teisipäev, 16. juuni 2015

Kevin Basconi „Unistades Ärkamisest“ 
http://elijahlist.com/words/display_word.html?ID=14819
Ärkamine On Tulemas!

Hiljuti nägin ma fantastilisi unenägusid ärkamisest, mis on tabamas paljusid riike ning paljusid erinevaid rahvaid. Ma usun, et see ärkamine, mida me saame kogema, pole selline, nagu me arvame, et see saab olema. See ei saa olema eelmiste ärkamiste matkimine. See saab olema täielikult erinev kõigest sellest, mida me oleme näinud. Seda ei juhi mingi kindel and, mingit kindlat liiki isiksused ega ükski konkreetne denominatsioon. Seda ärkamist juhib Jumal Ise. Jumala vägi saab vallanduma. Jumala Ligiolu, Auhiilgus ja Vägi saab täitma tervete linnade ja regioonide atmosfääri.

Mitte keegi ei pea jutlustama. Mitte keegi ei pea käsi peale panema. See ei saa olema mingi vaeva tulemus. See lihtsalt juhtub. Sellest saab selline Jumala Auhiilguse ja Ligiolu väljavalamine, et inimesed kogevad seda nii tugevalt ning neid täidab tohutu soov minna teatud paika, sõita teatud linna ja minna teatud kogudusse. See ärkamine ei sünni elegantse jutlustamise peale või isegi mitte Püha Vaimu andide esiletulemise tõttu. Jumala Vaim saab inimesi tohutu jõuga tõmbama. Nad tõmmatakse Jumala Kuningriiki Taevase Isa Väega Tema Auhiilguses. Ja kui nad siis sisenevad kogunemise telki, siis nad kogevad Jumala Väge hingamas nende üle nagu pilvesammas hingas Moosese telgi üle.

Sellises atmosfääris saavad inimeste elud täielikult muudetud. Nad sisenevad ühel moel ning lahkuvad täiesti teiste inimestena. Selles Auhiilguse atmosfääris saavad inimesed päästetud, muudetud, kapitaalselt ümber pööratud, tervendatud ja vabastatud. Ja see kõik juhtub lihtsalt Jumala Ligiolus Jumala Väe läbi. Iga keel, iga suguharu ja iga rahvus kogeb seda ärkamist.

Me elame Jumala Poolt Määratud Ajahetkes. Mulle meeldib seda väljedada nii, et me oleme teelahkmel, kus Jumal on valmis välja valama maa peale, mida me pole mitte kunagi varem näinud. Mida pole nähtud aastatuhandeid. Me võime sellest lugeda Pühakirjast, kus Jumala Auhiilgus täitis Jumala koha sellisel moel (Vaata nt. 2 Aj. 5: 13-14)

Tervete regioonide üle saab hingama Jumala Ligiolu ja olema Jumala Auhiilguse pilv. Ja preestrid pole võimelised seisma, et teenida. Teiste sõnadega, see, mida me oleme teinud aastaid oma preestri teenistuses- asjad, mida me teame teha- me pole võimelised enam neid tegema, sest Jumala Auhiilgus saab täitma koja!

Oma Südamete Ettevalmistamine Auhiilguse Jaoks

Me ei saa mitte midagi selleks teha, et algatada seda ärkamist, sest see on juba Jumala agendas. Ainus asi, mida me teha saame, on ette valmistada paik Jumala Ligiolu tarvis. Ja kõige tähtsam paik, millest alustada selles ettevalmistuses Jumala Ärkamise ja Tema Ligiolu jaoks, on otse meie südames. Kui me valmistame ette oma südame, siis me teeme sellega ettevalmistusi vastu võtmaks mõjuala, kus pilv saab laskuda. Ja kui siis pilvesammas laskub ja hingab templi kohal, siis pole tarvis enam mitte ühtegi sõna. Jumala Vägi puudutab inimelusid. Inimesed saavad puudutuse Taevase Isa Ligiolus.

Ma usun, et Tema Väe päevad on käes (Matteuse 26:64). Jumala Auhiilgus saab külastama paljusid riike ja paljusid rahvaid. Jumala Auhiilgus külastab paljusid teenistusi ning hingab teatud koguduste kohal. Sellega seoses tõstatub küsimus: Kas me võtame selle vastu ja embame seda?Minu küsimus isiklikult Sulle on aga selline: Kui Jumala Auhiilgus hingab Sinu üle, siis milline on Sinu reageering sellele? Kas sa võtad selle vastu isegi siis, kui see näeb välja esialgu kui midagi Sulle võõrast? Kas Sa embad seda isegi siis, kui see on väljaspool Sinule tuntud õpetuslikku vaadet? Kui Jumala Auhiilgus tuleb Su üle ja raputab kõiki Sinu põhimõttelisi arusaamu selle kohta, kuidas Sa oled uskunud, et Jumal liigub, kuidas Sa siis reageerid? Me ei tohiks eales kohut mõista Jumala ilmingute üle, millest me aru ei saa.

Kui see Auline Ärkamine tuleb, siis tulevad esile ka Jumala Kuningriigi väga ebatavalised ilmingud. Miks? Sest sellel hetkel muutub loor Taeva ja maa vahel nii hapraks, õhukeseks, lausa läbipaistvaks ning seetõttu tundub, nagu Taeva ja maa vahel on täesti vaba voolamine. See tuleb täielikult esile, nagu on kirjas Luuka 11:2 ja Matteuse 6:10: "Sinu Kuningriik Tulgu. Sinu tahe sündigu maa peal nõnda, nagu see on Taevas."

Kuidas see juhtub? Taevas saab täielikult vabastatud maa peal. Auhiilguse pilv ja Jumala Vägi tulevad alla ning hingavad ühe koha üle. Jumala Auhiilguses hakkavad imed juhtuma. Jumala Auhiilguses saavad inimelud täielikult muudetud ja inimesed ei taha tegeleda enam seksuaalse ebapuhtusega, uimastite kuritarvitamisega, lihahimude ja pattudega. Jumala Auhiilguses ei taha inimesed enam midagi omada ühist asjadega, mis neid viivad eemale Jumalast.

Jumala Auhiilgus tõmbab Sind Isanda Jeesuse Kristuse lähedale. Ja selles intiimsuse paigas hakkab Jumala Kuningriik mõjutama kogu Sinu olemust ning Sa muutud Jumala Auhiilguse kandjaks. Sinust saab Joosua , Nuuni poja, sarnane inimene. Pühakiri kirjeldab, kuidas pilvesammas langes telgi üle, kui Mooses sisenes kohtumisetelki.

Ja Mooses läks telki ning rääkis Jumalaga palgest palgesse, nagu mees räägib sõbraga, ja siis ta läks tagasi inimeste laagripaika. (Vaata 2Mo. 33:7-11.) Aga Joosua, Nuuni poeg, jäi telgi juurde puhkama. Joosua puhkas Jumala Auhiilguse lähedal. Ja sel moel sai Joosuast Jumala Auhiilguse mõjualas mees, kes oli võimeline juhtima rahvast Tõotatud Maale!

 

Jumal tahab tõsta üles Joosua sarnast põlvkonda- inimesi, kes tahavad veeta aega ja puhata Jumala Auhiilguses; Kes saavad Jumala, Taevase Isa,  Väes ja Ligiolus  muudetud; kes Püha Vaimu Isiku Väes ja Ligiolus näevad Jeesust, õpivad tundma Jeesust, kes täielikult alistavad end Kolmainsusele; inimesed, kes hakkavad käima Jumala väe sellistel imelistel tasemetel, et rohkelt imesid ja tunnustähti tuleb esile. See on Jumala Kuningriigi täiesti värske väljavalamine.

Jumal tahab viia Kristuse ihu Kuningriigi uutele tasemetele. Tal on kavas meid viia Auhiilguse sfääridesse, kus me õpime tegutsema Taevase Isa Väes. Jumala Auhiilguses hakkavad Vaimu annid rohkenema ning laienema. Püha Vaimu võidmine, mis hingab inimese üle, mis hingab teenistuse üle, mis hingab terve regiooni üle, hakkab siis rohkenema ja täielikult muutuma. Ja Jumala Vägi vallandub täiesti enneolematutel viisidel. See ei saa olema nii, nagu me seda endale ette kujutame. Tegelikult võib see olla isegi väga „hullumeelne“.

Raputus

Lepituspäeval 2013.aastal ma kuulsin kuuldavalt Taevast Isa rääkimas. Ma istusin oma kodus kiiktoolis ning korraga langes Jumala Ligiolu väega minu üle. Jumala Auhiilgus hakkas täitma seda paika laine laine järel. Kui ma siis istusin seal ning nautisin Jumala Auhiilgust, siis ülistasin Jumalat, Teda tänades ning õnnistades selle eest, mida kõike Ta oli mu elu üle valanud.

Ja kui ma siis olin selles paigas ja kogesin Jumala Väe Ligiolu nii, nagu ma polnud aastaid enam kogenud, siis korraga sõna otseses mõttes maa värises. Ja siis tuli Jumala Auhiilgus võimsalt minu üle ning ma kuulsin Isa rääkimas Oma Au ja Armu troonil Taevases sfääris. Taevane Isa ütles: "Aeg on jõudnud kätte selleks, et Ma mitte ainult ei raputa maad, vaid ka taevaid." Ja sel hetkel ma langesin transi (või nägemustesse) ning nägin maad rappumas ning värisemas nii nagu on kirjas He. 12: 26. Ma nägin, kuidas Jumala Auhiilgust hakati üle maailma erinevas paigus välja valama.

Maailm on praegu suurte raputuste keskel. Aga see raputus on Jumala arm. Jumal on raputamas erinevaid rahvaid. Jumal on raputamas terveid inimgruppe. Jumal on raputamas tervet maad.Aga see raputus on tõesti Tema Armastus, sest tõelise meeleparanduse tõmbab esile vaid Jumala Armastus ja Headus. (Ro. 2: 4). Ameerka on praegu keset raputust. Ja see raputus on Jumala Arm ja Tema Armastus.

Ma julgustan Sind kogu südamest, et sa valmistaksid ette oma südame selleks ärkamiseks, mis on tulemas. Kõik need raputused, mis praegu toimuvad, on Jumala Armastuse väljendused. Ma usun, et just seda on Jumal praegu tegemas. Ja Sinul on selles oma osa. 1 Johannese 3:1-3 ja Johannese 13:34.  See on Jumala Armastus, mis sünnitab esile selle ärkamise. Ma nimetan seda Jeesuse Kristuse apostellikuks armastuseks, kui Jumal teeb meist selle paiga, telgi, kus Auhiilguse pilv saab laskuda. Sinu elus ja teenistuses võivad alata kõige viljakamad ja ülikülluslikumad ajad! Rõõmutse!

Jumal on meid ette valmistamas; Jumal on meid raputamas; Jumal on meid jõuliselt vormimas ja puhastamas. Jumal on meist eemaldamas kõike seda, mis takistab meil saamast Tema Poja Jeesuse sarnaseks. Jumal tahab meid täielikult muuta. Jumal tahab, et meist saaks astjad, mis on väärt kandma Tema Ligiolu ja võimelised kandma Jumala poolt määratud ärkamist.

Tema eesmärk on armastus. Jumal räägib sellest  Johannese 15:1-5, 9-14. Raputus, mis praegu on toimumas Ameerikas ja mujal, on tegelikult Jumala puhastav arm, mida Tema on vabastamas. Jumal testib praegu meie südameid; Jumal testib meie vaimu, et näha, kuidas me reageerime. See tegelikult on väga lihtne: Kõik, mida Tema käseb meil teha, on armastada üksteist. Aga tundub, et see on päris raske, kas pole?

Ma usun, et Jumal otsib kohta, kuhu Tema saab tulla ja valada välja Oma Väe, Oma Auhiilguse ja Oma Armastuse- tingimusteta. Pole tähtsust, mis suguharuga on tegu, mis keelt räägitakse või mis rahvusest me oleme; Jumal otsib kohta, kus inimesed saaks tulla Jumala Ligiolu ja Auhiilguse sisse. Ja selles paigas muudab Jumala Armastus ja Auhiilgus täielikult inimelusid. Ja see ei ole pühade teenistuse keskne: See on Jumala, Taevase Isa, Poja ja Püha Vaimu keskne.

Need asjad hakkavad juhtuma. See saab olema Jumala suveräänne liikumine. Mitte keegi ei saa sellele oma autogrammi (ega sõrmejälge) alla panna, sest see on vaieldamatult Taevase Isa, Jumala, Auhiilgus, Jumala Poja Auhiilgus ja Püha Vaimu Auhiilgus, mis lahti rullub. Kõigile saab üheselt selgeks, et Jumal on tegutsemas selles kojas. Kõigile saab olema mõistetav, et Elava Jumala Vaimu Väe ärkamine rullub lahti. Inimesed lihtsalt sisenevad ning langevad näoli maha ja ütlevad: „Mida me peame tegema, et saada päästetud?“ See on Väe ärkamine, Auhiilguse ärkamine, mis rullub lahti Jumala Armastuse tõttu.

Ja praegu on Jumal ette valmistamas neid inimesi, kes saavad olema selle ärkamise „majapidajad“. Ta valmistab ette grupi võitjaid, kui nii saab väljenduda, kes astuvad sisse ning võtavad üles selle mantli. Need tõelised Jumala sõbrad mõistavad, et kui me lubame Jumalal saada oma tahtmist, siis Tema Kuningriik saab tõeliselt esile tulla ning Tema täiuslik tahe saab täiel määral sündida meie eludes, meie kogudustes, meie teenistustes, siin maa peal nõnda, nagu on Taevas. Millal? Ma pole päris kindel. Aga ma tean seda: See saab vabastatud siis, kui me õpime üksteist armastama. Valmista oma süda ette, sest Isanda päev on käes!
 
Tõlkinud Jana Naudi 16.06.2015

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar