pühapäev, 28. mai 2017

Jeff Jansen „Valmista Ennast Ette Eelija Seltskonna Jaoks: Kotkad, Kes Liiguvad Vaimus ja Eelija Väes!“


Eelija Seltskond: Uus Prohvetlik Kotkas On Tõusmas

Isand on mulle viimasel ajal rääkinud uuest lõikuse kotkast, kes on valla päästetud käesoleval ajaperioodil ning kes mängib väga tähtsat rolli selles, et lõikus miljardi inimesega võiks sisse tulla, nagu seda nägi Bob Jones 1977.aastal. Maailma pole kunagi varem näinud sellist tüüpi kotkast, sest ta on „Vaimselt Mõlemakäeline“- ta on loomult nii Nägija kui Prohvet ning saatanal pole mitte mingit ravimit ega abinõu tema vastu. (Heebrea keeles on prohvet nabi ja see tähendab „välja pulbitsema nagu allikast või purskaevust“).

Isand on mulle näidanud seda, et enne Jeesuse Kristuse teist suurt tulemist hakkab see uus prohvetlik kotkas või inimesed toimima selle funktsiooni kogu täiuses ja võidmises sellise väega, mis toob sisse suure lõikuse. Isand ütles: "Nii, nagu Ristija Johannes tuli ette valmistama Isanda tulekut, nii hakkab see uus kotkas esindama Eelija Seltskonda, kes pööravad inimeste südamed tagasi Jumala poole, täpselt nii, nagu seda tegid Johannes ja Eelija.“

Pange Tähele, Ma Saadan Teile Eelija

"See prohvetlik seltskond liigub imedes ja tunnustähtedes ning nad on hüüdev hääl rahvaste keskel.“

Et täielikult mõista seda, kuidas see välja hakkab nägema, vaatame Pühakirja seda osa, mis räägib Ristija Johannesest. Pühakiri ütleb, et Sakariasel ja Eliisabetil ei olnud last ja nad hüüdsid selle pärast Jumala poole. Sakarias teenis templis suitsutusaltaril, kui talle ilmus ingel Gabriel (vaata Luuka 1: 11-17).

Ingel Gabriel tsiteeris seda, mis oli kirjas Malakia raamatus 4: 4-6 Eelija kohta. (Eestikeelses piiblis Malakia 3: 23-24) Prohvet Malakia prohveteeris, et enne Isanda tulekut saadab Jumal prohvet Eelija, kes pöörab isade südamed laste poole ja laste südamed isade poole. Täpselt seda tegi Eelija 1 Ku. 18 peatükis.

Eelija Vaim ja Vägi

Nüüd astus Eelija kogu rahva ette ja ütles: „Kui kaua te kõhklete kahe valiku vahel? Kui Isand on Jumal, järgige Teda; Kui Baal on jumal, järgige teda.“ 1 Ku. 18:21

Eelija ilmutas rahvale läbi imede ja tunnustähtede, et „Isand on Ainus Jumal“ ning siis kogu Iisraeli rahvas parandas meelt ning pöördus tagasi Jumala poole (vaata 1 Ku. 18: 36-39). Seda tegid mõlemad- nii Ristija Johannes kui ka Eelija. Johannes tegi seda kui „Hüüdja Hääl Kõrbes“ kuulutades rahvale: „Valmistage Isanda teed ning tehke oma teerajad sirgeks!“ (vaata Markuse 1: 3). Eelija hüüdis rahvale: „Kui kaua te olete kahe valiku vahel? Valige täna, keda Te teenite!“

Ingel Gabriel ütles Sakariasele, et Johannes pöörab inimeste südamed tagasi Jumala poole ning et Johannes liigub „Eelija Vaimus ja Väes“. Malakia prohveteeris, et Eelija tuleb enne Kristuse tagasi pöördumist. ( vaata eestikeelses piiblis Malakia 3: 24).

Jeesus, Mooses ja Eelija Muutumise Mäel

Jeesus võttis Peetruse, Johannese ja Jakoobuse mäele kaasa ning muutus täielikult nende ees. Me tunneme seda „Muutumise mäe“ loona Matteuse 17.peatükis. Tunnistajate pilvest väljusid Mooses ja Eelija ning neil oli jutuajamine Jeesusega. (vaata Matteuse 17: 4-5)

Ja mäelt alla tulles keelas Jeesus neid ning ütles: „Ärge rääkige kellelegi sellest nägemusest, kuni Inimese Poeg surnuist üles tõuseb!“ Ja jüngrid küsisid Temalt ning ütlesid: „Miks siis kirjatundjad ütlevad, et Eelija peab tulema enne?“ Tema kostis ja ütles: „Eelija tuleb küll enne ja seab kõik korda. Aga Ma ütlen Teile, et Eelija on juba tulnud, ja nad ei ole teda ära tunnud, vaid on temale teinud, mida nad tahtsid. Nõnda peab ka Inimese Poeg kannatama nende poolt!“ Siis jüngrid said aru, et Ta neile rääkis Ristija Johannesest. Matteuse 17:9-13

 

Pange tähele, et Jeesus ütles: "Eelija TULEB ja TAASTAB kõik asjad" (salm 12 minu rõhuasetus). Ja siis Ta ütles: "Eelija on juba tulnud" (vaata salm 12). See salm viitab kahele intsidendile, kui Eelija tuleb. Eelija on juba tulnud, kui Jeesus rääkis Ristija Johannesest ning nad ei tundnud teda ära ning tegid temaga, nagu nad tahtsid. Aga siis on üks teine aeg, kui: "Eelija tuleb ja taastab kõik asjad“ (vaata salm 11).

Nii, nagu Jeesuse Kristuse esimese tulemise ajal astus Eelija esile, nii on ka enne Jeesuse teist tulekut, kui „Eelija Seltskond“ tuleb, et valmistada teed Isandale, pöörates inimeste südameid tagasi Jumala poole läbi ärkamise vaimu. See Eelija Seltskond taastab inimsüdameid ärkamise keskel pöörduma Isanda poole ning nad liiguvad Eelija vaimus ja väes täpselt sel moel, nagu ingel Gabriel rääkis. Eelija ei tule sel korral üksikindiviidina, vaid pigem Kristuse Ihu ühise võidmisena Usklike peal siin maa peal, et pöörata tervete rahvaste saatust  Vaimu väljavalamise ning imede läbi, mis toob esile lõikuse miljardi hingega.

Bob Jones Nägi 1979. Aastal Jumala Armeed

" Prohvet Malakia prohveteeris, et enne Isanda tulekut saadab Jumal prohvet Eelija, kes pöörab isade südamed laste poole ja laste südamed isade poole.“

Bob Jones nägi 1979.aastal armeed, kes tulevad esile kahes osas. Esimene kord on „juhtide laine, mil tõuseb suurim armee, mida pole võimalik peatada“

Jumal ütles Bobile:  "Ma läkitan nad välja väes ning Mina varustan neid Taevase sõjariietusega. Pole olemas andi, mida Ma neile keelaks.  Nad tõmbavad Taevast alla maa peale sõnaotseses mõttes kogu Jumala laohoonete varustuse ning neil puudub igasugune hirm vaenlase ees. Nad austavad Mind üle kõige muu, mis eales on eksisteerinud. Nad esindavad Mind Minu pühaduses ja kaastundes.“

Eelija Seltskond, kes on maa peal praegu tõusmas, on tohutult näljane Jumala Auhiilguse Ligiolu järgi. Nad pole seotud „reeglite, eeskirjade ja juhiste/määrustega“ nagu eelnevad põlvkonnad. Need määrused on vigastanud, jahtinud ning tapnud post-modernset Kogudust. See Jumala armee on näljane Kuningriigi väe ja auhiilguse järgi.

Kui me hakkame nägema väljavalamist nii Ameerikas kui paljude teiste rahvaste seas maa peal, saab väga selgeks see, et uus prohvetlik hääl tõuseb, mis kuulutab Ristija Johannese ja Eelija kombel, et on vaja tagasi pöörduda Elava Jumala poole. See prohvetlik seltskond liigub imedes ja tunnustähtedes ning nad on hüüdev hääl rahvaste keskel.

Kuningas Taaveti Kartmatud Tšempionid

Need mehed ja naised on väga paljudel viisidel kuningas Taaveti võimsate sõjameeste sarnased. Nad hakkavad seisma täiesti mõeldamatutes paikades ning nad liiguvad sellistes üleloomulikes dimensioonides, mida maailm pole eales varem näinud. Ja ühiskond ei tea, mida nendega peale hakata. Paljusid neist pole üldse austatud inimeste poolt, nad on ses osas täiesti tundmatud, aga nad on inimesed, kes tunnevad lähedaselt Jumala ligiolu.

Jeremija  20:11 ilmutab nende kohta järgnevat:

"Aga Jehoova on minuga, nagu võimas kangelane; seepärast komistavad mu jälitajad ega suuda midagi! Nad jäävad suurde häbisse, sest neil pole tulemusi!"

Praegusel ajaperioodil on kostumas väga selge kutse Pruudile, et ta ärkaks uinakust ning tõuseks aulise Kogudusena, mis liigub samades imedes, mida Jeesus tegi. Täiesti selge on see, et hingede lõikus on tulemas. Selle lõikuse toob sisse üleloomulik põlvkond, kes on täielikult ette valmistatud selle lõikuse tarvis.  See paljuliikmeline, ühises võidmises liikuv Kristuse Ihu teeb samasid imesid, mida Jeesus tegi 2000.aastat tagasi- ja veel suuremaid tegusid! Me oleme sõnaotseses mõttes Tema Ihu ning Tema lõikab Oma kannatuste vilja. Isand möirgab Siionist ning lõikus tuleb sisse.

Pange ennast valmis, sest me elame sellel ajaperioodil. Praegu on see aeg ja meie oleme see põlvkond, kelle kaudu Isand Jeesus Kristus vabastab metsiku ja raevuka Auhiilguse hääle. On Eelija Seltskonna aeg!
 
Tõlkinud Jana Naudi 28.05.2017

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar