on sõitnud karile, sest nad on usaldanud oma rahaasjad oma vanaemale.
Sul on vaja usaldada oma finantsid inimese kätte, kes julgeb Sinu käest küsida: „Kuidas Sinul on kümnise maksmisega?“
Kui Sa tõesti tahad olla edukas, siis see teine punkt on raudselt vajalik printsiip!
Mind pole võimalik nendes sfäärides alt tõmmata, sest ma olen need sfäärid usaldanud Jumala käest saadud tarkade kätte.
Millega Sa pastorina tegeled?
Pastori peamised ülesanded peaks olema vaimse toidu andmine ning koguduse liikmete karjatsemine.
Ülejäänud asjad on vaja usaldada vastava ala asjatundjate kätte, kelle Jumal on Sulle andnud.
Ehitus, rahaasjad, administreerimine jne.
See on tarkus end vabastada teatud kohustustest ja lõksudest.
Jumal andis ka algkoguduses tarkust, et panna ametisse laua katjad.
Usalda!
Meeskond- see pole sõbrad. Ja sõbrad- see pole meeskond!

Meeskonnas on ainult teatud piirini sõprus, sest semutsemine toob vale suhtumise ning vale piiride mõistmise.
Mul on vaja kainet ja elutervet kaugust nendest, kes mulle nõu annavad. Sest nõuandja, kellega ma kaotan selged piirid, hakkab andma mulle ainult sellist nõu, mida ma kuulda tahan.
Aga mulle on vaja arukat ja kainet nõuandjat, kes on teatud kindlal kaugusel, kes näeb nii mind kui teisi teisest vaatenurgast.
See õppetund on läinud mulle kohutavalt palju maksma. Ma sain enne mitu korda „vastu hambaid“, kui aru sain.
Sõbrad on Sulle liiga sarnased. Mõtlevad nii, nagu Sina. Hääletavad nii, nagu Sina.
Parim meeskond on see, kellega Sa iga päev ei semutse!
Sul on vaja enda kõrvale selliseid, kes mõtlevad erinevalt, kes lahendavad olukordi teistmoodi.
Need isiksused peaks Sulle esitama eluterveid väljakutseid.
Ma ei räägi praegu mässumeelsusest. Ma räägin inimestest, kes ilma hirmuta suudavad mulle esitada eluterve väljakutse. Isiksused, kes ei karda mulle soovitada midagi muud.
Ja ära muretse sellepärast, kuidas teised inimesed selliste isiksuste peale vaatavad.
Ära karda inimesi, kes julgevad Sinu käest küsida küsimusi: „Miks nii? Kuidas Sa selle peale tulid?“
Mul on vaja kaineid inimesi oma meeskonda.

Sinu kui juhi lauale peaks tulema terve hulk erinevaid nõuandeid. Eluterveid väljakutseid.
Sul ei ole vaja hulka rahvast, kes kõik kogu aeg noogutavad Su jutu peale. See on kitsas ja rumal! Pole tark omada ainult ühte vaatenurka.
Piibel ütleb, et paljude nõuandjate abiga õnnestub!
Tarkus on võimeline vastu võtma paljusid nõuandeid ja andma paljusid nõuandeid!
Taavet hoidis enda läheduses palju nõuandjaid ja prohvetit. Taavet tahtis mõista ja näha! Ta vajas värsket nõuannet Taevast.
Mina isiklikult panin oma meeskonna kokku nii kohalikul kui globaalsel tasemel mitte selle jaoks, et nendega semutseda, vaid et täita seda suurt ülesannet, mis Jumal on andnud.
See ei tähenda, et meil meeskonnana ei oleks suurepäraselt veedetud aega. Aga see ei ole semutsemine.
Juhina on Sul vaja ka lihtsalt sõpru, kellega koos puhata, ja kes ilmtingimata ei ole nõuandjad!
Sinu sõbrad ei pea lahendama Sinu äriga seonduvaid asju! See on täiesti teiste inimeste vastutusala!
Meeskonnal peab olema piisavalt palju tarkust ja arukust, et liikuda ühes suunas. Meil on piisavalt palju erinevusi, et esitada üksteisele eluterveid väljakutseid, aga meil on ka piisavalt ühtsust, et see väljakutse ei hakkaks meid eraldama.
Arukas ühtsus!
Slaavi rahval on selline kalduvus suhtuda nii, et „kui Sa ei ole minuga 100% nõus kõiges, siis kao minema!“


Tõeline tarkus on hoida neid, kes näevad erinevalt, sest nad oskavad märgata asju, mis teistel märkamata jäävad.
Inimesed peaks olema juhile piisavalt lähedal, et nad saaksid rääkida. Juht peab seda lubama.
See ei tähenda, et kõik võivad joosta juhi ellu, et tema hinge sülitada!
Arukas lähedus! Arukas kaugus!
Juht peab selgelt väljenduma, et inimestel on lubatud tulla ja rääkida. Et juhina ma austan Sind niivõrd, et ma võtan Sinu jaoks aega, et võtta Sinult vastu nõuanne enne, kui ma otsustan. Sest juhina ma hindan ja väärtustan Sinu nõuannet.
Mul on tõsiselt kahju nendest pastoritest, kelle nõuandjateks on ainult nende semutsev sõpruskond. Sest need semud, kes ei taha kaotada sõprust, räägivad ainult seda, mida tahab kuulda nende sõbrast juht. See on epideemia!
Sinu sõbrad võivad olla Sinu kõige halvemad nõuandjad!
Juhid valivad tihtilugu oma meeskonda neid, kes neile meeldivad.
Juht peab valima neid, kellel on piisavalt arukust ja teadlikkust, kellel on piisavalt tööriistu ja andekust ja kogemust.
Me ehitame ühte autot, aga valmistame erinevaid juppe.
Ühe suure eesmärgi jaoks on palju erinevaid komponente!
Juht, kes valib ainult neid, kes talle meeldivad ja vaatavad mäge ühe külje pealt, on lihtsalt rumal juht. Sest kõik teise vaatenurgaga inimesed lahkuvad sellise juhi lähedusest. Selline juht tõukab kõik teise vaatenurgaga inimesed endast eemale.
Ainult teatud tugevusega materjal suudab nuga teravaks teritada.
Grupp „või inimesi“ ei terita mind teravaks! Nendel inimestel ei ole mitte mingit võimet Sind teritada, kõik nende katsed lõpevad „enesetapuga“. Need „või inimesed“ hakkavad „ära surema“, kui nad peaks Sulle mingi väljakutse esitama.
Väljakutse esitamiseks on vaja teatud sisemist tugevust.


JÄTKUB…

Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 21.09.2015

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar