pühapäev, 26. november 2017

JANA NAUDI „PROHVETLIK SÕNUM: I OSA- VAADATES 2018.AASTA PEALE. MITTE INIMLIKU VÄE EGA VÕIMU LÄBI.“

 
 
Olen mingitel ajahetkedel kogenud oma südames, et Jumal õhutab minu sees üles sõnumit mingite märksõnadega ja kujutluspiltidega. Kui enamasti teen tõlketöid, siis paljudel kordadel läheb kinnituseks süda põlema, kui kogen, et ka teised prohvetlikud inimesed näevad samu asju.
Blogis on need minu südames esile kerkinud sõnumid eraldi kaustas „Vaadates tulevikku“.
Viimase kuu aja jooksul olen käinud ringi otsekui „rasedana“ taaskord mingitest rõhuasetustest ning märksõnadest, mille kohta kogen oma südames, et need on eriliselt fookuses järgmisel, 2018.aastal.
Prohvetliku sõnumina annan selle edasi seetõttu, et kui need asjad ilmnevad, siis on meil äratundmine ning kinnitus Jumala Ustavusest ja Headusest ning Tema Võrratust Tarkusest, mis toob meie südames esile tänutunde ja veelgi sügavama aukartuse Tema Helduse ja Halastuse ees.
Selles I osas siis 2 rõhuasetust:
 
Ø ÄRA ÜTLE OMA SÜDAMES, ET MINU OMA KÄE RAMM ON SOETANUD MULLE SELLE VARANDUSE.

5 Moosese 8: 17-18

„Ja ära ütle oma südames: mu oma jõud ja mu käe ramm on soetanud mulle selle varanduse, vaid tuleta meelde Jehoovat, oma Jumalat, et see on Tema, kes annab Sulle jõu varanduse soetamiseks, et kinnitada lepingut, mille Ta vandudes tegi Su vanematega, mis nüüd ongi teostunud.“

Pane tähele algust: „ära ütle oma südames!“- see on midagi peidetut, varjatut, midagi, mis toimub inimese sees. See osutab teatud meelelaadile ning suhtumisele. Ja see suhtumine on pärit „hea ja kurja tundmise puust“. Selline sisemine meelelaad pole välja kasvanud Kristuse elupuust. 

Üks osa puudutab kindlasti finantsilist ja majanduslikku jõukust, aga see kandub üle ka vaimsele, emotsionaalsele, mentaalsele ja füüsilisele jõukusele.

Meie elu jooksul kogutud tarkus, meie arendatud andekus, meie omandatud haridus.

Mina oma tarkuse ja jõu ja käe rammuga lõin endale tugeva tervise, eduka firma, toimivad suhted, terve perekonna, armastava ja kokkuhoidva palvegrupi, eduka ja kasvava koguduse jne.jne. See on terve meelelaad, mis on peidus südames!

RÕHUTAN VEELKORD: ÄRA ÜTLE OMA SÜDAMES!!!

Või on meil, Jumala lastena, see sügav teadmine ning tarkus ning puhas jumalakartlik suhtumine südames, et „kõik, kes ma olen ja kõik, mis mul on ja kõik, mida ma olen aja jooksul omandanud ja veel omandan, et see kõik on olnud imeilusa Päästja ja Lunastaja kätetöö minu sees ja minu ümber! Ja mitte minu tubliduse ja minu enda imelise usu tõttu, vaid Jumala armu ja Jumala Vaimu tõttu ma saan olla vaid sügavalt Jumalale tänulik TEMA ALGATATUD LEPINGUOSADUSE EEST!“

Et Ta teeb kõike minu elus Oma Imeilusa Poja,  Jeesuse Kristuse Lunastustöö tõttu!

Ma usun isiklikult, et just seetõttu ütles Jeesus ka sellele noorele väga rikkale mehele, et ta annaks kogu oma varanduse ära, sest selle varandusega käis kaasas see „oma jõu ja käe rammuga“ meelelaad. Isegi sel juhul, kui see noor mees oli saanud isalt selle varanduse päranduseks, võis selle kõigega kaasas käia põlvkonnalt põlvkonnale edasiantud meelelaad „oma käe rammuga olen selle varanduse soetanud". Aga see meelelaad ei austa Jumalat ning ei toimi Jumala Kuningriigis. Ja see on Jumala arm, kui Jumal Su elus selle „ülekohtu laua“ uppi lööb!

Ja kui veelgi tõsisemaks minna, siis Jumal võtab ette need, kellel väliselt on „justkui kõik toimiv“, aga süda on täis igasuguseid varjatuid inetuid suhtumisi, hoiakuid ja motiive, mis ei austa mitte mingil määral Jumalat. Jumal võtab ette silmakirjalikkuse, need, kellel on jumalakartuse nägu, aga oma südames salgavad Jumala väge, Jumala armu, Jumala lunastustööd. Need, kes hoiavad kinni Jumala elava väe ja armu voolamist teiste inimeste elude jaoks.

Kui ma ütlen, võtab ette, siis me ju tegelikult teame, et Jumal tegutseb meie kõigi sees pidevalt, aga on hetki ajas, kus Jeesus tõmbab liivale selle joone ning ütleb: „Aitab!“ Mitte ühtegi sammu edasi sellise suhtumisega.

Kui selline meelelaad ja suhtumine „minu oma käe ramm on mulle selle varanduse soetanud“ jõuab kantslisse, siis juhitakse terve hulk inimesi sööma „hea ja kurja tundmise puust“ ja mitte „elupuust“! Ning siis on avatud uks, et külvata pimeduse seemneid, mis toovad viljatust, segadust, kõiki kurjasid asju Koguduse keskele. Kristus kahaneb ja „oma käe ramm“ suureneb ning Jumal ei saa seda lubada Oma Kojas, mis on Tema Kuningriigi esindus maa peal.

Väike mõte: Ka meeleparandus võib kahjuks olla „omaenese tarkusest ja alandlikkusest tehtud omaenese jumalakartuse tegu“, mis sellise suhtumise juures aga on räpane eneseõigsuse kalts Jumala silmis. Tõeline Meeleparandus on Ainsa Tõelise Päästja ja Lunastaja armu täis imeilus kingitus inimesele!

Jeesus  kõnetas kirjatundjaid ja varisere Matteuse 23: 27:

„Häda Teile, kirjatundjad ja variserid, Te silmakirjatsejad, et Te olete lubjatud haudade sarnased, mis küll väljaspoolt on nägusad, aga seestpoolt olete Te täis salalikku meelt ja ülekohut.“

Kui seda peatükki lugeda, siis see on päris jube, milliseid variseride tegusid Jeesus kirjeldab. Ja me räägime praegu Jumala kojast. See peatükk räägib verest nende kätel, kes peaksid hoolitsema Jumala rahva eest. Ja see deemonlik meelelaad ei ole kuhugi kadunud, vaid see otsib ja tahab omada maad Koguduse keskel. Aga Jumal on puhastamas Kristuse Ihu Jeesuse Kristuse vere väes. Jumal paljastab ja eemaldab „hea ja kurja tundmise puust“ välja kasvanud kindlustusi Koguduse keskelt. Ja Jumal alustab inimsüdametest.

Ma olen kuulnud Eesti koguduses räägitavat: „Meie palvetasime kunagi Eesti kommunismi alt vabaks!“ Kas tõesti? Olgem täpsed. Teil oli eesõigus olla osa võimsast ülemaailmsest palvearmeest ning jah, Jumalal oli vaja sellel maal oma rahvast, kes „jala maha paneb“ nind deklareerib Jumala otsust vaimses maailmas, aga seda ei saa kirjutada mitte ühegi „kristlaskonna“ nimele, mida Jumal oli otsustanud teha ning mida Ta teostas. See, et Jumal oli Sind valinud olema osa sellest, oli Jumala otsus ning peaks Sinus tooma esile sügava tänutunde, et Ta lasi Sul olla osa millestki nii ajaloolisest. Aga ära kirjuta seda suursugust tegu „oma nimele“ või mingi „liikumise“ nimele. See „liikumine“ oli pisike väike osa suuremast pildist.

Jumalal on väga võimsad asjad plaanis Eestimaal. Ma usun kogu oma väikse kirgliku südamega, et Jumala jaoks on see väike rahvas Tema plaanide ja määratuse kohaselt Taaveti sarnane rahvas. Jumala tuleviku unistuses on Eesti rahvas väga õrna ja alandliku südamega rahvas, kes on Jumala südame järgi.  Nagu Taavet! Kas Sa näed seda? Palu, et Jumal avaks Su silmad, et Sa näeksid Tema igatsuste ja unistuste keskmesse ning sellest paigast, Auhiilgust ning Taeva väge täis paigast, lähtuvalt palvetaksid Eestimaa eest. See kõik sünnib esile lähtuvalt Kristuse ülestõusmisväest ja Püha Vaimu hingusest meie rahva üle.

Sakarja 3: 6

„Siis ta kostis ja ütles mulle nõnda: See on Jehoova sõna, mis on üteldud Serubbaabelile: Ei väe ega võimu läbi, vaid Minu Vaimu läbi, ütleb vägede Jehoova!“

Olgem kindlad, et me praegu ei ütle oma südames: „MEIE palvetame Eestimaale ärkamise!“ Olgem täpsed: "Jumala halastuse ja armu tõttu on Ta otsustanud meid kutsuda ja valida selle aja jaoks ning see on meeletu eesõigus Jumala Kuningriigis, kui me saame olla osa Tema võrratutest heategudest siin maa peal! Jumal on alustaja, edasiviija ja lõpetaja!" 

Jumalal on pärandus siin maa peal, Eestimaal, mille kätte saamise nimel need võitlused käivad! Ma usun kogu oma südamest, et Jumal on määranud olema selle väikese rahva Taaveti sarnaseks rahvaks. Et siit maalt tõusevad Joosepid, Samuelid, Joosuad ja Kaalepid. Et seda rahvast kaunistab Kristuse sügavalt ilus ja kaunis karakter.

See kõik saab esile tulla, kui Kristuse Ihu Eestimaal sööb AINULT Elupuust ning eemaldatakse „hea ja kurja tundmise puu“ kanalid.

Ja tänasel päeval puudutan ma veel ühte elementi, mille kohta usun, et Jumal ühest küljest meid hoiatab, valmistab ette nende ilmingute jaoks ning paneb uuel aastal „luubi alla“. See on tegelikult samuti seotud "minu oma käe ramm on mulle selle varanduse soetanud“ meelelaadiga.

Ø VANEMA VENNA SÜNDROOM.

Luuka 15: 11- 32

Vanem vend oli ära unustanud kõige olulisema asja:  Isa oli enne tema sündi pannud aluse varandusele, poegade pärandusele. Vanem vend „kirjutas oma käsivarre tööle“ mingil hetkel asju, mida ta tegelikult oli saanud vabalt Isalt. Ta ei austanud enam puhta südamega Isalt saadud õnnistust. Vanem vend tõstis omaenese käsivarre töö ja ustavuse Isa heldusest ja õnnistusest kõrgemaks.

Ja Koguduse keskel hakkab see „vanema venna sündroom“ ilmsiks tulema siis, kui tulevad kadunud pojad tagasi. Siis tuleb see vanema venna tegelik südame suhtumine esile ja paljastub. Vanem vend hakkab siis koheselt rõhutama „oma panust“ ja „oma ustavust“ Koguduse ülesehituses ning see „noorem vend“ ei tohiks saada osa ühestki õnnistusest ega soosingust. Selle „vanema venna sündroomiga“ käivad kaasas ihnus, ahnus ja kadedus, mis kasvab välja sellest meelelaadist ja varjatud südamesuhtumisest: „minu oma käe ramm on mulle selle positsiooni siin Koguduses kindlustanud. Nüüd peab see väga patuse ja koleda minevikuga tagasi tulnud kadunud poeg tõestama oma käe ja jõuga oma ustavust! Jne.“

Ma kogen, et Jumal toob sellel 2018.aastal Kristuse Ihu elavasse osadusse tagasi palju kadunud poegi, kellele Jumal koheselt kingib värske võidmise rüü, annab suhu tulega puhastatud Taevase sõnumi, meeletult imeilusa Jumala Auhiilguse ligiolu koos väe ja imetegudega,  annab neile elamiseks maju, mida nad pole „oma käe rammuga“ ehitanud, annab poole aastaga firmale suure ja rahvusvahelise edu jne. jne. Ning siis on meie kõigi südamed valikute ees, kuidas me suhtume. Siis on nende südamed valikute ees, kes on aastakümneid Koguduses ustavalt „rüganud“.

Ja nendel hetkedel PALJASTUVAD tegelikud suhtumised.

Praegu on Jumala armu aeg, kui Jumal väga otsustavalt sekkub absoluutselt kõike, mis puudutab Tema Koda. Jumal lükkab ümber ülekohtu laudu Koguduse keskel. Nende laudade kukkumise ajal saavad kõigutatud paljude inimeste elud, kes on olnud nende „laudade“ poolt mõjutatud. Oma südames tuleb siis olla läbinisti aus Jumala ees ja teha sisemist läbivaatust Püha Vaimu abiga, kus  me oma südamesuhtumistega oleme.

Jumal viib inimesi välja ebaseaduslikest tehingutest, passiiv-agressiivsetest töökeskkondadest, tagarääkimist ja laimu  ja „vastu palvetamist“ edendavast palvegrupist, teistesse kogudustesse üleolevalt suhtuvast kogudusest jne. jne.

See kõik võib olla esmapilgul väga ebameeldiv, aga kui Sa siis pääsed „puhtasse atmosfääri“, siis usu mind, Sa oled sügavalt südamest tänulik kõigi nende ebamugavuste eest. Sest korraga saab Su hing ja süda õitsele puhkeda. Su usk ja armastus Jumalasse hakkab jõudsalt kasvama. Sind hakkavad ümbritsema Jumala üleloomulikus korralduses toodud inimesed, kelle eest saad olla tänulik igal oma argipäeval ja pidupäeval. Ja nende inimeste keskel Sa tunned ära Oma Taevase Isa südame. Sa tunned ära Taeva perekonna armsa osaduse ja armastuse. Siis Sa koged seda elavalt, mida tähendab tegelikult Jumala Kuningriik ja tõeline jumalateenistus. Mida tähendab elavate vete voolamine ja Avatud taevas kogu selle terviklikkuses. Mida tähendab Jumala magus ja toitev Eluleib!

1 Korintlastele 15: 50

„Aga seda ma ütlen, vennad, et liha ja veri ei saa pärida Jumala riiki ega kaduvus pärida kadumatust.“

1 Korintlastele 4: 20

„Sest Jumala riik ei ole mitte sõnades, vaid väes!“

Roomlastele 14: 17

„Sest Jumala riik ei ole mitte söömine ega joomine, vaid õigus ja rahu ja rõõm Pühas Vaimus.“

Efestlastele 2: 10

„ Sest meie oleme Tema teos, Kristuses Jeesuses loodud headele tegudele, mis Jumal on enne valmistanud, et me käiksime nendes.“

Filiplastele 1: 6

„Ja olles kindel selles, et See, kes Teis on alustanud hea töö, viib selle lõpule Kristuse Jeesuse päevani.“

Filiplastele 2: 13

„Sest Jumal on see, kes Teis on tegev, et Te tahate ja tegutsete Tema hea meele järgi.“

1 Peetruse 4: 7- 11

„Aga kõigi asjade lõpp on lähedal! Olge siis mõistlikud ja kained palveiks! Kõigepealt olgu Teie armastus südamlik üksteise vastu, sest „armastus katab pattude hulga“. Olge külalislahked üksteise vastu ilma nurisemiseta. Teenigu igaüks Teist selle andega, mis ta on Jumalalt saanud, kui Jumala mõnesuguse armu head majapidajad. Kui keegi räägib, siis ta rääkigu kui Jumala sõnu, kui keegi teenib, siis ta teenigu kui jõust, mida Jumal annab, et kõiges austataks Jumalat Jeesuse Kristuse läbi, kelle on au ja vägi ajastute ajastuteni! Aamen.

Sõnum jätkub järgmises osas…
 
Sõnumi edastas ja kujundas Jana Naudi 26.11.2017
 

1 kommentaar:

  1. Tubli,Jeesus on sinus oma head tööd teinud!
    Tema hoiab omasid!

    VastaKustuta