laupäev, 25. juuli 2015

Brian Simmons „Võta Oma Koht Sisse Jumalas!“
Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Tule ja õpi Minult. Õpi tundma Minu teid läbi selle, et Sa kuuled Minu häält. Astu oma kohale Minu kõrval. Astu otse Minu südamesse.“

„Sind on asetatud istuma Minu kõrvale Auhiilguse sfääris. Sa oled ümbritsetud Minu inglite poolt, väe sõnumitoojate poolt. Atmosfäär on täidetud nendega meie ümber, kus koos Sinuga istuma, ning ülistuslaulud põhjustavad selle, et hakatakse hüüdma: „Püha, püha, püha!“

„Ma kutsun Sind sisse võtma oma kohta ning elama Minus. Näe ennast nii, nagu Mina Sind näen. Näe ennast kui Minu säravat sõpra. Mina olen Sind valinud. Räägi neid imetluse ja kummarduse sõnu sel ajal, kui võtad sisse oma koha Minu kõrval. Räägi oma elu üle ja oma igatsuste üle vaid neid sõnu, mis kinnitavad Sinu kohta Minus.“

„Ma andsin oma sulasele Joosuale iga paiga, kuhu ta pani oma jalatalla. Ma annan Sulle iga taevase tõe, mida Sa usaldad ning milles hingad. Joosua jaoks oli see Suure Jõe ja Suure Mere vaheline ala. Sinule Ma annan aga Elujõe ning toon Sind oma klaasmere juurde. Minu sulased vanal ajal said kätte oma maised õnnistused, aga nüüd Mina, Sinu Isa, annan Sulle oma iga taevase õnnistuse. Kas Ma pole mitte Valguse Isa? Ja Ma olen Sinust teinud maailma valguse. Valgus ja Tõde tõmbavad Sind Minule lähemale.“

„Taevane sfäär on Sinu oma. Ma olen Sind juba asetanud oma salajasele Taeva trepile ning Ma kutsun Sind oma tuvikeseks. Sa ei ole puuri pandud tuvi, vaid Sa oled Minu Südame Turteltuvi. Lenda Minu juurde ja ela Minus. Taevane Kuningriik on Minu kingitus Sulle. Alista oma süda Minu Kuningriigile ning Sa muutud täielikult seestpoolt väljapoole. Maised kuningriigid langevad ja kaovad, aga Minu Kuningriik suureneb ja laieneb aust ausse. Kui Sa istud Minus, siis Sul on hingamine ja rahu. Usust saab eluvool, kui Sa näed ennast istumas Minu kõrval. Imed pole mitte midagi muud, kui Minu Kuningriik läbistamas vaheseina ning ilmsiks tulemas maises sfääris. Usk on Taeva maksevahend, mis tõmbab imed Sinu ellu. Võta sisse oma koht hingamise ja usuga, sest Minu väge täis päevad on Sinu ees. Nii et tule ja õpi Minult ning Mina õpetan Sulle oma teid ning avaldan Sulle oma südant. Tule istu armu allika juures ja ela Minus, sest Mina olen Sinu Jumal.“

Efestlastele 1: 3- 6 The Passion Translation
Kõik see, mida Taevas sisaldab, on meie üle juba külluslikult valatud armastuse kingitusena Meie imelise Taevase Isa, Meie Isanda Jeesuse Kristuse Isa poolt- ja see kõik on selle tõttu, et Tema näeb meid mähituna Kristusesse. See on ka põhjus, miks me kogu südamega Teda tähistame! Ta valis meid, et me oleksime Tema omad, eraldas meid enda jaoks juba enne universumi aluste rajamist! Oma suure armastuse pärast määras Ta ära selle, et me saame olema Üks Kristusega algusest alates, ning et me oleme Tema silmis pühad, plekita ning täiesti süütud. Sest see on alati olnud Tema täiuslik plaan, et Ta teeb meist oma armastatud lapsed ning Tema tohutult suur arm tulvab meie üle, tuues Temale kogu au- sest sama armastusega, millega Ta armastab Oma Kallist Poega, Jeesust, armastab Ta ka meid!

Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 25.07.2015

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar