pühapäev, 5. november 2017

Che Ahn „Kuidas Teada Jumala Tahet Oma Elu Jaoks“

 


"Sest me oleme Jumala meistriteos, loodud Kristuses Jeesuses tegema häid tegusid, mis Jumal on meie jaoks ette valmistanud, et me neid teeksime.“ (Efestlastele 2:10)

Ma olen käinud Isandaga üle neljakümne aasta ja sellel teekonnal on Jumal andnud mulle kahel viisil väga spetsiifilisi ülesandeid, mida täita: jumalikud ülesanded ning endast tugevalt märku andev saatus. Hoolimata sellest, millises ajaperioodis ma olen parasjagu olnud, on Jumal olnud ustav juhtimaks mind sellel teerajal.

Siin on kolm vundamentaalset tõde, mis aitavad Sul taga ajada Tema eesmärke Sinu elu jaoks kogu turvalisuse ja rahuga. Jumala tahte tundmine ja teadmine ei ole koorem, vaid rõõm! Kui Sa elad koos Jumalaga iga päev, siis Sa oled Tema tahtes iga päev!

Tunne Oma Identiteeti.

"Olge viljakad ja Teid saagu palju; täitke maa ja alistage see enestele. Ja valitsege kalade üle meres, lindude üle taeva all ja kõigi loomade üle, kes maa peal liiguvad (1 Moosese 1:28)

Mõistes oma identiteeti ja seda, mis Jumal on Sulle andnud Jeesuses Kristuses, on vundamentaalne, et teada Tema tahet oma elu jaoks. Jumala esimene mandaat/ülesanne inimeste jaoks oli see, et nad kasvaksid arvult ning valitseksid maa üle. Aga patu tõttu me kaotasime õiguse kasutada oma meelevalda viisil, nagu Jumal algselt ja originaalselt oli meie jaoks määranud. Selle asemel, et valitseda, hakkas meid valitsema hoopis meie endi liha.

Tänu Jumalale uue elu eest Jeesuses Kristuses! Läbi Kristuse surma ja ülestõusmise oleme me uuesti sündinud oma uude eesmärki ja uude identiteeti. Vastavalt Roomlastele 5: 17 saame me „valitseda elus“ läbi Jeesuse. Me oleme saanud autoriteedi, et AUSTADA JUMALAT, et teha häid tegusid ning et elada, mõelda, tegutseda ja armastada nagu Jumala Poeg seda tegi.

Kuula Jumala Häält.

"….. Jumala Vaim otsib/ vaatab läbi kõik asjad, isegi Jumala sügavad asjad.“ (1 Korintlastele 2:10)

Nüüd, kus Sa tead, et Sa oled loodud eesmärgiga ning et Sulle on antud autoriteet seda eesmärki täita, tahad Sa arusaadavalt kindlaks teha selle plaani täpsed üksikasjad oma elu jaoks. Ma annan Sulle kolm vundamendi kivi palvete jaoks, mis aitavad Sul pidada dialoogi Taevase Isaga, et kuulata Tema häält ning võtta vastu oma elu jaoks täpsed juhised.

1. Räägi Jumalaga ning kuula Tema häält, et saada teada Tema vastused. Kas need tulevad siis esile õhutusena läbi Tema Vaimu või läbi „vaikse, tasase hääle“ või mõnel muul viisil, Sina kuula tähelepanelikult.

2. Alusta puhtalt lehelt. Kui Sa tunned, et oled Jumalast väga kaugel ning seetõttu võimetu suhtlema Temaga täiesti vabalt  patu tõttu oma elus, siis jookse kindlasti Jumala juurde, mitte eemale Jumalast! Tunnista Jumalale üles oma patt, teades, et Sul on õigus kindlustundega läheneda Talle.

3. Palveta Vaimus. Üks viis, kuidas Püha Vaim annab Sulle juhtnööre ja nõuandeid selle kohta, kuidas palvetada, on läbi keeltes palvetamise. Kui Sa pole veel seda andi vastu võtnud, siis palu Jumalalt jätkuvalt seda andi ning ole valmis vastu võtma!

Saatus ja Jumalikud Ülesanded.

Jumalal on saatus Sinu elu jaoks ning Tal on Sinu jaoks ka väga spetsiifilised jumalikud ülesanded. Algul võib paista, et need ülesanded pole seotud Sinu saatusega, aga need on kindlasti head teod, mis Jumal on asetanud paika, et Sina need teostaks. Veidi aega peale seda, kui ma sain päästetud 1973.aastal, hakkasin ma õppima Marylandi Ülikoolis, kus õppisin Piibli kohta. Minu peamine saatus/eluülesanne on sirutuda välja rahvasteni, täpsemalt Aasias.  Aga sellest hoolimata oli Jumalal minu jaoks jumalik ülesannet selleks  spetsiifiliseks ajaperioodiks: et ma tooksin Au Jumalale üliõpilaste seas.

Hoolimata sellest, millises ajaperioodis Sa praegu oma eluga oled, tea alati seda, et Sinu elu eesmärk on alati seotud selle Suure Ülesandega/Käsuga: "Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse ja neid õpetades pidama kõike/olema sõnakuulelikud kõigele, mida mina Teid olen käskinud. (Matteuse 28:19-20)

Jumala igatsus Sinu elu jaoks on see, et Sa elaksid Temaga lähedases osaduses, tehes jüngreid ning nähes, kuidas Tema Kuningriik tuleb esile. Kui Sa ajad taga Tema ligiolu, jää rajatuna Tema Sõnasse ning lase Temal arendada Sinus jumalikku karakterit/iseloomu, siis jääd Sa otse Tema tahte keskmesse!
LINGI CHE AHN TEENISTUSE LEHELE LEIAD SIIT:

Ché Ahn ja tema naine Sue on  HRock Church koguduse rajajad  Pasadena linnas, Californias. Ché teenib kui asutaja ja president „ Harvest International Ministry (HIM- Lõikuse Rahvusvaheline Teenistus) ja rahvusvahelise rektorina „Wagner Leadership Institute-is“ (WLI). Omades magistri-ja doktorikraadi  „ Fuller Theological Seminary-is“, on ta mänginud võtmerolli paljudes strateegilistes „väljasirutamistes“ nii kohalikul, rahvuslikul kui rahvusvahelisel tasemel. Che on kirjutanud palju raamatuid ning reisib praegusel ajaperioodil üle maailma, tuues apostellikku arusaamist ning ülekandeid uuenduse/värskenduse, tervenemise ja evangeeliumi kuulutamise teemadel.
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 05.11.2017
 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar