laupäev, 29. aprill 2017

Phyllis Ford: „Sõnum Isandalt Paasapüha ja Nelipühade vahelise aja kohta“Meie teekond läbi heebrea 5777.aasta on järjepideva täieliku muutumise aasta. Kui me sisenesime ZIV-i kuusse- see on Heebrea kalendi teise kuu nimi, mis kasvab välja Paasapühast ning liigub Nelipühade poole, siis on sel ajaperioodil palju asju, mida tähele panna ning arvesse võtta.

Jumal hakkas mulle väga detailselt näitama järgmisi asju:

Ziv – 27. Aprill kuni 25. Mai

Heebrea kuu ZIV-i ajal on meie tähelepanu väga suurel määral muutustel, mis juhatavad sisse täieliku transformatsiooni. Väga palju on sellel ajal tegemist protsessiga täielike muutuste ja pöörete osas. ZIV-i tähendus kannab endas mitmeid võtmesõnu: valgus, sära, helendama (inglise keeles: glow), kiirgus ning see ajaperiood langeb varakevadisele kasvuajale. See kõik räägib meile sellest, et täielikud muutused ja pöörded ei ole veel terviklikult esile tulnud, sest protsess on alles käimas. Ma usun, et see, mis toimus Paasapüha ajal, oli väga võimas mäetipu kogemus. Me peame jääma õige fookusega, et igasugused tähelepanu kõrvale juhtivad asjaolud ei saaks meid alla andma panna, meid ära lämmatada, tuua viivitust või takistada selle esile tulemist, mis Tema on meie ette asetanud.

Nii et meil tuleb umbrohuna välja kitkuda kõik vaenlase toodud kibedus, lootusetus, letargia (tardumus) ning meeleheide, mis põhjustab selle, et me jääme kinni ühe koha peale. Kui emotsioonid tõusevad haripunkti, siis me ei tohi lihalikel vahelesegamistel lasta ennast teelt kõrvale viia. Meil tuleb riietuda Isanda Jeesuse Kristusega nii, et me ei hakka varustama/toitma lihalikke viise. Kui me elame igapäevases meeleparanduses ning meie silmad on Tema elu puhtusel ja voorustel, siis Tema Vaimu tuul jätkab meie elude täielikku muutmist ning muutuma hakkab ka kõik meid ümbritsev. Me ammutame jõudu Jumala Sõna tõest, et meie Abba Issi annab meile võimekuse olla vägevad.

Jumala Laud ja Tema Tarkus:

Praegusel ajaperioodil on võimalik kätte saada vajalik Jumala tarkus ning selle vastu võtmiseks kutsub Jumal meid oma lauda. See ei sisalda ainult asjadest arusaamist, vaid see tähendab ka sisenemist ajajärku, mis hõlmab endas varjul olevate asjade paljastamist ning saladuste ilmutamist. LAUA sümbol kätkeb endas nii paljusid tähendusi selle ajaperioodi jaoks. Laud tähendab Isanda lauda, kuhu me tuleme, et saada osa armulauast Temas, et mõista Tema ihu tähendust ning mõista, et see hõlmab kõiki neid, kes sellest osa saavad. See avaldab ja paljastab ka kõik need asjad, mis ei ole osa Kristuse tööst. Me suudame dešifreerida (välja lugeda) erinevaid asju ning siis saame me navigeerida edasi kõige selle keskel, mis on ilmsiks tulnud.

Laud on…

        koht, kus õpitakse ja saadakse vajalikud juhtnöörid. Isanda laud on koht, kus me saame Isandalt leiva ning me omandame parema arusaamise sellest, kes Tema on. Me saame lauast ka uue jõu ning energia/toiteväärtuse/toitva hellituse.

        Kuningate istumiskoht, kus me otsime ja uurime Teda, et õppida Teda paremini tundma. Isa on praegusel ajaperioodil väga intensiivselt kutsumas, et me tuleksime ja istuksime Tema lauas, et me võiksime veeta aega koos kui sõbrad ning seeläbi hakata paremini mõistma Tema eesmärke praeguse aja jaoks.

        Tulevaste asjade ettevalmistuskoht. See ajajärk tähendab Temale lähemale pressimist, mis on eeltingimuseks Tulisele Nelipüha päevale. Isand on meile rääkimas: „Tule nüüd ja luba nendel täielikel muutustel esile tulla. Tule ja vaata ja kuula kuningatele jagatavaid saladusi, kui Ma lukustan need salajased teadmised Sinu jaoks lahti. Saagu Sinust see, kes väga innukalt võtab osa sellest järgmisest Auhiilguse voolamisest, mille keskel tehakse ühed kõige suuremad otsused ning paljud lahingud võidetakse.“

Issaskari suguharu esindab praegust ajajärku ning loomulikult oli nende puhul võtmesõnaks see, et nad mõistsid aegu ja ajaperioodi ning nad teadsid, mis Iisraelil tuli sel ajal teha. Issaskari suguharu puhul on üheks sümboliks eesel, mis räägib meile vaevatasust, mida Jumal toob Oma inimestele (He. 10: 35). Kui me istume kuningate lauas, siis on meil vaja jõuda ka selle arusaamiseni:

Sõnum Jumalalt:

„Sellel praegusel ajaperioodil Ma vabastan sügava emotsionaalse tervenemise. Mina olen See, kes tõstab Su pea püsti. Mina olen See, kes kannab Sinu olukordade raskust ning Mina toon Sind läbi praegu aja vastuolulisusest. Sest Mina olen võimeline lepitama kõik asjad, kui Sa sisened Minu Ligiollu. See on uus koht Andestusele igal tasemel. See on ülenduse ja soosingu aeg, mis lähtub Minu kätelt. Sest Mina asetan Oma käed Sinu kätele, et need võiksid Minu teedel olla edukad ning tuua rohkenemist. Vaata Minu peale, tee vajalikud ümberkorraldused selle teekonna vältel ning Sa muutud Minu tugevuse läbi. Valed asjad hakkavad ära kukkuma teeäärsetesse kraavidesse, kui Minu tugevus tuleb Sinu üle. Sest see kõik pole leitav inimestest, vaid üksnes Minust. Vajalik toetus tuleb nende käest, kes on oma südamed ja mõistused ühtesulatanud Minuga, ning Mina jagan nendega Oma rõõmu ja elu üliküllust ning igakülgset heaolu.“

Varustus:

Tuleb esile varustus, aga see on seotud Isanda töö rahastamisega. See lisatakse paljude jaoks praegusel ajaperioodil. See kõik sisaldub selles prohvetlikus sõnumis, mida isa Jaakob rääkis Issaskari üle 1 Moosese 49: 14-15. Issaskari karakterit iseloomustab sügav alandlikkus, mis tähendab lihalike asjade eemaldamist, ning siis voolab jõukus ning tasu.
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 29.04.2017

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar