reede, 5. detsember 2014

APOSTEL JOHN ECKHARDT (III OSA) „ ASJAD, MIS KÄIVAD PROHVETI KOHTA“ 

1.      Prohveti jaoks on helid olulised.

Prohvetid panevad tähele helisid. Prohveti kõrvad on avatud, et kuulda helisid Taevast. Teatud helid õhutavad prohveti üles. Valed helid on märk sellest, et midagi on valesti. Mõnedel kogudustel ja teenistustel on aga vanad ja aegunud helid.

( 1 Ku. 18: 41 : Iiob 37: 2; Laul 77: 18)

Trompeti hääl

Paljude vete kohin

Tugeva vihma kohin

Hädakisa hääl

Tuule helid

Sõja helid

Hõiskamise ja hüüdmise helid

Kiituse hääl

2.       Prohvet tunneb  VEENMISE väge.

Jesaja jõudis täielikule veendumisele, kui ta nägi JUMALA Auhiilgust ( Jesaja 6: 5-7) Taavet jõudis äratundmisele, kui teda konfronteeris Naatan. Ilma täieliku veendumuseta ja äratundmiseta ei tule muutust. Süüdimõistmine on prohveti poolt vabastatav Jumala arm. Prohveti sõnad toovad äratundmise. Nad liiguvad võimsas veenmise väes.

(Ap. 2: 37)

1 Kor. 14: 24 Laiendatud tõlge:

Aga kui kõik prohveteering ( inspireeritud tunnistus või jumaliku tahte või eesmärgi tõlgitsus)tuuakse esile ja uskmatu või õppimatu tuleb sisse, siis peaks paljastuma ka tema patud nii, et ta on veendunud ning süüdimõistetud, ning tema vead ja vajadused saavad avalikuks ( neile on osutatud ning kindlaks määratud) ning uskmatule on esitatud väljakutse vastutada kõigi ees…

3.       Prohvetid toovad lootust.

Prohvetid on suutelised astuma lootusetutesse olukordadesse ning prohveteerima kapitaalset muutust. Prohvetid on võimelised nägema kaugemale lootusetutest olukordadest. Nad on võimelised nägema taastust. Nad suudavad näha muutust. Eelija saadeti lootusetusse olukorda, kui ta läks lesknaise juurde, ning prohvet põhjustas selle, et esile tuli ime ja täielik muutus.

(Hesekiel 37: 11-12)

4.       Prohvet vihkab inimeste traditsioone, mis teevad Jumala Sõna tühjaks.

Prohvetid vastanduvad kõigele, mis püüab Jumala rahvast takistada olemast Jumalale sõnakuulelik, sealhulgas ka traditsioonidele.  Prohvetid vastanduvad sellistele traditsioonidele ning nad hoiatavad inimesi religioossete traditsioonide eest.

( Mt. 15: 3; Markuse 7: 13)

5.       Ohtlik on ignoreerida prohveti sõnu.

Ära põlga seda, mida prohvetitel on öelda. Prohvetlik sõnum võib päästa Sinu elu, vabastada Sind Sinu kutsumisse, anda Sulle arusaamist, vallandada Jumala armu Sinu ellu, tuua korrigeeringu, põhjustada läbimurdeid ja anda Sulle kätte õige suuna. Prohvetitesse ja prohvetliku õhutusega sõnumitesse suhtutakse vahel põlastavalt ja kergekäeliselt. Prohvetid peaks olema hinnatud ja vastu võetud. Nad toovad suuri õnnistusi.

( 1Tes. 5: 20 )

1 Tes. 5: 19 inglise keelest: Ära suru Vaimu maha ning ära tõrju neid, kellel on Isandalt sõnum.

6.       Prohvetid teevad vaimseid ülekandeid.

Koguduse vanemateks peaksid olema inimesed, kes prohveteerivad. Koguduse juhtkond peaks olema prohvetlik. Timoteos võttis vastu anni, kui talle koguduse vanemad panid käed peale ja prohveteerisid. Kui prohvetid on kohal ordineerimisel, siis selle tõttu vallanduvad võimsad annid ja suuremal määral armu. Prohvetid ei osale lihtsalt tseremoonial niisama. Neil on elu muutev teenistus. Kui Sa soovid näha võimsaid ordineerimisi, siis kaasa sellesse prohvetid.

( 1 Tim. 4: 14)

7.       Prohvetid hoiavad alal ja kaitsevad.

Jumal kasutab prohveteid, et juhtida ja kaitsta oma rahvast. Hoidma alal on heebreakeelne sõna „shamar“, mi tähendab valvama, kaitsma, ümberringi kaitsma, kaitsma ettevaatusabinõudega. Prohvetid on väga kaitsvad nende suhtes, keda neid on läkitatud teenima.

(Hoosea 12: 14)

8.       Uskuge Jumala prohveteid ja Teid saadab edu ja kordaminek

Prohvetite igatsus on näha Jumala rahvast edukana. Prohvetitele teeb valu see, kui nad näevad, kuidas inimesed kannatavad sõnakuulmatuse tõttu.

Jumal tahab seda, et me oleksime edukad. Ja kuulata Jumala häält, see tähendab edukust ja jõukust. Ja prohvetid aitavad meil seda saavutada.

( 2 Aj. 20: 20: Jeremija 29: 11)

9.       Prohvetitel on jumalik armukadedus.

Armukadedus on väljendus sellest, et Sa hoolid millestki väga kirglikult ja Sa soovid kogu südamest, et see ei hävineks. Prohvetid on oma olemuselt kaitsvad. Nad on kaitsvad Jumala rahva ja Jumala Tõe suhtes. Nad on kaitsvad Jumala hea nime suhtes. Prohvetid võitlevad kõige selle vastu, mis tuleb tapma, varastama või hävitama. Nad kunagi ei seisa niisama ega vaata kõrvalt, kuidas vaenlane siseneb. Nad tõstavad oma hääle ja teevad, mis on hädavajalik.

( 1Ku. 19: 10; 2 Mo. 34: 14 inglise keeles: Jumal on Armukade Jumal)

10.   Prohveteid on tihtilugu kutsutud rääkima võimupositsioonil olevatele inimestele.

Prohvetite üks ülesandeid on rääkida inimestele, kellel on mõjuvõim ja kes on vastutavatel juhtivatel positsioonidel. Prohvetid teenivad juhte just selle tõttu, et võimu on nii kerge kuritarvitada ning valesti kasutada. Naatan rääkis Taavetiga. See on üks näide prohveti ülesannetest. Väga tihti juhtub aga, et võimul olevad inimesed ei taha kuulda prohveteid. Jeesus rääkis oma aja religioossete juhtidega nende silmakirjalikkusest ning osutas sellele, kuidas nad vääriti kohtlevad inimesi.

( 1Ku. 21: 20a)

Prohvetid ka palvetavad väga palju juhtival positsioonil olevate inimeste pärast.

11.   Prohvetid suudavad nakatada ja kaasa tõmmata.

Prohveti seltskonnas muutuvad inimesed prohvetlikeks. Prohvetlik vaim on väga tugev ja mõjuvõimas teiste inimeste suhtes. Jumal ongi kutsunud prohveteid olema nakkavad ning kaasa tõmbavad. Prohvetid ei suuda seda andi hoida ainult enda päralt. Prohvet on mõjutaja. Prohvet kannab teistele asju üle.

( 1Sa. 10: 5-7)

12.   Jumal teab, kuidas peita ja alal hoida oma prohveteid.

Jumal hoiab oma prohveteid. Ära ole rumal, keegi ei suuda neid tappa.

( 1Ku. 18: 13)

13.   Prohvetid on väga suured abistajad.

Prohvetid aitavad ehitada. Nad abistavad juhte Prohvetid abistavad kogudusi. Prohvetid abistavad ja kannavad Jumala rahvast palvetes. Prohvetid abistavad ülistuses. Prohvetid aitavad Jumala rahval muutuda. Prohvetid aitavad liikuda uutesse asjadesse. Prohveti olemus on abistada, ning neil on väga tugev igatsus aidata inimesi. Prohvetid varustavad inimesi üleloomuliku abiga.

(Esra 5: 2)

14.   Prohvetid vajavad oma ettevalmistuses armastavat usu kogukonda, kus nad on vastu võetud, tunnustatud , treenitud ning siis läkitatud.

(1Sa. 19: 20)

15.   Kogudus, mis põlgab prohvetit, hakkab hääbuma.

Kui kogudus või denominatsioon ei tunnusta prohveteid ja tõrjub nad eemale ( sunnib neid vaikima või lükkab eneste keskelt välja), siis algab vaimne kahanemine. Esmalt võib see olla märkamatu, aga lõpuks lahkub Jumala Ligiolu ning kogudusest saab mälestusmärk liikuva organismi asemel.

( 1Sa. 3: 1)

16.   Prohvetid on väga suured julgustajad.

Prohvetid armastavad julgustada. Kui Sa vajad julgustust, siis otsi üles prohvetlikud inimesed. Sõnad, mis Uues Testamendis väljendavad „prohveteerimist“ ja „julgustamist“ on omavahel väga tihedalt seotud ning neid võib teatud kontekstis kasutada isegi mõlemat pidi.

Ap. 15: 32 inglise keelest: „ Juudas ja Siilas olid prohvetid ning nad rääkisid palju asju, mis julgustasid ning kinnitasid õdesid ja vendi.“

( 5Mo. 1: 38)

Julgustus võib tulla läbi prohveteeringu, laulmise, jutluse, õpetuse ja nõustamise.
 
 
konspekteerinud ja tõlkinud Jana Naudi 05.12.2014
 

 

 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar