esmaspäev, 3. juuli 2017

Samuel Ramos „Õnnistus On Sinu Suus!“ 
Nägemus Seemnetest Meie Suudes

Hiljuti ühel eestpalve ajal ma sain Jumala käest julgustuse, korrigeeringu ja hoiatuse sõnumi. Me kõik oleme liikumas ühe kindla määratud aja ja koha suunas, mis Jumal on meie jaoks välja valinud ja määranud. See on viljakandmise ajastu, et tuua kogu au Jumalale ning demonstreerida Tema Kuningiiki siin maa peal. See aeg on praegu! Halleluuja!

Ma nägin põlde, mis olid üles küntud ning olid valmis selleks, et sinna külvatakse seemned. Need põllud olid väga puhtad ja väga hästi hoitud ning ma nägin, et see pinnas oli väga rikkalik. Äkitselt ma nägin, kuidas üks portaal/värav avanes ning teisest ajastust ja ajaperioodist pärit naised ja mehed hakkasid külvama sellele põllule.

Nad käisid vagude vahel edasi ja tagasi, külvates seemneid oma suuga. Seemned langesid vee kombel voolates mulda nende suudest. Seemned hakkasid koheselt eostuma ning tärkama, aga ma ei tohtinud näha, mis liiki saaki see esile tõi. Ja siis mu nägemus lõppes.

Nägemuse tõlgitsus:

"See, mida Sa lubad siseneda oma kõrvadest, see täidab Su südame, mis on hoiuruumiks Su suusõnadele."

Ja Isand ütles:  "Mõni aeg tagasi oli Nelipüha ning nüüd oled Sa jõudnud uude paika, või uuele põllule ning see on valmis küntud, et külvajad võiksid tulla ning hakata sellesse külvama. Teiste sõnadega, Sa oled jõudnud väga rikkaliku vaimse atmosfääri ajastusse, mis on rase potentsiaalist! Mida iganes sa täna ütled välja, on see, mida Sa lõikad juba sellel ajaperioodil ja ka järgmisel,“ ütleb Jumal.

"Olge armulised, nõnda nagu Teie Isa on armuline. Ja ärge mõistke kohut, siis ei mõisteta ka Teie üle kohut. Ärge mõistke hukka, siis ei mõisteta ka Teid hukka. Andke andeks, siis antakse ka Teile andeks. Andke, siis antakse ka Teile, hea, tuubitud ja raputatud ja kuhjaga mõõt antakse Teie rüppe, sest sama mõõduga, millega Teie mõõdate, mõõdetakse ka Teile.“ (Luuka 6:36-38)

Me saame alati tagasi rohkem, kui me oleme külvanud, see on põhiline Piibellik teadmine. Eelnevad salmid on kristlaste hulgas üldtuntud. Isand Jeesus oli õpetamas rahvale midagi väga selgesti arusaadavat, see on, et mida iganes Sa külvad, seda Sa lõikad…ülikülluslikult.

Loe järgnevaid minu sõnu väga tähelepanelikult: Täna on Sinu ees elu võimalus. Kõik, mida Sa välja räägid vastavalt Jumala, Taevase Isa, tahtele, sünnib. Milline on Sinu praegune situatsioon ja seisund? Loe mu sõnu tähelepanelikult: Sinu praegune olukord ja seisund on muutumas, kui need pole Su elus kooskõlas Jumala tahtega. Viis, kuidas muutused esile tulevad, on läbi selle, kui Sa „muudad seda, mida Sa välja räägid“- Sul on vaja Jumala Sõna välja palvetada ning välja rääkida kõigi oma elualade üle.

Lõikad, Mida Külvad

"Külvake enestele õiguseks, lõigake vastavalt vagadusele, rajage enestele uudismaad, sest aeg on otsida Jehoovat, kuni Ta tuleb ja õpetab Teile õigust! /inglise keeles: kuni Ta tuleb ja sajab Teie peale õiguse vihmana/." (Hoosea 10:12)

Ole kindel, et Sa oled teiste suhtes lahti lasknud igasugusest andestamatusest ja kibedusest ning siis saab Isand vastata Sulle samaga. Kui Sa oled kellegi suhtes eksinud, siis mine ja tee asjad korda ja seda kiiresti. Õnnistus ja soosing, mis oleks pidanud olema Sinu oma juba eelmisel ajaperioodil, taastatakse Su elus selle ajaperioodi jooksul, aga esmalt tuleb Sul lahti lasta igasugusest vihast, vaenust, vimmast ja viha pidamisest teiste suhtes. Palu Jumalalt, et Sinu üle tuleks armu vihm, mitte kohtumõistmine.

"Ärge olge petetud, Jumalat ei saa pilgata, sest mis iganes inimene külvab, seda ta ka lõikab. Sest see, kes külvab oma lihale, see lõikab lihast rikutust ja kadu. Aga kes külvab Vaimule, see lõikab Vaimust igavest elu. Ning ärgem väsigem ega muutugem murelikuks, kui me teeme head, sest õigel ajal me saame lõigata, kui me ei kaota oma südame julgust." (Galaatlastele 6: 7-9)

"Tee enda jaoks täna eestpalvest oma elustiil. Sest seeläbi Sa saad Jumala käest vastu võtta eristusvõimet, juhtnööre ja juhiseid.“

Eelnevas salmide kogumis viitab igavene elu üliskülluslikule elule Jeesuses, mida Ta tõotas, et Ta tuli meile andma. Pea seda meeles, et külvamine Kuningriigis toimub ka Uskliku suu läbi. Nii et ära lase hingevaenlasel manipuleerida Sinu suusõnadega, sest Sa lõikad ka seda, mida Sa oled oma suusõnadega külvanud. Vaenlane üritab kogu aeg mõjutada ja manipuleerida meie suusõnu, et põhjustada seda, et me hakkame rääkima surma oma lootuste, unistuste, igatsuste, plaanide ja situatsioonide üle, selle asemel, et rääkida elu kogu oma elu üle.

Ja Ta ütles neile: „Pange tähele, mida Te kuulete. Mis mõõduga Te mõõdate, sellega mõõdetakse Teile ja Teile lisatakse veel juurde. Sest kellel on, sellele antakse; ja kellel ei ole, sellest võetakse see, mis tal on!“ Ja Ta ütles: „Nõnda on Jumala riik, otsegu inimene viskab seemet maa peale ja heidab magama ja tõuseb üles öösel ja päeval, ja seeme tärkab ja sirgub, nõnda et ta isegi ei tea kuidas. Sest maa kannab vilja iseenesest, esmalt orast, pärast päid, ja siis täit nisu pea sees.“ (Markuse 4:24-28)

Siin see on! See, mida Sa lubad siseneda oma kõrvadest, hakkab täitma Sinu südant, mis on hoiuruumiks Sinu sõnavarale.

"Oma suu viljast saab mehe kõht täis, ta küllastub (rahuldub) oma huulte saagist. Surm ja elu on keele võimuses, ja kes seda armastab, saab süüa selle vilja!" (Õpetussõnad 18:20-21)

Praegu on õige aeg Sinu jaoks, et võtta Jumala Sõna ja olla sellele sõnakuulelik. Jumal ütleb Sulle, mida Sinul tuleb välja rääkida seoses selle uue põlluga, kuhu Tema on Sind istutanud. Jumal teab täpselt, kuidas Sinul tuleb oma suusõnu kasutada. Ja siis kuulevad Tema inglid Sinu kuulutusi ja deklaratsioone.

"Sest ma ei ole rääkinud iseenesest, vaid Isa, kes mind on läkitanud, on mulle andnud käsu, mida ma pean ütlema, ja mda ma pean rääkima. Ja ma tean, et Tema käsk on igavene elu. Mida ma nüüd räägin, seda ma räägin nõnda, kuidas Isa on mulle ütelnud.“ (Johannese 12:49-50)

Kristuses suudame seda ka meie, Sina ja mina!

Palvetagem: „Taevane Isa, põhjusta see, et me tõuseme ja särame Sinu Auhiilguses ja räägime Sinu Elu Sõnu. Püha Vaim, õpetame meid praegusel tunnil ja hetkel, mida me peaksime välja ütlema ning kuidas täpselt neid asju rääkima. Õnnistatud olgu Jumal ja Tema püha nimi, Jeesus Kristus. Aamen.“

Tee tänasest alates sellel ajastul eestpalvest oma elustiil. Sest sel viisil Sa võtad Jumala käest vastu läbinägelikkuse, eristusvõime, instruktsioonid, juhendid ja juhtnöörid.
 
Tõlkinud Jana Naudi 03.07.2017

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar