kolmapäev, 19. juuli 2017

Lana Vawser „Teenijad Inglid On Välja Läkitatud, Et Teenida Prohveteid, Kes On Läbi Läinud Tohutust „Tagasilöögist“


 

Ma olen selle sõnumiga käinud ringi mõnda aega, aga nüüd on aeg sellest kuulutada. Isand rääkis ja näitas mulle hiljuti PALJUSID prohveteid, kes on läinud läbi tohutust tagasilöögist. Prohvetitest, kes on hiljuti olnud vaenlase tõttu kirjeldamatutes raskustes ning pimedas ajaperioodis.  

Ma nägin paljusid nendest prohvetitest istumas puu all, täiesti väsinuna, jõuetutena, valmis alla andma ning julguse kaotanutena ning see kõik tuletas mulle meelde Eelijat puu all istumas 1 Kuningate 19.peatükis. Eelija oli põgenenud oma elu pärast peale seda, kui Iisebel saatis talle sõnumi.  

Iisebel saatis Eelijale sõnumi: Las jumalad ründavad ja tapavad mind, kui homme samal ajal ei tapa ma sind samal moel, nagu sina tapsid nemad.

Paljud prohvetid on olnud sellel ajaperioodil lahingutes, kus nad on tundnud, et nad võitlevad kogu oma elu eest. Paljud on olnud oma elus keset kõige suuremat tagasilööki, kus vaenlane möirgas ning tõi alandust, häbi ja hirmu viisidel, nagu need prohvetid ei ole eales varem kogenud.

Ma nägin, kuidas need prohvetid jätkasid seismist, nad jätkasid võitlemist, paljud neist võitlesid oma saatuse pärast, ellujäämise pärast ning nad jätkasid Jumala kutses edasi liikumist, mis Jumal on neile andnud. Nende väga intensiivsete lahingute keskel, selle intensiivse sõja keskel, intensiivse pimeduse ja hirmu keskel jäid need prohvetid ustavaks Jeesusele, et otsida Tema südant.

Paljude nende prohvetite jaoks algasid need tagasilöögid väga strateegilisel ajahetkel nende teekonnal, kui Isand oli hakanud nende elus vabastama uut taset soosingus, juurdekasvus, ülenduses ning võimalustes jagada Tema Sõna. Paljude jaoks tundus see hetk, nagu päev oleks äkitselt muutunud ööks.

Paljud nendest prohvetitest on olnud silmitsi pimedusega ja metsikute langustega sellises intensiivsuses, mida nad pole varem kogenud ning nad on maksnud hinda, mida paljud ei oska endale ettegi kujutada. Need prohvetid on jätkanud Isanda sõnumite eest hoolitsemist  puhtuse, ausameelsuse, alandlikkusega ning nad on jätkanud välja valamist teistele ka keset omaenese suur valu ja sügavat pimedust.

Ma nägin, kuidas need prohvetid vallutasid suuri alasid. Vaimus on toimunud suured võidud ja läbimurded ning õige varsti saavad loomulikus maailmas ilmsiks tohutud vabaduse ja läbimurrete ilmingud. Nendele prohvetitele saavad osaks nende elu suurimad võidud, aga ometi on nad praegu end tundmas Eelija sarnaselt seal puu all, kus ta oli sellises madalseisus, julguse kaotanud ning sellises depressioonis, et ta tahtis surra. (salmid 3-5). Täiesti väsinud. Täiesti julguse kaotanud. Tühjad. Lahingu intensiivuse tõttu kaotanud selge nägemise. Valmis alla andma. Täiesti läbi.

Kui Sa loed seda sõnumit ning Sa oled üks nendest prohvetitest ning Sa tunned täpselt nii, nagu eelnevalt kirjeldatud, siis see sõnum on SINU JAOKS.

Isand rääkis mulle hiljuti sõnumi, mis on Sinu jaoks ning Ta ütles, et Ta on välja läkitanud teenijad inglid Sinu juurde, nagu Ta saatis Eelija juurde, kes toovad Sulle tugevust ning teenivad Sinu südant ja hinge. Isand annab Sulle väga sügava täiesti üleloomuliku puhkuse läbi Oma Vaimu noorenduskuuri ning läbi Oma teenijate inglite toob Ta Sinuni väga sügava puhkuse, mida Su süda ja hing hädasti vajavad.

Jumal saadab Oma teenijad inglid, et tuua Sulle tugevust, tervenemist ning uut jõudu ning lootuse hingust ja elu. Selle sügava väsimuse, kurnatuse, võitluste, murelikkuse ja julguse kaotuse keskel näitab Jumal Sulle Oma tugevust. Jumal äratab oma prohvetid palju sügavamate ilmutuste jaoks Tema armust, Tema jõust ja väest, ning see kõik ei ole mitte väe ega võimu läbi, vaid Jumala Vaimu läbi,“, ütleb Jumal.

 (Sakarja 4: 6)

Need ingellikud kohtumised, mis Sul ees seisavad, muudavad asju ühe hetkega. Sa liigud paigast, kus Sa tunned end tühjana, murelikuna, rusutuna, valmis alla andma, pettununa, illusioonidest vaevatuna, ilma lootuse, kire ja rõõmuta paika, kus Sa oled TÄIS ja ÜLEVOOLAV taaskord. Uus tase armus, jõus ja värskenduses saab Sulle osaks, kui toimuvad need ingellikud kohtumised. Sinu süda terveneb, mõtteviis muutub ning lootus saab taastatud ja uuendatud.

Kohas, kus Sulle tundub, et Sa ei suuda enam edasi minna, toob Isand Sulle äkitselt jumaliku asjade täieliku pöördumise ning Sa liigud kaugemale, kui Sa kunagi oled olnud.

SÕJASAAK TUUAKSE SINU JUURDE.

Sõjasaagist olid nad need kingitused pühendanud Jehoova koja alalhoiuks   

(1 Ajaraamatu  26:27)

Sõjasaak, mille Sa võidad nendes lahingutes, mida Sa praegu pead, tuuakse Sinu juurde. Mul oli hiljuti väga tähendusrikas unenägu, kus Isand näitas mulle ingleid, kes olid välja läkitatud, et minna ja korjata kokku sõjasaak, mis on võidetud prohvetite poolt ning tuua selle sõjasaagi ilmnemine esile loomulikus maailmas.

Kui ma mõtisklesin selle salmi üle, siis ma leidsin 1 Ajaraamatu 26:27 veebi kommentaari:

Kui Pühakiri räägib templi alalhoiust, siis originaalis tähendab see sõna Heebrea keelest: parandama ja remontima maja, teha tugevaks ja toestada seda, mis on ehitatud. Ja ressurssid on mõeldud selleks, et  taastada templi algne hiilgus.

Kus on täna Jumala tempel?  Loomulikult Sa tead seda. See on tehtud Tema inimestest- Sinust ja minust, Tema Kogudusest üle kogu maailma. Paulus räägib sellest, et meie ihud on Püha Vaimu templid. Ja nagu iidsel Iisraeli ajastul kasutab Jumal ka nüüd oma templi ehitamiseks ja alalhoiuks sõjasaaki, mis võidetakse lahingutes. Seetõttu on meie katsumustel palju suurem tähendus, kui ainult meie ellujäämine. Läbi iga lahingu, paneb Jumal kõrvale rikkusi, ressursse ja jõukust meie heaks. Tema kogub kokku terveid varandusi ja ardeid. Ja kogu see sõjasaak on mõeldud selleks, et ehitada üles ja alal hoida Tema ihu, Jeesuse Kristuse Kogudust.

Selle lahingu kaudu, millega Sa oled silmitsi, Jumal mitte ainult ei tee sügavat tööd Sinu sees ja ei anna Sulle ülikülluslikku sõjasaaki nendest lahingutest, tuues Sulle tohutut juurdekasvu Sinu enda elus ja teenistuses, vaid Jumal kasutab Sinu võitu, mis Sa oled saavutanud ja vastu võtnud Jumalalt nendes lahingutes, et julgustada, tugevdada, taastada, parandada ja teenida ka teisi  ning et laiendada Tema Kuningriiki.

Jumala prohvetid, Teile saab osaks seitsmekordne taastus ja tagasimakse!

Isegi, kui Sa oled tundnud, et Sa oled käinud hääbuval teerajal, toob Jumal Sulle elu. Sinu igatsused ja tõotused ei ole suremas, vaid Jumal lisab neile juurdekasvu.

Paljud Teist on tundnud, et Te olete käinud otsekui pimeduse teerajal, mis on olnud nii raske, et alla andmise hetk on tulnud, aga Isand kuulutab Sulle, et Sinule avaneb Sinu elu suurim ülendusaeg.

Hoia kinni! Pea vastu! Ole tugev! Sest Jumal saadab oma teenijad inglid, kes abistavad Sind, et tuua Sulle tugevust ja juhtnööre. See jõustamine ja tugevaks tegemine tabab Sind sellise üleloomuliku väega ja tugevusega, et Sa lähed kaugemale, näed kaugemale ning kuuled palju selgemalt ning liigud uute võimaluste, ülesannete ja ülenduste juurde, mis toovad Sulle suurt rõõmu, rahu, selgust ja kirglikkust enam, kui kunagi varem.

SA KOHTUD JUMALAGA TÄIESTI UUEL VIISIL.

Isand rõhutas ka 6.salmi, kus Eelija oli saanud vajaliku tugevuse ning nüüd oli prohvet mäel ja Jumal läks temast mööda:

"Ja vaata, Jehoova läks mööda, ning tugev ning võimas tuul, mis lõhestas mägesid ja purustas kaljusid, käis Jehoova ees. Aga Jehoovat ei olnud marutuules! Ja marutuule järgi tuli maavärisemine, aga Jehoovat ei olnud maavärisemises! Ja maavärisemise järel tuli tuli, aga Jehoovat ei olnud tules! Ja tule järel tuli vaikne, tasane sahin/sosin!

 
Ma nägin, kuidas käesoleval ajaperioodil Isand ilmus kohale täiesti uutel viisidel, mis on erinevad sellest, kuidas Sa oled varem kogenud Jumalat rääkimas. Mõned kõige suurimad kohtumised Jeesusega, mõned kõige võimsamad Püha Vaimu puudutused, mõned kõige erilisemad hetked Jumalaga sellel käesoleval ajaperioodil saavad paljude prohvetite jaoks olema täiesti erinevad sellest, mida varem on kogetud ning mida osatakse oodata. Eelija jaoks oli see nii harjumuspärane, et Jumal ilmutas ennast valjuhäälselt ja imetegudega ja nüüd sellel mäel esitleb Jumal ennast õrna ja vaikse sosina läbi.  

Sellel käesoleval ajaperioodil Sa kuuled Jumala käest ja kohtud Tema südamega viisidel, mis sügavuti puudutavad Sind ning Sa oled täielikult lummatud Tema väest, Tema headusest ning Tema armastusest. Täiesti uus tase sügavas Jumalakartuses (AWE of God- aukartuses Jumala ees) tuleb esile nii prohvetite kui ka Kristuse Ihu seas.

Jumala prohvetid, ma prohveteerin Teie üle, et mõningad Teie elu kõige suuremad kohtumised Jumalaga tulevad sellel ajaperioodil esile kui Jumala SOSINAD ning Jumal ilmub välja uutel ja ootamatutel viisidel. Palju enam saab vabastatud, taastatud ning lahti murduma Sinu jaoks läbi õrnade ja vaiksete Jumala sosinate. Jumal on kandmas Sinu sisse midagi uut, midagi värsket, midagi erinevat, mida näha, et seda siis jagada Kristuse Ihule, mis joondab Kristuse Ihu palju suuremal määral Jumala südamega ning järgmise Püha Vaimu liikumisega siin maa peal.

Jumala prohvetid, Jumal teenib Teid. Jumal on Sulle lisamas, Jumal on Sind taastamas, Jumal on Sind noorendamas, Jumal on Sinuga jagamas sõjasaaki, Jumal viib Sind kaugemale ja kõrgemale, kui Sa eales varem oled olnud. Sinu eristusvõime kasvab topeltkoguses. Sinu silmad saavad olema nagu tulekotka silmad, Sa hakkad nägema nii, nagu ei kunagi varem. Sa kohtud Jumalaga uutel viisidel ning Ta kutsub Sind Oma südame paikadesse, et Sa näeksid, kuuleksid, tunneksid ja kannaksid seda, mida Jumal on kandmas ning see on TOTAALSELT erinev sellest, mida Sa oled kandnud, vabastanud ja kogenud varematel aegadel.

Sa oled olnud keset oma elu suurimat võitlust, sest suurimad ülendused, positsioonidele asetamised, tähtsamate ülesannete kasvamine, soosing ja juurdekasv on Sinu ees.

Ma kuulutan ja prohveteerin Sinu üle, et Sinu jaoks on käes Jumala poolt antud SUURE RÕÕMU, saatuse ja visiooni ajastu.

Ja isegi, kui Sa praegu ei tunne seda, oled Sa lahingu juba võitnud, Sa oled võitnud sõja ning nüüd on Jumal teenimas ja kosutamas Sinu väsinud, murelikku ja julguse kaotanud südant. Jumal on kasutanud kõike seda, millest Sa oled läbi läinud, selleks, et tuua Sulle laienemist, tugevust, juurdekasvu Sinu võimekuses ning Sa oled Vaimus PIKEM ning Sa kasvad Jeesuse Kristuse autoriteedis ning võidmise mantlis, mis on Sulle Jumalalt antud.

Kiusatus on olnud suur, et Eelija kombel visata võidmise mantel maha ja oodata vaikselt surma, aga hoia kinni, sest suurimad olukordade pöördumised on Sinu ees läbi nende teenijate inglite ning läbi Püha Vaimu väe ning Sinu võidmise mantel saab üle valatud Jumala tulega. Juurdekasv ja rohkenemine tabavad Sinu võidmise mantlit!

 

"Jumal saatku Sulle üleloomulikku abi Oma pühamust ning toetagu Sind Siionist. (Laul 20: 3)

"Aga kes ootavad Jehoovat, saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad: nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi! (Jesaja 40:31)
 
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 19.07.2017
 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar