esmaspäev, 8. detsember 2014

APOSTEL JOHN ECKHARDT (VII OSA) „ASJAD, MIS KÄIVAD PROHVETI KOHTA.“ 

1.      Prohvetid konfronteerivad deemoneid, keda teised ignoreerivad.

Prohveti tundliku ja terava eristusvõime tõttu saavad paljud deemonid paljastatud. Prohvetid näevad deemoneid, keda teised ei näe. Prohvetid tegelevad radikaalselt ja otsustavalt deemonitega, keda teised inimesed ignoreerivad ega märka.

2.      Prohveti suu on Jumala kasutada.

Prohvetid ütlevad välja asju, mida teised ei taha rääkida.

Jumal puudutab prohveti SUUD. Ja kui Jumal puudutab kellegi suud, siis Ta paneb seeläbi oma väe ja autoriteedi selle inimese sõnadesse. Prohvetid palvetavad, laulavad, jutlustavad, õpetavad ja prohveteerivad. Nende suu on võitud. Nende sõnad on võitud. Nende palved on võitud. Nende laulud on võitud.

(Jeremija 1: 9)

3.      Prohveti kohta välja toodud paljud asjad käivad ka teiste teenimisandide kohta, aga praegusel ajastul on hädavajalik, et just prohvetid ja prohvetlikud inimesed tõuseksid.

Need väljatoodud asjad käivad ka apostlite ja teiste teenimisandide kohta, aga see materjal keskendub just prohvetitele, sest nemad on kõige enam valesti mõistetud ning nad ise pole mõningaid asju enda kohta veel ära tundnud. Me vajame kõiki ande, aga väga hädasti on tarvis, et just käesoleval ajal prohvetid ärkaks ja astuks esile. Prohvetlikkus peaks iseloomustama Kristuse Ihu liikmeid.

(4 Mo. 11: 29; Joel 3: 1)

4.      Prohvetitel ei ole mitte mingeid vabandusi.

Prohveti jaoks võib olla tema kutsumine hirmutav. Prohveti kutsumine kannab endas väga suurt vastutust. Ja mõned prohvetid üritavad leida vabandusi, et mitte astuda oma kutsumisse, aga Jumal ei taha selliseid asju kuulda.

Jeremija ütles: „ Ma olen liiga noor!“ Mooses ütles: „Ma pole piisavalt sõnaosav!“ Jumal vastas nendele mõlemale. Jumal teeb ka tee Sinu jaoks, ja Tema seisab Sinu eest ja Sinu seljataga, kui Ta on Sind kutsunud. Jumala Armust on küll. Ära karda. Sa suudad!

(2 Mo. 4: 10-11; Jeremija 1: 7)

5.      Prohveti süda on väga suur ja väga mitmekülgsete tahkudega.

Kõik need asjad, mis on senini välja toodud, näitavad väga selgelt, kui sügav ja lai on prohveti süda. Jumal on andnud prohvetile Oma südame. Prohveti süda on täielikult häälestunud Jumala südamelöökide järgi. Jumala süda lööb samas rütmis prohveti südamega. See teebki prohveti väga unikaalseks.

(1 Ku. 5: 9-10)

6.      Prohvetid vihkavad rumalust ja tarkuse põlgamist.

Prohvetit häirib tõsiselt see, kui inimesed ei aja taga tarkust. See puudutab ka kogudusi ja teenistusi, mis keelduvad tõest ning keelduvad kasvamast tarkuses ja Jumala tundmises.

( Hoosea 4: 6; Jesaja 5: 12-13 )

7.      Prohvetid ei suuda taluda võltside ja silmakirjalike pastorite seltskonda.

(Jeremija 50: 6)

8.      Prohvetid vihkavad võltsi ja valet.

Prohvetid armastavad tõelist ja ehtsat.

Vale apostlid, valeprohvetid, vale õpetajad, valed karjased, valed piiskopid, valed vennad, valelikud süüdistajad, valetunnistajad, valeõpetused- kõik see häirib prohvetit. Prohvet ei suuda end siduda võltsi ja vale teenistusega. Valed teenistused tekitavad prohvetis meelehärmi. Ja prohvet soovib päästa inimesi valede teenistuste käest. Prohvet annab Sulle märku, et Sul tuleb sealt lahkuda. Prohvet aitab Sul leida tõelise.

(Jesaja 59: 13)
 

9.      Kuidas teha vahet õige ja vale prohveti vahel.

Prohveti üks osa teenistusest on eristada tõelist väärast. Prohvetid vihkavad valet ja pettust.

Valeprohvet on ahne ja ablas/ Tõeline prohvet vihkab ahnust

Valeprohvetid on kadedad ja saamahimu valdab neid / Tõeline prohvet vihkab kadedust

Valeprohvetid  solvavad ja teotavad / Tõelised prohvetid vihkavad igasugust väärkohtlemist ning solvamist

Valeprohvetid on kontrollivad/ Tõeline prohvet vihkab kontrolli

Valeprohvetid on ülbed ja uhked/ Tõeline prohvet on alandlik

Valeprohvetid ei suuda tuua esile häid vilju/ Tõeline prohvet peab oluliseks viljade esile toomist

Valeprohvetid on petlikud ja petjad/ Tõeline prohvet tunneb pettuse ära

(Matteuse 7: 15-16; 2 Kor. 11: 20)

10.  Prohvetid on sarnased üle maailma.

Kuigi iga prohvet on unikaalne ja eriline, iseloomustavad neid ühesugused tunnused ja omadused. Iga rahva hulgas on prohveteid ja prohvetlikke inimesi. Igas linnas on neid. Igas piirkonnas on neid. Nad on iga põlvkonna keskel. Prohvetid on osa ülemaailmsest prohvetite kogukonnast.

Prohveteid üle maailma kurvastavad samad asjad, õhutavad üles samad asjad, rõõmustavad samad asjad ning panevaid nutma samad asjad.
 

11.  Prohvetid puudutavad nii minevikku, olevikku kui ka tulevikku.

Prohvet tuletab Sulle meelde, kust Sa oled tulnud.

Prohvet räägib väga selgelt sellest, kus Sa praegu asud.

Prohvet annab Sulle teada, kuhu Sa oled minemas.

Prohvetid puudutavad kõiki ajajärke, sest Jumal on liikumas Sinu minevikust Sinu olevikku ja ka Sinu tulevikku. See on inimese elu. Jumal on huvitatud kogu Sinu elust (minevikust, olevikust, tulevikust). Prohvetid suudavad näha Sind kõigis neis aspektides.

Prohvetid pidevalt tuletasid Iisraeli rahvale meelde, kust Jumal nad välja tõi, kus nad olid hetkel ning prohvetid andsid teada ka tulevikust.

12.  Prohvetid Armastavad Ustavust.

Prohvetid otsivad ustavaid. Prohvetid armastavad ustavust. Prohvetid tunnevad rõõmu ustavatest. Ustavad on need, kes on järjekindlad Jumalaga. Ustavad on need, kes kompromissitult teenivad Jumalat. Prohvetid kurvastuvad truudusetuse pärast.

Prohvetid julgustavad ustavaid. Nad tuletavad ustavatele meelde Jumala õnnistusi ning Jumala Ustavust. Prohvetid julgustavad ustavaid liikuma edasi, hoolimata takistustest ja tagakiusust. Prohvetid jutlustavad ustavusest.

(Ilm. 2: 10; Laul 12: 1; Õp. 28: 20)

13.  Prohvetid paljastavad vaenlase plaane.

Eliisa hoiatas Iisraeli Kuningat vaenlase plaanide suhtes. Eliisa kuulis seda, mida vaenlaste kuningas rääkis oma magamistoas. Prohvetitele võib Jumal anda väga selge arusaamise vaenlase plaanidest.

( 2 Ku. 6: 10-12)

14.  Prohvetid räägivad, et julgustada murelikke ja väsinuid.

Prohvetid armastavad nõrkade teenimist. Prohvetid on läkitatud nende juurde, kes on nõrgad. Prohvetid on täis kaastunnet ja armastust nõrkade ja väsinute suhtes. Prohvetid toovad julgustust. Prohvetid toovad värskendust väsinule. Prohveti lähedal väsinu ja nõrk saab uut rammu.

Prohvetid tunnevad nõrga ja väsinu koheselt ja väga kiiresti ära. Prohvetid on nende asjade suhtes väga tundlikud. Nõrgad võivad olla kurvad, väsinud, tüdinud ja julguse kaotanud.

(Jesaja 50: 4)

15.  Prohvetid usuvad täpsetesse juhtnööridesse.

Prohvetid tahavad teada õiget teed. Prohvetid on huvitatud sellest, kuhu ollakse minemas. Prohvetitele ei meeldi ringiratast kõndimine. Prohvetitele ei meeldi minna tagasi. Prohvetitele ei meeldi minna vales suunas. Prohvetid taotlevad igal ajal õiget suunda. Prohvetid on võimelised andma õige suuna.

Prohvetid armastavad üksnes Jumala KIIRTEED. Prohvetid ütlevad rõõmsalt: „ See on see tee!“

(Jesaja 30: 21; 35: 8)

16.  Prohvet teab, kui Püha Vaimu on kurvastatud.

Püha Vaimu on võimalik kurvastada ja kustutada. Ef. 4: 30 ühes ingliskeelses tõlkes ütleb: „ Ärge kurvastage Jumalat. Ärge murdke Tema südant. Tema Püha Vaim liigub ja hingab Teie sees, Ta on osa Teie kõige intiimsemast sisemisest olemusest. Püha Vaim vormib Teid Tema meele järgi. Ärge võtke sellist kingitust ja andi iseenesest mõistetavana.

Prohvetid kurvastuvad sügavalt kui Püha Vaim kurvastub.

(Ef. 4: 30, Jesaja 63: 10)

17.  Prohvetid kuulevad Väga Vaikset Häält.

Mõnikord Jumal ei ole tuules ega maavärinas ega tules, aga hoopis väga vaikses hääles. Prohvetid kuulevad seda tasast sosinat ka keset suurt tuult ja maavärinat ja keset tuld. Prohvet ei ole tõmmatud kaasa välisest dramaatilisusest, aga on võimeline kuulma seda väga vaikset häält. Prohvetitel on vaja neid aegu, kus nad jäävad tasaseks Jumala ees. On asju, mida me kuuleme Jumalalt ainult siis, kui me jääme väga vaikseks ja kuulame tähelepanelikult, mida Tema on ütlemas sügaval meie sees.

Jääge vaikseks, prohvetid, ja kuulge, mida Jumal on Teile rääkimas tasasel sosinal.

( 1 Ku. 19: 11-13)

18.  Prohvetid jõuavad probleemi juurteni.

Mis on probleemi juur? Mis on peidetud katte alla? Juured on peidetud, aga nad on allikaks sellele, mis kasvab esile. Ristija Johannes tuli, et kirvega raiuda juurteni.

Kas juureks on mässumeelsus? Kas juureks on hirm? Kas juureks on andestamatus? Kas juureks on kibestumus? Kas juureks on uhkus? Kas juureks on tõrjutus? Kas see taim on istutatud Jumala poolt?

Prohvetid ei tegele pealikaudsete asjadega. Prohvetid võtavad ette juurte küsimused.

(Jeremija 1: 10, Matteuse 3: 10, Matteuse 15: 13)

19.  Nendel, kes vihkavad prohveteid, on palju eelkäijaid.

(Mt. 23: 29-32)

20.  Prohvetid Tunnevad Ära Olukorra, kui Jumala Auhiilgus lahkub.

See on hämmastav, kuidas mõned inimesed suudavad rahulikult jätkata ka siis, kui Auhiilgus on lahkunud. Prohvet ei suuda teeselda olukorda, justkui Auhiilgus oleks kohal, kui tegelikult on Jumal oma Ligiolu ära tõmmanud. Hesekiel nägi Auhiilgust tõusmas ja lahkumas. See on väga kurb päev, kui Jumala Ligiolu ja Auhiilgus lahkuvad.

(Hesekiel 10: 18; 1 Sa. 4: 21)
 
konspekteerinud ja tõlkinud Jana Naudi 08.12 2014
 

 

 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar