neljapäev, 7. detsember 2017

Ryan LeStrange „Aeg Järskudeks Üleloomulikeks Positsioonidele Paigutamisteks“


 
Hiljuti ühel ööl ärkasin ma äkitselt üles kell 3 öösel ja Jumal hakkas mulle rääkima. Ta ütles: "Detsember on kuu, mil vastu võtta äkilisi üleloomulikke positsioonidele paikutamisi.“ Need äkilised positsioonidele paigutamised ei pruugi olla kohesed või juhtuda kõik samal kuul, aga ilmutus nende kohta hakkab esile tulema just NÜÜD! Jumal ütles veel: "Ära ole jahmunud sellest, kui äkitselt need positsioonidele asetamised esile tulevad!“

Selle väljendi „positsioonidele paigutamine“ definitsioon on laiendus militaarses üksuses, eriti, mis puudutab laienemist, lahinguväljal üksuste ümber asetamist või strateegiliselt õigesse kohta asetumist, teatud regioonis vägede positsioonidele paigutamist, laiali valgumist, reservväe kasutamist või ümberkorraldust vabastamise eesmärgil.

Jumal Muudab Sulle Antavaid Käske!

Paljud Teist on täitnud teatud ülesandeid, aga ma näen, kuidas Isa hakkab muutma Sulle antavaid käske. Eelolevatel päevadel tuleb esile esmapilgul äkiline suunamuutus. Paljusid tabab see ootamatult, aga see kõik on Jumala töö. Jumal asetab ümber neid, kes on jäänud õigele teerajale, andes neile uusi ülesandeid, uusi volitusi ning lahinguvälja ülendusi. Jumal asetab selle aasta lõpuks inimesi õigetele kohtadele ja õigete ülesannetega. Ning see jätkub uuel aastal.

"Me jõuame tagasi Apostlite tegude raamatu autoriteedi ja väe juurde.“

Ma nägin, kuidas Taevast anti korraldus marssida. Paljud üllatuvad, kui tulevad uued läkitused ning mis siis hakkab lahti rulluma, aga see kõik on osa igavikulistest plaanidest. Paljud kogevad üleloomulikku laienemist ulatuses ja mõõdus- oma määratud koha, oma võidmises, visioonis, eesmärkides ja kutsumises. Jumal on määranud kõik selle, et need liikumised tuleksid esile. Jumal ütleb: "Mina asetan Sind õigele ja täpsele Minu poolt volitatud positsioonile.“

Esile tulevad äkilised kohandamised ja sobitumised uutesse kohtadesse, kui Jumal juhib neid, kes on õigelt positsioonilt väljas, õigetesse kohtadesse. See on Jumala igavikuline strateegia ja need on äkilised positsioonidele asetumised. Südamed joonduvad taevalike kavatsuste ja eesmärkidega. Me ei tohi lasta end siduda inimeste kartuse poolt. Me ei tohi lasta end juhtida inimeste kartuse poolt. Inimeste kartus ei tohi meid tagasi hoida. Jumal on sõna otseses mõttes vabastamise eesmärkidel asetamas Oma rahvast ümber. Need ilmutused ja ümber tasakaalustamine võib tunduda äkiline, aga see plaan on jumalikult igavikuline.  

Käsud marssida ja uutele positsioonidele paigutamiseks  tulevad esile läbi unenägude ja nägemuste. Kasvab plahvatuslikult juhtnööride saamine unenägude kaudu ning see muutub normiks kui kõrgetasemeline apostellik- prohvetlik juhtimine. Läkitamine on ametlikult kirjutatud volitus, mis annab õiguse viia täide teatud tegusid või töökohustusi, õiguslik alus, mis viitab positsioonile armees või autoriteedi paigas, õiguslik alus anda käsklusi, et täide viia kirjeldatud ülesandeid või et kehtestada ja toimima panna eelnevalt kokkulepitud tegusid.

Pane Hästi Hoolikalt Tähele Oma Unenägusid ja Nägemusi

"Ja Jehoova ütles: „Kuulge ometi mu sõnu! Kui Teie hulgas on prohvet, siis Ma ilmutan ennast temale nägemuses, räägin temaga unenäos.“ (4 Moosese 12:6)

Jumal ütleb: "Pane detsembris eriti hoolikalt tähele unenägusid ja nägemusi. Ma panen Oma inimeste üle erilise võidmise mantli, et nad näeks unenägusid ja nägemusi. Nad hakkavad vastu võtma üleloomulikke GPS signaale läbi vaimse sfääri

On Nelja Liiki Prohvetlikke Unenägudega Kohtumisi:

1.    Hoiatavad unenäod.  Need sisaldavad kriitilisi prohvetlikke hoiatusi. See on „shamar“ tase prohvetlikus võidmises ( et inimesed jätkaksid valvamist ning kaitsmist vaimus).

 

"Ja kui Jumal oli unenäos hoiatanud neid, et nad ei läheks tagasi Heroodese juurde, siis nad naasesid oma kodumaale teist teed.“ (Matteuse 2:12)

 

2.    Koidiku Unenäod. Need on prohvetlikku jälge jätvad unenäod, kui Sa ärkad. Need on väga kujukad ja värvikad ja eredad prohvetlikud kohtumised, mis kannavad endas elutähtsaid sõnumeid.

 

"Ja peenikesed viljapead neelasid ära need seitse jämedat ja täit viljapead. Ja vaarao ärkas üles, ja vaata, see oli olnud unenägu! Aga hommikul oli ta vaim rahutu ja ta läkitas järele ning kutsus kõik Egiptuse ennustajad ja targad, ja vaarao jutustas neile oma unenäo; aga ükski ei suutnud seda vaaraole seletada." (1 Moosese 41:7-8)

 

3.    Ennustavad Unenäod. Need on unenäod, mis viitavad tuleviku sündmustele või „kairos“ hetkedele. Need sisaldavad juhtnööre selle suhtes, mis on tulemas. Need on prohvetlikud teekonna kaardid selle jaoks, mis on tulemas. Üldine viga, mida nende unenägude suhtes tegema hakatakse, on  oletamine ning arvatakse, et see juhtub kohe nüüd.

 

1 Moosese 37: 2-5 jagas Joosep oma esimest unenägu, kui ta oli seitsmeteist aastane. Aga ta hakkas teenima Vaaraod alles siis, kui ta oli 30. Aastane. See tähendas kolmeteist ootamise aastat, mille vältel ta oli paljude tormide keskel.  Aga hoolimata kõigest sellest oli unenägu tõsi! Lihtsalt sellele oli lisatud „õige ajastuse“ element. "Kuni tuli aeg, et Tema sõna võiks täituda, niikaua Isanda sõnum testis teda.“ (Laul 105:19).

 

4.    Juhtnööre Sisaldavad Unenäod. Need on unenäod, mis sisaldavad Jumala tarkust. Need sõnumid sisaldavad tarkuse sõna ning „kuidas toimida“ juhtnööre. Jumal annab oma üleloomulikke juhtnööre ja juhiseid läbi unenägude. Tarkus on võime tegutseda teadmiste põhjal ning sellised unenäod sisaldavad võtmetähtsusega olulist infot ja teadmisi.

 

"Unenäos öises nägemuses, kui sügav uni inimest valdab, voodis suikudes- seal Ta avab inimeste kõrvad ning jagab neile Oma juhtnööre.“ (Iiob 33:15-16)

2018: Auhiilguse Tormid ja Apostellik Liikumine

"Ära ole shokeeritud nendest äkilistest positsioonidele paigutamistest.“

Jumal ütles:  "2018.aasta tuleb Auhiilguse tormide aasta ning „apostolos“(apostellik) aasta apostelliku võidmisega, mis tuleb esile palju suuremal mõõdul ning kasvab oma võidmise täiusesse.“  

Eelolev aasta on apostellike väljendusviiside, apostelliku autoriteedi ja apostellike läkitamiste aasta. Kogudus tasakaalustatakse ümber ning Kogudus liigub eemale Läänelikust mõtteviisist  üleloomulike baaside, keskuste ning peakorterite uue veinilähkri juurde.

Paljud panevad kinni selle, mida nad on senini teinud ning esile sünnitatakse midagi täiesti uut. Paljud alustavad täiesti uute väljendusviisidega ning ümber renoveeritakse oma teenistuse keel. Paljud ülistusjuhid renoveerivad ning muudavad täielikult oma helikeelt. Ning kui nad siis viivad sisse need muutused, siis nende uued helid hakkavad sisse juhatama uut ajastut, uusi Vaimu dimensioone. Me tuleme tagasi Apostlite tegude raamatu autoriteedi ja väe juurde. Me jõuame läkitamiste ja läkitatute ilmutuse juurde.

Apostellik Vaim (Meelsus) on välja saatev Vaim (meelsus), nii et:

• Apostlid- MINGE.
• Apostellikud inimesed- MINGE.
• Apostellikel teenistustel on aeg MINNA!

Unenäod ja kohtumised, mis toimuvad praegu, on liikumise esilekutsujad ning kiirendajad. Me saame Taevalt käsklusi liikumiseks. Ja kui me siis hakkame liikuma Vaimus, siis Jumala Vaim hakkab läbi meie liikuma.

Isanda Jeesuse Kristuse autoriteet hakkab toimima meie kaudu. Apostellik võidmine hakkab toimima meie kaudu. Prohvetlik võidmine saab deklareerima asju meie kaudu. Õpetamise võidmine selgitab asju läbi meie. Võidmine palves asju esile sünnitada hakkab palvetama läbi meie. Abistaja võidmine hakkab teenima läbi meie. Võidmine valitseda hakkab valitsema läbi meie ning seitse erinevat kultuuri/mõjuvõimu mäge saavad mõjutatud tugevalt läbi selle apostelliku põlvkonna.

"Kui ta seda nägemust oli näinud, siis me püüdsime kohe välja minna Makedooniasse, ja me olime julged selles, et Isand meid on kutsunud neile evangeeliumi kuulutama.“ (Apostlite teod 16:10)

Me peame tähelepanu pöörama Jumala kutsele ning meil on vaja hakata liikuma!

Ryan LeStrange on apostellik liider ja prohvetlik hääl. Apostellik kutsumine tema elu üle on juhtinud teda ehitama üles väga paljusid teenistusi erinevates geograafilistes piirkondades Ryan LeStrange Teenistuse alt. Ryan liigub väga tugevalt Jumala väes, kui ta reisib ringi terves maailmas ning süüdates ärkamise tulesid konverentsidel ning kogunemistel, kus ta vallandab prohvetlikke deklaratsioone, imesid, tervenemisi ja võitud sõnumeid. Ryan on TRIBE Network rajaja, erinevate globaalsete teenistuste võrgustike rajaja ning Awakening TV. Com looja. Ryan on mitme raamatu autor. Nt.“ Overcoming Spiritual Attack and Releasing the Prophetic and Revival Hubs Rising“(Vaimsete rünnakute võitmine, prohvetlike ja ärkamise keskuste tõusmine). Ta on ka kaasautor koos Jennifer leClairega.Ryan ja tema naine koos poja Joshuaga elavad hetkel Virgiinias, Ameerika Ühendriikides.
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 07.12.2017
 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar