teisipäev, 21. juuni 2016

LANA VAWSER „SA EI OLE ÜKSI. ABIVÄED ON TEEL!!! NENDE SURNUD KUIVANUD LUUDEGA POLE LUGU LÄBI!!"


 

Ma nägin ülistuse ajal nägemust, kus ma olin väga pimedas orus ja ma kuulsin seal väga paljude Jumala inimeste hüüdmist. Nii paljud olid ootamas ning nende südameid täitis selline lootusetus ja julgusekaotus. Nii paljud neist olid väga väsinud ning nad vaatasid maha millegi peale ja nad nutsid. Nende pisarad kukkusid selle peale, millel oli nende pilk.

Ma vaatasin maha ja ma nägin, et nad nutsid surnud kuivanud luude pärast. Seal oli kõikjal tohutul hulgal kuivanud luid ja see tunne, mis mind siis valdas, oli teadmine, et needsamad sõdalased olid nendele surnud kuivanud luudele rääkinud väga palju kordi, aga muutust ei olnud toimunud- elu ilminguid ei olnud esile tulnud. Need sõdalased olid haavatud ja vaevatud!!!

Atmosfäär minu ümber oli täis leina ja sügavat kurbust ja õhus oli küsimus, kas need surnud kuivanud luud üldse enam ärkavad ellu. Need sõdalased olid jõudnud punkti, kus nad olid valmis alla andma ning leppima, et nende ime ei tulegi mitte kunagi esile.

Ma võisin kogeda seda sügavat karjet nende südametes, sest nad tundsid end nii üksi. Nad tundsid end nii üksi keset oma lahingut ja väsimust. Nad tundsid end üksi, olles silmitsi selle lahinguga, olles keset seda kottpimedat ööd, seistes ning kannatlikult jätkates ustavalt ja järjepidevalt Isanda teenimist. Ma võisin tunda nende valu nende surnud kuivanud luude pärast, mis tundusid nende jaoks Isanda poolt hüljatuna.

Ja korraga ma nägin imeilusat säravat valgust ning seda orgu täitis tohutu hulk Jumala Auhiilgust. See oli Tema! Imeilus Jeesus! Temast kiirgus selline Armastus, Kaastunne ja Autoriteet. Ta hakkas rääkima: „Sa ei ole üksi! Abiväed on teel!!! Mina olen Sinuga, Ma pole Sind hüljanud, Ma pole Sind unustanud! Ma olen püüdnud kinni iga Sinu pisara. Iga pisara peale, mis Sa oled nutnud, vabastan Ma Oma elu! Ma olen nutnud koos Sinuga, Ma olen Sind hoidnud, Sind lohutanud ning Ma olen toonud Sind sügavamale Oma südamesse! Palju ebaõiglust on tulnud Sinu vastu, aga MITTE ENAM!!! Käes on aeg Minu jumalikuks MÖIRGEKS, mis tõstab Sind üles ning mis paneb Sind kõrgustes LIUGLEMA!!!

 
Silmapilkselt ma nägin Jeesust muutumas Juuda Lõviks, kes hakkas möirgama. Sel ajal, kui Ta möirgas, kuulsin ma väga valjult Tema möirges sõnu: „ELU! ELU! ELU! ELU!“

Sel ajal, kui Jeesus möirgas, ma nägin kahte asja juhtumas. Ma nägin tuhandeid ja tuhandeid tohutult suuri sõjaingleid laskumas Taevast alla ning nad võtsid oma kohad sisse meie ümber. Need sõjainglid lendasid Jumala inimeste eludesse nende surnud kuivanud luude juurde ning nad hoidsid enda käes vaiasid.

Nad lendasid täpselt nende surnud kuivanud luude keskele ning lõid oma vaiad maasse. Ja sel ajal, kui Jeesus möirgas, ma kuulsin ingleid deklareerimas ühel häälel läbimurret, Isanda õiglust, Jumala võitu, Jumala omaniku staatust- see oli sõnum vaenlasele ja nendele olukordaddele, et lahing kuulub Isandale ning EDASTATUD ON VÄLJATÕSTMISOTSUS kõigele, mis julgeb kahtluse alla panna läbimurded ja elu imed nende kuivad luude tarvis.

Teine asi, mida ma nägin sel ajal, kui Jeesus möirgas ja deklareeris elu, oli Tema armastuse ja väe impulsid (kunstliku hingamise võnked), impulsid impulside järel, mis voolasid Jeesuse südamest otse Tema sõdalaste südametesse ning nad hakkasid tervenema seestpoolt väljapoole.

Südamed ja hinged tervenesid ja ihud tugevnesid ning psüühikahaigused kadusid.

Ma nägin, kuidas Jumala Vaim tõstis Jumala rahva kõrgele üles maapinna kohale ning nad särasid Jumala Auhiilguses. Ma tunnetasin, et väsimus, piinad ja lahingute mõjud said tervendatud ning täielik muutus tuli esile.

Jumala Vaim asetas nad õrnalt maapinnale tagasi ning need sõdalased olid palju tugevamad, pikemad ning rohkem ärkvel ja elu täis, kui eales varem.

Ja siis ma nägin, kuidas need sõdalased koos Juuda Lõviga seisid koos ning nende kõigi pilk pöördus nende surnud kuivanud luude peale. Kui Jeesus möirgas, siis sellest sai ka nende sõdalaste möire ning korraga see ühtis täpselt Jeesuse südamega ning siis hakkasid need surnud kuivanud luud ragisema, need hakkasid rappuma ning ma nägin, kuidas elu hakkas tagasi tulema nendesse luudesse.

Aga see, mis ma järgmisena nägin, üllatas mind! Mida rohkem elu voolas nendesse luudesse, seda enam hakkasid need luud muutuma puutüvedeks ning TOHUTULT SUURED puud hakkasid maast välja kasvama. Need puud olid väga suured ja need olid rikkalikult täis vilju!!! Nende viljade aroom, see elu lõhn, mis eritus nendelt puudelt, hakkas inimesi suure jõuga ligi tõmbama ning see kõik tõi sellesse orgu Jumaliku elu. Nendelt puudelt voolas elu kõikjale. Ülestõusmisvägi vallandus kõikjal.

Siis ütles mulle Isand, et täpselt need alad, mille pärast need sõdalased on nutnud, need surnud kuivanud luud, mille pärast nad on nii pikalt leinanud ja kurvastanud, on alad, mis nüüd on muutunud nendeks suurteks ilusateks viljakandvateks puudeks.

Nendest on saanud tohutud tunnistused, millest teised hakkavad toituma ja osa saama!

Teised hakkavad tulema ja toituma Tema headusest ja armastusest, mis on peidus nendes tunnistustes ja imedes ning nemadki saavad osa nendest läbimurretest.

Need puud esindavad neid surnud kuivanud luude alasid, mis on muutunud imelisteks tunnistusteks, mis on täis läbimurde võidmist ja ülestõusmisväge, et tuua seeläbi elu kõikjale nende ümber.

Need surnud kuivanud luud, mille pärast Sa oled täna jõudnud nutmise ja leinamise paika, saavad kuulma Jumala möiret!

Abiväed on teel! Sa ei ole üksi!

Ei toimu lihtsalt vapustavad ümberpöörded, imed ja läbimurded, vaid Sa saad nägema Tema elu, Tema ülestõusmisväge ja Auhiilgust, mis hakkab voolama läbi Sinu elu kõikjale. See kõik jõuab kaugemale, kui Sina ja paljude teised olete osanud endale ettegi kujutada  ning paljud hakkavad tulema lähedalt ja kaugelt, et maitsta ja näha, et Isand on hea!

Ära anna alla! Aeg on käes!
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 21.06.2016

1 kommentaar: